Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
ветеринарні препарати

О.І. Арсеньєва, А.С. Шматків, Н.В. Феоктистова
Туризм і культурну спадщину.
Міжвузівський збірник наукових праць. - 2005. - Випуск 2. - С.186-205.

Основні концепції та напрямки сучасного екотуризму: компаративний аналіз

Міжнародний туризм в наші дні - складова частина великого бізнесу. Кожен рік у подорож за кордон відправляється близько 700 млн осіб. Крім того, близько 2,3 млрд людей проводять відпустку у своїй країні. За оцінками СОТ, доходи галузі складають в загальній складності понад 1,5 трлн дол. у рік1. При цьому люди починають все частіше замислюватися про екологічні наслідки подорожей. Не випадково Організація Об'єднаних Націй оголосила 2002 р. «Роком екологічного туризму». Але що означає поняття «екологічний туризм»?

Перш ніж розпочати аналіз визначень екологічного туризму, слід приділити увагу питанням, пов'язаним з розробкою і реалізацією концепції стійкого розвитку. Роль екологічно сталого туризму стає все більш значущою в світлі широкого впровадження міжнародної концепції сталого розвитку. Концепція переходу суспільства до сталого розвитку була прийнята ще в 1992 р. в Ріо-де-Жанейро в ході конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку. Виходячи з розглянутих визначень екологічного туризму, можна зробити висновок, що в екотуризмі пріоритетними є свідоме використання навколишнього середовища і принципи сталого розвитку. Визначення сталого розвитку, СОТ, звучить наступним чином: «Сталий розвиток туризму має задовольняти потреби туристів і приймаючих країн за умови збереження і збільшення майбутніх можливостей, що передбачає таке управління ресурсами, при якому економічні, соціальні та естетичні потреби могли б бути задоволені, час як культурна цілісність, важливі екологічні процеси, біорізноманіття і системи життєзабезпечення підтримуються і зберігаються»2.

Згідно з визначенням СОТ і Світового Ради з туризму та подорожей (WTTC), «стійкий туризм відповідає потребам як туристів, що відвідують туристські центри, так і населення; крім того, він передбачає забезпечення і оптимізацію перспектив майбутнього розвитку. Ресурси використовуються таким чином, щоб задовольнити економічні, соціальні та естетичні потреби, але при цьому зберегти культурну унікальність, найважливіші екологічні особливості, різноманіття біологічних видів і життєво важливі системи»3.

На додаток до цього на Міжнародному форумі «Навколишнє середовище і розвиток» зазначено, що «стійкий туризм повинен відповідати критеріям соціальної, культурної, екологічної та економічної сумісності. Стійкий туризм - це туризм, який в довгостроковій перспективі, тобто в проекції на сучасне і майбутні покоління, може адаптуватися до конкретних етнічних і культурних особливостей, відповідає вимогам соціальної справедливості, екологічно сумісний, а також доцільний і вигідний в економічному плані»4.

У 2002 р. у Квебеку в рамках Міжнародного року екотуризму був проведений Всесвітній саміт з екотуризму. В ньому взяли участь більше тисячі делегатів з 132 країн, що представляють державний, приватний і неурядовий сектора. Учасники саміту визнають, що екотуризм будується на принципах сталого туризму з урахуванням його впливів на економічне, соціальне і природне середовище. Екотуризм також включає в себе такі специфічні принципи, які відрізняють його від більш широкої концепції сталого туризму:

- активне сприяння збереженню природної та культурної спадщини;
- залучення місцевих і корінних громад до планування, розвитку і здійсненню екотурістской діяльності, яка сприяє підвищенню їх добробуту;
- роз'яснення туристам значення природної та культурної спадщини відвідуваних турцентрів;
- спрямованість на індивідуальних мандрівників і організовані туристські групи невеликого розміру5;

Коли говорять про подорожі в природу, то часто застосовують термін «екотуризм». Між тим екотуризм, з одного боку, - це ніша на туристичному ринку, що має високі темпи росту, а з іншого - концепція, положення якої ширше поняття сумісності (мається на увазі позитивний вплив людини на природу)6. Екотуризм є складовою частиною природного туризму, який за обсягом більше, ніж ніша ринку і не концепція, а конкретний вид туризму, вплив якого може бути дуже різним (від явно негативного до нейтрального і позитивного). До речі, поняття «екотуризм» широко використовується в сучасній діяльності заповідних зон і природних парків. Бурхливе зростання цього виду подорожей у світі протягом останніх десятиліть пояснюється не тільки погіршенням стану навколишнього середовища, але й усе більшим «окультуренням» популярних районів відпочинку - гірських курортів, узбереж теплих морів, використанням для сільських потреб рівнин і полесий7.

Розмаїття термінів відповідає широта змісту і множинність конкретних форм діяльності в цій новій області індустрії туризму. Існує чимало визначень екотуризму, кожне з яких виявляє ті чи інші важливі аспекти. У сукупності ці визначення досить повно описують і різноманітність, і еволюцію уявлень про цілі та завдання нової туристської галузі.

