Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Сенін В.С Організація міжнародного туризму

Додатка

Додаток 21. Агентський договір14

(проект)

«___»___________г.

Компания__________________________________, що володіє ліцензією на туроператорську діяльність (серия___________, выдана____________г.) і сертифікатом відповідності №___________________, іменована надалі «Туроператор», в особі генерального директора_______________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і компанія __________________________________________, що володіє ліцензією на турагентську діяльність (серія_______, выдана__________г.) і сертифікатом відповідності №_______________, іменоване надалі «Турагент», в особі генерального директора_________________________________, діючої на основанииУстава, з іншої сторони уклали даний договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Турагент зобов'язується за винагороду від свого імені здійснювати за дорученням Туроператора юридичні та інші дії по реалізації турпродукту: права на тур, призначене для реалізації третій особі - туристу, і вираженого у туристській путівці за визначеним маршрутом, певний строк, з певним комплексом послуг.

1.2. Туроператор реалізує, а Турагент купує у Туроператора у порядку, передбаченому цим договором, турпродукт, що підтверджується туристської путівкою для подальшої реалізації його своїм клієнтам.

1.3. Турагент здійснює комерційну діяльність по реалізації турпутівок, придбаних у Туроператора, в умовах повної фінансової самостійності. Турагент на свій страх і ризик здійснює просування туристського продукту, то є забезпечує комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристських путівок. В в тому числі здійснює рекламу, бере участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, організаціях туристських інформаційних центрів із продажу турпродукту, виданнях буклетів, рекламуванні турпродукту іншим чином.

1.4. Турагент не має права виступати від імені Туроператора.

2. Загальні положення

2.1. Всі домовленості, пов'язані з реалізацією турпродукту, як то: бронювання, відмова від бронювання, підтвердження бронювання здійснюються тільки в письмовому вигляді.

3. Права та обов'язки Туроператора

3.1. Туроператор надає інформацію про туристських поїздках, умов їх організації та проведення, графіки заїздів, а також про зміни в них.

3.2. При отриманні заявки від Турагента протягом двох робочих днів Туроператор інформує Турагента про результати бронювання: підтверджує заявку або вносить зміни за фактом бронювання.

3.3. В разі недобору групи (менш _________ осіб) до терміну подачі документів на розгляд в посольства країн в'їзду, з чого слід неможливість відправлення групи в термін, Туроператор залишає за собою право (згідно ст. 10 Федерального закону РФ «Про основи туристської діяльності в Російської Федерації») розглянути перенесення термінів виїзду групи. В цьому випадку Туроператор не несе відповідальність перед Турагентом у зв'язку з істотним зміною обставин. При повернення сплаченої суми індексація не проводиться.

3.4. Сприяє у виконанні програми турів, реалізованих Турагенту.

3.5. Туроператор має право анулювати бронювання турпродукту в разі несвоєчасної оплати або передачі документів Турагентом.

3.6. Туроператор залишає за собою право при виникненні необхідності замінити готель, зазначений раніше, в готелі тієї ж чи більш високої категорії (кількість зірок).

3.7. У виняткових випадках Туроператор залишає за собою право вносити зміни в програму турів, не змінюючи якості пропонованих послуг.

3.8. У порядку сприяння просуванню турпродукту Туроператор має право вимагати від Турагента додаткових документів туристів для видачі віз або надати сприяння в поданні на співбесіду у разі, якщо таке передбачено вимогами посольства (консульства) іноземної держави.

3.9. Туроператор несе відповідальність перед Турагентом за виконання прийнятих на себе зобов'язань тільки за умови виконання Турагентом вимог цього договору.

4. Права та обов'язки Турагента

4.1. Турагент інформує туристів про графіках поїздок, програми турів, умови та строки оплати на підставі інформації, наданої Туроператором, видає туристам відповідні пам'ятки (інструкції) про особливості туру та правила поведінки при його реалізації.

4.2. Забезпечує своєчасну передачу Туроператору необхідних для здійснення туру і оформлені в належному порядку документів.

4.3. Несе повну відповідальність за правильність зазначених у заявці паспортних даних клієнтів.

4.4. Виробляє оплату за турпакет (турпродукт) не пізніше трьох банківських днів з дня виставлення рахунку.

4.5. Негайно повідомляє телеграмою або факсом про анулювання туристом замовлення. Заявка про анулювання вважається прийнятою з моменту отримання інформації Туроператором.

4.6. Доводить до відома своїх клієнтів вичерпну інформацію про властивості турпродукту, відповідальності за порушення законів, звичаїв і традицій країн перебування, а також про вимоги, умови та обмеження, що пред'являються до туристам з боку Туроператора.

