Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф.
Маркетинг готельних послуг

2. СУЧАСНИЙ СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІЗНЕСУ У ЦІЙ СФЕРІ

2.3. Динаміка приватного готельного бізнесу

Процес формування приватної власності в Україні торкнувся і готельного господарства. Підхід до маркетингу послуг у державних і приватних готелях має певні відмінності, що безумовно позначилося на результатах їх діяльності. Розробляючи маркетингову політику окремого готельного підприємства або стосовно готелів певного регіону, доцільно враховувати рівень і тенденції розвитку приватного готельного бізнесу. Порівнянний аналіз розвитку готелів різних форм власності здійснювався нами починаючи з 1993 р. з двох причин. По-перше, лише з цього року (станом на кінець року, тобто на 1.01.94 р.) у статистичній звітності виділяються показники приватних готелів. По-друге, до 1993 р. обсяги діяльності приватних готелів були настільки незначними, що таке обмеження базисного динамічного ряду практично не вплинуло на висновки щодо розвитку приватного готельного бізнесу.

Як видно з табл. 2.7, кількість приватних готелів щороку збільшувалася і 1997 р. їх було 51. Звичайно, це можна вважати лише 4 початком функціонування приватного готельного сектора, але тим необхідніше вже зараз виявити тенденції його розвитку. За період, що аналізується, зросла не тільки кількість приватних готелів, але і їх частка в загальній кількості готелів, причому зросла досить суттєво - з 0,69 до 3,7-3%.

Таблиця 2.7.

Динаміка частки приватної власності в готельному господарстві України у 1994-1997рр.
Показник Рік
1994 1995 1996 1997
Кількість готелів, одиниць: всього в Україні 1587 1466 1396 1368
в тому числі приватних 11 28 30 51
Частка приватних готелів, % 0,69 1,91 2,15 3,73
Кількість готельних корпусів, одиниць:

всього в Україні
немає
відомостей
1510 1417 1380
в тому числі приватних 26 35 55
Частка приватних готелів, % 1,72 2,47 3,99

Слід звернути увагу на те, що збільшення кількості приватних готелів відбувається на фоні зменшення загальної кількості готелів (рис. 2.8 і 2.9).

Динаміка кількості готелів в Україні за 1994-1997 рр.
Рис. 2.8. Динаміка кількості готелів в Україні за 1994-1997 рр.
Динаміка кількості приватних готелів в Україні за 1994-1997 рр.
Рис. 2.9. Динаміка кількості приватних готелів в Україні за 1994-1997 рр.

З 1994 р. в статистичній звітності починають виділяти, крім кількості готелів, ще й кількість готельних корпусів, тобто окремо розташованих готельних будівель. З табл. 2.7 видно, що кількість корпусів приватних готелів також зростає, причому як в абсолютному вираженні, так і у частці до загальної кількості готельних корпусів. У 1995 р. готельних корпусів було менше, ніж готелів (відповідно 26 і 28), тобто було, як мінімум, два випадки, коли приватний готель не мав власного корпусу, а займав частину якогось іншого приміщення. У 1997 р. кількість корпусів перевищила кількість готелів на 4 одиниці (відповідно 51 і 55), тобто з'являються багатокорпусні приватні готелі.

Чітко проявляється тенденція збільшення загальної і житлової площі приватних готелів (табл. 2.8). У 1997 р. порівняно з 1994 р. загальна площа приватних готелів зросла в 5,3 рази, житлова - в 4,05 рази. Це зростання відбувається на фоні загального зменшення площі всіх готелів;

України: за період, що аналізується, загальна площа зменшилася на 5,1%, житлова - на 10,8%. Як наслідок систематично зростає частка готельної площі, що припадає на приватні готелі: з 0,43 до 2,42% за показником загальної площі і з 0,54 до 2,43% за показником житлової площі. На рис. 2.10 графічно проілюстрована різниця в темпах зміни загальної площі приватних і всіх готелів України. Якщо така тенденція зберігатиметься ще кілька років, структурні зміни в готельному господарстві на користь приватного сектора можуть стати суттєвими.

