Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Грицак Ю.П. Організація самодіяльного туризму

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Основні правові та нормативні документи з самодіяльного туризму

Початківцям туристам немає сенсу «винаходити велосипед» і «ламати дрова» при організації свого колективу. Самодіяльний туризм розвивається давно і має сформовані програмно-нормативні основи, що визначають напрями, характер, зміст туристської суспільної практики, вимоги щодо оволодіння туристськими вміннями і навичками, умови легалізації туристської діяльності і багато інше.

Обмеження правилами і нормами необхідні для створення керованої системи самодіяльного туризму, забезпечення його безпеки та ефективної діяльності. Наприклад, усі самодіяльні походи проводяться згідно з «Правилами проведення туристських спортивних походів». При організації туристського клубу простіше керуватися Типовим положенням про територіальному туристському клубі», а при проведенні зльоту туристів - «Правил змагань зі спортивного туризму». І т.д.

До числа основних документів, які слід використовувати у діяльності туристського колективу, відносяться:

- Міжнародна «Хартія туризму»;
- Глобальний етичний кодекс туризму («Кодекс мандрівника»);
- Гаазька декларація по туризму;
- Закон України «Про туризм»;
- Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 р.;
- Статут Федерації спортивного туризму України (ФСТУ);
- Правила організації самодіяльних туристських подорожей;
- Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентської молоддю України;
- Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії (МКК) навчальних закладів України;
- Правила проведення змагань з техніки спортивного туризму та спортивних туристських походів «Спортивний туризм. Правила змагань»;
- Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України - колегії суддів змагань туристських спортивних походів (МКК);
- Положення про систему підготовки кадрів спортивного туризму;
- Класифікацію маршрутів туристських спортивних походів;
- Рекомендації щодо складання звіту про туристсько-краєзнавчому подорожі з активними способами пересування груп учнівської молоді.

4.2. Права та обов'язки туристів

Права та обов'язки туристів сформульовані в міжнародної «Хартії туризму» (схвалена в 1985 р. на VI сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації) і в законі України «Про туризм» (діє з 15.09.1995 р.).

Правове становище іноземних туристів на території України регулюється Законом України «Про правовий статус іноземців», іншими актами законодавства України, а також чинними міжнародними договорами та міжурядовими угодами.

Права та обов'язки громадян України, які здійснюють туристські подорожі за кордон, регулюються законодавством країни перебування і міжнародними угодами. Громадяни України, які здійснюють туристські подорожі за кордон, зобов'язані дотримувати вимог законодавства країни перебування.

Обов'язки туристів

У місцях транзиту і тимчасового перебування туристи повинні:

- своєю поведінкою сприяти взаєморозумінню і дружнім відносинам між народами як на національному, так і на міжнародному рівні і таким чином сприяти збереженню миру;
- поважати постійний політичний, соціальний, моральний і релігійний ладу і підкорятися діючим законам і правилам;
- проявляти найбільшу розуміння щодо звичаїв, вірувань і вчинків місцевого населення, та найбільша шана щодо природного і культурного надбання останнього;
- утримуватися від підкреслення економічних, соціальних і культурних відмінностей, існуючих між ними та місцевим населенням;
- бути сприйнятливими до культури місцевого населення, яке приймає туристів, невід'ємною частиною загального надбання людства, яке є;
- перешкоджати експлуатації інших в цілях проституції;
- утримуватися від торгівлі, перевезення та вживання наркотиків і інших заборонених препаратів;
- дотримуватись умов і правил, передбачених договором (контрактом) про надання туристських послуг;
- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;
- виконувати митні та прикордонні правила;
- дотримуватись правил поведінки та вимог щодо збереження об'єктів історії та культури, природи;
- не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог законів, які діють на території країни перебування;
- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проживання та перебування;
- відшкодовувати збитки, завдані їх неправомірними діями.

