Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Марія Химера
Науковий блоґ НаУ «Острозька Академія»

Впровадження інтернет-рекламних технологій в туристичній індустрії України

На сьогодні одним із найактуальніших способів поширення комерційної інформації є Інтернет. Він дозволяє швидко й легко, а головне без зайвих затрат, розповсюдити інформацію, що зумовлює значний вплив на купівельну поведінку людей.

Сучасний маркетинг вимагає набагато більше, аніж створення товарів для задоволення потреб клієнта: організації повинні здійснювати постійну комунікацію зі своїми клієнтами [2, с. 28].

Оскільки ми увійшли в еру інформаційного суспільства, де комп’ютеризація становить суцільне благо для людини, то найкраще комунікацію з клієнтами здійснювати в онлайн режимі. Це призводить до інтенсивнішого використання організаціями такої рекламної технології як Інтернет-маркетинг під час просування товарів і послуг у сучасних ринкових умовах.

Інтернет-маркетинг – теорія і практика організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернету. Він включає в себе такі методи просування як пошуковий маркетинг (створення та розкручування сайту), Інтернет-реклама (банерна та контекстна реклама), просування в соціальних мережах, блогах і форумах, спілкуватися за допомогою електронної пошти (у тому числі здійснення рекламних розсилок) та вірусний маркетинг, а також відкриває широкі можливості для непрямої реклами та PR [1, с. 35].

Основною перевагою рекламних Інтернет-технологій є використання дворівневого підходу, коли окремо розміщується інформація про фірму, тобто її офіційний сайт, та рекламні зусилля спрямовані на її просування. Крім того, є доступ до такої інформації як відвідуваність сайту, його індекс цитування, рейтинг, кількість партнерів ресурсу в системі, що дає змогу оцінювати ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою аудиторією [5, с. 461].

Розглянемо застосування Інтернет-маркетингових технологій в українській туристичній індустрії.

Україна володіє різноманітними туристично-рекреаційними ресурсами, значним потенціалом для розвитку міжнародного туризму. Але разом з тим ця сфера послуг не є достатньо розвиненою в країні [3, с. 1].

Рiзнi фiрми та агенцiї займаються наданням туристичних послуг, попит на якi є несталим, непостiйним i дуже чутливим стосовно зовнiшнiх факторiв [4, с. 251].

Саме тому туристичним фiрмам потрiбно iнтенсивно популяризувати послуги, якi вони надають, щоб втримати «свого клiєнта». Для цього найкраще почати активно використовувати Інтернет-маркетинг.

Саме Інтернет може стати «проривом» України у міжнародний рекламний простір, ознайомлюючи закордонних потенційних клієнтів з можливостями українського туристичного бізнесу та перевагами відпочинку саме в нашій країні. Оскiльки реклама в Iнтернетi вже давно зарекомендувала себе як найдешевший та найефективніший спосiб просування товарiв та послуг, то вона добре пiдходить для пiдвищення iнформування потенцiйних клiєнтiв про новi пропозицiї туристичних агенцiй.

Просуваючи туристичну фірму, доцiльно створювати сайти, якi вiдображають iнформацiю про новi тури, дiйснi та акцiйнi пропозицiї. Iнтернет-реклама є дуже вигiдною, адже є можливiсть стежити онлайн за станом ринку, регулярно вносити та корегувати iнформацiю, отримувати вiдгуки споживачiв, таким чином бачити зворотню реакцiю клiєнтiв та швидко реагувати на неї.

Доцільно використовувати можливiсть онлайн замовлення та бронювання турiв. Це буде мати корисний ефект, адже допоможе дистанцiйно зв’язуватися з представниками агенцiї та швидше й надiйнiше отримувати результат.

Цікавою інновацією є встановлення web-камер і транслювання зображення в Інтернеті, таким чином, туристичні фірми зможуть приваблювати відвідувачів, заохочувати їх завітати у визначені готелі, відпочити на запропонованих курортах.

Таким чином, сучасний стан ринку й розвиток глобальної комп’ютерної мережі показує, що використання Інтернет-маркетингу як однієї з рекламних технологій для просування туристичних фірм дає найкращі результати. Адже саме він дозволяє долучитись до сучасних технологій, відкриває нові форми роботи з клієнтами, забезпечує можливість постійної взаємодії з партнерами, а також доступ до різних інформаційних джерел, що призводить до збільшення прибутків.

Список використаних джерел та літератури

1. Бойчук, І. В. Напрями реалізації маркетингових функцій підприємства через застосування Інтернету [Текст] / І. В. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету: збірн. наук. праць. – Хмельницьк: Вид-во ХНУ, 2009. – Вип. 5. – С. 34-38. – (Економічні науки).
2. Бутенко, Н. В. Основи маркетингу [Текст]: навч. посіб. / Н. В. Бутенко. – К.: Кондор, 2004. – 140 с.
3. Ведмідь, Н. І. Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст]: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 / Ведмідь Надія Іванівна. – К., 2003. – 20 с.
4. Кiптенко, В. К. Менеджмент туризму [Текст]: пiдруч. / В. К. Кiптенко. – К. : Знання, 2010. – 502 с.
5. Миронов, Ю. Б. Інтернет-технології в туризмі [Текст] / Ю. Б. Миронов // Економіка: проблеми теорії та практики: збірн. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 194. – С. 457-464.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.