Особливо виділимо з поданого нижче безлічі чотири визначення, найбільш відомі і широко дискутирующиеся в німецькомовній літературі. Ці визначення вироблялися протягом двох останніх десятиліть насамперед у альпійських країнах, які зазнали важкі негативні наслідки бурхливо розвивався там масового туризму. Вони послідовно і докладно проаналізовані у книзі Ingo Mose (1988), за якою і описані нижче.

Згідно з визначенням Й. Кріппендорф (J. Krippendorf), головна мета нової політики туризму, спочатку названого цим автором тихим, або спокійним, туризмом, полягає в тому, щоб «довготривало забезпечувати фізичний і духовний відпочинок можливо більшому числу людей у безпосередньому контакті з ландшафтом, а також відповідають ландшафту і потребам відпочиваючих формах поселень з урахуванням довгострокових інтересів місцевих жителів»8.

У визначенні, запропонованому П. Хасслахером (P. Hasslacher), названі чотири «стратегічних» компонента, наявність і взаємодія яких характеризує м'який туризм. Ці компоненти суть «нетехнизированный туризм, самостійне регіональний розвиток, соціальна і культурна відповідальність»9.

Схоже по структурі, але інше за змістом визначення запропонував К. Х. Рохлитц (K-H. Rochlitz). Згідно з цим автору, м'який туризм являє собою систему, що складається також з чотирьох взаємодіючих елементів: оптимального відпочинку гостей, «інтактного» ландшафту, тобто такого, з яким гості стикаються безпосередньо, інтактної місцевої соціокультурної середовища та прибутків від туристської діяльності. Саме визначення формулюється наступним чином: «М'який туризм - це кількісно помірний туризм, який завдяки дистанційованої інтеграції створює для місцевих жителів економічні вигоди і забезпечує взаєморозуміння між гостями та місцевими жителями, а також не завдає шкоди ні ландшафту, ні місцевої соціокультурної середовищі»10. Важливим поясненням автора до цього визначення служить вказівка на такий характер взає-модействия елементів в системі «м'який туризм», який забезпечується в значній мірі за рахунок спрямування частини прибутку на усунення до деякої міри неминучого порушення природного ландшафту.

Істотне доповнення до викладених вище визначень і концепцій м'якого туризму зробив Д. Крамер (D. Kramer). На його думку, гуманізація туризму, реформування та перетворення жорсткого туризму в м'який продуктивнішими не на індивідуальному рівні, тобто не через зміна індивідуального поведінки туристів або конкретних політиків і керівників туристського бізнесу, а через цілеспрямований вплив громадських організацій на політику великих турфірм11.

На основі наведених визначень можна провести зіставлення особливостей «м'якого» і «жорсткого» туризму (табл. 1).

Таблиця 1

Зіставлення особливостей «жорсткого» та «м'якого» туризму
«Жорсткий» туризм «М'який» туризм
Масовість Індивідуальні та сімейні тури, поїздки в колі друзів
Короткочасні поїздки Тривалі подорожі
Швидкі засоби пересування Повільні і помірно швидкі засоби пересування
Заздалегідь узгоджена програма Спонтанні рішення
Мотивування «ззовні» Мотивація «зсередини»
Імпорт стилю життя Стиль життя відповідно до культурою відвідуваною країни
«Пам'ятки» «Враження»
Комфорт і пасивність Активність і різноманітність
«Жорсткий» туризм «М'який» туризм
Попередня інтелектуальна підготовка до поїздки невелика Країна, що є метою подорожі, вивчається заздалегідь
Турист не володіє мовою країни і не прагне його впізнати Мова країни вивчається заздалегідь - хоча б на найпростішому рівні
Турист приїжджає в країну з почуттям господаря, якого «обслуговують» мандрівник пізнає нову культуру
Покупки утилітарні (шопінг) або стандартні Покупки - це пам'ятні подарунки для друзів
Після поїздки залишаються тільки стандартні сувеніри Після поїздки залишаються нові знання, емоції та спогади
Турист купує листівки з видами Мандрівник малює з натури чи фотографує сам
Цікавість Тактовність
Гучномовність Спокійна тональність

Примітка. Упоряд. за: Бочкарьова Т. Ст. Екотуризм: аналіз існуючого міжнародного досвіду / Доступно через Internet.

З охарактеризованными вище чотирма німецькомовними визначеннями м'якого туризму і більш суворим новітніх термінологічним позначенням цього напрямку в туризмі, які отримали поширення і визнання в німецькомовних країнах в останні роки, «Umwelt und sozialvertraeglicher Tourismus», що можна перекласти з німецького як «екологічно і соціально відповідальний туризм», у багатьох відносинах подібні визначення екотуризму, істотно участь в англомовній літературі. Можна тільки відзначити їх порівняльний лаконізм і широке використання лексики, пов'язаної з концепціями екологічної стійкості. Ще однією помітною рисою є прагнення пов'язати переважно з екотуризм природними, непорушеними чи малонарушенными і охоронюваними ландшафтами. Разом з тим у деяких з цих визначень вказані і такі властивості екотуризму, як турбота про соціальному, культурному та економічному благополуччі місцевого населення.

