Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Сметанська Ю.С., Лозовський О.М.
Матеріали конференції "Перспективные вопросы мировой науки - 2010"

Електронний маркетинг як спосіб просування туристичних підприємств на ринку

Актуальність теми полягає в необхідності вивчення та використання новітніх методів просування рекламних продуктів чи послуг в туризмі, чому активно сприяє розвиток електронної комерції. Електронний маркетинг - ефективний засіб рекламної діяльності, він має низку серйозних переваг, на відміну від інших видів реклами, хоча і вважається серед них наймолодшим. Перевага інтернет-реклами полягає і в легкому впливі на вузькі кола цільової аудиторії, на скороченні відстані між рекламодавцем та споживачем.

Дослідженням питання електронного бізнесу сьогодні займаються Філіп Котлер (США), І. Успенський, І. Молдовський (Росія), В.Желіховський, Д. Дідух, І. Сандовенко, О. Спориш (Україна).

Виклад основного матеріалу дослідження. М. Плейн, В. Утовас і Дж. Стафорд стверджують, що можливості електронного бізнесу, Інтернету та комп’ютерних технологій відкрили нові перспективи для індустрії туризму. Підприємства туризму були лідерами й першими показали, як е-технології впровадити в практику ділових відносин. На нашу думку, первинні фактори, які спонукають користувачів Інтернету укладати договір он-лайн: якість і точність інформації, розміщеної на сайті, простий процес резервування, доступність бажаного продукту та репутація компанії чи банера сайта.

Для просування туристичного продукту найбільш доцільним є використання сучасних інформаційних технологій для реклами (через Інтернет, веб-сайти, портали); комунікацій (електронна пошта, Інтернет-телефонія, Інтернет-пейджинг) і через систему бронювання місць в готелі та інших туристичних послуг.

Веб-сайт - це не тільки обличчя фірми, а й тонкий маркетинговий інструмент, що досліджує інтереси цільової аудиторії, закріплює імідж фірми, просуває торгову марку, привертає потенційних клієнтів і партнерів. Сайт компанії може бути використаний для реклами, для отримання загального уявлення про фірму, розпізнавання бренду, забезпечення зв'язків із широкою громадськістю, офіційних повідомлень для друку, підтримки замовника і технічної допомоги. Основні вимоги до інформаційних сайтів туристичних підприємств представлені в табл. 1 [1].

Таблиця 1

Основні вимоги до структури, змісту і просування туристичних сайтів
Параметр сайта Основні вимоги Складові елементи
Зовнішній вигляд і зміст Високий ступінь аттрактивності (сприйняття) Колірна гама, логотип, фірмовий знак, мультимедійні елементи
Високий ступінь інформативності Інформаційні рубрики і підрубрики
Інформативність і простота викладу Інформаційна насиченість Інформація по засобах розміщення, інфраструктурі, туристичних об'єктах, подіях, екскурсійних маршрутах і інших аспектах Розміщенням посилань на інші сайти для отримання додаткової інформації
Доступність викладу Компоновка матеріалів у вигляді невеликих блоків з підзаголовками
Ефективна система рубрик Поліпшення зорового сприйняття сайта, чергування тексту з ілюстраціями: фотографіями, картами, малюнками і тому подібне
Оперативність і зручність користування Можливість швидкого повернення на головну сторінку або переходу в інший розділ Наявність на кожній сторінці посилання на головну сторінку і списку розділів сайта
Зручність користування сайтом для повільних комп'ютерів Наявність можливості швидкого завантаження даних і відміни завантаження графічних файлів
Інтерактивність Можливість самостійного пошуку потрібної інформації по сайту. Розміщення інформаційних брошур з можливістю їх збереження Наявність можливості пошуку слів (фраз) на сайті
Інтернаціональність Зручність користування сайтом для іноземних відвідувачів Розміщення версій сайта з використанням мови країни планованої аудиторії. Рекомендується як мінімум три іноземні мови: англійська, німецька, російська
Комерціалізація Можливість бронювання і оплати турів через сайт Розробка сервісу, що передбачає бронювання послуг і можливості оплати через різні платіжні системи

