Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф.
Маркетинг готельних послуг

2. СУЧАСНИЙ СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІЗНЕСУ У ЦІЙ СФЕРІ

2.2. Основні тенденції розвитку готельного господарства України перехідного періоду

Однією з передумов розробки обгрунтованої маркетингової політики тої чи іншої сфери діяльності є виявлення тенденцій, що відбуваються на ринку. Аналіз розвитку готельного господарства України за останні 15 років дозволяє виділити принаймні два періоди, в межах яких тенденції виявилися протилежними. До 1992 р. показники потужності готельного господарства переважно збільшувалися. З табл. 2.1 і рис. 2.2 видно, що з 1982 по 1992 рр. кількість готелів збільшилася на 42%, їх житлова площа - на 58%, кількість місць - на 64%, чисельність працівників готелів - на 42%.

Таблиця 2.1.

Динаміка основних показників розвитку готельного господарства України за 1982-1992 рр.
Показник Рік Абсолютна величина по­казника на початок року Базисні темпи зростання, %
Кількість готе­лів, одиниць 1982 779 100
1987 1247 160
1990 1090 140
1991 1103 142
1992 1110 142
Житлова площа, тис. м2 1982 561 100
1987 836 149
1990 856 153
1991 887 158
1992 884 158
Кількість місць, тис. 1982 76 100
1987 119 157
1990 121 159
1991 124 1631
1992 125 164
Чисельність працівників готелів, тис. осіб 1982 17,6 100
1987 26,0 148
1990 26,7 152
1991 26,1 148
1992 25,0 142

Базисні темпи зростання основних показників готельного господарства України за 1982 - 1992 рр.
Рис. 2.2. Базисні темпи зростання основних показників готельного господарства України за 1982 - 1992 рр.

Таке зростання відповідало загальним тенденціям розвитку народного господарства, підвищенню інтенсивності зв'язків між підприємствами, окремими громадянами, поліпшенню фінансового стану підприємств і громадян і їхніх можливостей щодо здійснення відряджень, поїздок, пов'язаних з відпочинком, особистими справами тощо.

З 1992 р. спостерігається економічний спад, інтенсивно розвиваються інфляційні процеси, погіршується добробут населення, фінансова стабільність підприємств знижується, і все це, безумовно, позначається на попиті на готельне обслуговування і пропозиції готельних послуг. З табл. 2.2 і рис. 2.3 видно, що у 1993-1997 рр. на 17,3% скоротилася кількість готелів, і на 12,6 - житлова площа, на 14,2 зменшилася кількість номерів, на 20,4 - кількість місць, на 6,5% менше стало працівників готелів.

Таблиця 2.2.

Динаміка основних показників розвитку готельного господарства України за 1993-1997 рр.
Показник Рік Абсолютна величина показника на початок року Базисні темпи змін, %
Кількість готелів, одиниць 1993 1654 100,0
1994 1587 95,9
1995 1466 88,6
1996 1396 84,4
1997 1368 82,7
Житлова площа, тис. м2 1993 1144 100,0
1994 1121 98,0
1995 1996 1076 94,1
1032 90,2
1997 1000 87,4
Кількість номерів, тис. 1993 70,6 100,0
1994 68,3 96,7
1995 65,7 93,1
1996 62,4 88,4
1997 60,6 85,8
Кількість місць, тис. 1993 157 100,0
1994 148 94,3
1995 140 89,2
1996 131 83,4
1997 125 79,6
Чисельність працівників готелів, тис. осіб 1993 29,1 100,0
1994 28,7 98,6
1995 28,1 96,6
1996 28,1 96,6
1997 27,2 93,5

Базисні темпи зміни основних показників готельного господарства України за 1993 - 1997 рр.
Рис. 2.3. Базисні темпи зміни основних показників готельного господарства України за 1993 - 1997 рр.