Права туристів

У місцях транзиту і тимчасового перебування туристи мають право:

- отримувати комплекс туристичних послуг, передбачених договором (контрактом) та програмою перебування;
- на особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна;
- на одержання відповідної медичної допомоги в разі захворювання;
- на відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов договору (контракту);
- розірвати договір (контракт) без відшкодування збитків суб'єкту туристичної діяльності, якщо збільшення загальної вартості туру чи послуги перевищує 5% обумовленої вартості, а також у разі підвищення цін на туристичні послуги при їх загальнодержавному зміну;
- на повну і об'єктивну інформацію про закони та правила проживання в даній країні (місцевості), звичаї місцевого населення, поведінку в громадських місцях та місцях, пов'язаних з проведенням релігійних обрядів, про культурні, археологічні, архітектурні, історичні, природні цінності, які перебувають під захистом держави, умови страхування, розірвання договору (контракту) на тур;
- на користування відповідними засобами гігієни, особливо в місцях розміщення, на підприємствах харчування і транспорті, на отримання інформації про ефективних засобів запобігання інфекційних захворювань, нещасних випадків, а також на безперешкодний доступ до служб охорони здоров'я.

Міжнародна «Хартія туризму» також закликає, щоб під час подорожі з однієї країни в іншу і в межах приймаючої країни туристи мали можливість користуватися:

а) пом'якшенням адміністративного і фінансового контролю;
б) можливо кращими умовами на транспорті.
в) вільним доступом до місць і окремих районів туристського інтересу і свободою пересування
г) доступом до швидкої і ефективної зв'язки всередині країни, а також із зовнішнім світом;
д) адміністративними і юридичними процедурами і гарантіями, необхідними для захисту їх прав;
е) можливістю сповідання власної релігії та відповідними умовами для цієї мети.

4.3. Повноваження адміністрації навчальних закладів, які здійснюють туристські подорожі

На частку дітей та молоді до 24 років в Україні (і Росії, Білорусії, Польщі, Чехії) припадає понад 50% усіх учасників туристських поїздок. Велика частина з них здійснює ці поїздки в рамках навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності навчальних закладів під керівництвом вчителів та викладачів. Направляючи дітей і студентів подорожі, адміністрація навчальних закладів несе відповідальність за їх життя і безпеку.

Тому всі планові і непланові поїздки дітей та молоді в період навчального року регламентуються «Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України», повністю пов'язаних з «Правилами організації самодіяльних туристських подорожей» ФСТУ. Ці «Правила» аналогічні діяли в СРСР і концентрують у собі багаторічний туристський і управлінський досвід.

«Правила» визначають такі повноваження адміністрації:

Адміністрація навчальних закладів приймає рішення про проведення подорожей самостійно, без погодження з органами державного управління освітою. Вона несе відповідальність за підготовку, успішне проведення туристських подорожей, їх педагогічну доцільність та результативність.

У разі прийняття рішення про проведення туристської подорожі адміністрація навчального закладу зобов'язана видати наказ про проведення туристської подорожі, у якому:

- визначити мету, район, термін проведення, категорію, ступінь складності експедиції або туристсько-спортивного походу;
- призначити керівника туристської групи та його заступника (помічника);
- обумовити відповідальність керівника та його заступника за збереження життя і здоров'я учасників під час подорожі;
- затвердити персональний склад учасників, маршрут та план проведення подорожі;
- визначити порядок дій керівника групи при плановому поділі групи на підгрупи, а також кандидатури керівників підгруп та їх заступників (помічників).

Для місцевих некатегорійних походів тривалістю до 4 днів включно, у яких не передбачається подолання категорійних перешкод, а також екскурсій отримання позитивного висновку МКК не потрібне.

Для місцевих експедицій з активними способами пересування і туристсько-спортивних походів тривалістю більше 4 днів, дальніх походів та відповідних експедицій з активними способами пересування наказ видається після отримання позитивного висновку МКК.