Існують два основних підходи до виділення екологічного сектора туризму.

В першому випадку називають екотуризмом туризм, головним об'єктом якого є дика природа. При цьому більшість авторів відзначають складність проведення межі між природою і традиційною культурою і разом з природою включають останню в об'єкти екотуризму. Але навіть в цьому випадку ємність поняття «екотуризм» повністю не вичерпується. Широке поширення отримує туризм з метою відпочинку на природі на територіях, змінених людиною. Це особливо характерно для США та країн Західної Європи (західно-європейська і американська моделі екотурістской діяльності), де корінних ландшафтів практично не збереглося, а висока потреба спілкування з природою задовольняється населенням на територіях з вторинної квазиприродой. Такий туризм часто зараховується до розряду екологічного, а його значення для охорони і відновлення середовища, народних традицій та екологізації економічного розвитку стає в деяких регіонах вирішальним. В якості прикладу можна навести агротуризм (відвідання ферм і сіл з метою зануритися в атмосферу сільського способу життя).

Прихильники другого підходу пропонують розглядати екологічний туризм як приклад (вид) сталого туризму. Можна вважати даний підхід більш виправданим, так як цей вид туризму ґрунтується і успішно реалізує на практиці головні принципи концепції сталого розвитку, як-то: природокористування, не приводить до деградації ресурсів, оскільки для відновлення і охорони останніх використовується частина вигод від його розвитку. При цьому підході об'єкти туризму можуть бути як природного, так і штучного походження.

Вітчизняні дослідження в даній області наукового знання явно відстають від досліджень зарубіжних спеціалістів і відрізняються досить вузькою спеціалізацією і теоретизированностью. Перші серйозні роботи, що зачіпають проблематику екотуризму, з'явилися в нашій країні всього 10-12 років тому.

За минуле десятиліття в центральній печатки було видано лише чотири роботи, присвячені дослідженню численних аспектів екотурістской діяльності. Насамперед слід відзначити найбільш авторитетне видання Всесвітнього фонду охорони природи (WWF) - монографію «Екологічний туризм на шляху до Росії: принципи, рекомендації, російський і зарубіжний досвід», опубліковану в 2002 р. дуже невеликим накладом. У 2003 р. у видавництві «Фінанси і статистика» були випущені два навчально-методичні посібники: «Екологічний туризм» (Ст. Ст. Храбовченко) і «Екологія туризму та сервісу» (К. І. Єгоренко). На початку 2004 р. побачила світ нова навчальна робота - книга завідувача кафедри екологічного туризму Російської міжнародної академії туризму, професора Т. К. Сергєєвої «Екологічний туризм». На базі кафедри в 2001 р. невеликим тиражем А. В. Эйтингоном був випущений курс лекцій з екологічного туризму для студентів заочної форми навчання.

Слід також зазначити науково-дослідну діяльність Всесвітнього фонду охорони природи (WWF) і Екоцентру «Заповідники».

Обширну інформацію щодо екологічного туризму можна отримати, скориставшись глобальною мережею Internet.

Розробкою концепції екологічного туризму займаються багато провідні вітчизняні спеціалісти - географи, економісти, екологи, біологи, психологи. Зокрема, найбільш відомі роботи А. В. Дроздова, О. Ю. Ледовських, Н. Ст. Моралевой, Т. К. Сергєєвої, Т. В. Бочкарьової, В. П. Чижової, В. Б. Степаницкого, І. Н. Панова, А. В. Эйтингона, Ст. Ст. Храбовченко, К. Михайлова. Окремі питання екотуризму розглядаються в наукових та навчально-методичних працях О.М. Буховой, В. Б. Поздєєва, А. В. Резнікової, О. Р. Амаровой, Р. В. Гладкевич, К. І. Єгоренкова та ін.12

Вигідно відрізняються своєю різноманітністю підходів до аналізу екотурістской діяльності зарубіжні наукові школи екотуризму. Досить чітко можна виділити 4 школи - американську, австралійську, німецьку, мексиканську. Концепції екологічного і стійкого туризму знайшли відображення в роботах H. Ceballos-Lascurain, E. Boo, J. Krippendorf, Epler Wood, P. Jonsson, K. Lindberg, D. Hawking, T. Whelan, I. Mose, B. Steck, P. Valentine, K-H. Rochlitz, D. Kramer, W. Strasdas, G. Wallace, K. Ziffer, P. Hasslacher, D. McLaren, D. Western, N. Ward, P. Wight та ін.