Зміни в готельному господарстві України найяскравіше відображає динаміка показників обсягу надання готельних послуг у мільйонах ліжко-діб і рівня завантаженості готелів. Як видно з табл. 2.3 і рис. 2.4, обсяги надання готельних послуг порівняно з 1981 р. зросли 1986 р. на 38%, а 1987 р. - на 48% і чотири роки (до 1990 р. включно) утримувалися приблизно на цьому рівні, після чого почався обвальний спад обсягів готельних послуг. У 1993 р. кількість наданих ліжко-діб зменшилася майже до рівня 1981 р., а вже 1996 р. була на 54% нижча від цього рівня. Якщо порівняти обсяги готельної діяльності 1990 і 1996 рр., то виходить, що за шість років її вони скоротилися більш ніж утричі.

Таблиця 2.3.

Динаміка обсягів надання послуг і завантаженості готелів України за 1981 - 1996 рр.
Рік Обсяг надання готельних послуг,
млн ліжко-діб
Базисні темпи змін, % Завантаженість готелів, %
1981 23,5 100 85
1986 32,5 138 75
1987 34,7 148 79
1988 34,2 146 77
1989 34,7 148 79
1990 34,8 148 77
1991 31,5 134 69
1992 27,0 115 47
1993 23,9 102 44
1994 17,5 74 34
1995 14,0 60 29
1996 10,9 46 24

Динаміка обсягів надання послуг готелями України в 1981-1996 рр.
Рис. 2.4. Динаміка обсягів надання послуг готелями України в 1981-1996 рр.

Рівень завантаженості готелів був найвищим 1981 р. - 85% (табл. 2.3, рис. 2.5). З 1986 до 1990 рр. цей показник коливався в межах 75-79%. Після 1990 р. спостерігається різке і систематичне зниження рівня завантаженості готелів до 24% 1996 р.

Динаміка рівня завантаженості готелів України в 1981-1996 рр.
Рис 2.5. Динаміка рівня завантаженості готелів України в 1981 -1996 рр.

Отже, останнім часом готелі України завантажені в середньому менш, ніж на чверть. Це створює великі проблеми, пов'язані з можливістю функціонування значної частини готелів. Намагання заробити необхідну для існування масу виручки провокує різке зростання цін за проживання, що, своєю чергою, додатково звужує коло споживачів готельних послуг.

Саме через високу ціну номерів готелям не вдається збільшити частку площі, що здається в оренду: ця частка протягом 1986-1996 рр. коливалася в межах 10-13% без певних переважних тенденцій. Частка інших доходів (які значною мірою складаються з оплати за здані в оренду номери) у всіх доходах готелів навіть знизилася за період 1991-1996 рр. з 12 до 7%.

В умовах помітного зростання кількості малих підприємств, що потребують приміщень під офіси, таке становище важко пояснити. Хіба що двома причинами: по-перше, це відносно нижчі ціни на оренду площі в приватному секторі, а також у підприємств і установ, що мають вільні приміщення; по-друге, наявність неофіційної додаткової готівкової оплати за здані в оренду номери. Не вдалося збільшити також і рівень доходів від додаткових послуг: починаючи з 1992 р. виручка від таких послуг постійно становила 6-7% виручки за експлуатацію номерів.

Значна кількість готелів стали збитковими. Деякі з них підтримують своє фінансове становище за рахунок проживання туристичних груп. Наприклад, серед 14 обстежених готелів Львова у 13 за 1995-1997 рр. збільшилася частка доходів, отриманих від туристичних груп. У середньому ця частка зросла за два роки з 38 до 46%, у найбільш привабливих центральних готелях вона утримується на рівні 4/5 (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Динаміка частки доходів готелів, отриманих за обслуговування туристичних груп
Показник Рік
1995 1996 1997
Частка доходів окремих готелів від обслуговування туристичних груп, у всіх доходах, у %: мінімальна 9 5 2
максимальна 77 85 81
середня 38 43 46

* За матеріалами обстеження 14 готелів м. Львова

У середньому готельне господарство України прибуткове. Відносні показники прибутку становили: в розрахунку на одне готельне місце - 161 грн, на одного працівника - 739 грн, на одиницю витрат - 13%, на одиницю вартості основних фондів - 2%.

