Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Реклама в туризмі

Робоча навчальна програма

Спеціальність "Світова економіка"

Програма курсу для студентів 5 курсу спеціальності "Світова економіка"
Розроблена асистентом Шкарпета Е.А.
Затверджено на засіданні кафедри: протокол № 1 від 04.10.2001

Цілі та завдання курсу

Мета курсу - навчання студентів основам теорії та практики реклами.
Завдання курсу:
1) Освоєння студентами основних понять, категорій і принципів реклами, формування навичок та оцінки рекламного повідомлення.
2) Навчання методам використання засобів рекламування.
3) Придбання досвіду рекламної діяльності в галузі туризму.

Тематичний план курсу

Найменування

розділів і тем Лекції Практ. Всього годин
   
1. Реклама в комплексі маркетингу. 2 2 4
2. Реклама в індустрії туризму. 2 2 4
3. Вибір засобів розповсюдження
реклами. Розробка рекламного
бюджету. 2 2 4
4. Теле-, радіореклама та реклама
в Інтернеті. 2 2 4
5. Туристська реклама в пресі.
Друкована реклама. 2 2 4
6. Зовнішня, транзитна реклама.
Пряма поштова розсилка. 2 2 4
7. Реклама на виставках і ярмарках. 2 2 4
8. Рекламне звернення. 2 2 4
9. Оцінка ефективності рекламної
діяльності. 2 2 4
10. Імідж туристичного підприємства
як засіб реклами. 2 2 4
11. Регулювання рекламної
діяльності. 2 2 4
   РАЗОМ 22 22 44
   
  

Зміст програми курсу за темами

Введення. Туризм складно уявити без реклами. Перш за все, реклама несе в собі інформацію, яка зазвичай представлена в стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвлена і доводить до свідомості потенційних споживачів найбільш важливі відомості і факти про туристських продуктах і туристському підприємстві.

Реклама відіграє важливу роль в реалізації маркетингової стратегії туристської фірми. Вона дає споживачеві нові знання, досвід, підсилює задоволеність від покупки.

Реклама дозволяє збільшувати обсяги продажу, освоювати нові ринки збуту. З її допомогою підтримується «зворотний зв'язок» з ринком, що дозволяє контролювати просування туристських послуг, створювати і закріплювати у споживачів стійку систему переваг до туристичних продуктів, вносити корективи в збутову діяльність.

Дієвість реклами багато в чому залежить від правильного застосування відповідних форм і засобів впливу на споживача, що в свою чергу вимагає від керівників та фахівців туристських підприємств і організацій глибоких знань сучасного рекламного процесу, особливостей реклами в індустрії туризму, планування рекламної діяльності, вибору засобів поширення, формування бюджету та оцінки ефективності реклами.
 

Лекції
 

1. Реклама в комплексі маркетингу.
Предмет і завдання курсу. Поняття маркетингу та реклами, їх співвідношення. Сутність та визначення реклами. Місце реклами в комплексі маркетингових комунікацій. Функції реклами. Характеристика сучасного рекламного процесу.
 

2. Реклама в індустрії туризму.
Особливості реклами в туризмі. Види туристичної реклами. Рекламна кампанія. Планування рекламної діяльності туристичного підприємства.
 

3. Вибір засобів розповсюдження реклами. Розробка рекламного бюджету.
Завдання вибору засобів розповсюдження реклами. Фактори, що впливають на вибір засобів розповсюдження реклами. Прийняття рішень про основні параметри реклами. Періодичність рекламних звернень. Визначення загального обсягу коштів на рекламу. Розподіл рекламних засобів за напрямами і статтями витрат.
 

4. Теле-, радіо і реклама в Інтернеті.
Телевізійна реклама. Радіореклама. Аудіовізуальна реклама. Комп'ютеризована реклама.
 

5. Туристська реклама в пресі. Друкована реклама.
Особливості реклами в пресі. Вибір видання. Місце розташування і розміри рекламного звернення. Класифікація друкованої реклами.
 

6. Зовнішня, транзитна реклама. Пряма поштова розсилка.
Зовнішня реклама. Особливості транзитної реклами. Різновиди прямої поштової розсилки. Формування адрес розсилки. Рекламні сувеніри.
 

7. Реклама на виставках і ярмарках.
Характеристика виставкових заходів. Процес участі туристської фірми в роботі виставки. Оформлення виставкового стенду робота персоналу туристської фірми під час виставки.
 

8. Рекламне звернення.
Структура і форма рекламного звернення. Колір та ілюстрації в рекламному зверненні. Стиль рекламного звернення.
 

9. Оцінка ефективності рекламної діяльності.
Підходи до визначення ефективності рекламної діяльності. Економічна і комунікативна ефективність рекламної діяльності.
 

