Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Сажнєва Н.М., Арсененко І.А.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. Частина І. - 2011. - №14 (225). - С.118-124.

Методичні рекомендації щодо проведення комплексної практики з фаху при підготовці фахівців з туризму в Україні

проведення комплексної практики з фаху при підготовці фахівців з туризму в Україні Стаття присвячена наданню методичних рекомендацій по організації і проведенню комплексної практики з фаху у студентів професійного спрямування "Менеджмент організацій" з варіативною компонентою "Менеджмент туристичної індустрії".

Ключові слова: комплексна практика, туристичне підприємство, туристсько-екскурсійна послуга.

Комплексна практика з фаху є необхідною складовою навчального процесу при підготовці студентів за напрямом «Менеджмент», професійного спрямування “Менеджмент організацій» з варіативною компонентою «Менеджмент туристичної індустрії». Вона сприяє поглибленню загально-професійних та спеціальних знань функціонування господарського механізму в сфері туризму – як частини господарського комплексу, поліпшенню практичної підготовки фахівців економіко-управлінського профілю для туристичної індустрії.

Комплексна практика здійснюється відповідно до графіка навчального процесу на ІV курсі, тривалістю 6 днів.

При підготовці до проведення комплексної практики ми пропонуємо використовувати наробки з туристичного бізнесу Л. Дядечко [3], М. Мальської, В. Худо [6], П. Путенцейло [8], Н. Чорненької [10], з організації туризму О. Любіцевої [5], М. Кабушкіна [7], О. Драчової, Ю. Забаєва, Д. Ісмаілова [11], з екскурсознавства В. Бабарицької, А. Короткової, О. Малиновської [1], Б. Ємельянова [4], Н. Гецевіч [2] та ін.

Метою комплексної практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отримання практичних навичок професійної діяльності в період перебування на туристичному підприємстві.

Завданнями комплексної практики є:

1. Ознайомлення з основними напрямами та результатами діяльності туристичного підприємства.
2. Вивчення: питань економіки та організаційно-правової форми туристичного підприємства в сучасних умовах, досвід його адаптації до роботи в ринкових умовах; здійснення внутрішньої і зовнішньо-економічної діяльності.
3. Визначення організаційної структури управління на туристичному підприємстві.
4. Набуття практичних навичок: проведення кадрової роботи та ділового спілкування на туристичному підприємстві; виконання посадових обов’язків менеджера з внутрішнього або міжнародного туризму (організація туристичної діяльності).
5. Оволодіння основними підходами, методами та принципами розробки, формування, просування та реалізації туристичного продукту.
6. Виявлення взаємодії туристичного підприємства з виробниками туристичних послуг.
7. Складання пропозицій (розробок) щодо надання туристсько-екскурсійних послуг туристичним підприємством.
8. Аналіз та обґрунтування проблем та перспектив розвитку діяльності туристичного підприємства.

В процесі проходження практики кожен студент виконує загальне і індивідуальне завдання.

Зміст загального завдання:

Студент на підставі наявної на туристичному підприємстві документації, статистичних даних, фондових та архівних матеріалів і іншої інформації повинен вивчити і дати характеристику:

1. Загальної діяльності туристичного підприємства: повна назва туристичного підприємства, його юридична адреса; цілі і завдання діяльності туристичного підприємства (туроператорська, турагентська діяльність); масштаб діяльності туристичного підприємства; місія і імідж туристичного підприємства; географічне положення; рівень спеціалізації туристичної діяльності.
2. Сучасного стану основних фінансово-економічних показників діяльності туристичного підприємства: об’єм реалізації туристичних послуг; показники використання робочої сили; показники використання виробничих фондів; прибуток; рентабельність; показники фінансового стану туристичної фірми.
3. Організаційно-правової форми діяльності туристичного підприємства в сучасних умовах, досвід його адаптації до роботи в ринкових умовах: рівень і обсяг його прав і зобов'язань; форма власності (засновано на приватній, колективній, державній або змішаній формах); можливі партнери та постачальники.
4. Організаційної структури управління туристичним підприємством: структурні підрозділи і характер організаційних відносин між ними; виробнича структура підприємства (технологічний аспект).
5. Управління персоналом: загальна чисельність працівників; кадровий потенціал підприємства, а саме професійний склад; кваліфікаційний і освітній рівень кадрів (по категоріях персоналу); наявність посадової документації (інструкції).
6. Економічних служб і фінансового менеджменту: структура і зміст діяльності економічних служб; система ціни на туристичний продукт, і методика її складання.
7. Управління маркетингом: система організації та завдання служби маркетингу; аналіз маркетингового середовища туристичного підприємства; система реалізації та доведення до споживача туристичного продукту і постачання туристичних послуг.
8. Інформаційної системи управління: масиви інформації; комунікаційний процес; комунікації між рівнями управління і підрозділами; комунікації між туристичним підприємством і зовнішнім середовищем (органами державного регулювання, споживачами, постачальниками та ін.); характеристика загальної схеми інформаційних потоків на туристичному підприємстві; інформаційний процес (передача, перетворення, зберігання, оцінка і використання інформації); засоби передачі та перетворення інформації; документообіг туристичного підприємства і його характеристика; організація діловодства на туристичному підприємстві; шляхи усунення недоліків комунікаційного процесу, вдосконалення комунікацій на туристичному підприємстві.
9. Виробництва туристичного продукту на туристичному підприємстві (напрямки, спеціалізація, основні та додаткові послуги). Визначення взаємодії туристичного підприємства з постачальниками туристичних послуг, та характеристика їх діяльності:
9.1. Безпосередньо задіяні в туризмі:

- Заклади розміщення та підприємства харчування туристів і екскурсантів (готельні та ресторанні мережі; окремі готелі та підприємства харчування; котеджі та апартаменти; інші засоби розміщення);
- Транспортні підприємства (всі види транспортних пасажирських перевезень; здійснення регулярних або чартерних рейсів);
- Підприємства дозвілля (з організації екскурсійного процесу, видовищно-розважальних заходів, спортивних (активні, пасивні) змагань, шоу; заклади культури та мистецтва; тематичні парки та ін.);
- Інші підприємства, організації, заклади та установи. 9.2. Опосередковано задіяні в туризмі:
- Заклади розміщення та підприємства харчування туристів і екскурсантів (місцеві підприємства соціальної інфраструктури; агентства з продажу нерухомості; виробники продуктів харчування; виробники обладнання для готелів і ресторанів; будівельні компанії та ін.);
- Транспортні підприємства (підприємства транспортної інфраструктури (вокзали, аеропорти); виробники транспортних засобів; виробники пального та мастила та ін.);
- Підприємства дозвілля (виробники спортивного обладнання та спорттоварів; виробники аудіо-, відеотехніки та іншої продукції; засоби масової інформації та ін);
- Інші підприємства, організації, заклади та установи.

10. Специфіки надання туристсько-екскурсійних послуг (напрямки туристсько-екскурсійних маршрутів, тематика) на туристичному підприємстві.
11. Договірних відносин щодо діяльності туристичного підприємства: загальна характеристика договорів; договірні відносини між туроператором і турагентом; договірні відносини між туроператором (турагентом) і постачальниками туристичних послуг; договірні відносини між туристичним підприємством і споживачами туристичного продукту.
12. Надання страхових послуг туристичним підприємством: взаємодія зі страховими кампаніями; сервісна схема страхування, «Асістанс»; компенсаційна схема страхування туристів та екскурсантів; страховий тариф, страхові поліси, їх оформлення.

Індивідуальне завдання містить виконання посадових обов’язків менеджера з внутрішнього або міжнародного туризму:

1. За відповідною методикою розробити тур для туристичного підприємства:

1.1. Розробка схеми маршруту, його оптимізація.
1.2. Програмне забезпечення туру.
1.3. Організаційно-технічні заходи з забезпечення туру.
1.4. Розрахунок вартості туру: 1.4.1. Загальні умови:
- Місце туристичної діяльності або маршрут.
- Термін.
- Кількість туристів в групі, разом з переліком осіб, які мають дозвіл на здійснення туристичного супроводу (екскурсовод, гід-перекладач).
- Транспорт.
- Трансфер (якщо дані послуги надаються).
- Проживання.
- Харчування.
- Програмні заходи або додаткові послуги (якщо дані послуги надаються).
1.4.2. Кошторис витрат турфірми по відправленню туристів (проїзд, проживання, харчування).
1.4.3. Послуги фірми (бронювання місць в готелі (в інших закладах розміщення), та авіаквитків (інших квитків на транспортних засобах), супровід групи) – 10% від розміру витрат.
1.4.4. Прибуток фірми 10% від розміру витрат.
1.4.5. Загальна вартість туру на всю групу.
1.4.6. Вартість туру на 1 людину (витрати на особу, яка здійснює супровід від фірми поділяється на загальну кількість туристів у групі, на кількість осіб).
1.5. Документація щодо здійснення туристичної діяльності.
1.6. Заходи з організації подорожі.

