Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С.

Педагогіка туризму

Розділ 6. Підготовка кадрів туризму в Україні: досвід навчально-науково-виробничого комплексу (Федорченко В. К.)

В Україні поступово набуває світових масштабів. 18 листопада 2003 року Верховна Рада України прийняла визначальний документ для подальшого розвитку українського туризму - Закон України «Про внесення Змін до закону України „Про туризм"», який буде сприяти зміцненню туристського підприємництва, формуванню пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі туризму та забезпеченні сфери туристичної діяльності професійними кадрами.

Чисельність працівників в туристських підприємствах України з урахуванням інших галузей народного господарства (готелі, ресторани, спортивно-культурні установи, транспорт, торгівля, зв'язок тощо) під час сезону в туризмі становить майже 2 млн. осіб. Незважаючи на це, до 2002 року в Україні не було офіційного класифікатора кадрів сфери туризму. Вони знаходились в інших напрямках і спеціальностях: фізична культура і спорт, менеджмент і т.д. Лише в 2002 році Урядом України внесено доповнення до «Переліку напрямів і спеціальностей», введено новий напрям підготовки 0504 «Туризм» зі спеціальностями «Туризм», «Готельне господарство» - (на рівні «бакалавр-магістр») і «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах» (молодший спеціаліст), а також внесено відповідні зміни, доповнення в Державний класифікатор професій.

Сьогодні підготовкою кадрів для туризму займаються більше 25 вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, а також технікуми, коледжі, професійно-технічні училища. 70 навчальних закладів об'єднались для спільної праці в Асоціацію працівників навчальних закладів України туристського і готельного профілю, яка була зареєстрована Міністерством Юстиції України в квітні 1998 року. Головним навчальним закладом Асоціа-ції є Навчально-науково-виробничий комплекс «Туризм, готельне господарство, економіка і право», який було створено наказом Міністерства освіти України № 244 від 11 серпня 1995 року. До його складу ввійшли: Київський університет туризму, економіки і права, Київський технікум готельного господарства, Економіко-юридичне училище, готельні комплекси «Братислава-Десна», «Дніпро», готель-кемпінг «Пролісок», Центральне територіальне митне управління, Бориспільська митниця, Управління юстиції м. Києва, прокуратура м. Києва. Пізніше додатково введено до складу комплексу Державну Льотну академію України, готельний комплекс «Київська Русь», Державну судноплавну компанію «Чорноморське морське пароплавство», Українську нотаріальну палату.

Пріоритетами у роботі Комплексу є:

- особистісна орієнтація освіти;

- створення рівних можливостей для студентів у здобутті якісної освіти, постійного оновлення змісту освіти;

- розвиток системи неперервної ступеневої освіти;

- формування через освіту здорового способу життя;

- розвиток україномовного освітнього простору;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу;

- інтеграція освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки;

- інтеграція освіти і практики туристського середовища;

- координація спільної діяльності навчально-виховних закладів, підприємств, організацій і установ туристської сфери;

- розробка і запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;

- створення індустрії навчально-виробничих туристських підрозділів.

На засіданнях Ради Комплексу розглядаються найважливіші питання, які визначають стратегію його розвитку.

Так, за роки діяльності Комплексу було розглянуто питання:

- про потребу у спеціалістах на період 1996-2000 рр. Відповідно до Указу Президента України від 23.01.96 р. № 77/96 «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»;

- про закріплення баз практики;

- про укладення договорів на підготовку спеціалістів (2000- 2005 рр.) між навчальними закладами Комплексу та міністерствами, підприємствами, організаціями і установами;

- про прийняття у члени Комплексу інших закладів освіти та установ і організацій;

- про участь організацій - членів Комплексу у зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів Комплексу;

- про відкриття аспірантури, магістратури;

- про видання підручників, навчальних посібників та іншої навчальної і навчально-методичної літератури з дисципліни професійної орієнтації: туризм і готельне господарство;

- про відкриття філій кафедри теорії і практики туризму на базі готельних комплексів «Братислава» і «Дніпро»;

- про концепцію розвитку Київського університету туризму, економіки і права та формування галузевих стандартів зі спеціальностей напряму 0504 «Туризм»;

- про відкриття факультетів довузівської підготовки, післядипломної освіти та ліцейних класів.

За час свого функціонування з 1995 року дотепер Навчально-науково-виробничий комплекс «Туризм, готельне господарство, економіка і право» має позитивні надбання, які певною мірою характеризують його роботу.