Таблиця 2.8

Динаміка загальної і житлової площі готелів різних форм власності в 1994 - 1997 рр.
Показник Рік
1994 1995 1996 1997
Загальна площа готелів в Україні, тис. м2 2631,7 2591,7 2569,3 2497,9
базисні темпи зміни, % 100,0 98,5 97,6 94,9
в тому числі приватних готелів, тис. м2 11,4 27,3 32,8 60,4
базисні темпи зміни, % 100,0 239,5 287,7 529,8
частка приватних готелів, % 0,43 1,05 1,28 2,42
Житлова площа готелів: в Україні, тис. м2 1120,6 1075,6 1032,3 999,9
базисні темпи зміни, % 100,0 96,0 92,1 89,2
в тому числі приватних готелів, тис. м2 6,0 12,6 15,8 24,3
базисні темпи зміни, % 100,0 210,0 263,3 405,0
частка приватних готелів, % 0,54 1,17 1,53 2,43

Показником матеріального оснащення готелів може бути вартість основних фондів, адже в цій вартості відображається загальна якість приміщення готелю, забезпеченість місцями, наявність додаткового сервісу тощо. В останні роки в Україні було проведено кілька індексацій основних фондів. Враховуючи, що індексації проводилися на конкретні дати, а зростання доходів, витрат та інших вартісних показників, що перебували під прямим впливом інфляції, відбувався поступово, до зіставлення вартості основних фондів з іншими вартісними показниками слід підходити обережно. Оскільки порядок індексацій для приватних і будь-яких інших готелів був однаковим, порівняння динаміки вартості основних фондів у готельному господарстві України загалом і в приватних готелях є повністю коректними.

Динаміка базисних темпів змін загальної площі готелів різних форм власності за 1994-1997 рр.
Рис 2.10. Динаміка базисних темпів змін загальної площі готелів різних форм власності за 1994-1997 рр.

Балансова вартість основних фондів усіх готелів України за 1994-1997 рр. збільшилася в 262 рази, для приватних готелів цей показник був значно вищим - 1372 рази. В результаті частка приватних готелів в і основних фондах готельного господарства України зросла з 0,33 до 1,71%.

З точки зору споживача більш важливою є не загальна вартість основних фондів, а та частина їх вартості, яка припадає на одне готельне місце. Тому в табл. 2.9 порівнюється динаміка вартості основних фондів саме в розрахунку на одне місце. Як бачимо, зростання цього показника загалом в Україні і в приватних готелях був дуже інтенсивним. Звернемо увагу на те, що співвідношення вартості основних фондів в розрахунку на одне місце в приватних і у всіх готелях України постійно змінювалося, але загалом проглядається тенденція його зростання. Різкі коливання цього співвідношення можна пояснити тим, що не всі готелі проводили індексацію основних фондів одночасно. За 1994-1997 рр. зростання основних фондів готелів у розрахунку на одне місце в приватних готелях відбувалося інтенсивніше, ніж у всіх готелях України - відповідно в 426 і 311 разів.

Таблиця 2.9

Динаміка забезпеченості готелів різних форм власності основними фондами за 1994-1997 рр.
Рік Вартість основних фондів готелів в розрахунку на одне місце, на початок року, грн. Співвідношення
(гр.3:гр.2)
в Україні в цілому в приватних готелях
1994 32 17 0,53
1995 112 28 0,25
1996 1637 1772 1г08
1997 9961 7242 0,73

За допомогою табл. 2.10 проаналізуємо тенденції зміни загальної кількості готельних місць. У готельному господарстві України кількість місць щороку зменшувалася на 4-6%. Кількість місць в приватних готелях протягом 1994 р. збільшилася більш, ніж удвічі, в 1995 р. відбулося певне скорочення кількості місць (причому при збільшенні кількості готелів), але за 1996 р. кількість місць знову помітно зросла. Питома вага місць у приватних готелях в загальній кількості готельних місць зросла за три роки з 0,62 до 2,35%.