4.7. Забезпечує своєчасне прибуття туристів до місця початку туру.

4.8. Приймає пропозиції, зауваження і рекламації (претензії) туристів щодо турпродукту або окремих турпослуг і оперативно реагує на них, сповіщаючи Туроператора про вжиті заходи.

4.9. Своєчасно доводить до відома клієнтів інформацію про всі зміни в програмі туру.

4.10. За свій рахунок і на свій ризик набуває необхідні дозволи, ліцензії на турагентську діяльність.

4.11. Турагент має право анулювати придбаний турпродукт Туроператора. При відмові від реалізованих турів Туроператор утримує штраф згідно п. 7 цього договору.

4.12. При бронюванні Турагентом місць по факсу або через Інтернет, Турагент контролює проходження заявки на бронювання, оплати та отримання туру документів туристами. Крім того, Турагент зобов'язується регулярно уточнювати отримання Туроператором віз, придбання квитків, час і місце відправлення туристів, зміни маршрутів або наявність інших обставин, які сприяють або перешкоджають просуванню турпродукту.

4.13. Турагент несе відповідальність перед туристами за своєчасне прибуття їх до місця відправлення групи в тур. Турагент не повинен направляти Туроператору заявок на тих туристів, які не внесли завдаток за придбаний ними турпродукт.

4.14. Турагент зобов'язується контролювати можливу зміну цін в прайс-листах і остаточно узгодити з Туроператором ціну перед реалізацією турпутівки туристу.

5. Фінансові розрахунки

5.1. Всі розрахунки проводяться сторонами в суворій відповідності з законодавством РФ.

5.2. Для зручності роботи вартість послуг, що надаються Туроператором, вказується в умовних одиницях.

5.3. Оплата турпродукту може бути здійснена за готівковий або безготівковий розрахунок.

5.4. Оплата турпродукту за безготівковим розрахунком здійснюється за курсом долара США, встановленим Центральним банком Російської Федерації плюс ______ %. Підставою для здійснення Турагентом платежу є тільки рахунок, виписаний Туроператором.

5.5. Оплата турпродукту за готівковий розрахунок здійснюється в рублях за курсом долара США, встановленим Центральним банком Російської Федерації, плюс ______ % на момент здійснення платежу. При оплаті турпродукту Турагент бере па себе зобов'язання за податковими платежами та розрахунками.

5.6. У разі зміни вартості поїздки, пов'язаної із зміною вартості оформлення візових документів (в посольствах, консульствах тощо), вартості послуг транспортних компаній, послуг зарубіжних партнерів, а також різким зміною курсів національних валют, Турагент зобов'язаний внести додаткову плату, необхідну Туроператору для покриття додаткових витрат, які повинні бути підтверджені документально, або відмовитися від подальшої роботи по просування турпродукту з відшкодуванням Туроператору понесених ним витрат (збитків).

5.7. Передоплата за бронювання здійснюється Турагентом в розмірі _______ % від вартості турпродукту не пізніше, ніж за __________ днів до початку туру.

Тільки після внесення передоплати бронювання вважається підтвердженим.

Повна оплата туру здійснюється Турагентом не пізніше, ніж за _______ днів до початку туру. Датою надходження оплати вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок Туроператора, якщо оплата здійснюється в безготівковій формі, або в день надходження коштів у касу Туроператора, якщо оплата здійснюється готівкою.

При бронюванні послуг за індивідуальним замовленням Турагента одночасно з внесенням недоплати за наземне обслуговування вноситься стовідсоткова передоплата вартості проїзних документів.

5.8. Бронювання і рекламація проїзних документів проводиться в суворій згідно з Правилами перевізників.

5.9. Агентська винагорода виплачується Турагенту у сумах, зазначених у Графіку відправлення турів і розмірів агентської винагороди, що є невід'ємною частиною цього договору.

6. Обставини, при яких Туроператор не несе відповідальність перед Турагентом

6.1. Туроператор не несе відповідальність перед Турагентом:

а) за недійсність закордонного паспорту туриста;
б) за відмову або несвоєчасну видачу візи посольством;
в) за незадовільні результати при проходженні клієнтом Турагента митного і паспортного контролю;
г) за погодні умови у країнах перебування та обставини непереборної сили.

Будь-які витрати, понесені туристом у цих випадках, включаючи виїзд в посольство для проходження співбесіди, відшкодовуються самим туристом. (При відмові посольства у видачі візи туристу повертається ціна невикористаного туру за вирахуванням фактичних витрат Туроператора.)

6.2. Туроператор не несе відповідальності за випадки, що сталися внаслідок порушення клієнтом Турагента норм поведінки, втрати і крадіжки багажу, речей, документів, грошей, цінностей.

