Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Реклама і рекламна діяльність

Вимоги ГОС до змісту курсу

Поняття реклами, її цілі і зміст. Історія реклами. Види реклами. Загальні вимоги до реклами. Теорії комунікацій і їх застосування в рекламі. Планування рекламної кампанії. Носії рекламної інформації. Різні форми передачі комерційної інформації. Бюджет і ефективність реклами.

Програма курсу

Методичні посібники розроблені асистентом кафедри економіки Шумиловой Ю.А., затверджені на засіданні кафедри №2 від 25.10.2001 року

Цілі та завдання курсу

Мета вивчення дисципліни "Реклама і рекламна діяльність" - доповнити отримані в курсі "Маркетинг" теоретичні знання вивченням можливостей практичного їх використання у сфері рекламної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни «Реклама і рекламна діяльність» майбутні фахівці повинні вміти: застосовувати теоретичні положення, ідеї та методи класичного маркетингу для вирішення планування та оцінки рекламної кампанії в організації; самостійно приймати ефективні рішення щодо рекламної кампанії; раціонально використовувати системи маркетингових комунікацій і стратегій в галузевих сферах.

Тематичний план курсу

№ п/п Тема Кількість лекцій, ч. Кількість семінарів, ч.
1Реклама в системі маркетингових комунікацій. 22
2Планування реклами. 86
3Створення реклами. 42
4Психологія реклами 42
5Аналіз ефективності реклами. 2 3
6Правопорушення в рекламі. 2
7Організація рекламної діяльності. 4
8Реклама і паблік рілейшнз. 4
Разом3015

Зміст програми курсу за темами

Тема 1. Реклама в системі маркетингових комунікацій.

Місце реклами в маркетингу. Визначення, цілі, завдання реклами. Реклама як невід'ємна складова частина маркетингових комунікацій. Реклама як комунікаційний процес. Процес комунікацій за Лассвелу. Фази процесу комунікації: фаза кодування, фаза передачі, фаза сприйняття, фаза впливу. Зв'язок реклами з етапами життєвого циклу товару. Співвідношення маркетинг-заходів по окремих стадіях життєвого циклу товару. Види реклами.

Тема 2. Планування реклами.

Рекламна кампанія. Види рекламної кампанії. Процес розробки рекламної кампанії. Зміст плану рекламної кампанії. Планування цілей реклами. Економічні, позаекономічні цілі реклами. Планування рекламного бюджету. Аналітичний і неаналитический підходи визначення бюджету реклами. Носії реклами. Канали поширення реклами: прямий, в пресі, друкована, зовнішня, екранна, на транспорті, на місці продажу, сувеніри, виставки, усна, прихована. Критерії вибору каналів.

Тема 3. Створення реклами.

Алгоритм реклами. Залучення потенційного покупця. Налаштування покупця. Створення відчуття. Фіксація уваги. Вплив на інтелект. Вплив на поведінку. Поворотна інформація. Меморіальна інформація. Класифікація виразних засобів реклами. Види аргументації: раціональна та емоційна. Ознаки ефективної реклами. Методи рекламного впливу. Принципи складання рекламних звернень. Оформлення рекламного тексту. Слоган, зачин, інформаційний блок, довідкові відомості.

Тема 4. Психологія реклами.

Реклама як метод управління людьми. Внутрішні та зовнішні фактори (подразники), психологічний настрій, зовнішню поведінку. Методи навіювання і переконання. Процес впливу і сприйняття реклами. Мотивація покупця. Дослідження споживчих мотивів: первинні і вторинні мотиви, свідомі і несвідомі мотиви, раціональні й емоційні та ін. Використання мотиваційної психології.

Тема 5. Аналіз ефективності реклами.

Претест. Об'єктивні і суб'єктивні методи претесту. Пост-тест або контроль успіху. Контроль ефекту реклами шляхом вимірювань зміни обсягів збуту, частки ринку, успіху розподілу.

Тема 6. Правопорушення в рекламі.

Міжнародний кодекс рекламної практики. Норми реклами. Федеральний закон "Про рекламу". Загальні вимоги до реклами. Особливості розповсюдження реклами та особливості реклами окремих видів товарів. Відповідальність учасників рекламного процесу за неналежну рекламу. Недоліки реклами: мозаїчна культура, несумлінність, «обыностранивание».

Тема 7. Організація рекламної діяльності.

Організація рекламної служби компанії. Способи організації рекламної діяльності в межах промислової компанії: організація за методом розділення функцій, організація по засобах реклами, організація за товарним принципом, організація за методом продажу, організація за територіальною ознакою. Організація рекламної служби у рекламному агентстві. Взаємодія виробника і рекламного агентства в ході рекламної кампанії.

Тема 8. Реклама і паблік рілейшнз.

