Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Трегулова І.П.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №232. - С.78-82.

Аналіз підприємств громадського харчування АРК, зокрема міста Севастополя

Севастополь Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки супроводжується змінами в діяльності всіх господарюючих суб'єктів споживчого ринку, в тому числі в громадському харчуванні, зміцненням фінансової самостійності підприємств, удосконаленням методів господарювання, спрямованих на підвищення їх ефективності. Діяльність підприємств громадського харчування полягає у вирішенні як економічних, так і соціальних завдань, спрямованих на задоволення потреби населення в організації внедомашнего харчування та дозвілля. Як відомо, проблема ефективної організації в умовах ринку діяльності підприємств громадського харчування потребує постійного вдосконалення та оновлення, вироблення відповідної стратегії і тактики управління.

Сфера громадського харчування завжди користувалася популярністю у інвесторів. Насамперед це пов'язано з досить швидкою віддачею грошових коштів, при цьому розмір інвестицій відносно невеликий. З 2008 року зростання української галузі громадського харчування сильно підтримувався економічним зростанням в країні і збільшенням реальних доходів населення. Наукові дослідження в галузі громадського харчування в основному орієнтовані на вивчення технології виробництва продукції та організації обслуговування населення на підприємствах галузі. Разом з тим, залишається малодослідженими питання оцінки ефективності підприємств громадського харчування. Дослідження проблем і перспектив розвитку громадського харчування актуально і в плані розуміння його ролі в соціальному і економічному житті суспільства та визначення основних напрямків розвитку галузі на регіональному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі з проблем організації громадського харчування є різні концепції: Д. Аленушкин, Н.А. Ахмедов, В. Волкова, Р. Мумрикова, С.В. Огнєва, але ніхто з авторів не розглядає проблеми ефективної організації діяльності підприємств громадського харчування.

Дослідник Аленушкин Д. при дослідженні проблеми оцінки підприємств громадського харчування пропонує: щоб ефективно керувати підприємствами громадського харчування, необхідно знати механізм функціонування досліджуваного процесу, всю систему факторів, що викликають його зміна, а також засоби впливу на ці фактори. Отже, можна говорити про певний механізм функціонування системи при застосуванні в умовах ринку швидкого харчування як нових форматів і про використання різних інструментів впливу на його організацію, тобто про певну технологію [1, с.14-15].

Ахмедов H.A., Карпушенко П.Б. розглядають договір франчайзингу як одну з форм дозвільних договорів, за допомогою яких незалежне підприємство отримує доступ до виробничої та розподільчої системи контрагента.

Волкова В., Мумрикова Р. проводять екскурс в організацію управління підприємств громадського харчування, який починається зі стратегічних цілей і завдань, які завжди повинні спиратися на суспільний розвиток, враховувати потреби та пріоритети всіх груп населення. Цілі і завдання закономірно визначають всі наступні елементи процесу управління громадського харчування: зміст, форми і методи діяльності працівників в організаціях, що забезпечують повноту управлінських рішень, постійно орієнтують персонал на таку діяльність, яка б цілісно впливала на економічні результати [4, с.42].

Результати досліджень, зроблені Капліним Д., Трофімовим Н., дозволяють зробити висновок, що ресторанний бізнес залишається прибутковою сферою вкладення капіталу України, але має недостатньо високу якість і рівень обслуговування [6, с. 18].

Красовська Е.А., Pčelinceva Ю.А. пропонують, щоб в умовах становлення ринкових відносин в Україні підприємства громадського харчування отримали самостійність, права у визначенні та реалізації виробничої програми, шляхів розвитку підприємства, виявили специфіку розробки комплексу маркетингу підприємств громадського харчування для кінцевих результатів господарювання [7, с. 137]. Разом з тим у науковій літературі відсутні достатньо обґрунтовані розробки методичного інструментарію оцінки ефективності діяльності малих підприємств громадського харчування, діяльність яких могла б сприяти оптимізації управлінських рішень і посилення ринкової позиції підприємств на ринку індустрії громадського харчування. Проблемною ситуацією є низька ефективність організації управління підприємствами та аналіз ведення господарської діяльності їх. Однією з причин розвитку проблемної ситуації є низький рівень сервісу в сфері індустрії громадського харчування в АРК і в р. Севастополі.

Постановка мети. Метою роботи є аналіз ситуації підприємств громадського харчування та виявлення факторів, що забезпечують організацію ефективного управління підприємствами громадського харчування.

