Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Покровська І.В., Кузін В.Ф.
Праці Восьмої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених
“Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво,
стале економічне зростання". - 2007. - Частина 1. - C.189-192.

Паблік рілейшнз як спосіб просування підприємства на ринку готельних послуг

З отриманням незалежності України на ринок готельних послуг країни стали проникати великі компанії світового готельного бізнесу зі своїми висококонкурентними методами управління. В економічно розвинених країнах, наприклад, таких як США, Паблік Рілейшнз (pr, зв'язки з громадськістю), як сфера знань і область діяльності, з'явився сто років тому, у Франції та Західній Європі після другої світової війни, тобто там це вже ціла історія [4]. Досвід розвитку світових готельних корпорацій свідчить про те, що подальший розвиток в Україні готельних послуг неможливо без розвитку зв'язків з громадськістю, як складової рекламної індустрії, що забезпечує виживання, стійкість і просування будь-якої компанії. Саме тому Паблік Рілейшнз став одним з елементів «пі» маркетингового комплексу поряд з продукцією (product), ціну (price), просування (promotion) і місце (place), що забезпечує в сукупності оператору туристських послуг економічну стабільність і стійке положення на ринку готельних послуг.

На сучасному ринку готельних послуг існує жорстка конкуренція і без здійснення ефективної рекламної компанії можна розраховувати на сталий існування фірми. Оскільки зв'язки з громадськістю є особливою формою реклами, кожному підприємству, формулирующему свій позитивний імідж, необхідно приділяти значну увагу даної складової маркетингу. Це зумовлює актуальність дослідження даної проблеми.

В економічній літературі проблеми рекламного туризму розглядаються, однак, Паблік Рілейшнз представлений досить бідно.

Мета написання даної роботи полягає в розгляді на конкретному прикладі відкритого акціонерного товариства готельного комплексу «Ялта-Інтурист» (ВАТ ГК «Ялта-Інтурист») проведення рекламних компаній, визначенні причин зниження ефективності виробництва, виявленні недоліків в організації акцій зв'язків з громадськістю та пропозиції поліпшення кількості та якості акцій, спрямованих на Паблік Рілейшнз, за допомогою використання нових масових комунікацій та засобів масової інформації.

Слід розрізняти такі поняття як «просування» та «Паблік Рілейшнз». «Поступ» - це синонім маркетингових комунікацій; термін широкого значення, що включає «просування організації» поряд з «просуванням продажів» [1]. «Паблік Рілейшнз» - діяльність, спрямована на те, щоб посилати ретельно відібрані сигнали ключовим цільовим групам [2]. Зв'язку з громадськістю включають в себе рекламу в засобах масової інформації, конференції, субсидовані компанією суспільно значимі події, компанії відкритих дверей, екскурсії по підприємствах, пожертви та інші спеціальні заходи [5]. На відміну від такого поняття як «просування» Паблік Рілейшнз просуває на ринку готельного обслуговування не стільки саму послугу, скільки конкретну туристську фірму, працюючи при цьому з громадською думкою. Поширення позитивної інформації про підприємство в сучасному світі загальнодоступно і не складно, завдяки великій кількості джерел та учасників інформаційного обміну. Туристські фірми України, дотримуючись досвіду економічно розвинених країн, просуваються до інформаційної ступені цивілізованого розвитку і управління своїм інформаційним полем. Як свідчить світова практика, сфера туризму є одним з найбільших рекламодавців. Досвід роботи зарубіжних туристських фірм показує, що в середньому 5-6 % одержуваних доходів від своєї діяльності витрачається ними на рекламу туристських поїздок [3].

При формуванні громадської думки і настрої сьогодні вже не достатньо керувати свідомістю суспільства, необхідно формувати думки і почуття людей. Таке управління передбачає встановлення зв'язків з різними групами суспільства.

Відкрите акціонерне товариство готельний комплекс «Ялта-Інтурист», яким присвоєно категорію «3 зірки», розташований в місті Ялта - одному з найбільш мальовничих і відомих курортів ПБК, який за своїм культурним і природно-кліматичним особливостям не поступається курортів Південної Франції і Північної Італії. Завдяки теплому клімату і цілющими властивостями повітря, сезон відпочинку в Ялті не припиняється цілий рік. Ці обставини є найсильнішими спонукальними мотивами до відвідування конкретних готельних комплексів на Південному березі Криму.

В даний час керівництво відкритого акціонерного товариства ГК «Ялта-Інтурист» не приділяє належної уваги проведенню рекламних компаній, оскільки нинішній період реформування організаційної структури є основним завданням, поставленої перед дирекцією готелю. Діяльність даного підприємства ґрунтується на іміджі, який сформувався і зберігся з моменту відкриття даного комплексу. Як свідчить досвід, у більшості випадків відпочивати в готельний комплекс «Ялта-Інтурист» з року в рік приїжджають одні і ті ж туристи, які вже протягом багатьох років приїжджають виключно в дану готель. Свій приїзд вони обґрунтовують тим, що, за роки перебування в конкретної готелі, у них склався позитивний імідж про готельному комплексі і вони не асоціюють свій відпочинок з іншими готелями. На підприємстві проводиться недостатня кількість заходи, спрямовані на моніторинг, вивчення, оцінку і освоєння нового сегменту ринку.