Тим не менш, незважаючи на велику кількість науково-дослідних і навчально-методичних праць, досі не існує єдиного універсального визначення поняття «екологічний туризм». На наразі вітчизняні і зарубіжні фахівці ніяк не можуть зійтися у думках з приводу концептуального визначення екотурістской діяльності. Скориставшись великою кількістю сучасних та найбільш авторитетних видань з проблематики екологічного туризму, наведемо ряд найважливіших визначень екотуризму, найбільш часто використовуваних у науковій і навчальній практиці, і яких ми будемо дотримуватися в нашій роботі.

Екотуризм - це:

1) подорож з відповідальністю перед навколишнім середовищем по відносно непорушеним природним територіям з метою вивчення і насолоди природою і культурними визначними пам'ятками, яке сприяє охороні природи, надає негативний вплив на навколишнє середовище, забезпечує активну соціально-економічний участь місцевих жителів і отримання ними переваг від цієї діяльності (МСОП, H. Ceballos-Lascurain)13;
2) туризм, що включає подорожі в місця з відносно незайманою природою, з метою отримати уявлення про природні та культурно-етнографічні особливості даної місцевості, який не порушує при цьому цілісності екосистем і створює такі економічні умови, при яких охорона природи і природних ресурсів стає вигідною для місцевого населення14;
3) стійкий і природно-орієнтований туризм і рекреація15;
4) туризм, що включає всі форми природного туризму, при яких основною мотивацією туристів є спостереження і прилучення до природи (визначення, прийняте СОТ)16;
5) сукупність форм туризму, при яких робиться свідома спроба звести до мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище, надати допомогу у фінансуванні охоронюваних природних територій, створити джерела доходу для місцевого населення17;
6) природний туризм, який сприяє охорони природи (Всесвітній фонд дикої природи)18;
7) цілеспрямовані подорожі в природні території з метою більш глибокого розуміння місцевої культури і природного середовища, які не порушують цілісності екосистем, при цьому роблять охорону природних ресурсів вигідною для місцевих жителів (Товариство екотуризму, США)19;
8) туризм, сумісний з екологічними і соціальними вимогами, відповідальний перед природою, сприяє її захисту, підвищує культуру мандрівників, що виконує просвітницьку функцію, дбайливо відноситься до традиційних культур і місцевим співтовариствам (Є.Ю. Ледовських, Н.В. Моральова, А.В. Дроздов)20;
9) відвідування унікальних природних територій, мало порушених господарською діяльністю, що зберегли традиційний уклад життя місцевого населення; підвищення рівня екологічної культури всіх учасників туристського процесу і підвищення життєвого рівня місцевого населення, дотримання природоохоронних норм і технологій при реалізації екологічних турів і програм (ТОМУ Сергєєва)21;
10) природно-орієнтований туризм, включає програми екологічної освіти та просвіти і здійснюваний в відповідно з принципами екологічної стійкості (Національна стратегія екотуризму, Австралія)22;
11) відповідальна подорож в природні зони, області, що зберігає навколишнє середовище і підтримує добробут місцевих жителів23.

Проаналізувавши наведені вище дефініції поняття «екотуризм», зробимо деякі висновки, які можна (з неминучою поправкою на авторське сприйняття) визначити основні принципи екотурістской діяльності:

- екотуризм стимулює і задовольняє бажання спілкуватися з природою шляхом цілеспрямованих подорожей незаймані або малоизмененные природні території, представлені в усьому світі, як правило, національними природними парками, заповідниками, заказниками, резерватами, пам'ятками природи;
- екотуризм відрізняється відносно слабким негативним впливом на природне середовище і тому його іноді називають "м'яким туризмом". Саме з цієї причини він став практично єдиним видом використання природних ресурсів у межах особливо охоронюваних природних територій;
- екотурістская діяльність запобігає негативний вплив на природу і культуру і спонукає туроператорів і туристів сприяти охороні природи та соціально-економічного розвитку територій.
- екотуризм - це туризм, що поєднує відпочинок, розваги та екологічна освіта для мандрівників і передбачає наявність певних, досить жорстких правил поведінки, дотримання яких є принциповою умовою успішного розвитку самої галузі;
- розвиток екотуризму має бути вигідним місцевому населенню і не суперечить його інтересам і соціально-економічного розвитку; отже, передбачає, що місцеві спільноти не тільки працюють в якості обслуговуючого персоналу, але і продовжують жити на території, що охороняється, вести колишній спосіб життя, займатися традиційними видами господарювання, які забезпечують ощадливий режим природокористування;
- екотуризм - складова частина індустрії туризму, що виробляє і продає свій турпродукт і отримує від цього прибуток, або як туристська діяльність на природі, що приносить прибуток для збереження природного середовища, а також для поліпшення життєвого рівня місцевого населення;
- основними цілями екотуризму є: екологічна освіта, підвищення культури взаємин людини з природою, вироблення етичних норм поведінки у природному середовищі, виховання почуття особистої відповідальності за долю природи і її окремих елементів, а також відновлення духовних і фізичних сил людини, забезпечення повноцінного відпочинку в умовах природного середовища24.