У відповідності з поставленою метою в роботі вирішені наступні взаємопов'язані завдання теоретичного характеру:

- теоретично обґрунтовано значення класифікації підприємств громадського харчування;
обгрунтовано комплексне вирішення ключових проблем оцінки організації підприємств громадського харчування;
- проведено аналіз підприємств громадського харчування в АРК та м.севастополі;
- дано рекомендації щодо розвитку мережі швидкого харчування, що впливають на організацію ефективного розвитку індустрії громадського харчування в цілому.

Виклад основного матеріалу. Для аналізу сфери громадського харчування були використані статистичні дані ГУ статистики в АРК за 2007-2011 роки. Зростання числа підприємств громадського харчування в АРК, а особливо в курортних місцях, останнім часом можна пояснити наступними факторами:

- розвиток курортної галузі АРК;
- досить швидка віддача вкладених фінансових ресурсів;
- загальне зростання економіки України.

Що ж стосується конкуренції, то основна загроза для підприємств громадського харчування в АРК виходить навіть не від збільшення кількості малих підприємств, що надають послуги і продажу в сфері громадського харчування, а від мереж швидкого харчування, які вже відвоювали у класичних закладів громадського харчування в Україні дуже велику частку і всі охоче починають завойовувати кримський ринок. Це є найбільшою конкурентною загрозою для малих підприємств в АРК, у зв'язку з чим оцінені їх обсяги, рівень зростання і деякі підсумки діяльності. У Криму вже діє філія таких мереж, як «МакДональдз» - Ялта, Сімферополь, Севастополь, «Піца Челентано»- Ялта, Сімферополь, Севастополь, Євпаторія, «Картопля Хата» - Севастополь, а також існують і розвиваються місцеві мережі - «МэджикБургер», «Аміго» і ін

Аналізуючи галузь громадського харчування в АРК, слід оцінити місце АРК на українському ринку. Дані наведені в табл. 1.

Таблиця 1.

Підприємства громадського харчування АР Крим в 2011 р.
Показники Україна АРК Питома вага АРК в Україні, у відсотках
Об'єм підприємств громадського харчування, млн.грн. 2770 131 4,7
Кількість підприємств громадського харчування, одиниць 30568 1669 5,5

За даними таблиці 1 видно говорить про зростання послуг, що надаються даним сегментом. Даний зростання досягається практично по всім видам підприємств громадського харчування. Дані представлені в таблиці 2.

Таблиця 2.

Кількість підприємств за видами економічної діяльності.
  2010 2011
одиниць у відсотках до підсумку Одиниць у відсотках до підсумку
Всього 396 100,0 425 100,0
Ресторани 43 10,9 44 10,4
Кафе 289 73,0 314 73,9
Бари 26 6,6 29 6,8
Їдальні і постачання їжі 38 9,5 38 8,9

Дані по динаміці та структурі підприємств громадського харчування наведено в табл. 3.

Таблиця 3.

Кількість підприємств громадського харчування за формами власності (одиниць).
  2006 2007 2008 2009 2010
Всього 1562 1515 1438 1706 1669
Державна власність 394 345 302 297 257
Приватна власність 119 149 137 249 288
Колективна та інша власність 1049 1021 999 1160 1124
З них споживчої кооперації 285 313 339 340 312
- у міських поселеннях 1224 1127 1035 1309 1349
- у сільській місцевості 338 388 403 397 320
- на 10000 осіб припадає підприємств громадського харчування 7 7 7 8 8
- місць 396 404 382 444 447

Оцінка регіонального розміщення підприємств громадського харчування станом на 01.01.2011 року дозволяє сказати про високої концентрації підприємств у містах Сімферополь та Ялта, на ці два міста припадає більше третини усіх підприємств громадського харчування в АР Крим (див. табл. 4).

Таблиця 4.

Мережа підприємств громадського харчування за регіонами у 2009-2011 роках.
Регіон Підприємства громадського харчування
2009 2010 2011
АР Крим 1438 1706 1669
Сімферополь 310 347 360
Алушта 105 111 99
Армянськ ... 7 6
Джанкой 76 45 35
Євпаторія 57 73 84
Керч 93 115 106
Красноперекопськ 58 35 33
Саки 57 35 29
Судак 35 57 65
Феодосія 93 149 155
Ялта 100 183 215
Бахчисарайський 45 51 37
Білогірський 48 48 37
Джанкойський ... 31 34
Кіровський 33 40 39
Червоногвардійський 59 59 59
Красноперекопський ... 17 11
Ленінський 29 31 33
Нижньогірський 54 57 52
Первомайський 19 20 17
Роздольненський 32 29 28
Сакська   28 11
Сімферопольський 82 82 71
Радянський 20 21 23
Чорноморський 33 35 30

Лідерами зростання є курортні міста Ялта, Судак (кількість підприємств збільшилася більш ніж у два рази), Євпаторія, Феодосія.