Важливе значення для проведення піар-акцій має Інтернет-маркетинг. Як відомо, світова мережа дозволяє обмінюватися будь-якою інформацією за лічені секунди. Кількість користувачів Інтернет постійно зростає, що свідчить про придбання нею властивості ЗМІ. Тому з упевненістю можна сказати про те, що світова мережа стала однією з перспективних і потужних інструментів Паблік Рілейшнз. На сайтах в Інтернеті www.travelcrimea.ru, www.swts.ru можна знайти необхідні дані про відпочинок в Криму, в тому числі і присвячені готельного комплексу «Ялта-Інтурист», ознайомиться з умовами оплати, проживання, харчування, бронювання номерів та іншою інформацією.

Представники даної туристської організації беруть участь у проведенні щорічних туристських ярмарках, залучаючи потенційних туристів і поширюючи таким чином всілякі проспекти, рекламні брошури і т. п. Але ця інформація не є рушійним фактором у формуванні громадської думки та іміджу готелі, а, отже, збільшення його популярності і поліпшення конкрентоспособности на ринку готельних послуг.

Проведення неефективної реклами, піар-компаній, акцій або їх відсутність негативно впливає на формування іміджу підприємства і просування його на ринку готельних послуг, що сприяє зменшенню зацікавленості в даній послуги, а, отже, і зменшення туристичного потоку, результатом чого є зниження ефективності виробництва.

Таким чином, для поліпшення якості зв'язків з громадськістю в даній ситуації необхідний постійний аналіз не тільки діяльності відділу маркетингу відкритого акціонерного товариства готельного комплексу «Ялта-Інтурист», але і повний аналіз ринку: проводити аналіз по брендам, оцінку кон'юнктури продукції, оцінку кон'юнктури виробників, виявляти лідерів і конкурентів, рівень цін, якості і сервісу готельного господарства. Крім того, необхідно створювати умови досягнення успіху в даній сфері діяльності, займаючи нові ніші на ринку, за допомогою розкручування готелі та просування своєї торгової марки, аналізу сегментів, на які поширюються піар-компанії, вивчення досвіду інших готелів в даній сфері і можливо часткове запозичення їх ідей. Розвиток

готельного бізнесу в Україні передбачає високий рівень підготовки компетентних менеджерів Паблік Рілейшнз, консультантів і директорів тих, хто прагне успішно зарекомендувати себе на ринку готельних послуг. В перспективі керівництву ГК «Ялта-Інтурист» з метою зміцнення конкурентоспроможних позицій на ринку готельних послуг необхідно проведення низки заходів Паблік Рілейшнз.

1. Розробка і реалізація комплексних напрямів діяльності зв'язків готелі з громадськістю. Організація спеціальних подій, прийомів, церемоній відкриття, круглих столів, виставок, проведення різноманітних семінарів, тренінгів, курсів з наданням аудиторії необхідної техніки.
2. Розробка різних разових святкових турів з введенням системи знижок (оптових, святкових, сезонних, тощо) не тільки для постійних клієнтів і співробітників фірм-партнерів, але і для потенційних туристів.
3. Оскільки Ялта - особа Криму, що представляє собою для туристів світ прекрасної архітектури, знаменитих парків, садів, заповідників, готелів, здравниць і музеїв необхідно займатися організацією різних розважальних турів з укладенням договорів на отримання ліцензій і дозволів (полювання, риболовля, гірсько-лижний спорт, кінні прогулянки, для любителів більш гострих відчуттів - екскурсії в гори).
4. Для розширення сегмента ринку брати участь у проведенні всіляких туристських ярмарків, проходять не тільки на території р. Ялта та України цілому, але і за її межами, поширюючи проспекти, інформаційні листи з зазначенням більш детальної інформації про готелі.
5. Оптимізація підвищення зовнішньої реклами: різноманітність щитів, вивісок, перетяжок, брандмауерів, козирків і т. п.
6. Постійне співробітництво із засобами масової інформації (інформаційні агентства, радіо, телебачення, журналістика, преса).

Література

1. Альошина В. Паблік Рілейшнз для менеджерів і маркетерів. - М.: Асоціація авторів і видавців «Тандем». Видавництво «ГНОМ-ПРЕС», 1997.- 19 с.
2. Бріггс С. Маркетинг в туризмі: Пров. з 2-го англ. вид.-К.: Знання-Прес, 2005. - 172 с.
3. Дурович А. П. Реклама в туризмі. Посібник. - Мн.: БГЭУ, 2001. - 32 с.
4. Овсієнко С. РR-міражі в пустелі // Маркетинг і реклама. - 2004. - № 4 (92) - С. 16-20.
5. Уеллс У., Бернет Дж., Моріарті С. Реклама: принципи і практика. - СПб.: «Видавництво «Пітер», 1999. - 120 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.