Аналіз деяких визначень екотуризму одним з перших провів В. о. Храбовченко. Наведемо лише найбільш загальні витяги з даної роботи25 (табл. 2)

Таблиця 2

Недоліки деяких визначень екотуризму
Визначення Недоліки
Відвідування національних парків та інших природних об'єктів з метою спостереження та отримання насолоди від видів рослин, тварин, а також місцевої культури Не враховуються інтереси місцевих жителів, не зберігається екосистема
Пізнавальна подорож, збагачує знання про природі, допомагає зберегти екосистему, при цьому залишаючи недоторканими мешканців природного середовища Прояв неповаги до інтересів місцевих жителів
Відповідальний туризм, зберігає природні об'єкти і поліпшує добробут місцевого населення Виключає пізнання туристами природи
Туризм, який включає подорож у відносно незаймані місцевості з метою дослідження і насолоди пейзажем, дикими тваринами і рослинами, а також пам'ятками культури Не враховуються інтереси місцевих жителів, не зберігається екосистема
Туризм, який заснований на порівняно незайманої природному середовищі, не є руйнуючим, здійснюється в режимі адекватного менеджменту, сприяє тривалому захисту і управління охоронюваними територіями Прояв неповаги до інтересів місцевих жителів
Туризм, чутливий до навколишнього середовища Прояв неповаги до інтересам місцевих жителів, не зберігається екосистема
Подорож з метою розуміння історії та культури природи, вилучення економічної вигоди, в той же час не зачіпає екосистему Прояв неповаги до інтересів місцевих мешканців

Для більш глибокого розуміння сутності аналізованого поняття наведемо 10 заповідей екотуристів, сформульованих фахівцями Міжнародної організації екотуризму (TIES)26:

1) пам'ятати про уразливість Землі;
2) залишати тільки сліди, виносити тільки фотографії, вбивати тільки час;
3) пізнавати світ, у який потрапив: культуру народів, географію;
4) поважати місцевих жителів;
5) не купувати вироби виробників, що піддають небезпеці навколишнє середовище;
6) завжди слідувати тільки протоптанными стежками;
7) підтримувати програми по захисту навколишнього середовища;
8) де можливо, використовувати методи збереження навколишнього середовища;
9) підтримувати (патронувати) організації, що сприяють захисту природи;
10) подорожувати з фірмами, підтримують принципи екотуризму.

Почасти різні, але в багатьох відносинах близькі один одному природно-орієнтовані форми туризму, які отримали в останні десятиліття широке поширення у всьому світі як у популярній, так і в спеціальній літературі характеризуються допомогою цілого спектру різних епітетів. Ось тільки деякі з них: м'який, гірський, природний, невинно-природний, пригодницький, зелений, сільський туризм, нарешті, власне екологічний, або екотуризм.

Всі ці форми туризму та застосовуються для їх позначення терміни в тій чи іншій мірі зобов'язані своїм походженням і розвитком потужному впливу на сучасне суспільство екологічного імперативу (А. В. Дроздов, 1993; 1998), а також концепцій сталого або, точніше сказати, що підтримує розвитку і збереження біологічного різноманіття27.

Досить ґрунтовний аналіз визначень екотуризму провела у своїй роботі спеціаліст з Уральського державного університету Н. Н. Мамаєва. На її думку, існує певна плутанина з визначеннями екологічного туризму і туристської навчальній літературі. Ось, наприклад, яке визначення дає В. С. Сенін: екотуризм - це подорож в куточки, незаймані людською цивілізацією, метою якого є підтримання екологічної рівноваги в природі28. До даного визначення можна висунути ряд суттєвих претензій. По-перше, воно є надто широким - подорожувати в «куточки, не зачеплені людською цивілізацією», можна не тільки в рамках екотуризму. Звичайний природний туризм, екстремальний і екзотичний туризм здійснюються в цих же місцях. Ще безглуздіше звучить фраза «для підтримки екологічної рівноваги в природі». Будь-яка людська діяльність - і це аксіома - порушує екологічну рівновагу в природі. «Підтримати цю рівновагу людина може тільки одним чином: забезпечивши повну відсутність своєї персони в цьому куточку природи. Якщо і говорити про екотуризмі, то його умовою (але не метою) є прагнення до максимального невтручання в природне середовище»29.

Ось ще одне визначення, наведене в одному з авторитетних видань з туризму: «екологічний туризм - це різновид природного туризму, що об'єднує людей, які подорожують з науково-пізнавальними цілями»30. Це визначення є більш вдалим, але, тим не менш, як і раніше, занадто широким. В даному випадку науково-пізнавальні цілі повинні бути саме екологічними.