Така динаміка підказує, що в розвитку приватного готельного бізнесу, крім тенденції збільшення його обсягів, може існувати й інша, до певної міри протилежна тенденція. В справедливості цього припущення переконує аналіз динаміки середньої кількості місць у готелях (табл. 2.10, рис. 2.11). Як бачимо, середній розмір готелів в Україні практично залишається на одному рівні (92-96 місця), натомість у приватних готелях очевидна тенденція до різкого скорочення середньої кількості місць - з 83 1994 р. до 58 1997 р. Розміри середнього приватного готелю порівняно з середнім готелем в Україні зменшилися за три роки з 89 до 63%.

Таблиця 2.10

Динаміка кількості місць у готелях різних форм власності в 1994-1997 рр.
Показник Рік Готельне господарство України Питома вага чи співвідношення, %
(гр.4:гр.3х100)
всього в т.ч. приватні готелі
Загальна місткість готелів, місць 1994 148090 912 0,62
1995 140013 1847 1,32
1996 130869 1631 1,25
1997 125268 2947 2,35
Середня місткість готелю, місць 1994 93 83 89
1995 96 66 69
1996 94 54 57
1997 92 58 63

Динаміка середньої кількості місць у готелях різних форм власності за 1994-1997 рр.
Рис 2.11. Динаміка середньої кількості місць у готелях різних форм власності за 1994-1997 рр.

Виявлену тенденцію можна пояснити двома основними причинами. По-перше, зменшення кількості споживачів готельних послуг примушує шукати інші напрями використання приміщень і відповідно переобладнувати частину готельних номерів для інших цілей. Цей процес мав би відбуватися і в державних, і в відомчих, і в приватних готелях, але приватний власник реагує на вимоги ринку значно швидше. По-друге, приватні готелі активніше починають орієнтуватися на високу якість обслуговування, комфортність проживання, вони часто розміщуються не в центрах міст, а ближче до зон відпочинку, і все це, безумовно, впливає на зменшення середніх розмірів приватних готелів.

Динаміка кількості місць у готелях щільно корелює з динамікою кількості готельних номерів (табл. 2.11). Кількість номерів у готельному господарстві України систематично скорочується, а кількість номерів у приватних готелях помітно зростає (за винятком 1995 р.). Питома вага приватних готельних номерів у загальній кількості номерів зросла за три роки з 0,51 до 2,39%.

Таблиця 2.11

Динаміка кількості номерів у готелях різних форм власності в 1994-1997 рр.
Рік Кількість номерів на початок року, одиниць Частка номерів у приватних готелях, %
(гр.3:гр.2x100)
у всіх готелях України в приватних готелях
1994 68296 348 0,51
1995 65723 799 1,22
1996 62360 731 1,17
1997 60601 1450 2,39

Вміщені у табл. 2.12 відомості допомагають зрозуміти, що представляє собою середній готельний номер і в якому напрямі він еволюціонує. Середня кількість місць у номері систематично зменшується, як у всіх готелях України (за три роки - з 2,17 до 2,07), так і в приватних готелях (з 2,62 до 2,03 за той самий період), але в приватних готелях цей процес відбувається інтенсивніше, про що свідчить скорочення з 1,21 до 0,98 співвідношення середньої кількості місць у номерах приватних і всіх готелів України. Очевидно, що до приватного сектора переходили не найкращі готельні приміщення (у 1994 р. - в середньому 2,62 місця в номері), у 1997 р. середній приватний номер за кількістю місць вже став меншим за середній номер готельного господарства України, прогресивні зрушення в приватному секторі відбуваються швидше. Приватні власники, отримуючи багатомісні номери, цілеспрямовано роблять їх більш сучасними і придатними для використання шляхом зменшення кількості місць. Як наслідок збільшується середня площа в розрахунку на одне місце (за три роки з 6,6 до 8,2 м ). Ця різниця створює об'єктивні передумови для організації вищого рівня обслуговування в приватних готелях. Стосовно середньої площі номера приватні готелі 1997 р. також мають дещо кращий показник - 16,7 м порівняно з 16,5 м2 в готелях України в середньому.