Готельні господарства України докладають значних зусиль для збереження наявної кількості працівників. З табл. 2.2 видно, що скорочення кількості працівників відбувається значно повільніше, ніж зменшення кількості місць, номерів, житлової площі. В табл. 2.5 і на рис. 2.6 наведені дані про відносні показники забезпеченості готелів персоналом. Кількість працівників готелів у розрахунку на одне готельне місце коливалася за 1981-1996 рр. в досить обмеженому діапазоні - від 0,18 до 0,23, але за останні п'ять років (1992-1996) проявляється тенденція зростання цього показника. Що ж до динаміки кількості працівників готелів у розрахунку на тисячу наданих ліжко-діб, то вона чітко поділяється на два етапи: до 1992 р. - незначні коливання в межах 0,75 - 0,80, а починаючи з 1992 р. - помітне зростання до 2,49 у 1996 р., що пов'язано зі зменшенням кількості наданих ліжко-діб.

Таблиця 2.5

Динаміка забезпеченості готелів України персоналом за 1981-1996 рр.
Рік Кількість працівників готелів у розрахунку на:
одне місце, осіб тисячу наданих ліжко-діб, осіб
1981 0,23 0,75
1986 0,22 0,80
1989 0,22 0,77
1990 0,21 0,75
1991 0^20 0,79
1992 0,18 1,08
1993 0,19 1,20
1994 0,20 1,60
1995 0,21 2,01
1996 0,22 2,49

Динаміка забезпеченості готелів України персоналом за період 1989-1996 рр.
Рис 2.6. Динаміка забезпеченості готелів України персоналом за період 1989-1996 рр.

Значне підвищення вартості проживання в готелях вимагає відповідного підвищення якості готельного обслуговування. Контингент споживачів готельних послуг в середньому стає заможнішим і вибагливішим. Внаслідок цього найменш перспективними виявляються готелі з низьким рівнем комфортності. Загальна кількість готелів (табл. 2.2) зменшувалася передусім саме за рахунок таких неперспективних готелів. При будівництві нових готелів (таке будівництво, хоча й в дуже обмежених масштабах,: здійснюється і тепер) і капітальних ремонтах приміщень акценти робляться на створення сучасних комфортабельних готельних номерів. Це сприяє і покращенню протягом останніх років показників, що характеризують! якість готельних послуг (табл. 2.6). За 1993-1997 рр. збільшилася з 12 до 17% частка місць, призначених для розміщення іноземних громадян (тобто готельних місць найвищої якості). З 16,2 до 16,5 м2 збільшилася середня площа готельного номера і з 2,23 до 2,07 зменшилася середня кількість місць у номері. Тенденція збільшення середньої площі в розрахунку на одне готельне місце спостерігається ще з 1986 р., коли цей показник дорівнював 7,0 м2, 1997 р. він зріс до 8,0 м2 (табл. 2.6, рис. 2.7).

Таблиця 2.6

Динаміка показників, що характеризують якість обслуговування в готелях України в 1993 - 1997 рр.
Показник Рік
1993 1994 1995 1996 1997
Частка місць, призначених для розміщення іноземних громадян, % 12 14 15 16 17
Середня кількість місць у номері, одиниць 2,23 2,17 2,13 2,10 2,07
Середня площа номера, м2 16,2 16,4 16,4 16,6 16,5
Середня площа в розрахунку на одне готельне місце, м2 7,3 7,6 7,7 7,9 8,0

Динаміка середньої житлової площі в розрахунку на одне місце в готелях України за 1987-1997рр.
Рис. 2.7. Динаміка середньої житлової площі в розрахунку на одне місце в готелях України за 1987-1997 рр.

При аналізі показників, наведених у табл. 2.6, слід зважати на їх високу інерційність, тому навіть незначні, але систематичні зміни цих показників свідчать про реальність прогресивних тенденцій.

У 1986-1991 рр. постійно зростала середня кількість місць у готелях України. Якщо 1986 р. готель у середньому мав 95,2 місця, то наприкінці 1991 р. цей показник становив 112,6 місця, що на 18,3% більше. Така динаміка була наслідком будівництва нових великих за кількістю місць готелів. З 1992 р. середня кількість місць у готелях стабілізувалася, тенденція зміни цього показника в певному визначеному напрямі припинилася.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.