Звернемося тепер до офіційних визначень екологічного туризму. СОТ дає наступне визначення екотуризму: «Екологічний туризм - це туризм в незаймані куточки природи». Але, на думку Н. Н. Мамаєвій, дане визначення є дуже широким і включає ряд інших напрямів туристичної діяльності. Досконалішим є визначення товариства екотуризму США, МСОП, ВВФ: «Екотуризм - це будь-які види туризму та рекреації в природі, які не завдають шкоди природним комплексам, сприяють охороні природи і поліпшення добробуту місцевого населення»31.

Що стосується професіоналів-екологів, то вони воліють користуватися наступним визначенням: «Екологічний туризм - це різновид природного туризму, основною метою якого є екологічна освіта туристів за умови мінімального впливу на природні комплекси»32.

Тому необхідно визначити екологічний туризм як діяльність, в основі якої лежать наступні принципи:

- подорож у природу, причому головний зміст таких подорожей - ознайомлення з живою природою, а також з місцевими звичаями і культурою;
- зведення до мінімуму негативних наслідків екологічного і соціально-культурного характеру, підтримання екологічної стійкості середовища;
- сприяння охороні природи і місцевої соціокультурної середовища;
- екологічна освіта і просвіта;
- участь місцевих жителів і отримання ними доходів від туристської діяльності, що створює для них економічні стимули до охорони природи;
- економічна ефективність та внесок у сталий розвиток відвідуваних регіонів33.

Ці ознаки вказують в якості основоположних для екологічного туризму визнані авторитети в цій області - Н. Ст. Моральова та О. Ю. Ледовських, учасники Фонду розвитку екотуризму «Дерсу Узала».

Загальний недолік у всіх перерахованих вище визначень - втрата найважливішої складової екотурістской діяльності - екологічної освіти та формування екологічної свідомості34.

Н. Н. Мамаєва пропонує визначення екологічного туризму як різновид природного туризму, який, як правило, здійснюється у відносно незаймані куточки природи з метою екологічної просвіти, знайомства з традиційним способом життя, ремеслами, фольклорними традиціями та історичним минулим. Основними

умовами такого туризму є дбайливе використання природних ресурсів, забезпечення збереження природно-культурного комплексу і підтримка місцевої, в основному традиційної економіки35.

Концепцію екотуризму можна уявити у вигляді наступних базових принципів:

1) мінімізації негативного дії: природної і соціокультурної сумісності як фундаментальне умова; контролю і участі з боку місцевих громад; рівноправного доступу до природних ресурсів; дотримання гранично допустимих рекреаційних під час нагрузки;
2) посилення і широкого охоплення: створення фінансових, економічних і соціально-культурних переваг для охоронюваних територій і місцевого населення;
3) підвищення природоохоронного, екологічного і культурного свідомості, що включає екологічне просвітництво, повагу до звичаїв і традиційного укладу місцевих спільнот, обмін досвідом36.

Згідно А. В. Дроздову, можна виділити наступні функції екотуризму:

- збагачення туристів життєво важливими загальнокультурними і природничо-науковими екологічними знаннями, в тому числі у сфері особистої та суспільної екологічної безпеки;
- емоційне оздоровлення, позбавлення від «міського» стресу;
- соціалізація світогляду туристів шляхом формування їх екологічної культури, що включає нові, важливі для сталого розвитку суспільства ціннісні орієнтації та поведінку, адекватну екологічного імперативу;
- формування толерантного ставлення до незнайомих перш культур і етносів, до їх способу життя і традицій, адаптованим до природного середовища проживання;
- створення нових робочих місць для місцевого населення;
- стимулювання традиційних форм природокористування, виробництва екологічно чистих продуктів харчування;
- збільшення інвестицій в інфраструктуру і сервіс, так і в охорону природи;
- зростання добробуту місцевого населення та розвиток спеціальної освіти, спрямованого на придбання туристських та природоохоронних професій;
- розвиток ремесел;
- вдосконалення місцевого самоврядування37.

Наведені визначення, принципи і основні риси екотуризму показують, що доцільно розрізняти два трактування екотуризму - вузьку (класичну) і широку. Причому вузька трактування екотуризму панує в країнах, що володіють обширними територіями: Канаді, США, Австралії. Її підтримують і розвивають, насамперед, представники «зеленого» рухи. Широкого трактування дотримуються експерти з туризму та його дослідники з країн Західної Європи, має досить обмеженими ресурсами «дикої природи».

Екологізація суспільної свідомості і поведінки і, зокрема, екологічний туризм надають останнім часом істотний вплив на жорсткі форми туризму. Тепер багато туристів під час відпустки, по-перше, охоче поєднують двох-тритижневі «пляжні» програми з короткими суто екологічними екскурсіями. По-друге, вони, хоча і віддають перевагу дуже комфортабельному відпочинку, в екологічно сприятливих умови спонукають власників готелів і влади курортів дбати про охорону навколишнього середовища, впроваджувати в індустрію туризму екологічні технології.