Після отримання висновку МКК про можливість проведення туристської подорожі адміністрація зобов'язана:

- видати керівнику підписані і завірені печаткою: наказ про проведення туристської подорожі, посвідчення про відрядження керівника та його заступника, а також завірити печаткою туристські маршрутні документи групи: маршрутний лист - для некатегорійних туристсько-спортивних походів, маршрутну книжку - для категорійних походів.
- провести інструктаж керівника туристської групи та його заступника з питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі з дітьми.
- контролювати відправлення керівником туристської групи повідомлення відповідну аварійно-рятувальну службу, яка обслуговує територію, де проводиться експедиція або туристсько-спортивний похід, не пізніше ніж за 10 днів до виїзду групи на маршрут і вести контроль за дотриманням групою термінів проходження маршруту.
- у разі порушення туристською групою встановлених контрольних термінів проходження маршруту терміново встановити зв'язок з територіальними органами управління освітою та відповідною аварійно-рятувальною службою для з'ясування місцезнаходження групи та надання їй, при потребі, допомоги.
- після завершення туристської подорожі заслухати повідомлення керівника туристської групи та його заступника на педагогічній раді, розмістити кращі матеріали, зібрані під час подорожі, в навчальних кабінетах, музеях, на виставках, оформити відповідні документи на присвоєння спортивних розрядів учасникам походів, результати діяльності керівників урахувати при їх атестації та заохоченні.

4.4. Вимоги до формування туристських груп та учасників туристсько-спортивних походів

1. Туристські групи формуються з числа учнів загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів, які об'єднуються на добровільних засадах спільними інтересами, мають відповідний туристський досвід і підготовку для участі в запланованій туристичній подорожі.
2. Досвід та вік учасників екскурсій, експедицій і походів, керівників і заступників мають відповідати вимогам (табл. 1).

Таблиця 1

Вимоги до туристського досвіду учасників і керівників туристсько-спортивних походів
Ступеня складності (ст.с), категорії складності (к.с.) Потрібний туристський досвід участі та керівництва в походах в даному виді туризму
учасник керівник
участь керівництво
1 ст. с. 1-денний похід 2 ст.с. 1-денний похід
2 ст.с. 1 ст. с. 3 ст.с. I ст. с.
3 ст.с. степеневий I к.с. степеневий
I к.с. степеневий I к.с. степеневий
ІІ к.с. I к.с. ІІ к.с. ІІ к.с.
ІІІк.с. ІІ к.с. ІІІ к.с. ІІ к.с.
IV к.с. ІІІк.с. IV к.с. ІІІк.с.
V к.с. IV к.с. V к.с. IV к.с.
VI к.с. V к.с. VI к.с. * V к.с.

* Допускається заміна участі в поході VI к.с. керівництвом двома походами V к.с.

3. До участі в категорійних і ступеневих туристсько-спортивних походах та експедиціях з активними способами пересування допускаються, як виняток, учні віком, меншим на рік від дозволеного, у разі отримання ними теоретичної та практичної підготовки в туристських гуртках і при наявності медичного дозволу.
4. Якщо в експедиції або туристсько-спортивному поході беруть участь 3 або більше туристських груп із загальною кількістю не менше 30 учнів або студентів (для походів II-VI к.с. - не менше 20) і їх маршрути та графіки руху в цілому збігаються, то можливе призначення старшого керівника. У цьому разі всім керівникам зараховується досвід керівництва подорожжю.
5. При проведенні екскурсій (крім автобусних) в межах населеного пункту, де проживають або навчаються екскурсанти, призначення заступника керівника групи не обов'язково. При проведенні екскурсій на будь-яких видах транспорту, пов'язаних з виїздом за межі населеного пункту, керівний склад групи комплектується як для місцевих некатегорійних походів. При проведенні автобусних екскурсій керівний склад групи комплектується згідно з вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

6. Кількісний склад групи, яка бере участь у туристському подорожі, визначається керівником групи спільно з адміністрацією з урахуванням вимог табл. 2. При проведенні автобусних екскурсій кількісний склад екскурсійної групи визначається з урахуванням кількості сидячих місць в автобусі.

