Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф.
Маркетинг готельних послуг

ДОДАТКИ

Додаток 2. Групування показників розвитку готельного господарства найбільших міст України залежно від чисельності населення міст

  Група міст за чисельністю населення, тис. жителів Число готелів, одиниць У них корпусів, одиниць Загальне площа, м2 Одноразова місткість готелів, місць Кількість номерів Житлова площа всіх номерів, м2
       
всього в т.ч. зданої в оренду всього в т.ч. для інозем­них громадян
   
    1 2 3 4 5 6 7 і
1 до 100 ЗО 32 57566 9202 3047 ПО 1517 23128
2 100-199 45 49 119419 11440 6049 1191 3301 50564
3 200-299 67 67 257065 27309 11542 1997 6010 97638
4 300-499 69 75 237423 35648 12583 1604 6433 101599
5 500 і більше 213 214 982316 124972 42816 11146 20999 371667
                   
1 до 200 75 81 176985 20642 9096 1301 4818 73692
2 200^99 136 142 494488 62957 24125 3601 12443 199237
3 500 і більше 213 214 .982316 124972 42816 1П46 20999 371667
                   
  курорти 21 26 126695 4723 6529 3378 3247 53600
  Всі міста 445 463 1780484 213294 82566 19426 41507 698196


  Група міст за чисельністю населення, тис. жителів Надано ліжко-діб за рік, тис. Доходи від експлуатації за рік, тис.пж Доходи від додаткових платних послуг, тис.грн Інші доходи, тис.грн 1
всього в т.ч. іноземним громадянам зних-громадянам снд всього       їв т.ч. різниця в І  тарифах для іноземців
   
    9 10 11 12 13 14 15
1 до 100 245 35 27 882 165 51 121
2 100-199 542 155 93 4414 421 165 160
І3 200-299 1236 121 73 6856 925 771 1223
4 300^99 1404 625 554 7729 1150 557 480
5 500 і більше 6427 1502 808 75585 29034 3466 7566
...              
1 до 200 787 190 120 5301 586 216 281
2 200^199 2640 746 627 14585 2075 1328 1703
3 500 і більше 6427 1502 808 75585 29034 3466 7566
               
  курорти 756 276 210 9757 П35 1073 286
  Всі міста 10610 2714 1765 105228 32829 6084 9837


  Група міст за чисельністю населення, тис. жителів       Витрати за рік, тис.грн      
всього     в тому числі      
     
матері­альні витрати оплата нематері­альних послуг оплата праці відрахування на соціальні заходи аморти­заційні відраху­вання витрати на капі­тальний ремонт інші вит­рати
  16 17 їй 19 20 21 22 23
] до 100 1042 283 167 242 91 37 26 196
2 100-199 3111 1022 656 633 325 76 112 286
3 200-299 6456 1998 899 1654 783 128 93 902
4 300-499 7350 2472 1109 1820 749 185 159 856
5 500 і більше 44595 12430 7152 9060 4446 1252 3688 6566
                 
1 до 200 4153 1305 824 875 416 112 138 482
2 200-499 13805 4470 2008 3473 1532 313 252 1757
3 500 і більше 44595 12430 7152 9060 4446 1252 3688 6566
                 
  курорти 6222 1743 599 1598 794 292 143 1054
1_ Всі міста 68775 19948 10583 15007 7188 1970 4221 9859


  Група міст за чисельністю населення, тис. жителів Чисель­ність пра­цівників, чоловік Балансо­ва вар­тість ос­новних фондів, тис.грн Частка орендо­ваної площі, % Частка місць для іноземців, % Середня площа, м2 Заванта­женість місць готелів, %
           
номера у розра­хунку на одне місце
 
т   24 25 26 27 28 29 ЗО
до 100 581 4216   А 15,2 7.6 22
2 100-199 1382 6584   20 15,3 8,4 25
3 200-299 2975 15987   17 16Д 8,5 29
4 300-499 3204 12773   13 15,8 8,1 31
5 500 і більше 11880 102549   26 17,7 8,7 41
                 
1 до 200 1963 10800   14 15,3 8,1 24
2 200-499 6179 28760   15 16,0 8,3 30
3 500 і більше 11880 102549   26 17,7 8,7 41
                 
  курорти 1628 5687 4 52 16,5 8,2 32
  Всі міста 21650 147797 12 24 16,8 8,5 35


  Група міст за чисельністю населення, тис. жителів Доходи від послуг Усі доходи, тис.грн. Прибуток, тис.грн Прибуток у розрахунку на:
у розрахунку на одне місце, грн % до доходів від експлуатації
   
одне місце, грн. одного праців­ника, грн одини-цю витрат,% одиницю вартості основних фондів,%
    31 32 33 34 35 36 37 38
1 до 100 16,86 6 1059 17 5,5 28,8 2 0
2 100-199 27,27 4 4739 1629 269,2 1178,5 52 25
3 200-299 66,78 11 8849 2394 207,4 804,6 37 15
4 3(ММ99 44Д7 7 8766 1416 112,6 442,1 19 11
5 500 і більше 80,96 5 86618 42023 981,5 3537,3 94 41
             
1 до 200 23,78 4 5798 1645 180,9, 838,2 40 15
2 2СКМ99 55,04 9 17615 3810 157,9 616,6 28 13
3 500 і більше 80,96 5 86618 42023 981,5 3537,3 94 41
             
  курорти 164,36 11 11117 4895 749,7 3006,6 79 86
  Всі міста 73,68 6 121148 52373 634,3 2419,1 76 35


  Група міст за чисельністю населення, тис. жителів Середня місячна зарплата одного працівника, грн. Частка витрат на капітальний ремонт, % Кількість працівників у розрахунку на Вартість основних фондів в розрахунку на 1 місце, грн Різниця в тарифах на 1 ліжко-добу іноз. громадян 44 Кількість насе­лення в групах, тис. осіб
       
одне місце, осіб тисячу наданих ліжко-діб, осіб
     
    39 40 41 42 43
 
45
1 до 100 35 3 0,19 2,37 1384 4,71 1162
2 100-199 38 4 0,23 2,55 1088 2,72 2086
3 200-299 46 1 0,26 2,41 1385 7,65 2683
4 300-499 47 2 0,25 2,28 1015 1,84 3916
5 500 і більше 64 8 0,28 1,85 2395 19,33 10983
               
1 до 200 37 3 0,22 2,49 1187 3,08 3248
2 200-499 47 2 0,26 2,34 1192 2,78 6599
3 500 і більше 64 8 0,28 1,85 2395 19,33 10983
               
  курорти 82 2 0,25 2,15 871 4,11 289
  Всі міста 58 6 0,26 2,04 1790 12,10 21119

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.