Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
готелі петербурга 5

<<< назад | зміст | вперед >>>

Грицак Ю.П. Організація самодіяльного туризму

10. ЕКСКУРСІЙНО-МАСОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Типи і види географічних екскурсій

Географічні екскурсії можна підрозділити на два види: екскурсії краєзнавчо-географічні, або місцеві і далекі екскурсії.

Краєзнавчо-географічні (місцеві) екскурсії є найважливішим засобом пізнання географії рідного краю, його історії, перетворення природи і господарства. Вони включають види:

1. Екскурсії в природу;
2. Місцеві виробничі екскурсії;
3. Екскурсії по населеного пункту (міста, села);
4. Екскурсії в краєзнавчі музеї, на виставки.

Екскурсії у природу можуть бути комплексними чи присвячуватися вивчення одного з компонентів природи. Ці екскурсії в переважній більшості є одноденними. Разом з тим одноденні походи в найближчі околиці є навчально-тренувальними, що виробляють досвід перед вчиненням багатоденних походів.

Виробничі екскурсії організовуються на найближчі промислові та сільськогосподарські підприємства (заводи, фабрики, електростанції, ферми, птахофабрики тощо).

Екскурсії по населеному пункту знайомлять із загальним виглядом міста чи села, мікрорайонами, особливостями планування й забудови. Інтерес представляє з'ясування історії розвитку населеного пункту, економічна оцінка географічного положення, порівняння минулого з сьогоденням.

Краєзнавчі музеї створені в багатьох містах і навіть в окремих школах. Шкільні краєзнавчі музеї - це результат добре поставленої роботи географічних гуртків, клубів, краєзнавчих товариств. В музеях, як правило, сконцентровані численні експонати, що відображають різноманіття природи, економіки та культури свого краю.

За характером організації і методиці проведення до музейних екскурсій дуже близькі екскурсії на виставки. Особливо цінні екскурсії на виставки досягнень народного господарства, дитячої творчості (шкільні, міські, районні й ін).

Далекими екскурсіями прийнято вважати багатоденні поїздки на значні відстані від місця проживання на автомобілях, поїздом, на теплоході або літаком. Маршрути таких екскурсій зазвичай виходять за межі своєї області, краю і навіть країни. Вони можуть пролягати по найбільших річках, призводити до узбережжям морів і океанів, перетинати кілька природних зон н гірські країни.

Екскурсія зазвичай складається з трьох періодів: підготовчого, власне екскурсії і заключного, або камерального, коли учасники обробляють зібрані матеріали.

Підготовчий період включає складання плану екскурсії, охоплює основні етапи і види робіт, накопичення учасниками знань по темі екскурсії. Скоростиглі екскурсії, без серйозної підготовчої роботи, малоефективні і часто перетворюються на звичайні розважальні прогулянки.

Безпосередньо перед екскурсією з її учасниками проводиться вступна бесіда, в якої пояснюються цілі і завдання, визначаються можливі організаційні варіанти, розподіляються обов'язки.

Заключний (камеральний) період, коли учасники екскурсії обробляють зібрані матеріали. Результати обробки зібраних в екскурсіях матеріалів - описи, фотомонтажі, колекції, замальовки, картографічні роботи - зазвичай поповнюють географічні кабінети, шкільні краєзнавчі музеї, музеї та фонди туристських клубів, виставок і салонів.

10.2. Підготовка екскурсії

Перш ніж екскурсію побачить і почує споживач - екскурсант, необхідно провести велику підготовчу роботу, пробні екскурсії, рекламні акції.

Підготовка екскурсії складається з наступних етапів:

1. Вибір теми, яка визначає зміст екскурсії;
2. Підбір літератури;
3. Ознайомлення з експозиціями і фондами музеїв;
4. Відбір і вивчення екскурсійних об'єктів. Важливими об'єктами» екскурсії завжди є цікаві люди, старожили, краєзнавчі музеї;
5. Складання маршруту екскурсії;
6. Обхід маршруту;
7. Підготовка тексту екскурсії;
8. Формування «портфеля екскурсовода» - комплекту наочних посібників, які будуть використовуватися в ході екскурсії;
9. Складання методичної розробки екскурсії (мета, тема, маршрут та об'єкти, тривалість, методичні прийоми показу і розповіді, організація і технічне проведення на 6-12 сторінках);
10. Затвердження цієї розробки керівництвом;
11. Проведення екскурсії.

Спочатку складається бібліографія, вивчаються архівні історичні джерела, статистичні дані, періодична печатку, експозиції та фонди музеїв та ін. Найважливіший етап - відбір екскурсійних об'єктів, створення яскравого зорового ряду, здатного назавжди залишитися в пам'яті екскурсантів і викликати у них бажання повернутися в цей туристський центр ще раз. Аксіомою є правило: «від показу до розповіді», допускаючи первинність зорових вражень перед усній інформацією.

Виходячи з обраних об'єктів, складається маршрут екскурсії, як найзручніший шлях проходження екскурсійної групи, що дозволяє розкрити зміст екскурсії. Далі розробляється технологічна карта екскурсії, як своєрідний план показу об'єктів і викладу матеріалу, пов'язаного з ними, включаючи методичні прийоми показу і розповіді. За наміченим планом створюється текст: контрольний - для туристської фірми, і індивідуальний - для екскурсовода. Часто текст і зміст екскурсії оперативно пристосовуються під реального екскурсанта з урахуванням його знань, підготовленості і специфіки аудиторії.

10.3. Технологічна карта екскурсії

Технологічна карта показує, як ефективніше донести зміст екскурсії екскурсантам. Крім того, технологічна карта екскурсії є основним документом, який потрібен при сертифікації туристсько-екскурсійної організації, претендує на ведення екскурсійної діяльності.