Функції паблік рилейшнз. Поняття, завдання паблик рілейшнз. Зв'язки з пресою, корпоративні зв'язки, реклама вироби, лобіювання, рекомендації. План діяльності ПР. Визначення комерційних цілей; вибір звернень та засобів ТОЩО; розробка і здійснення плану ТОЩО; оцінка результатів ПР. Формування іміджу підприємства. Інструменти ТОЩО. Засоби візуальної ідентичності; новини; виступи; публікації; заходи. Проведення семінару, презентації. Оцінка вкладу ПР.

Теми семінарів

Семінар 1. "Аналіз рекламних повідомлень".
Семінар 2. "Методика психологічної експертизи рекламних щитів".
Семінар 3. "Планування рекламної кампанії".
Семінар 4. "Створення рекламних повідомлень".
Семінар 5. "Психологія реклами"
Семінар 6. Кейс «Аналіз ефективності рекламної кампанії»

Література

1. Панкратов Ф.Г., Серьогіна ТОМУ, Шахурін В.Г. Рекламна діяльність: Підручник. - М: Інформаційно-впроваджувальний центр "Маркетинг", 1998.
2. Дихтль Е., Хершген Х. Практичний маркетинг: Учеб. посібник / Пров. з ньому. А.М. Макарова; Під ред. І.С. Мінко. - М.: Высш. шк., 1995.
3. Котлер Філіп, Амстронг Гарі, Сондерс, Джон, Вонг Вероніка. Основи маркетингу: Пер. з англ. - 2-е європ. изд. - К.;М.; СПб.: Издат. будинок «Вільямс, 1998.
4. Старобинский Е.Є. Самовчитель по рекламі. - М.: ЗАТ "Бізнес-школа" Інтел-Синтез", 1998.
5. Айзенберг М.Н. Менеджмент реклами - М.: Інтел Тих, 1993.
6. Академія ринку: маркетинг: Пров. з фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар та ін; Наук. ред. А.Г. Худокормов. - М: Економіка, 1993.
7. Барабаш В.В., Музикант В.Л. Реклама та маркетинг: Функції, цілі, канали поширення М.: ПАИМС, 1994.
8. Беклєшов Д.В. Реклама в промисловості. - М. Хардін.: Економіка, 1969.
9. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Сучасна реклама: Пров. з англ. / Заг. ред. О.А.Феофанова; Предисл. до рос. изд. М.А. Назарушкина. - Тольятті: Издат. будинок "Довгань", 1995.
10. Дейян А. Реклама: Пров. з фр. / Заг. ред. В.С. Загашвили. - М: Прогрес - Універс., 1993.
11. Дейян А. та ін Стимулювання збуту і реклама на місці продажу: Пров. з фр. /А.с Дейян, А. Троадек, Л. Троадек. - М: Прогрес - Універс., 1994.
12. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ./Общ.ред. і вступ. ст. Є.М. Пень-кової. -М: Прогрес, 1993. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ. - М: Прогрес, 1991, 1992, 1993
13. Організація маркетингу і реклами інформаційних продуктів і послуг: Сб. Метод. рекомендації /Під ред. М.М. Малініна. - М.: "Союзінформ", 1991.
14. Реклама в бізнесі: Навч. Посібник / Упоряд. ТОМУ Серьогіна, Л.М. Тіткова/Під ред. Л.П.Дашкова. - М.: Інф. - впроваджувальний центр "Маркетинг", 1995.
15. Хромов Л.М. Рекламна діяльність: мистецтво, теорія, практика: Настільна книга ділової людини - менеджера і бізнесмена. - Петрозаводськ: АТ "Фоліум", 1994.

Контрольні питання до іспиту (заліку)

1. Визначення, цілі, завдання реклами.
2. Реклама як комунікаційний процес.
3. Види реклами.
4. Зміст плану рекламної кампанії. Види рекламної кампанії.
5. Зміст плану рекламної кампанії. Планування цілей реклами.
6. Планування рекламної програми. Планування бюджету, аналітичний і неаналитический підходи.
7. Носії реклами.
8. Критерії вибору каналів розподілу реклами.
9. Алгоритм створення реклами.
10. Класифікація виразних засобів реклами. Види аргументації в рекламі. Ознаки ефективної реклами.
11. Аналіз ефективності реклами. Претест.
12. Аналіз ефективності реклами. Контроль ефекту реклами.
13. Правопорушення в рекламі. Закон РФ «ПРО рекламу».
14. Міжнародний кодекс рекламної практики.
15. Організація рекламної діяльності.
16. Організація рекламної служби компанії.
17. Організація рекламної служби у рекламному агентстві.
18. Взаємодія рекламодавця і рекламного агентства в ході рекламної кампанії.
19. Реклама і ПР. Поняття, завдання ТОЩО.
20. Інструменти ТОЩО.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.