Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Сенін В.С Організація міжнародного туризму

Введення

Туризм є однією з провідних і найбільш динамічних галузей світової економіки. За швидкі темпи зростання він визнаний економічним феноменом сторіччя.

У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм надає величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і інші, тобто виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку. У свою чергу, на розвиток туризму впливають різні фактори: демографічні, природно-географічні, соціально-економічні, історичні, релігійні і політико-правові.

Значення туризму як джерела валютних надходжень, розширення міжнародних контактів, забезпечення зайнятості населення постійно зростає.

За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), число прибуттів у 2000 р. склала 698 млн осіб, а величина надходжень від туризму -478 млрд дол. США. За прогнозами експертів СОТ, кількість поїздок у світі до 2010р. може досягти 1 млрд туристських прибуттів, з яких 546 млн доведеться на Центральну і Східну Європи, включаючи країни СНД і Балтії, де туризм буде розвиватися випереджаючими темпами порівняно з Європейським регіоном у цілому.

Туризм - один з небагатьох динамічно розвиваються видів вітчизняного бізнесу. Інтерес підприємців до туризму пояснюється рядом факторів. По-перше, для того щоб почати займатися туристським бізнесом, не потрібно великих інвестицій. По-друге, на туристському ринку цілком успішно взаємодіють великі, середні і малі (з невеликою кількістю персоналу) фірми. При цьому туристський бізнес дозволяє швидко обертати капітал, а також (у сфері міжнародного туризму) отримувати відомі вигоди за рахунок валютних операцій.

Для досягнення позитивного балансу між ввезеними в країну грошима (в'їзний туризм) і вывозимыми з країни (виїзний туризм) необхідно всіляко підтримувати і розвивати внутрішній туризм з тим, щоб гроші витрачалися всередині країни, а не за її межами. Добре спланована політика національного туризму приводить в остаточному підсумку до вигоди для країни. Якщо розвиток туризму планується недостатньо професійно, може статися так, що країна буде вкладати в туризм більше, ніж отримувати від нього. Для того щоб досягти успіху в туристському бізнесі, потрібні заснована на потребах споживача туристських послуг організація виробництва і реалізації турпродукту, добре знання міжнародних правових норм і правил, практики туристського менеджменту і маркетингу, кон'юнктури туристського ринку.

У російському туризмі спостерігається значна невідповідність рівня обслуговування і пакету послуг, що пропонуються споживачеві, міжнародним вимогам і стандартам. Цьому певною мірою сприяє малочисельність готельних підприємств та спеціалізованих засобів розміщення, кількість яких постійно зменшується. У 1999 р. із загальної кількості готелів (3386) 2750, тобто 81,2%, не мали відповідного сертифіката якості. Також спостерігається і слабка професійна підготовка працівників індустрії туризму. Це в кінцевому зрештою приводить до витоку капіталів з Росії. Економічні показники розвитку російського туризму далекі від бажаних. За даними Банку Росії, дефіцит платіжного балансу за статтею «туристські послуги (поїздки)» в 1999 р. склав близько 3,2 млрд дол. США, питома вага експорту туристських послуг у загальному обсязі експорту товарів і послуг 4,4%, питома вага імпорту туристичних послуг у загальному обсязі імпорту товарів і послуг дорівнював 13%. Загальне число прибуттів в Росію склало 18,8 млн чол., при цьому з країн далекого зарубіжжя - 7,1 млн чол., тому числі з метою туризму - 1,9 млн осіб (26,8%). З країн СНД відвідали Росію 11,7 млн громадян, з них з метою туризму -1,14 млн осіб (9,7%).

СОТ ще в 1987 р. розробила документ «Освіта і професійна підготовка в області туризму», в якому рекомендувала ввести вивчення туризму як університетського курсу в усіх вищих навчальних закладах і як спецкурс у коледжах.

Пропоноване увазі читачів видання може бути використане при навчанні студентів за державним освітнім стандартам вищої професійної освіти (спеціалізаціями): «Менеджмент організації», «Соціально-культурний сервіс і туризм», «Організація і управління у сфері туризму», «Економіка міжнародного туризму», «Готельний і туристський бізнес», в системі додаткової професійної освіти, а також при підготовці державних експертів системи сертифікації туристських послуг і послуг готелів і спеціалістів органів ліцензування туристської діяльності, а також працівників турфірм і готелів, федеральних і регіональних управлінських структур у сфері туризму та готельного господарства, статистики туризму.

Підручник містить велику кількість додатків, де особливе місце займають нормативні документи з туристської і готельної діяльності, прийняті в Російської Федерації, а також матеріали СОТ, деякі документи Європейського Союзу, Міжнародної готельної асоціації і ряду інших впливових організацій, що діють в індустрії туризму.

У процесі роботи над книгою використовувалися практичні матеріали провідних російських туроператорів, а також методичні матеріали, опубліковані в Російському туристському бюлетені, бюлетенях Російської асоціації туристичних агентств (РАТА), Московської асоціації турагентств (МАТА), Асоціації російських компаній, діючих на ринку клубного відпочинку (таймшер) - АРККО, в довідковому виданні «Туристські фірми», журналах «Туризм: проблеми, практика, перспективи», «Туристичний бізнес», «TTG Russia», «Туринфо», «Парад готелів», «Клубний відпочинок» та інших.

Пропоноване читачеві друге видання підручника значно перероблено і доповнено у зв'язку з прийняттям нових нормативних документів в сфері туризму, зокрема, Федерального закону «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 8 серпня 2001 року № 128-ФЗ, Положень про ліцензування туроператорської та турагентської діяльності, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 11 лютого 2002 р. за № 95, а також Концепції розвитку туризму в Російської Федерації на період до 2005 року, затвердженої розпорядженням Уряду РФ від 11 липня 2002 року № 954-р

Крім того, автором підготовлені нові голови з клубного відпочинку, проблем спортивно-оздоровчого туризму, а також короткий термінологічний словник основних професійних термінів, понять і визначень, використовуваних в туризмі.

У додатках наводяться також допоміжні навчально-методичні матеріали: програма та навчально-методичний план курсу «Організація міжнародної туристської і готельної діяльності»; екзаменаційні білети та підсумкові тести за курсом, а також орієнтовні теми дипломних робіт.

Підручник може бути використаний і при навчанні студентів у комп'ютерних класах за програмами «Діяльність фірми», «Діяльність готелю» в Державному Університеті управління.

<<< тому | зміст | вперед >>>






Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.