Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Грицак Ю.П. Організація самодіяльного туризму

5. ВИДИ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Форми туристських подорожей

Туристські подорожі проводяться шляхом формування туристських груп у різноманітних організаційних формах: прогулянки, екскурсії, експедиції, походи.

Прогулянка - найбільш проста форма туристично-краєзнавчої роботи. Прогулянки організовують у ліс, на річку, в гори і т.д. Вони не потребують особливих витрат і спеціальному туристичному спорядженні. Прогулянки найчастіше проводять з учнями молодших класів.

Екскурсія - це колективне відвідування визначних місць з освітньою, навчально-виховною, науковою чи розважальною метою. Тривають екскурсії в середньому до однієї доби. Вони чітко поділяються на три типи: на природу, в сферу господарської діяльності, до сфери культурної діяльності.

Навчальні (програмні) екскурсії - це запланований програмою короткочасний вихід учнів у навколишній світ для ознайомлення з конкретними об'єктами, типовими явищами і процесами, які підтверджують теоретичні положення, розглядаються на заняттях.

Краєзнавчі позапрограмні екскурсії - організований вихід або поїздка групи учнів з метою вивчення свого краю.

Загальноосвітні екскурсії - це вихід або поїздка на об'єкти культури, природи або господарства самодіяльної групи учнів під керівництвом екскурсовода з метою розширення кругозору і підняття загального культурного рівня екскурсантів.

Походи - це подорож організованої групи учнівської та студентської молоді або дорослих туристів з використанням активних форм пересування за визначеним маршрутом, під час проходження якого можливе подолання природних перешкод: перевалів, порогів, печер тощо різних категорій та ступенів складності. Туристський похід, як правило, переслідує декілька цілей, в яких домінуюча мета обумовлює туристський маршрут, тривалість подорожі, спосіб пересування, тип тимчасового житла та інші умови. У свою чергу мета та умови подорожі визначаються матеріальними можливостями, станом здоров'я, віком і культурним рівнем, а також матеріально-технічною базою групи.

В поході проявляється вміння долати труднощі, люди вчаться колективізму і взаємодопомоги, в них зростає дисциплінованість і наполегливість. Похід особливо цінний, оскільки дуже часто в поході люди розкриваються зовсім з іншого сторони, ніж у школі або на роботі. Похід дозволяє глибше зрозуміти натуру людини, налагодити стосунки.

Основна відмінність туристського походу від екскурсії полягає в тому, що в туристському поході проводяться спостереження різноманітних об'єктів, явищ і процесів, які зустрічаються на маршруті, за заздалегідь складеним планом, тоді як екскурсія передбачає вивчення точно відібраних об'єктів спеціальній програмі

Експедиція - це подорож, яка проводиться з учнівською та студентською молоддю з метою вивчення історії рідного краю, довкілля, явищ соціального життя, цивілізації, дослідження географічних, етнографічних, історичних об'єктів з використанням технічних засобів пересування або без них. Експедиції в залежності від мети та напряму роботи можуть бути краєзнавчі, наукові тощо

Від походів експедиції відрізняються більш комплексними навчально-виховними завданнями, а також тривалістю. В системі краєзнавчої роботи експедиції виступають, як більш складний у порівнянні з екскурсіями і походами вигляд подорожі. Тому в експедиціях з дітей беруть участь тільки старші підлітки, що вже мають досвід виробничо-екскурсійних занять і проявляють підвищений інтерес до досліджень. Експедиція дає можливість учням оволодіти елементарними прийомами дослідницької роботи в польових умовах, розвинути ініціативу і самодіяльність.

Під час проведення експедиції можливе подолання природних перешкод (перевалів, порогів, печер та ін). Ділянки маршрутів експедицій, які відповідають вимогам до туристсько-спортивних походів, розглядаються як маршрути з активними способами пересування. Категорія складності (к.с.) для таких маршрутів установлюється, як і для туристсько-спортивних походів.

Тематика шкільних краєзнавчих експедицій різноманітна і залежить, головним чином, від потреб місцевих наукових і господарських установ в матеріалах краєзнавчого характеру, від зв'язків школи з організаціями, рівня наукової підготовки вчителя і старшокласників. Вміло поставлена краєзнавчо-експедиційне справа приносить юним дослідникам задоволення від суспільної значущості і корисності виконаної роботи. Усвідомлення цього підвищує почуття відповідальності за доручену справу, розвиває активність, ініціативу і самостійність, зміцнює дисципліну.