6.3. Клієнти Турагента, запізнення до відправлення транспортних засобів, наздоганяють групу самостійно і за свій рахунок.

6.4. Туроператор не відповідає за скасування, перенесення або затримку рейсу, зміни руху транспорту, сталися з вини Перевізника і які потягли за собою порушення програми поїздки.

6.5. Форс-мажорні обставини (війни, пожежі, епідемії, повені, інші стихійні лиха, тероризм, розбій, рішення державних органів і муніципальної влади тощо), що перешкоджають здійсненню туру, звільняють сторони від зобов'язань і відповідальності за цим договором. Якщо форс-мажорні обставини мали місце в період турпоїздки, Туроператор не несе відповідальності за понесені туристом збитки.

6.6. У разі відмови клієнтом Турагента від усього або частини туристичного обслуговування за договором в момент його надання з будь-яких причин, а також вимушеного переривання клієнтом Турагента поїздки у зв'язку з непроходженням митного та (або) паспортного контролю, порушенням законів країни перебування або з інших підстав, пов'язаних з діями клієнта (порушення норм і правил поведінки), ніяка компенсація не проводиться.

6.7. Туроператор не несе безпосередньої відповідальності перед третіми особами (туристами) затуруслуги, реалізовані Турагентом. В цьому випадку відповідальність перед туристом покладається на Турагента, а Турагент за наявності достатніх підстав у порядку регресних вимог вправі пред'явити претензії Туроператору.

7. Штрафні санкції

7.1. При повному або частковому відмову Турагента від заброньованого поїздки авіа- або залізничним транспортом Туроператор виробляє утримання штрафних санкцій та збитків з оплаченої суми в розмірах:

а) при відмові більше ніж за 30 днів до початку туру - вартість оформлення віз;
б) від 30 до 16 днів - 10% від загальної вартості турпродукту + санкції за відмову від авіа - або залізничного квитка, передбачені правилами перевізника, + вартість оформлення візи;
в) від 15 до 8 днів - 50% від загальної вартості турпродукту, + санкції за відмову від авіа - або залізничного квитка, передбачені правилами перевізника, + вартість оформлення візи;
г) від 7 до 3 днів - 75% від загальної вартості турпродукту, + санкції за відмову від авіа - або залізничного квитка, передбачені правилами перевізника, + вартість оформлення візи;
д) від 3 днів або неявка туриста - 100% вартості турпродукту.

7.2. При відмові Турагента від придбаного турпродукта - автобусного туру Туроператор виробляє утримання з оплаченої суми в розмірах:

а) при відмові більше ніж за 15 днів - без штрафу (крім вартості оформлення візи, якщо документи вже здані в Посольство);
б) за 9-15 днів - 25% вартості автобусного туру;
в) за 6 - 8 днів - 50% вартості автобусного туру;
г) за 5 днів або неявка туриста - 100% вартості автобусного туру.

8. Претензії туристів

8.1. Претензії туристів щодо якості наданих послуг при відповідності турпродукту в цілому умовами договору розглядаються в країні перебування представниками приймаючої сторони або представником Туроператора.

8.2. Претензії Турагента приймаються Туроператором протягом 20 днів з моменту завершення туру, в тому випадку, якщо вони не були задоволені в країні перебування приймаючою стороною і туристом був складений належним чином оформлений протокол, підписаний представником Туроператора або приймаючою сторони.

8.3. Туроператор має право перекласти матеріальну відповідальність за обґрунтованої причини на Турагента у разі, якщо претензія виникла туриста причини спотворення умов туру Турагентом.

8.4. Туроператор протягом 10 днів зобов'язаний розглянути отриману претензію і дати Турагенту обгрунтовану відповідь.

9. Строк дії договору

9.1 Договір складений і підписаний у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9.2. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «___»______________________г.

9.3. Договір автоматично пролонгується на наступний рік у випадку, якщо жодна із сторін письмово не повідомить іншу сторону про свій намір розірвати даний договір за один місяць до закінчення терміну його дії.

9.4. Туроператор має право розірвати договір достроково в разі неодноразового невиконання або порушення умов договору Турагентом або його низькій активності в просуванні турпродукту.

9.5. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються Цивільним кодексом РФ і Федеральним законом «Про основи туристської діяльності в РФ».

9.6. Додатком до цього договору є Графік відправлення турів і розмірів агентської винагороди.

10. Арбітраж

10.1. Усі спори сторони прагнуть вирішити шляхом переговорів і в претензійному порядку.

10.2. Спори, які не дозволені у претензійному і переговорному порядку, передаються в арбітражний суд за місцем знаходження відповідача.

11. Реквізити і підписи сторін


14 Туризм. - 2001. - № 7. - Липень.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.