Таблиця 2.12

Динаміка показників, які характеризують середній номер, у готелях різних форм власності в 1994-1997 рр.
Показник Рік Усі готелі України В тому числі приватні готелі Співвідношення
(гр.4:гр.3)
Середня кількість місць у номері 1994 2,17 2,62 1,21
1995 2,13 2,31 1,08
1996 2,10 2,23 1,06
1997 2,07 2,03 0,98
Середня площа номера, м2 1994 16?4 17,4 1,06
1995 16,4 15,8 0,96
1996 16,6 21,6 1,30
1997 16,5 16,7 1,01
Середня площа в розрахунку на одне місце, м2 1994 7,6 6,6 0,87
1995 7,7 6,8 0,88
1996 7,9 9,7 1,23
1997 8,0 8,2 1,03

Процес збільшення площі в розрахунку на одне місце відбувається і в готельному господарстві загалом, але значно менш інтенсивно: якщо 1994 р. кількість квадратних метрів на одне місце в приватних готелях була на 13% менша, то 1997 р. вона стала на 3% більша від аналогічного показника готельного господарства України.

Для оцінки ефективності роботи і рівня обслуговування клієнтів доцільним є аналіз динаміки чисельності працівників приватних і всіх готелів України (табл. 2.13). Чисельність працівників готельного господарства України щороку зменшується, а чисельність працівників приватних готелів зростає, причому інтенсивно (за три роки - з 210 до 845 осіб, тобто в 4,02 рази). В результаті зросла з 0,73 до 3,11% питома вага працівників готелів, які працюють у приватному секторі.

Таблиця 2.13

Динаміка чисельності працівників у готелях різних форм власності в 1994-1997 рр.
Показник Рік Готельне господарство України В тому числі приватні готелі Співвідношення
(гр.4:гр.3х100)
Загальна чисельність працівників, осіб 1994 28691 210 0,73
1995 28145 360 1,28
1996 28111 458 1,63
1997 27206 845 3,11
Кількість працівників у розрахунку на одне місце, осіб 1994 0,19 0,23 121
1995 0,20 0,19 95
1996 0,21 0,28 133
1997 0,22 0,29 132
Кількість працівників у розрахунку на 1000 наданих ліжко-діб, осіб 1994 1,20 2,19 183
1995 1,60 2,17 136
1996 2,01 7,76 386
1997 2,49 5,42 218

У готельному господарстві України у 1994-1997 рр. рівномірно зростали показники чисельності працівників у розрахунку на одне місце (з 0,19 до 0,22) і на 1000 наданих ліжко-діб (з 1,20 до 2,49). Відповідне зростання, хоча і не рівномірне, характерне і для приватного сектора: кількість працівників у розрахунку на одне місце і на 1000 наданих ліжко-діб зросли відповідно з 0,23 до 0,29 і з 2,19 до 5,42. Як видно з графи 4 табл. 2.13, зростання цих показників у приватному секторі був інтенсивнішим, зокрема, якщо співвідношення кількості працівників у розрахунку на 1000 наданих ліжко-діб у приватних готелях і загалом в Україні 1994 р. становило 1,83, то 1997 р. воно зросло до 2,18. Це співвідношення зростає внаслідок впливу двох факторів: по-перше, зменшення кількості осіб, що проживали в готелях, і, відповідно, наданих ліжко-діб; по-друге, прагнення забезпечити кращий сервіс, для надання якого потрібна більша кількість працівників.

Динаміка обсягів готельних послуг може бути відображена показником кількості наданих ліжко-діб. На рис. 2.12 ці показники стосовно приватних і всіх готелів проілюстровані графічно, але не в абсолютній величині, а у вигляді базисних індексів по відношенню до 1993 р. В 1996 р. обсяги діяльності всіх готелів України становили 46%, а приватних - 163% порівняно з обсягами 1993 р. Помітне зростання обсягів наданих готельних послуг приватними готелями 1994 р. і падіння цього показника 1995 р. не дає можливості зробити узагальнення відносно певної тенденції, але фактом є те, що в останній рік розглянутого періоду обсяги діяльності приватних готелів знову зросли.

Показники діяльності готелів різних форм власності в 1993-1996 рр.
Рис 2.12. Показники діяльності готелів різних форм власності в 1993-1996 рр.