Технологічна карта екскурсії є підсумковим документом, який складається в кінці творчого процесу створення екскурсії, перед останнім його етапом - здачею приймальної комісії під час проведення пробної екскурсії. В ній вказуються тема, мета, завдання екскурсії, оптимальний варіант маршруту, його протяжність і тривалість, об'єкти показу, місця зупинок, підтеми, організаційні та методичні вказівки, методичні прийоми показу і розповіді.

Технологічна карта складається з трьох частин: вступу, основної частини та висновків. Вступ і висновки не пов'язані з екскурсійними об'єктами і розташовуються в карті до і після графічно оформленої основної частини екскурсії. В них даються короткі вказівки про те, що обов'язково повинен повідомити екскурсовод групі про самої екскурсії, щоб привернути увагу її учасників до об'єктів показу і змісту екскурсійної розповіді. (Текст в технологічній карті записується без урахування її граф). У вступі можуть бути вказані її варіанти, використання яких залежить від складу екскурсійної групи.

Технологічна карта екскурсії

Тема екскурсії ___________________________________________
Тривалість (год) ________________________________________
Протяжність (км) _______________________________________
Автор-розробник ________________________________________
(автор, колектив авторів, підприємство)
Зміст екскурсії _____________________________________
_________________________________________________________
Маршрут екскурсії, _______________________________________
_________________________________________________________
у тому числі варіанти маршруту (літній, зимовий) ______________
_________________________________________________________

Ділянки переміщення за маршрутом Місця зупинок Об'єкт показу Тривалість Основний зміст інформації Вказівки щодо організації Методичні вказівки
1 2 3 4 5 6 7
             

У графі 1 «Ділянки (етапи) переміщення за маршрутом» зазначаються вулиці, проспекти, бульвари, шосе, площі, по яких повинна проїздити або проходити екскурсійна група. Першим вказується місце, де екскурсовод робить (або починає) вступ в екскурсію. Потім називається відрізок шляху до об'єкту показу, з якого, згідно з технологічною картою, намічено розкривати першу підтему екскурсії. Далі записуються відрізки шляху від попереднього об'єкту до наступного.

У графі 2 «Місця зупинок» зазначаються точки маршруту, де передбачена зупинка автобуса і огляд об'єкта без виходу з нього або зупинка автобуса і вихід групи, а також зупинка групи в пішохідній екскурсії. Зупинки слід вказувати конкретно і точно. Доцільно вказати зимові і літні варіанти виходів з автобуса, на випадок дощу та інших несприятливих метеорологічних умов.

У графі 3 «Об'єкт показу» вказують конкретні екскурсійні об'єкти, які показуються екскурсантам на зупинці, проїздом без зупинки автобуса або при пересуванні пішки. Можуть бути зазначені як основні, так і додаткові об'єкти. Записують повну назву об'єкта, наводять прізвища авторів - скульпторів і архітекторів.

Час, необхідний для показу об'єкта та екскурсійної розповіді, пов'язаного з ним, зазначається в графі 4 «Тривалість». У цьому ж проміжку часу слід враховувати і час, призначений на самостійний огляд об'єкта екскурсантами і передбачене на пересування до наступного об'єкта. Сума відрізків часу, зазначених у 4-й графі, становить загальну тривалість екскурсії.

У п'ятій графі «Основний зміст інформації» перераховуються найменування підтем з короткою їх анотацією. Підтеми послідовно розкривають тему згідно внутрішньою логікою матеріалу екскурсії. Тема може бути розкрита на одному або кількох об'єктах.

10.4. Навчальні екскурсії на виробництво

Шкільні виробничі екскурсії на виробництво є одним з основних елементів системи шкільних предметів природничого циклу. Виробничі екскурсії доповнюють програмний теоретичний матеріал і створюють зорово-образні уявлення, які необхідні для конкретизації та розуміння багатьох програмних понять.

Під час виробничої екскурсії учні повинні мати можливість спостерігати виробничі процеси, природні об'єкти з точки зору різних навчальних предметів (географії, хімії, фізики, біології і інших) і спеціальностей.

Крім того, виробничі екскурсії на промислові підприємства і сільськогосподарські об'єкти створюють основу для профорієнтації учнів, втягують у цікаву позакласну роботу з предмета і суспільно-корисний праця.

Підготовка до екскурсії на виробництво починається з визначення завдань екскурсії і оптимального часу її проведення. Маршрут екскурсії планується таким чином, щоб можна було провести вступну і заключну частину бесіди і познайомити учнів з основними цехами або відділами в послідовності, яка відповідає характерному для підприємств даної галузі виробничо-технологічному процесу.

Головний принцип відбору матеріалу для екскурсії - це, в першу чергу, показ тих особливостей виробництва, які дозволяють побачити основні форми організації виробництва, визначити спеціалізацію підприємства та причини його розміщення в даному місці. У плані професійної орієнтації важливо продумати можливості для ознайомлення учнів з різними професіями на виробництві.

Необхідним правилом проведення екскурсії є попередня підготовка учнів. Доцільно, щоб вчителі різних предметів протягом декількох уроків зосереджували увагу учнів на матеріалі, пов'язаному з майбутньою екскурсією, або проводили підготовчі уроки.

Перед проведенням екскурсії необхідно обов'язково вивчити маршрут, ознайомити учнів з правилами техніки безпеки і взяти до уваги джерела можливої небезпеки.

Контрольні запитання та завдання

1. Типи і види екскурсій.
2. Порядок підготовки екскурсії.
3. Технологічна карта екскурсії.
4. Проведення екскурсії на виробництво.
5. Проведення екскурсії по населеному пункту.
6. Проведення екскурсії в природу.

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.