Якщо говорити про 2011 рік, то в ГУ Статистики в АРК офіційно оприлюднила інформацію про те, що обсяг громадського харчування у 2011 році по відношенню до попереднього року збільшився на 1,1% і склав 153,5 млн. грн., а загальний роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування у 2011 році в Автономній Республіці Крим склав 1686.03 млн. грн., що більше обсягу 2010 року в діючих цінах на 10,6%, у порівнянних - на 5,7%.

Для проведення аналізу в цієї галузі зокрема по місту Севастополю потрібно для початку визначити розміри ринку громадського харчування міста. Для початку розглянемо класифікацію знаходяться на ринку (табл. 5)

Таблиця 5.

Класифікація підприємств громадського харчування.
Вид підприємства громадського харчування Стратегія обслуговування Переваги Недоліки Приклади в місті Севастополь
1. Стріт-фуд Самообслуговування Швидке обслуговування, може бути навіть моментальне протягом 5 хв Не дотримання норм сес. Немає залу обслуговування «Форнеті»
2. Фаст-фуд Самообслуговування Швидке обслуговування, зручне розміщення ПОП в місті Не якісні страви, так як працює на п/ф «Мак Дональдс»
3. Фрі-фло Самообслуговування з частковим обслуговуванням офіціантами Так звана домашня кухня, все свіже, ПОП повного циклу Страви готуються не на замовлення, а скопом на велику кількість гостей «Їдальня №1»
4. Міні бари Офіціанти Зручне місце розташування на вокзалах, в навчальних закладах Немає гарячих страв, страви так звані закуски(бутерброди, булочки) «Хвилинка»
5. ПОП «з основної страви» Офіціанти Присутні гарячі страви, алкогольні напої ПОП закручено на одному основному блюді «Максимус»
6. ПОП «за способом приготування» Офіціанти Присутні як гарячі, так і холодні страви, алкогольні напої Гарячі страви піддаються тільки одним способом приготування «Стейк»
7. Бари Офіціанти Надає широкий вибір послуг Маленькі внутрении зали «Q-бар»
8. Кафе-бари Офіціанти Надає широкий вибір послуг, з більш поглибленими окремими видами Віддаленість від основних пішохідних маршрутів «Штірліц»
9. ПОП «за напоїв та дозвілля» Офіціанти Акцентує увагу на певному вигляді напою і створення веселої атмосфери Не приспособленно для відвідування з дітьми «Прага»

Виходячи з наведеної вище класифікації, можна зробити висновок, що в Севастополі представлені всі види підприємств громадського харчування. Також варто відзначити, що їх кількість в Севастополі щороку збільшується - відкриваються нові заклади, оновлюються старі.

Найважливішим джерелом інформаційного забезпечення управлінської діяльності є економічний аналіз і визначення ємності як одного з основних показників ринку підприємств громадського харчування. Цей показник вимірюється в натуральному вираженні (кількість споживачів послуг), так і у вартісному вираженні (обсяг надходжень від продажів у грошовому вираженні). Знаючи ємність ринку та тенденції його змін (флуктуацій), зазвичай оцінюють перспективи ринку. Показник ємності споживчого ринку підприємств громадського харчування регіону визначається загальною сумою місць всіх барів і виражається у відвідувачів на добу. Ємність ринку підприємств громадського харчування поділяється на дві частини - затребувана частина і незатребувана, які визначаються сумою зайнятих місць у всіх обстежуваних барах, утворюють ємність ринку.

Як показали проведені нами розрахунки (табл. 6), ємність затребуваною і незатребуваною часткою ринку малих підприємств ПОП Севастопольського регіону в 2008 р. склала 33,3% потенційної заповнюваності, а в 2009 р. - 66,7% загального обсягу ліжко-діб. Ємність затребуваною частки ринку збільшився до 43,5%, а незатребувана частка становила 56,5%. У 2010 р. затребувана частка ринку збільшилася до 62,8%, а в 2011 році - знизилася до 38,6%.

Таблиця 6.