Таблиця 2

Основні вимоги до віку та кількісного складу учасників і керівників туристсько-спортивних походів
Ступінь складності

(с.с.), категорія складності

(к.с)
Вік керівників та учасників походів за видами туризму Мінім. і максим. склад групи **
керівники учасники
пішохідний лижний гірський водний на вело-сипедах на авто-мобилях на мото-циклах спелео
на байдарках на надувних човнах горизонт. печери вертикал. печери
1 ст.с. 18 10 10 - 11 10 14 - - 12 - 6-25
2 ст.с. 18 11 11 - 12 11 14 - - 12 - 6-20
3 ст.с. 18 12 12 13 13 12 14 - - 12 - 6-20
I к.с. 19 13 14 14 14 13 14 18 16 13 14 6-15
ІІ к.с. 20 14 15 15 15 14 15 19 17 14 15 6-12
ІІІк.с. 21 15 16 16 16 15 16 20 18 15 16 6-12
IV к.с. 21 16 18 17 17 17 17 20 18 18 18 6-10
V к.с. 22 17 18 18 18 18 18 20 18 18 18 6-8
VI к.с. 22 18 18 18 18 18 - - - - - 6-8

** Без керівника та заступника керівника.

7. Учасники комбінованих туристсько-спортивних походів, що включають ділянки маршруту з різних видів туризму, повинні мати відповідний туристський досвід для проходження таких ділянок.
8. Учасниками туристсько-спортивних походів II-VI к.с. можуть бути учні та студенти відповідного віку, які мають досвід участі в походах на одну категорію складності нижче заявленого в будь-якому виді туризму
9. До участі в туристсько-спортивних походах I і II к.с. допускаються учні віком менше певного (табл. 2), але не більше 20% від загальної чисельності групи, які беруть участь у поході з батьками або особами, які несуть за них повну ответственность.В походах III-V к.с. одну третину членів групи можуть становити туристи з досвідом участі в походах на дві к.с. нижче, у походах II к.с. - з досвідом участі в походах 3 ступеня складності. Дві третини учасників повинні мати відповідні туристський досвід і вік.
10. Учасники водних походів I-III к.с. повинні мати відповідний досвід походів у будь-якому класі плавальних засобів, а починаючи з IV к.с. - в тому ж класі плавальних засобів або на байдарці.
11. Учасники лижних категорійних походів повинні мати досвід організації ночівель у зимових умовах (досвід «холодних» ночівель) і вміти надавати долікарську допомогу при простудних захворюваннях та обмороженнях.
12. Для участі в спелеопоходи допускаються учасники: I к.с.: у горизонтальних не обводнених печерах - з 13 років, у вертикальних печерах - з 14 років; ІІ к.с.: горизонтальних - з 14 років, у вертикальних - з 15 років; III к.с.: у горизонтальних - з 15 років, у вертикальних - з 16 років. Проходження печер, у яких передбачається застосування апаратів для автономного дихання, дозволяється учасникам походів старше 18 років. Учасники та керівники таких походів повинні мати посвідчення плавця-підводника. При проходженні вертикальних печер, починаючи з II к.с., та горизонтальних печер, починаючи з III к.с., у групі повинно бути не менше одного керівника або його заступника на чотирьох учасників.
13. Учасники категорійних походів у будь-якому виді туризму, а також учасники ступеневих водних походів повинні вміти плавати.
14. Учасники туристсько-спортивних походів, у яких використовуються технічні засоби пересування (автотуризм, мотоциклетний туризм), повинні мати відповідний досвід участі в походах на таких самих засобах пересування.