Завершено впровадження системи ступеневої підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

На підставі Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) професорсько-викладацьким складом Комплексу розроблено та впроваджено освітньо-професійні програми вищої освіти з «Правознавства», «Менеджменту організацій», «Обліку і аудиту», «Економіки підприємства», «Маркетингу» та освітньо-професійні програми підготовки молодших спеціалістів з «Правознавства», «Бухгалтерського обліку, «Технології харчування», «Організації обслуговування в готелях і туристських комплексах», «Товарознавства і комерційної діяльності». Щодо введеного з 2002 року нового напряму підготовки «Туризм» із спеціальностями «Туризм», «Готельне господарство», «Організація в готелях і туристських комплексах» робочі групи складових галузевого стандарту завершують розробку.

Навчання здійснюється за принципово новими узгодженими навчальними планами, що відповідають світовим зразкам та традиціям національної педагогіки, нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України. Розроблено та видано навчальні і робочі програми з усіх дисциплін, передбачених навчальними планами, постійно удосконалюється навчально-методичне забезпечення.

Інтеграційні процеси туристської науки, освіти та практики реалізуються через систему загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення навчально-виробничих підрозділів: Українсько-німецького центру ресторанного обслуговування, лабораторій: туристська фірма, навчальний ресторан, навчально-виробничий готель, юридична консультація, навчальний бар, а також відкриття трьох кафедр у виробничих туристсько-готельних комплексах та фірмах.

Запроваджено низку радикальних педагогічних інновацій. Відкрито факультети довузівської та курсової підготовки, післядипломної освіти, розширена заочна форма навчання, працюють 7 відокремлених структурних підрозділів університету в регіонах України: Карпати, Поділля, Донбас, Крим тощо. Започаткована підготовка викладачів спеціальних дисциплін для навчальних закладів туристського профілю.

Умовами прийому до навчальних закладів Комплексу розширено права та можливості, а саме:

- прийом документів, участь у вступних випробуваннях, конкурсному відборі та зарахуванні розподілено в часі, залежно від освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки навчальних закладів Комплексу;

- надано право вступникам подавати документи в приймальну комісію декількох вищих навчальних закладів з копією документа про загальну середню освіту;

- надано право випускникам економічно-юридичного училища, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, продовжувати навчання в технікумі готельного господарства за інтегрованими програмами підготовки молодшого спеціаліста з терміном навчання скороченим на один рік;

- надано право випускникам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідного напряму, продовжувати навчання за інтегрованими програмами підготовки бакалавра з терміном навчання скороченим на два роки;

- розширено ліцензований обсяг підготовки фахівців у зв'язку з відкриттям 3 акредитованих спеціальностей підготовки фахівців за III освітньо-кваліфікаційним рівнем у відокремлених структурних підрозділах університету в регіонах України (філіях, НКП, факультетах).

Практичне навчання та розподіл студентів.

Практика студентів економіко-юридичного училища, технікуму готельного господарства та університету туризму, економіки і права проходить на базі навчально-виробничого об'єднання «Практика», у складі якого функціонують готель «Гостинність», фірма «КУТЕП-тур», ресторан, бар, центр розвитку кар'єри, рекламно-видавнича група. Навчальна і виробнича практика проводиться згідно графіка навчального процесу за програмами, розробленими відповідними цикловими (предметними) комісіями, кафедрами і погодженими з керівництвом баз практики. Позитивним моментом у проведенні практики є укладання довготермінових угод між Комплексом та базами практики, яких налічується більше 200, лише в м. Києві. Постійними базами практики є готель «Прем'єр-Палац», «Дніпро»,

Президент готель «Київський», «Русь», «Братислава», «Салют», «Пролісок», «Турист». Як приклад, у розділі 3 приведено організацію практики у навчальній фірмі «КУТЕП-тур».

Матеріально-технічна база Комплексу відповідає сучасним вимогам організації навчання. Навчально-лабораторна база обладнана сучасним устаткуванням, обчислювальною мікропроцесорною і множувальною технікою, засобами оргтехніки. В Комплексі функціонує 12 комп'ютерних класів, обладнаних біля 300 персональними комп'ютерами, мультимедійна лабораторія технічних засобів навчання з аудіо, відео матеріалами, засобами ілюстрації тощо. Навчальний процес повністю забезпечений інформаційними мате-ріалами. Бібліотечний фонд становить більше 130 тис. примірників навчальної літератури, у т.ч.: іншомовні видання - близько 6 тис. примірників. Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється цикловими (предметними) комісіями та кафедрами університету. Сформовані навчально-методичні комплекси з дисциплін навчальних планів. З дисциплін професійної підготовки видано більше 60 навчальних посібників, курсів лекцій, підготовлених науково-педагогічними працівниками та викладачами Комплексу.