Показники індексів попиту послуг для ПІП в 2008 - 2011 роках.
Показники Роки
2008 2009 2010 2011
Потенційна ємність ринку, кількість відвідувачів 182132 167232 153629 124124
Фактично затребувана частка ринку, кількості відвідувачів 60396 72711 96531 47910
Індекс попиту затребуваною частки ринку в % (ІС+) 33,2 43,5 62,8 38,6
Індекс попиту незатребуваною частки ринку в % (ИС-) 66,8 56,5 31,2 61,4

Властивість споживчого ринку послуг підприємств громадського харчування - мати або негативний попит (невитребувані місця), або позитивний попит (затребувані місця) -дозволяє використовувати термін "індекс попиту" (ІС), який визначається відношенням затребуваною частки споживчого ринку послуг ПОП (позитивний попит) або незатребуваною частки (негативний попит) до загальної місткості споживчого ринку.

Показник, що перевищує більшу частину споживчого ринку послуг підприємств громадського харчування або в позитивному, або в негативному попиті, визначає загальний стан споживчого ринку.

Динамічність ринку підприємств громадського харчування Севастополя вимагає випереджальних дій, тобто виявлення тенденцій та розробки на їх основі прогнозів. В цих умовах найважливішим елементом забезпечення ефективного управління маркетингом є наявність повної, точної, своєчасної та достовірної інформації, необхідної для прийняття адекватних управлінських рішень.

Перспективи подальших досліджень. Доцільно продовжити дослідження в плані розширення бази аналізованих даних, а також отримання результатів поглиблених у сфері оцінки організації управління підприємств громадського харчування. Важливим завданням функції менеджменту в громадському харчуванні є створення умов для формування такої культури всередині організації, яка б характеризувалася сервісної диференціацією, високою чутливістю, адаптивністю до мінливих вимог споживачів, до єдиним для підприємств громадського харчування цінностей, їх місії, бренду. Тут головне - це робота зі споживачем послуг, розвиток стратегічного і економічного мислення у свідомості керівників, підтримка працівників підприємницького складу, схильних до творчості, нововведенням, які не бояться ризикувати і брати на себе відповідальність за рішення тих або інших проблем підприємства.

Висновки:

1. Теоретично обгрунтовано значення класифікації підприємств громадського харчування, для виявлення факторів ефективності діяльності підприємств, яка полягає в тому, що вона дозволяє більш повно розкрити природу розвитку та необхідність розвитку даної сфери послуг, визначити співвідношення між факторами, виявити особливості в дії окремих факторів з урахуванням специфіки кожного напрямку діяльності підприємства на ринку індустрії громадського харчування.
2. Встановлено, що якщо в комплексі не вирішуються ті ключові проблеми, які зумовлюють низьку віддачу від якості послуг, якщо до кінця не ясно, який механізм буде забезпечувати використання введених документів і формальних процедур, для досягнення цілей системи роботи підприємств громадського харчування, то важко очікувати високої віддачі від розміщення підприємств на регіональному і місцевих рівнях.
3. Аргументовано, що на сучасному етапі розвитку ринку громадського харчування повинні переважати підприємства малого бізнесу мереж швидкого харчування.
4. У рамках соціально-економічного розвитку регіону необхідно розробити Програму мереж швидкого харчування та вирішити актуальні проблеми організації ефективного управління підприємствами громадського харчування.

Джерела та література

1. Аленушкин Д. Швидке харчування: час нових форматів / Д. Аленушкин // Ресторанний бізнес. - 2003. - №6. - С.14-15.
2. Аленушкин Д. Франчайзинг двигун регіонального бізнесу / Д. Аленушкин // Ресторанний бізнес. - 2003. - №8. - С.22-23.
3. Ахмедов H.A. Маркетинг ресторанних послуг / H.A. Ахмедов, П.Б. Карпушенко // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2004. - №3. - С.41-51.
4. Волкова В. Маленький екскурс в ресторанний бізнес: з чим його їдять? / В. Волкова, Р. Мумрикова // Сучасна торгівля. - 2006. - №11. - С.39-43.
5. Голдовська М. Ресторанний бізнес на Уралі: рух у бік успіху / М. Голдовська // Ресторанний бізнес. - 2007. - №9. - С.19-21.
6. Каплін Д. Ресторанний бізнес залишається прибутковою сферою вкладення капіталу / Д. Каплін, Н. Трофімов // Ресторанний бізнес. - 2000. - №3. - С.18.
7. Красовська Е.А. Специфіка розробки комплексу маркетингу підприємств громадського харчування / Е.А. Красовська, Ю Pčelinceva // Вісник ОДУ. - 2004. - №28. - С.137-141.
8. Огнєва C.B. Сертифікація послуг громадського харчування та торгівлі / C.B. Огнєва // Партнери і конкуренти. - 2008. - №9. - С.4-8.
9. Соловйова В.П. Громадське харчування це не тільки ресторани / В.П. Соловйова // Магазин. Ресторан. Готель. - 2003. - №2. - С.28-29.






Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.