Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Розвиток туристичного бізнесу регіону

ВСТУП

Сьогодні туризм став явищем, яке увійшло в повсякденне життя сотень мільйонів людей. Він включає всі вільні переміщення людей від місця їх постійного проживання і роботи, а також сфери виробництва і послуг, створених для задоволення потреб, які виникають у результаті цих переміщень.

Туризм є видом діяльності, що має важливе значення в житті людей і сучасних суспільств. Він перетворився на змістовну форму використання вільного часу окремих осіб і на основний засіб міжособистісних зв'язків, а також політичних, економічних і культурних контактів, що стали необхідними внаслідок інтернаціоналізації всіх секторів життя націй.

Як зазначено в матеріалах Гаазької декларації Міжпарламентської конференції з туризму, "туризм може бути ефективним засобом сприяння соціально-економічному зростанню для всіх країн, якщо одночасно вживатимуться необхідні заходи з метою виконання найбільш термінових національних завдань і досягнення національною економікою прийнятного рівня самозабезпеченості, за якого країна не повинна витрачати більше того, що вона сподівається отримати від туризму."1

Українська земля, така багата з позицій біологічного, кліматичного, природного, історичного, національного і культурного розміщення, є надзвичайно привабливим туристичним простором, який підлягає освоєнню для задоволення естетичних потреб гостей. Численні природні й культурні визначні пам'ятки і місця, за умови грамотної експлуатації, рекламування, можуть стати джерелом істотних доходів всієї України, місцевого самоуправління різних рівнів і, власне, для самих жителів нашої держави, завдяки створенню туристичним бізнесом нових робочих місць. Вважається, що завдяки ефекту мультиплікації одне робоче місце в туризмі створює сім нових робочих місць в інших галузях і секторах, пов'язаних із туризмом корпоративним ланцюгом.

Туристичний бізнес - це один із небагатьох видів господарської діяльності, який має високу рентабельність. Звичайно, розвиток туристичної індустрії вимагає інвестиційних витрат, але ця діяльність виявляється менш капіталомісткою, ніж в інших галузях і секторах національної економіки.

Український туристичний ринок, що швидко розвивається, стає фактором перебудови української економіки в цілому. Ці зміни полягають в оновленні всієї господарської структури в напрямку збільшення частки валового внутрішнього продукту, яка припадає на так званий третій сектор, тобто послуги.

Завдяки розвитку бізнесу з надання туристичних послуг відповідний сектор економіки буде зростати, що сприятиме досягненню поставленої Урядом України стратегічної мети -наблизити структуру національної економіки до господарської структури найбільш розвинутих європейських країн.

Потенціал розвитку туризму в Україні справді значний. Пов'язаний він передусім із тим культурним надбанням, яке залишили після себе покоління людей, що належали до різних народів та етнічних груп, а також із природним середовищем - наявністю морських узбереж, місцевостей із лікувальними властивостями, мальовничих ландшафтів.

Україна має досить потужні передумови розвитку туристичної індустрії, які умовно можна віднести до двох ключових категорій:

- Природний потенціал - рекреаційні та лікувальні можливості, краєвиди (узбережжя Чорного та Азовського морів, річкові й озерні пляжі, гірські та гірськолижні бази в Карпатах і Криму, лікувальні курорти та санаторії, джерела мінеральних вод, лісопаркові зони тощо);
- Національна культурно-історична спадщина, ознайомлення з якою має чимале пізнавальне значення (передусім у Києві, Львові, Чернігові, Одесі, Кам'янці-Подільському, Чернівцях, Ужгороді, Полтаві та інших містах).

Для реалізації програми розвитку туризму в Україні та його зростаючої ефективності передусім необхідна відповідна матеріально-технічна база з широко розгалуженою туристичною інфраструктурою, особливо в регіонах. Відсутність готельних комплексів, мотелів, туристичних баз, кемпінгів, зручних та швидкісних шляхів сполучень, інформаційного забезпечення - все це стримує розвиток туристичної індустрії. Особливо ці питання актуальні для розвитку регіонального туризму. В багатьох туристично привабливих регіонах відсутні елементарні складові для організації туристичного бізнесу. Незважаючи на активність регіональних органів самоуправління в розбудові туристичної діяльності, на місцях бракує висококваліфікованих кадрів для туристичної індустрії, немає відповідної інфраструктури, надання туристичних послуг зводиться до одноманітного й дуже обмеженого переліку, не розроблені регіональні комплексні програми розвитку туризму. Саме окресленим питанням присвячена ця книга, в якій на прикладі аналізу стану й розвитку туризму на Буковині дані рекомендації і прогнозні оцінки для подальшого ефективного розвитку туристичного бізнесу.

Авторський колектив висловлює щиру подяку докторам економічних наук, професорам Кузьміну О.Є. і Мокію А.І., зауваження і поради яких сприяли значному поліпшенню змісту монографії.

Автори: І.М.Школа (загальна редакція, вступ, розд. 1 §1.1, 1.2, 1.5; розд. 5 §5.1; розд. 7), Т.М.Ореховська (розд. 1 §1.3), О.П.Корольчук (розд. 5 §5.3), В.Ф.Кифяк (розд. 2 §2.1, §2.2; розд. 5 §5.1), І.В.Бутирська (розд. 4), О.М.Бурдяк (розд. 1 §1.4), Л.В.Гут (розд. 2 §2.4), В.І.Рошило (розд. З §3.4), В.В.Полянко (розд. З §3.1), В.М.Козменко (розд. З §3.3), Л.А.Гомба (розд. З §3.2), Л.П.Василенко (розд. 2 §2.3), Я.І.Виклюк (розд. 5 §5.1, 5.2), С.Д.Ляхов (розд. 5 §5.1, 5.2), М.В.Севрюкова (розд. 6).

Усі пропозиції і побажання відносно змісту праці просимо надсилати за адресою: 58002 м. Чернівці, пл. Центральна, 7, науковий відділ.


1 За матеріалами Гаазької декларації Міжпарламентської конференції з туризму. Гаага, 10-14 квітня 1989 р.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.