Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Решетніков Д.Г., Траскевич А.Г.
Матеріали X Міжнародної наукової конференції
"Білорусь в сучасному світі". - Мінськ, 28 жовтня 2011 р. - С.210-211.

Сучасні тенденції розвитку світової спа-індустрії

спа Світова спа-індустрія є одним з провідних і найбільш динамічно розвиваються секторів глобальної індустрії туризму.

Однією з найважливіших тенденцій її розвитку є динамічне зростання ринку лікувально-оздоровчого туризму, який проявляється, насамперед, у:

- стабільному зростанні внутрішніх і міжнародних туристичних потоків з метою лікування і оздоровлення;
- збільшення кількості спа-підприємств та інших типів курортно-рекреаційних установ, на базі яких формується лікувально-оздоровчий турпродукт;
- інтенсивному зростанні доходів підприємств галузі.

Провідними генеруючими факторами динамічного розвитку спа-індустрії виступають масові суспільні потреби в лікуванні та оздоровленні, особливо на тлі усвідомлення в сучасному суспільстві важливості збереження і зміцнення здоров'я, підтримання гарної фізичної форми та сприятливого психоемоційного стану. Найважливіші реалізують чинники: зростання доходів та рівня життя населення економічно розвинених держав, що динамічно розвиваються, " нових індустріальних країн, розвиток систем кредитування та соціальної допомоги, збільшення фонду вільного рекреаційного часу, розвиток особистих і суспільних засобів транспорту, доступність інформаційних ресурсів.

Згідно з даними Міжнародної асоціації спа-індустрії, у світі діють понад 50 тис. підприємств спа-індустрії, загальний дохід яких у 2009 р. становив близько 40 млрд. дол. Лідерами спа-індустрії за обсягом доходів і кількістю діючих підприємств є США, Франція, Великобританія, Італія, Китай, Таїланд, Бразилія.

Важливою тенденцією є глобалізація світової спа-індустрії. Одне з основ-них її проявів - активний розвиток міжнародних компаній та транснаціональних мереж спа-центрів: «Hyatt Pure» (65 об'єктів у 25 країнах), «Mandara Spa» (70 об'єктів у 20 країнах), «Starwood Spa Collection» (53 об'єкта в 25 країнах) та ін.

Разом з тим, у сучасній світовій спа-індустрії паралельно з розвитком глобальних спа-мереж відзначається динамічний розвиток малого і середнього бізнесу, функціонування значної кількості малих підприємств, що мають обмежені фінансові можливості для інноваційної та маркетингової діяльності, але відрізняються виключно гнучким характером реагування на зміни кон'юнктури ринку, орієнтацією на конкретні цільові сегменти. Широка мережа таких малих підприємств забезпечує доступність відповідних послуг для масового споживача в дестинації з різним рівнем розвитку курортно-рекреаційних функцій, включаючи периферійні дестинації, не представляють значний інтерес для транснаціональних компаній.

Диференціація туристичного попиту і диверсифікація туристичного продукту спа-індустрії. Значні обсяги попиту і його суттєва диференціація в залежності від соціально-демографічних характеристик та рівня доходів туристів, мотивації подорожей та інших факторів, що стимулюють процеси диверсифікації пропозиції та сегментації ринку лікувально-оздоровчих турів.

Регіональна спеціалізація світової спа-індустрії. Поряд з активними процесами глобалізації, світова спа-індустрія зазнає вплив сформованих національних та регіональних традицій лікувально-оздоровчого туризму, які виступають факторами регіональної спеціалізації спа-індустрії. Особливий регіональний тип турпродукту спа-індустрії формується на основі американської традиції, орієнтованої на комерційну складову діяльності спа-підприємств, з акцентом на процедури індустрії краси в поєднанні з розвагами та пізнавальною активністю. Специфіку азійських спа-індустрії надає регіональна етика сервісу, традиції «цілісної медицини» і духовні практики. Європейські лікувальні традиції також лежать в основі регіональної спеціалізації.

На світовому ринку лікувально-оздоровчого туризму мають місце тенденції еволюційного переходу спа-індустрії розвинених країн від природно-ресурсної до інвестиційно-інноваційної стадії розвитку, коли ресурсні фактори втрачають роль ведучого базису формування конкурентних переваг на туристичному ринку. Цим пояснюється поява якісно нових видів рекреаційних занять, формують турпродукт, а також інноваційних бізнес-моделей глобальної спа-індустрії.

Розвинені країни є центрами формування інновацій у спа-індустрії. Дифузія інновацій в країни, що розвиваються, здійснюється через функціонування глобальних спа-мереж та інші форми інвестування, обміну ринковою інформацією, технологіями та досвідом менеджменту. Країни, що розвиваються, до теперішнього часу залишаються реципієнтами інновацій, фактори зростання спа-індустрії в них залишаються екстенсивними (природно-ресурсна складова, унікальні традиції оздоровчих практик, низька вартість робочої сили та ін). Таким чином, для світового ринку лікувально-оздоровчого туризму, як і для світового господарства в цілому, властива тенденція поляризації, формування ієрархічної системи відносин «Центр-Периферія». Зазначені тенденції розвитку світової спа-індустрії необхідно враховувати при розробці стратегій розвитку вітчизняного санаторно-курортного господарства.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.