4.5. Вимоги до керівника туристської групи

1. Керівник туристської групи, його заступники призначаються адміністрацією навчального закладу, який організовує подорож. Заступником керівника експедиції або походу призначається особа віком старше 18 років. Досвід заступника повинен відповідати вимогам, які висуваються до досвіду учасників. Керівник і його заступники повинні мати знання і навички з надання першої долікарської допомоги. Кількість заступників керівника визначається навчальним закладом.
2. При проведенні місцевих експедицій та походів нижче 2 ступеня складності адміністрація за згодою керівника групи та за умови забезпечення безпеки учасників замість заступника може призначити помічника керівника з числа учнів або студентів, що мають досвід участі в таких самих подорожах.
3. При проведенні походів II-VI к.с. керівник повинен мати досвід участі у поході тієї ж к.с. в будь-якому виді туризму, а також досвід керівництва походом і в подоланні локальних перешкод на одну к.с. нижче.
4. Під час проведення ступеневих водних походів і категорійного в будь-якому виді туризму керівник повинен вміти плавати та мати досвід участі і керівництва в тих самих класах плавальних засобів, що й у запланованому поході.
5. При проведенні походу в період міжсезоння керівник повинен мати досвід керівництва походом, що проводився в такий же час.
6. При проведенні комбінованих походів керівник туристської групи повинен мати відповідний досвід для проходження ділянок, що включені в маршрут комбінованих походів.
7. Під час проведення лижних походів керівник повинен мати досвід організації ночівель у зимових умовах (досвід «холодних» ночівель) і вміти надавати долікарську допомогу при простудних захворюваннях та обмороженнях.
8. У разі використання під час проведення туристсько-спортивного походу технічних засобів пересування (автотуризм, мотоциклетний туризм) керівник повинен мати відповідний досвід керівництва або участі в походах на таких самих на засобах пересування.
9. Якщо при проведенні спелеопохода передбачається проходження печер з застосуванням апаратів для автономного дихання, керівник повинен мати посвідчення плавця-підводника та досвід роботи у сифонах.

4.6. Обов'язки і права керівника туристської групи

Керівник туристської групи та його заступник (заступники) несуть відповідальність за життя, здоров'я учасників подорожі відповідно до законодавством, а також за виконання плану заходів, зміст оздоровчої, виховної і пізнавальної роботи, правил протипожежної безпеки, охорони природи, пам'яток історії і культури тощо

Керівник туристської групи та його заступник (заступники) зобов'язані:

- забезпечити підбір учасників подорожі відповідного віку та туристського досвіду;
- ознайомити учасників подорожі з цими Правилами;
- провести цільовий інструктаж учасників, помічників керівника, питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі;
- сприяти страхуванню учасників подорожі;
- отримати необхідну документацію та дозволи на проведення туристської подорожі;
- провести збори батьків учасників туристської подорожі (для учнів та студентів віком до 18 років);
- забезпечити під час подорожі додержання учасниками громадського порядку, санітарно-гігієнічних норм, виконання Правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, використання туристського спорядження, а також інших правил безпеки життєдіяльності.
- до початку проведення туристської подорожі проконтролювати проходження медичного огляду всіма її учасниками;
- при підборі групи врахувати туристську кваліфікацію учасників, їх фізичну, технічну та спеціальну підготовку, а також психологічну сумісність;
- розробити план підготовки подорожі і розподілити між учасниками обов'язки згідно з цим планом, ознайомити учасників подорожі з їх правами і обов'язками;
- організувати всебічну підготовку учасників подорожі, перевірити необхідні знання, уміння та навички, у т.ч. і вміння плавати, надавати долікарську допомогу та використовувати туристське спорядження, організувати необхідні тренування групи;
- провести попереднє інформування учасників подорожі про фактори ризику в запланованій подорожі і про відповідні заходи щодо запобігання травматизму;
- разом з учасниками всебічно ознайомитись з районом подорожі, розробити раціональні основний і запасний варіанти маршруту подорожі, вивчити складні ділянки, способи та засоби їх подолання, а також аварійні варіанти виходу з маршруту;
- підготувати картографічний матеріал, розробити план та графік подорожі, визначити контрольні пункти та терміни проходження маршруту, заходи з техніки безпеки, ознайомити з цими матеріалами учасників подорожі;
- при потребі отримати консультації щодо маршруту в МКК або інших установах та організаціях;
- узгодити з адміністрацією навчального закладу та МКК порядок дій при плановому поділі групи на підгрупи, а також кандидатури керівників підгруп;
- організувати підбір та підготовку якісного групового та індивідуального спорядження з урахуванням вимог техніки безпеки та специфічних особливостей конкретної подорожі;
- організувати підготовку та підбір продуктів харчування, складання кошторису витрат, з'ясувати можливості поповнення запасу продуктів на маршруті;
- отримати при необхідності дозвіл на відвідування району з обмеженим доступом (заповідники, заказники тощо);
- оформити в установленому порядку маршрутні документи;
- розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та інших заходів на маршруті;
- направити до відповідної аварійно-рятувальної служби повідомлення не пізніше ніж за 10 днів до початку маршруту з активними способами пересування. Якщо маршрут проходить територією, що обслуговується декількома підрозділами, - направити повідомлення в кожний з них;
- у разі потреби зміни маршруту, складу групи, термінів проведення або інших записів у маршрутних документах до від'їзду групи в подорож погодити ці зміни з адміністрацією навчального закладу та МКК і повідомити про це аварійно-рятувальну службу, яка зареєструвала групу.