Ми вважаємо, що найкращими способами реклами підприємства в мережі Internet є:

1. Безкоштовна і платна реєстрація сайту на найбільших серверах. Завдання рекламодавця - досягти того, щоб його сторінки стояли в перших рядках результатів пошуку за ключовими словами, які мають відношення до його сайту.
2. Контекстна реклама. В цьому випадку рекламодавець "купує" у пошукової системи певні ключові слова. Наприклад, туристична фірма може купити слова "курорт", "готель", "тур". При здійсненні пошуку, запит якого містить одне з цих ключових слів. Користувач, крім посилань на сторінки, побачить відповідну рекламу даної турфірми.
3. Банерна реклама. Традиційно рекламні кампанії в Інтернеті асоціюються з банерами (графічними рекламними блоками). Банер - це прямокутне графічне зображення, розташоване на сторінці веб-сервера видавця, має гіперпоси-лання на сайт фірми-рекламодавця. Одним із ефективних рекламних методів є участь в обмінній мережі банерообміну. Принцип цього типу реклами полягає в тому, що певна компанія демонструє на веб-сторінках свого сайту банерну рекламу, а натомість отримує покази рекламних блоків на сайтах учасників банерної мережі.
5. Електронна пошта. Ще одним видом інформаційних технологій є e-mail маркетинг. Як засіб комунікації і реклами широко використовується в туристичній індустрії поряд з іншими Інтернет-технологіями. Для електронної розсилки можуть використовуватися як власні електронні бази туристичних організацій, так і можливості масових розсилок через спеціалізовані організації, в цьому випадку адресатом, як правило, є безпосередньо потенційні клієнти. Такі розсилки недорогі і дозволяють оперативно інформувати клієнтів про новини, нові маршрути, зміни цін і інше, а можливість використання ілюстрацій і наявність посилання на портал значно підвищує їх сприйняття і інформативність.
6. Реклама через соціальні мережі. В усьому світі нараховується 307 млн. користу-вачів сайтів, за допомогою яких люди знайомляться, шукають друзів, спілкуються. Світовим лідером серед соціальних мереж залишається Facebook – його аудиторія в грудні 2009 р. перевищила 206 млн осіб, тобто 67% всіх користувачів соціальних ме-реж у світі” [3].За результатами дослідження Cnews Analytics, аудиторія “Одноклассников” перевищує 45 млн осіб, а “Вконтакте” – 40 млн. Наприклад, туристичне підприємство в мережі “Вконтакте” може рекламувати себе через сервіси «Зустрічі» та «Групи», «Оголошення», «Бажання», а також за допомогою банерів, посилань. Рекламні оголошення “Вконтакте”– цифровий аналог рекламних брошур та листівок, які роздають потенційним клієнтам. Рекламодавець сплачує лише за унікальні переходи, тобто за кількість різних людей, які взяли матеріал і вивчили його.

Висновок. Реклама послуг за допомогою мережі Інтернет надає туристичним підприємствам низку переваг перед конкурентами. До основних можна віднести покращення іміджу підприємства; збільшення ефективності рекламних заходів; отримання додаткового каналу поширення інформації та реалізації турпродукту; збільшення інформованості потенційних клієнтів про підприємство та його послуги; можливість прямого та зворотного зв'язку з клієнтами у режимі реального часу; спрощення і зменшення часу на здійснення таких типових операцій, як бронювання, консультування, сплату послуг; можливість дистанційного обслуговування потенційних клієнтів з інших міст або країн. Впровадження електронного маркетингу на туристичних підприємствах забезпечить ефективне просування туристичного продукту.

Список використаних джерел

1. Спориш О.А., Тягунова Н.М. Використання сучасних інформаційних технологій для просування туристичного продукту Полтавщини // http://infotour.in.ua/statti_ukr/sporysh.htm
2. Дідух Д.І. Інтернет реклама як складова електронного бізнесу // http://infotour.in.ua/statti_others/diduh.htm
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.