Дві нижні лінії на рис. 2.12 відображають рівні завантаженості готелів. Цей показник протягом 1993-1996 рр. постійно знижувався і досягнув 24% відносно всіх готелів України і 15% відсотків стосовно приватних готелів. Такі надзвичайно низькі рівні завантаженості пояснюються зменшенням попиту на готельні послуги внаслідок погіршення економічного становища підприємств і населення, а стосовно приватних готелів також і тим, що багато з них частину часу не працювали в зв'язку з ремонтами, реконструкціями, сезонним характером роботи тощо.

На фоні загального зменшення обсягів надання послуг приватними і всіма готелями України важливо проаналізувати обсяги готельних послуг, що надавалися іноземним громадянам. Як випливає з табл. 2.14, індекс зміни обсягів готельних послуг, які надані всіма готелями України іноземним громадянам, майже дорівнюють аналогічним індексам, розрахованим за загальними результатами роботи готельного господарства України (індекс наданих ліжко-діб всіма готелями України 1996 р. порівняно з 1993 р. - 46%, майже такі самі індекси стосовно іноземних громадян - 47%, і громадян СНД - 45%).

Таблиця 2.14

Динаміка кількості наданих ліжко-діб іноземним громадянам готелями різних форм власності в 1993-1996 рр., тис.
Показник Рік 1996 р. до 1993 р., %
1993 1994 1995 1996
Кількість наданих ліжко-діб іноземним громадянам всіма готелями України 4371 3570 2589 2074 47
в тому числі громадянам СНД 3016 2259 1604 1361 45
Кількість наданих ліжко-діб іноземним громадянам приватними готелями 11 12 12 13 118
в тому числі громадянам СНД 11 10 12 1 8 73

У цей період обсяг послуг, наданих іноземним громадянам приватними готелями, не тільки не зменшився, а навіть зріс на 18%, причому серед іноземців, яким надані послуги, значно скорочується частка громадян СНД. Отже, спрямованість приватних готелів на високоякісне обслуговування іноземних громадян не залишається лише у планах, а вже знаходить відображення в практичній діяльності.

За низької завантаженості готелів актуальним є пошук інших напрямів використання готельних приміщень. В цьому плані приватні готелі також працюють активніше. З табл. 2.15 видно, що частка готельної площі, що здається в оренду, загалом в Україні залишається майже на одному рівні - 11-12%. У приватних же готелях ця частка спочатку зросла з 0,58 до 25,55%, і хоча 1997 р. вона знову знизилася до 6,34%, частка площі приватних готелів у всій зданій в оренду готельній площі все одно різко збільшилася - з 0,02 до 1,26%.

Таблиця 2.15

Динаміка показників використання готельної площі зданої в оренду готелями різних форм власності в 1993-1996 рр.
Показник Рік
1993 1994 1995 1996
Частка загальної площі, що здана в оренду:        
всіма готелями України, % 11,2 12,9 12,2 12,2
приватними готелями, % 0,58 2,50 25,55 6,34
Частка загальної площі, що здана в оренду приватними готелями в загальній площі, зданій в оренду всіма готелями України, % 0,02 0,20 2,67 1,26
Всі інші доходи готелів (не пов'язані з готельним обслуговуванням):        
в Україні загалом, тис, грн. 226 2043 9383 1615
базисні темпи зростання порівняно з 1993 р., разів 1,0 9,0 41,6 7,1
у приватних готелях, грн 10 3590 29940 100930
базисні темпи зростання порівняно з 1993 р., разів 1,0 359 2994 10093

Іншим показником, динаміка якого дозволяє судити про обсяги діяли ності готелів, не пов'язаної з готельним обслуговуванням, є виділені н статистичній звітності "Інші доходи" (крім доходів від надання готельних і додаткових платних послуг). Як видно з табл. 2.15, інші доходи всіх готелів України зросли за три роки в 7,1 раза, а приватних готелів - більш ніж у 10000 разів. В результаті частка приватного сектора в інших доходах готелів зросла з тисячних відсотка до 6,2%. Отже, приватні власники значно активніші у вирішенні питань, пов'язаних з ефективністю вико ристання готельних приміщень.