Під час проведення туристських подорожей з активними способами пересування керівнику та його заступнику необхідно:

- дотримуватися затвердженого маршруту, робити, у міру можливості відмітки в маршрутних книжках і маршрутних листах про проходження маршруту;
- дотримуватися рекомендацій і вказівок МКК та відповідної аварійно-рятувальної служби;
- забезпечити дотримання учасниками правил використання туристського спорядження, у т.ч. для страховки;
- повідомляти телеграмою навчальний заклад, який здійснює подорож, а також відповідну МКК та відповідну аварійно-рятувальну службу про початок та закінчення подорожі, а також про проходження групою контрольних пунктів;
- у разі зміни маршруту або складу групи за будь-яких обставин після виїзду в подорож повідомити про це при першій можливості адміністрації навчального закладу, відповідним МКК та аварійно-рятувальним службам;
- проводити заходи, спрямовані на забезпечення безпеки учасників подорожі: зміна маршруту, припинення подорожі у зв'язку з виникненням небезпечних природних явищ та інших обставин, а також у разі потреби надання допомоги потерпілому; при цьому ускладнення маршруту допускається тільки у виняткових випадках і не дає підстави для підвищення залікової к.с. походу;
- не допускати безпідставного поділу групи, відставання від групи окремих учасників, а також від'їзду окремих членів групи без супроводу одного із заступників керівника (від'їзд одного чи декількох учасників можливий лише за умови, коли в групі два або більше заступників керівника);
- у разі поділу групи призначити керівника підгрупи з числа своїх заступників та їх помічників, які мають відповідний рівень туристської кваліфікації;
- при аварійній ситуації провести заходи щодо збереження життя і здоров'я учасників, виходячи з конкретної ситуації та реальної наявності сил і засобів для ліквідації аварії;
- при будь-якому поділі групи визначити підгрупам завдання для виконання, контрольні терміни, порядок дій та зв'язок;
- при нещасному випадку керівник групи зобов'язаний: терміново організувати надання першої долікарської допомоги потерпілому та його доставку до лікувальної установа, викликати при необхідності найближчу аварійно-рятувальну службу; повідомити про подію керівнику навчального закладу, МКК, службу безпеки життєдіяльності; до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події. Про нещасний випадок під час далеких подорожей поза територією району (міста), керівник групи також повідомляє відповідний орган управління освітою;
- надати при необхідності оперативну допомогу іншій групі, яка перебуває в даному районі і потребує допомоги.