5.2. Організаційні форми туристсько-краєзнавчої діяльності

Основними видами діяльності самодіяльної туристської організації є:

- підготовка та проведення туристських походів, експедицій, подорожей, екскурсій за різними видами туризму;
- навчально-тренувальна робота зі спортивного туризму в секціях, групах, гуртках;
- підготовка, підвищення кваліфікації і атестація громадських туристських кадрів, спортсменів-розрядників зі спортивного туризму;
- підготовка і проведення спортивних туристських змагань та зльотів за різних видів спортивного туризму;
- організація роботи туристсько-спортивних, оздоровчих таборів та баз;
- розвиток і пропаганда туристсько-краєзнавчих і туристсько-спортивних можливостей рідного краю допомогою виставок, ярмарків, публічних виступів, розповсюдження літератури;
- проведення організаційних, навчально-методичних та консультаційних заходів з розвитку туризму;
- робота з профілактики та попередження аварійності, травматизму і нещасних випадків в туризмі;
- здійснення заходів по масовому залученню до активних занять спортивним туризмом різних соціальних та вікових груп населення, організація засобами туризму змістовного дозвілля громадян;
- створення в місцевих (регіональних) установах, організаціях, на підприємствах первинних туристсько-спортивних колективів, туристсько-краєзнавчих секцій і клубів.

Форми туристсько-краєзнавчої роботи діляться на стаціонарні і туристські, масові, групові та індивідуальні.

Туристські форми - це прогулянки, заміські тренування, екскурсії, одноденні і багатоденні походи, подорожі на різних видах транспорту, експедиції, туристські зльоти (шкільні, районні, міські, обласні, республіканські), які пов'язані з виїздом за межі населеного пункту.

Стаціонарні форми - це фізична, навчально-методична, технічна, географічна та інша необхідна підготовка, робота на географічній майданчику, фенологічні спостереження, зустрічі із знатними земляками, уявні подорожі по країні, краєзнавчі олімпіади, конференції, лекторії, шкільні краєзнавчі естафети, конкурси, виставки, вікторини, випуск краєзнавчого журналу, радіогазети та стінгазети, листування і обмін краєзнавчою літературою, видання альманахів та інші заходи, які проводяться в умовах школи, на вулицях населеного пункту.

Масові форми роботи проводяться з великим складом учасників: олімпіади, КВК, тематичні вечори, науково-практичні конференції, диспути, ігрова діяльність, зустрічі з цікавими людьми, «неділі географії» тощо;

Групові форми охоплюють групи людей до 30-35 чоловік: гуртки, секції, факультативи, екскурсії, експедиції, походи, оформлювачі та зберігачі туристсько-краєзнавчих музеїв, куточків і виставок тощо;

Індивідуальні форми роботи розраховані на конкретних людей і відрізняються від груповий тим, що це, по-перше, робота виконавчого характеру (підготовка доповіді, виготовлення посібників або інвентарю, складання альбомів, колекцій, гербаріїв та ін); по-друге, індивідуальна робота найчастіше має творчий, дослідницький характер.

Всі форми роботи можна розбити на чотири групи:

а) теоретична робота (гуртки, факультативи, конференції);
б) краєзнавча діяльність (екскурсії, походи, експедиції);
в) творча самодіяльність (культурно-масові заходи та ігрова діяльність);
г) суспільно-корисна робота (обладнання географічного кабінету або майданчики, виставок і музеїв, проведення природоохоронних заходів тощо).

Естафета - це така форма дитячого туризму, яка передбачає вивчення певного району або всієї країни не однією групою, а кількома, які на певних відрізках маршруту змінюють один одного. Завчасно трасу туристичної подорожі поділяють на ділянки. Пройшовши свою ділянку і виконавши поставлені перед нею завдання, туристська група передає естафету наступному, і т.д. На районному або обласному туристському зльоті всі матеріали естафети узагальнюються і підсумовуються результати.

Зльоти мають на меті обмін досвідом і підбиття підсумків туристсько-краєзнавчої роботи. Вони передбачають також змагання з туристського багатоборства або спортивного орієнтування, огляд художньої самодіяльності.

Контрольні запитання та завдання

1. Основні форми туристсько-краєзнавчої роботи.
2. Види туристської діяльності.
3. Основні напрямки діяльності туристської організації.
4. Як проводиться туристська естафета?
5. Що таке туристський зліт?

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.