2. Скласти маршрут та надати методичну розробку (технологічну карту) екскурсії:

2.1. Визначення мети та задач екскурсії.
2.2. Формулювання теми.
2.3. Відбір літератури і складання бібліографії.
2.4. Визначення інших джерел інформації та екскурсійних матеріалів.
2.5. Вивчення джерел – літературних, архівних, статистичних та ін.
2.6. Ознайомлення з експозиціями та фондами музеїв.
2.7. Відбір та вивчення екскурсійних об’єктів.
2.8. Складання маршруту екскурсії.
2.9. Об’їзд чи обхід маршруту, хронометраж.
2.10. Підготовка контрольного тексту екскурсії (тексту бюро).
2.11. Головні вимоги до технологічної карти:
2.11.1. Складається особисто екскурсоводом, або членами творчої групи.
2.11.2. Вказує екскурсоводу шляхи для повного та правильного розкриття теми (вступ, основна частина, заключна частина).
2.11.3. Озброює методичними прийомами показу та розповіді.
2.11.4. Містить рекомендації з питань організації екскурсії.
2.11.5. Враховує інтереси певної групи екскурсантів.
2.11.6. Поєднує показ та розповідь у єдине ціле.
2.11.7. На титульному аркуші надається найменування екскурсійного закладу; назва теми екскурсії; вид екскурсії (пішохідна, автобусна, теплохідна, комбінована, музейна, виробнича ін. види); тривалість; склад групи екскурсантів; прізвище, ім’я, по батькові, посада, кваліфікація укладачів технологічної карти; дата затвердження екскурсії керівником туристичного підприємства.
2.11.8. На слідкуючій сторінці визначається мета і завдання екскурсії, схема маршруту із вказівкою об’єктів і зупинок під час екскурсії.
2.11.9. Комплектування «портфеля екскурсовода».
2.12. Визначення методичних прийомів і техніки проведення екскурсії.
2.13. Складання технологічної карти екскурсії:
2.14. Висновки методиста по тексту та технологічній карті.
2.15. Складання індивідуальних текстів.
2.16. Прийом (здача) екскурсії.
2.17. Затвердження екскурсії.

3. Проблеми та перспективи розвитку туристичного підприємства.

Після закінчення практики студент представляє керівнику від кафедри закінчений звіт про проходження комплексної практики і щоденник практики оформлені відповідно до встановлених вимог.

Оцінка за підсумками проходження комплексної практики прирівнюється до оцінок по теоретичному навчанню, проставляється в залікову книжку і атестаційну відомість, і враховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів.

Перспективним напрямком нашого дослідження буде вдосконалення комплексної практики з фаху при підготовці фахівців з туризму в Україні.

Література

1. Бабарицька В. Ескурсознавство і музеєзнавство: навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464 с.
2. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения: учеб. пособ. / Н.А. Гецевич. – Минск: Надра, 1988. – 168 с.
3. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посіб. / Л.П. Дядечко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.
4. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: [учебн.] / Б.В. Емельянов. – М.: Советский спорт, 2004. – 216 с.
5. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посіб. / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2003. – 104 с.
6. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
7. Организация туризма: учебн. пособие / [А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.] ; под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.
8. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. / П.Р. Пуцентейло. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
9. Сажнєва Н.М. Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять): навч. посіб. / Н.М. Сажнєва, І.А. Арсененко. – Мелітополь: «Люкс», 2007. – 254 с.
10. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навч. посіб. / Н.В. Чорненька. – К.: Атіка, 2006. – 246 с.
11. Экономика и организация туризма. Международный туризм / под ред. Е.Л. Драчовой, Ю.В. Забаева, Д. К. Исмаева и др. – М.: КНОРУС, 2005. – 576 с.

Сажнева Н.М., Арсененко И.А. Методические рекомендации для проведения комплексной практики по специальности при подготовке специалистов по туризму в Украине

Статья посвящена методическим рекомендациям по организации и проведению комплексной практики по специальности у студентов профессиональной направленности "Менеджмент организаций" с вариативной компонентой "Менеджмент туристической индустрии".

Ключевые слова: комплексная практика, туристическое предприятие, туристско-экскурсионная услуга.

Sazhneva N.M., Arsenenko I.A. Methodical recommendations for undertaking complex practical persons on professions when preparing specialist on tourism in Ukraine

The article is devoted to working out methodical recommendation of complex practical training of students for professional training of such specialites organization management of tourism industry.

Key words: complex practical training, touristic organization, touristic-excurtional services.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.