До послуг викладачів і студентів працює типографія, яка забезпечує тиражування дидактичного, інформаційного матеріалів для використання студентами тощо.

Кадрове забезпечення підготовки спеціалістів

За період існування Комплексу з 1995 року донині сформовано якісний склад професорсько-викладацького колективу університету, який характеризується такими даними: всього науково-педагогічний склад - більше 300 чол., з них працює на постійній основі- 210 чол., з них докторів наук, професорів - 33, кандидатів наук - 100, викладачів - 77 чол.

Крім того, до навчального процесу залучаються фахівці та провідні спеціалісти Держкомтуризму України, Міністерства юстиції України, Державної митної служби України, Української нотаріальної палати тощо.

Комплекс забезпечує неперервну освіту за різними формами:

- магістратура;

- аспірантура;

- підвищення кваліфікації викладачів у вищих навчально-виховних закладах;

- педагогічне і наукове стажування у вищих навчальних закладах, на підприємствах, установах, за кордоном.

В аспірантурі університету навчаються більше 40 аспірантів і здобувачів. За останні 2 роки захистили кандидатські дисертації 7 чол., 5 чол. навчаються в докторантурі, 50 чол. здобувають магістерську підготовку.

Об'єднання зусиль науковців університету та практичних працівників організацій-членів Комплексу та навчальних закладів Асоціації розширило можливості з організації творчих колективів для підготовки підручників, навчальних посібників, іншої навчально-методичної літератури; апробації та використання результатів наукових досліджень.

На базі університету працює експериментальний педагогічний майданчик «Дидактичне забезпечення неперервної підготовки фахівців для сфери туризму», в межах якого здійснюються наукові дослідження з проблем туризму. Створено наукові колективи за участю провідних фахівців різних напрямів туризму інших вищих навчальних закладів України - членів Асоціації, працівників навчальних закладів туристсько-готельного профілю, які працюють над проблемою теоретичного осмислення феномену туризму у відповідних аспектах: філософії, економіки, права, педагогіки і психології.

У 2002-2003 році викладачі університету взяли участь у 69 наукових заходах, серед яких: 26 Міжнародних конференцій, 20 Всеукраїнських (в т.ч. 1 проводилась в КУТЕП), 2 - факультетські; 14 семінарах: 7 - Міжнародних (1 з яких проводився в КУТЕП), 7 - Всеукраїнських (в т.ч. 2 в КУТЕП); 6 - «круглих столів». Підготували понад 240 наукових статей та 115 доповідей та виступів.

Науковцями університету підготовлені матеріали для слухань у Верховній Раді України «Про стан та перспективи розвитку туризму в Україні», «Програма кадрового забезпечення туристської галузі» та згідно Указу Президента України проект «Державної програми розвитку туризму в Україні на 2002 - 2010 роки».

Істотним поштовхом активізації професійно-зорієнтованої наукової роботи стали заходи, проведені КУТЕП як членом Ділової ради ВТО: семінар - «Вплив Інтернету і електронної торгівлі на індустрію подорожей та туризму: виклики і нові можливості» (2002 р.); Міжнародний семінар ВТО «Якість і конкурентоспроможність систем освіти та навчання у галузі туризму» (листопад 2003 року). Головний організатор семінару фонд «ТЕМІС» - один із структурних підрозділів ВТО, який займається впровадженням системи сертифікації ТеdQual, яку проходять провідні вузи світу, що випускають фахівців з туризму. В семінарі взяли участь близько 250 чоловік з країн СНД та Європейського Союзу.

Ознайомлення з міжнародною системою ТеdQual - системою якості в туристичній освіті - буде сприяти удосконаленню змісту програм підготовки фахівців для туризму в Україні та підвищенню мотивації персоналу та продуктивності його праці, допоможе отримати високий і гарантований рівень освіти, орієнтований на європейські стандарти. На думку, Генерального секретаря Всесвітньої туристської організації Франческо Франжіаллі: «Не існує в Європі сфери туризму без Європейської політики у сфері освіти». Вважаємо, що саме зміцнення міжнародних зв'язків в системи підготовки туристських кадрів є гарантом забезпечення сфери туризму висококваліфікованими професійними кадрами. Останнє буде сприяти розвитку вітчизняного туризму, його авторитету в світі.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.