Після закінчення туристської подорожі керівник і його заступники спільно з учасниками оформляють звіт про подорож і здають його навчальному закладу, здійснює подорож. Звіт про експедицію або похід з активними способами пересування подається у МКК. Після затвердження звіту в МКК керівник оформляє довідки про здійснення походу та спортивні розряди на кожного учасника групи.

Керівник туристської групи має право:

- у разі потреби і за наявності в групі не менше двох заступників керівника передати керівництво своєму заступнику за умови, що в наказі на проведення туристської подорожі обумовлено, кому може передаватися керівництво в екстремальних ситуаціях. Про передачу керівництва керівник групи повинен повідомити навчальний заклад;
- звертатися у вищі відомчі і туристсько-спортивні організації при незгоді із оцінкою його дій під час подорожі;
- ураховуючи фізичний, технічний та моральний стан групи або окремих учасників і свій власний, припинити подорож і зняти групу з маршруту.

У разі виключення учня з туристської групи по морально-дисциплінарним обставинами необхідно проконтролювати доставку і посадку його на громадський транспорт і повідомити про це адміністрації навчального закладу та батькам порушника. З хворим туристом обов'язково залишають супроводжуючого (зазвичай компаньйона-напарника).

4.7. Обов'язки та права учасника туристської подорожі

Учасник туристської подорожі зобов'язаний:

- своєчасно виконувати розпорядження керівника туристської групи та його заступника, помічників;
- брати активну участь у підготовці подорожі і складанні звіту, сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки;
- у період підготовки до подорожі пройти медичний огляд і здати довідку про стан здоров'я керівникові;
- своєчасно повідомляти керівника туристської групи або його заступника про погіршення стану здоров'я чи травму;
- виконувати правила пожежної безпеки, правила безпеки на воді, правила поведінки в лавинонебезпечних районах та інші правила особистої та колективної безпеки, володіти необхідними навичками страховки в поході, а також знати способи запобігання травматизму і надання долікарської допомоги;
- дотримуватися правил використання туристського спорядження;
- при знаходженні зброї, вибухонебезпечних та незнайомих предметів не торкатися і не зрушувати їх з місця. Про місцезнаходження таких предметів терміново повідомити керівнику туристської групи або його заступника, які при першій можливості зобов'язані повідомити про знахідку відповідні місцеві органи;
- дбайливо ставитись до природи, пам'яток історії, культури.

Учасник туристської подорожі має право:

- користуватися туристським спорядженням навчального закладу на встановлених умовах;
- брати участь у виборі і розробці маршруту;
- після подорожі брати участь у зборах групи з оцінки дій учасників подорожі, у т.ч. своїх власних;
- при значному погіршенні стану здоров'я наполягати на припиненні участі в подорожі, вихід з маршруту.

Контрольні запитання та завдання

1. Перерахуйте основні нормативні документи, що упорядковують туристську діяльність.
2. Обов'язки туристів.
3. Права туристів.
4. Зміст наказу про туристському подорож.
5. Обов'язки адміністрації навчального закладу, організуючого туристське подорож.
6. Вимоги до формування туристської групи учнів.
7. Вимоги до учасників туристської подорожі.
8. Яка чисельність групи допускається в походи найвищих категорій складності?
9. Який відсоток в групі можуть становити недостатньо досвідчені або малолітні туристи?
10. Мінімальний вік керівника групи в походах різних категорій складнощі?
11. З якого віку допускається участь у спелеопоходи?
12. З якого віку допускається участь у гірських походах?
13. Вимоги до керівника туристської групи.
14. Обов'язки керівника при підготовці до подорожі.
15. Обов'язки керівника при проведення подорожі.
16. Права керівника туристської групи.
17. Права та обов'язки учасника туристської подорожі.
18. В яких випадках змінюється маршрут подорожі?
19. У яких випадках і на яких умовах окремі учасники або група в цілому знімається з керівником маршруту?

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.