У приватних готелях інтенсивніше зростають доходи, отримані за надання додаткових платних послуг клієнтам. У 1996 р. в розрахунку на одне готельне місце в середньому в Україні було надано додаткових платних послуг на суму 87 грн, а в приватних готелях - тільки на 58 гра але в розрахунку на одну ліжко-добу наданих послуг сума доходів від додаткових послуг у приватних готелях виявилася більшою, ніж у всіх готелях - відповідно 1,09 і 1,00 грн. Співвідношення доходів, отриманих в: додаткових платних послуг, і основних доходів від надання місць для проживання за 1993-1996 рр. не мало вираженої тенденції, причому у всі роки цей показник у приватному секторі був нижчим, ніж у готельному господарстві загалом: відповідно 4 і 7% - 1993 р., 1 і 6% - 1994 р., 5 і 6% - 1995 р., 6 і 7% -1996 р.

Аналіз фінансових результатів діяльності приватних готельних підприємств здійснено за даними табл. 2.16-2.18. З табл. 2.16 видно, що частка приватного бізнесу в сукупних фінансових результатах готельного господарства України за показниками доходів і витрат регулярно зростає, причому в досить близьких пропорціях. Аналогічна частка, розрахована за показником прибутку, за три роки змінювалася значно повільніше.

Середньорічні темпи зростання доходів і витрат у приватних готелях практично вдвічі перевищують аналогічні темпи, що склалися у всьому готельному господарстві України, в той самий час середньорічні темпи зростання прибутку в приватних і всіх готелях України майже однакові.

Таблиця 2.16

Динаміка частки приватних готелів у фінансових показниках готельного господарства України в 1993-1996 рр., %
Показник рік
1993 1994 1995 1996
Частка приватних готелів:        
в загальних доходах готелів України 0,14 0,50 0,60 1,75
в загальних витратах готелів України 0,25 0,81 0,91 1,69
в загальному прибутку готелів України 0,04 0,13   0,05 0,22

Таблиця 2.17

Середні темпи зростання фінансових показників готелів різних форм власності за 1993-1996 рр., разів
Показник У готельному господарстві України загалом У приватних готелях
Середньорічні темпи зростання:    
доходів 6,8 14,0
витрат 7,8 14,9
прибутку 5,7 6,4

Прибутковість приватних готелів доцільно проаналізувати не тільки через показники динаміки, а й за допомогою відносних розмірів прибутку за останній рік періоду, шо аналізується. В табл. 2.18 наведені розміри прибутку в розрахунку на одне готельне місце, одного працівника, одиницю витрат, одиницю вартості основних фондів. Як бачимо, ці відносні показники прибутковості в приватних готелях значно нижчі від аналогічних показників готельного господарства всієї України.

У чому ж причина такої низької прибутковості приватних готелів? Цілком ймовірно, що крім об'єктивних причин (недозавантаженість готелів, значні початкові витрати при організації готельного бізнесу тощо) має місце і приховування доходів. Готельний бізнес - дуже спокуслива сфера з цієї точки зору, адже, по-перше, виручка є готівковою, а, по-друге, в об мін на гроші відпускається не товар, а послуга. Непрямим підтвердженням припущення про наявність прихованої виручки може бути той факт, що середньомісячна зарплата працівників приватних готелів є суттєво нижчою порівняно з цим показником у всьому готельному господарстві України.

Таблиця 2.18

Відносні показники прибутковості готелів різних форм власності 1996 р.
Показник В усьому готельному господарстві України В приватних готелях
Прибуток у розрахунку на одне місце, грн. 161 15
одного працівника, грн. 739 53
одиницю витрат, % 12,7 3,2
одиницю вартості основних фондів, % 1,6 0,8

В 1994 р. працівник готелю в середньому отримував 901 тис. крб щомісячно, а працівник приватного готелю - 728 тис. крб, в 1995 р. ці зарплати становили відповідно 5,4 і 3,5 млн крб, в 1996 р. - 118 і 63 гри (співвідношення зросло з 1,2:1 до 1,9:1). На наш погляд, така різниця в зарплаті реальна і свідчить про наявність неофіційних доплат частині працівників приватного готельного сектора. А неофіційні доплати - це прямий наслідок прихованих доходів.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.