Тому, поряд з власне екологічним туризмом, можна виділяти ще й экотехнологичный туризм. Це напрямок розвитку індустрії туризму неодмінно повинна знаходитися в нашому поле зору. Тим більше що екологічні технології одно потрібні і для суто екологічних турів, і для туризму в цілому.

Усі різноманіття видів екотуризму доцільно розділити на два його основних типи:

1) екотуризм у границях особливо охоронюваних природних територій (акваторій) - розробка і проведення таких турів є класичним напрямком в екотуризмі, а відповідні тури відносяться до екотурів у вузькому значенні даного терміна, їх можна віднести до «австралійської» моделі екотуризму;
2) екотуризм поза границями особливо охоронюваних природних територій (акваторій) - до цього типу турів можна віднести досить широкий спектр видів екологічно орієнтованого туризму, починаючи від агротуризма й аж до круїзу на комфортабельному лайнері. Цю групу екотурів можна віднести до «німецької»чи до «західноєвропейського» моделі38.

Як і інші групи турів, екологічні тури можна класифікувати за багатьма ознаками, однак, найбільш істотними слід вважати два родові ознаки:

а) основна мета туру - за цією ознакою доцільно розрізняти такі види екотурів: спостереження і вивчення «дикої» або «окультуреної» природи з навчанням екологічних знань; відпочинок в оточенні природи з емоційними, естетичними цілями; лікування природними факторами; спортивні і пригодницькі мети;
б) основний об'єкт, визначає зміст програми туру і почасти форму його організації. З цього ознакою розрізняють такі види екотурів: ботанічні, зоологічні, геологічні тури; спелеологічні, водні, гірські тури; еколого-етнографічні або археологічні, еколого-культурні тури; агроэкотуры39.

Зрозуміло, цілі туру і його об'єкти пов'язані між собою, і обидва головні родові ознаки не можна вважати абсолютно незалежними підставами класифікації (в реальній програмі туру його цілі і об'єкти часто поєднуються і суміщаються). Тим не менше кожен організатор та учасник туру може визначити його головні особливості та віднести кожен конкретний тур до того чи іншого виду.

З урахуванням сказаного можна сформулювати характерні ознаки, які притаманні екологічним турам і програмами. Так, програма або тур

- програма не планується дуже жорстко і допускає варіанти і зміни за бажанням туристів; програми розраховані, як правило, на невеликі групи учасників, а також на індивідуальні поїздки; поспішність, короткочасність відвідувань не характерні для м'якого, екологічно орієнтованого туру;
- метою м'якого, екологічного туру є не відвідування обов'язкових стандартних «пам'яток», а придбання глибоких вражень і знань, тому туристи заздалегідь готуються до подорожі, вивчаючи природу і культуру країни; маршрути туристів і кваліфіковані гіди ведуть їх у цікаві та екологічно сприятливі природні і культурні ландшафти;
- в програму туру включаються відвідування навчальних екологічних стежок, природознавчих, краєзнавчих музеїв, экотехнологичных господарств та ознайомлення з місцевими екологічними проблемами; в програмі туру знайомство з суто природними об'єктами і «незайманою» природою поєднується з еколого-культурними сюжетами, які передбачають вивчення традиційних, аборигенних форм природокористування;
- транспорт, яким користуються туристи, екологічний (автомобільний туризм, наприклад, жодним чином не відноситься до екологічним формам туризму);
- їжа туристів екологічно чиста і корисна, при цьому в раціоні туристів присутні місцеві продукти; сміття не викидається на загальну смітник або звалище, збирається спеціальним чином і надходить потім на экотехнологичную переробку, а організатори екологічних турів віддають перевагу багаторазовим упаковках продуктів;
- привали, бивуаки і особливо багаття влаштовуються лише у спеціально обладнаних місцях; гриби, ягоди, квіти, лікарські рослини, будь-які природні сувеніри збираються тільки тоді і там, де це дозволено; мисливські тури антиэкологичны;
- готелі, кемпінги, притулки і хатини, яких зупиняються туристи, розташовані так, що не порушують нормальне, екологічно сталий розвиток навколишнього ландшафту і не спотворюють його вигляд; ці готелі і кемпінги побудовані з екологічно нешкідливих матеріалів, їх мешканці не витрачають надмірно енергію і воду, при цьому стоки і викиди очищаються, інші відходи утилізуються;
- місцеві жителі залучаються до туристський бізнес і отримують можливість розвивати свої традиційні форми господарства; туристи, в свою чергу, з повагою ставляться до місцевих культурних традицій, прагнуть вивчити та зрозуміти їх; доступними їм способами беруть участь у вирішенні місцевих екологічних проблем;
- доходи від туру не вилучаються повністю з місцевого бюджету, а, навпаки, сприяють його наповнення40.