10. Імідж туристичного підприємства як засіб реклами.
Формування іміджу туристичного підприємства. Фірмовий стиль туристського підприємства. Товарний знак - центральний елемент фірмового стилю. Оформлення офісу. Організація прийому відвідувачів.
 

11. Регулювання рекламної діяльності.
Необхідність законодавчого та громадського регулювання рекламної діяльності. Регулювання рекламної діяльності за кордоном. Міжнародний кодекс реклами.

Практичні заняття

 

1. Виникнення і розвиток реклами.
2. Процес рекламної діяльності.
3. Рекламна кампанія.
4. Основні засоби рекламування.
5. Формування рекламного звернення.
6. Рекламне агентство.
7. Імідж і фірмовий стиль.
8. Реклама та PR.
9. Реклама і суспільство.
10. Реклама національного туристського продукту.
11. Правове забезпечення рекламної діяльності.
 

Тематика доповідей


1. Перспективи розвитку засобів рекламування. Рекламні засоби майбутнього.
2. Сучасні тенденції розвитку зарубіжної реклами в туризмі.
3. Майстри зарубіжної реклами.
4. Рекламна практика в Росії, її особливості та тенденції розвитку.
5. Шедеври вітчизняного рекламного мистецтва.
6. Конкурси рекламної продукції в туризмі.
7. Специфіка реклами послуг.
8. Робота рекламного агентства (агента).
9. Міжнародні туристські виставки.
10. Складання рекламних текстів: правила і прийоми.
11. Імідж і фірмовий стиль туристського підприємства.
12. Психологія в рекламі.

Література

 

1. Айзенберг М. Менеджмент реклами. М., 1993.
2. Веркман К. Товарні знаки: створення, психологія, сприйняття. М., 1986.
3. Волков В. М. Основи економіки та організації рекламної діяльності: Теоретичні положення та практичні рекомендації для підприємств сфери послуг. М., 1995.
4. Гермогенова К. Ю. Ефективна реклама в Росії: Практика і рекомендації. М., 1994.
5. Гольман І. А., Добробабенко Д.С. Практика реклами. Новосибірськ, 1991.
6. Гуляєв В. Р. Організація туристської діяльності. М., 1996.
7. Добробабенко Д. С. Фірмовий стиль: Принципи розробки, використання, оцінки. М., 1986.
8. Дурович А. П., Копанев А. С. маркетинг в туризмі. Мінськ, 1998.
9. Дурович А. П. Реклама в туризмі. Мінськ, 2000.
10. Захаров А. Інтернет на службі у туристичного бізнесу // Туристський будинок. 1998. № 3. С. 8.
11. Ісмаєв Д. К. Робота туристичної фірми по організації закордонних поїздок. М., 1996.
12. Картер Р. Ефективна реклама. М.,1996.
13. Кирилов А. Т., Волкова Л. А. Маркетинг в туризмі. СПб., 1996.
14. Котлер Ф, Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостинність і туризм. М., 1998.
15. Критсотакис Я. Р. Торгові ярмарки і виставки. Техніка участі й комунікації. М., 1997.
16. Музикант Ст. Л. Реклама: міжнародний досвід і російські традиції. М., 1996.
17. Назаренко Л. Ф. Виставки як інструмент маркетингу. М., 1997.
18. Олвуд Д., Монтгомері Ст. Виставки: планування і дизайн. Новосибірськ, 1991.
19. Опалєв О.В. Вміння спілкуватися з людьми: етикет ділової людини. М., 1996.
20. Попова Р.Ю. Маркетинг, реклама та інформація в туризмі. М., 1997.
21. Рожков І. Я. Міжнародне рекламне справа. М., 1994.
22. Реклама в INTERNET // Практика реклами. 1998. № 1. С. 102.
23. Серьогіна ТОМУ, Тіткова Л.М. Реклама в бізнесі. М., 1995.
 

Контрольні питання до іспиту (заліку)

 

1. Цілі та завдання рекламної діяльності. Функції реклами в туризмі.
2. Реклама і життєвий цикл товару.
3. Особливості реклами в туризмі.
4. Основні засоби рекламування, їх форми.
5. Формування рекламного повідомлення.
6. Процес створення рекламного звернення.
7. Рекламна діяльність та її учасники.
8. Визначення ефективності реклами.
9. Рекламна кампанія.
10. Імідж і фірмовий стиль туристських підприємств.
11. Реклама та «паблік рілейшнз».
12. Рекламний слоган. Правила і прийоми його створення.
13. Використання кольору в рекламі.
14. Ілюстрації в рекламі, вимоги до їх застосування.
15. Розробка рекламного бюджету.
16. Виставки, ярмарки, презентації та інші рекламні заходи. Основні вимоги до організації та проведення виставки.
17. Правове забезпечення рекламної діяльності: основні нормативні положення, що регулюють зміст і розміщення реклами.

© Тюменський державний університет, 2001


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.