Отже, екотуризм являє собою розвивається напрямок в індустрії туризму, він не завжди однаково розуміється в різних країнах, його форми динамічні, він проникає в колись далекі від екологічної орієнтації туристської галузі діяльності і обмежувати його занадто суворими рамками і одним єдино вірним визначенням навряд чи розумно41.

Література

1. За даними СОТ, доступним через Internet.
2. http://www.camp.elcat.kg/CAMP/RUS/otchet/turizm_2002_07.htm.
3. Бочкарьова Т.В. Екотуризм: аналіз існуючого міжнародного досвіду. Доповідь. М., 2003.
4. Там же.
5. http://www.spokoen.ru/pravo/summit_ekoturizm.htm?a=main.
6. Див.: Таксанов А. Природний туризм і громада: спільні завдання в збереження біорізноманіття і залучення відвідувачів / http://centrasia.org/newsA.php4?st=1052136840
7. Див.: Шматків А. С., Понукалина О. В., Одинцова Т. Н. Рекреаційна географія. Саратов, 2003.
8. Mose Ingo. Sanfter Tourismus im Nationalpark Hohe Tauern. Ця Робота Повинна Vechtaer zur Geographic und Regionalwissenschaft. Vechta, 1988. B. 6.
9. Там же.
10. Mose Ingo. Sanfter Tourismus im Nationalpark Hohe Tauern. Ця Робота Повинна Vechtaer zur Geographic und Regionalwissenschaft. Vechta, 1988. B. 6.
11. Ibid.
12. Див.: Шматків А. С., Арсеньєва Е. І., Феоктистова Н. Ст. Экотуристские ресурси територій: проблеми концептуального аналізу, оцінки і використання: Збірка навч. тр. за підсумками Всерос. науч.-практ. конф. «Сучасний місто: соціокультурні та економічні перспективи». Саратов, 2004.
13. Tourism, ecotourism and protected areas: the state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development. Cambridge, 1996.
14. Екологічний туризм на шляху в Росію. Принципи, рекомендації, російський і зарубіжний досвід / Ред.-упоряд. О. Ю. Ледовських, Н. Ст. Моральова, А.В. Дроздов. Тула, 2002.
15. Див.: Lindberg K., Hawking D. Ecotourism: A Guide for Planners and Managers. Vol. 1. The Ecotourism Society, North Bennington (USA), 1993.
16. Экотуристский ринок Німеччини: Спеціальний доповідь СОТ. Мадрид, 2001. № 10.
17. Див.: Екотуризм як інструмент охорони природи? Бонн, 1995.
18. Див.: Boo E. Ecotourism: The Potentials and Pitfalls. Vol. 1,2. World Wildlife Fund. Washington, D.C., 1990.
19. Див.: Ecotourism Society, 1994. Western D. Defining Ecotourism. In: Ecotourism: A Guide for Planners and Managers. The Ecotourism Society, North Bennington (USA), 1993.
20. Див.: Екологічний туризм на шляху в Росію.
21. Див.: Сергєєва Т. К. Екологічний туризм. М., 2004.
22. Див.: Australian National Ecotourism Strategy. Commonwealth Department of Tourism, Canberra, 1992.
23. Див.: Визначення, дане Міжнародною організацією екотуризму (TIES).
24. Див.: Шматків А. С., Арсеньєва Е. І., Феоктистова Н. Ст. Указ. соч.
25. Храбовченко Ст. Ст. Екологічний туризм. М., 2004.
26. http://www.ecotourism.org.
27. Див.: Дроздов А. В. Екологічний імператив та рекреаційна географія // Известия РАН. Сер. географічна. 1998. №4.
28. Див.: Сенін В. С. Організація міжнародного туризму. М., 2001.
29. Мамаєва Н. Н. Екологічний туризм: визначення поняття // http://aurora.ipae.uran.ru/content/1intro/part2.shtml
30. Биржаков М. Б. Введення в туризм. СПб., 2000.
31. Ecotourism Society, 1994. Western D. Defining Ecotourism. In: Ecotourism: A Guide for Planners and Managers. The Ecotourism Society, North Bennington, USA, 1993.
32. Мамаєва Н. Н. Указ. соч.
33. Див.: Екологічний туризм на шляху в Росію.
34. Див.: Шматків А.С., Феоктистова Н.В. Екологічний туризм як форма споживання природної та культурної спадщини як фактор формування екологічної свідомості // Соціально-економічна реальність і політична влада. М.;Ставрополь, 2004.
35. Мамаєва М.М. Указ. соч.
36. Див.: Екологічний туризм на шляху в Росію.
37. Див.: Дроздов А. В. Екотуризм: визначення, принципи, ознаки, форми // Актуальні проблеми туризму, 99. М., 1999.
38. Див.: Дроздов А. В. Указ. соч.
39. Дроздов А. В. Указ. соч.
40. Див.: Дроздов А. В. Як розвивати туризм у національних парках Росії. М., 2000.
41. Див.: Шматків А. С., Феоктистова Н. Ст. Указ. соч.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.