Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С.

Педагогіка туризму

Розділ 5. Міжнародний досвід туристської освіти

5.2. Практика підготовки працівників туризму в західноєвропейських країнах (Федорченко В.К.)

Дослідження досвіду підготовки фахівців у провідних туристських школах світу, вивчення зарубіжних програм і основних моделей навчання переконливо доводить доцільність його використання у практиці вітчизняних освітніх закладів туристського профілю. Зрозуміло, що кожна із зарубіжних туристських шкіл має свою специфіку, відбиває особливості туристського бізнесу своєї країни, враховує рівень розвинутості інфраструктури власного туристського простору, спирається на ту мережу контактів, яка створювалася багатьма десятиріччями. Наприклад, у німецькомовних країнах освітня практика в галузі туризму виглядає так. Можна закінчити 9 класів школи і навчатись потім професії. Навчання професії на виробництві та у професійній школі триває З роки. Потім молода людина стає помічником майстра і може пізніше вивчитись на майстра (ремісник, комерційні професії). Інший шлях здобуття освіти в Європі такий: молода людина закінчує 12 класів (в Австрії та Швейцарії) або 13 класів (у Німеччині) середньої школи і тоді вибір може зробити у такий спосіб: навчання у професійній академії (2 роки, наприклад, на спеціаліста з питань страхування, потім ще 2 роки на одержання звання спеціаліста з економіки і організації виробництва в сфері страхування). Або 4-річне навчання у вищій професійній школі з одержанням звання спеціаліста з питань економіки і управління виробництвом. Є і такий варіант навчання в університеті (5 років), що закінчується магістратурою. Цю структуру завершує дворічна докторантура. Випускники вищої школи також можуть закінчити докторантуру за наявності більшої кількості місць.

У більшості розвинутих країн світу поступово склалися так звані "бінарні" системи вищої освіти, де поряд з університетським сектором (найчастіше він домінує за кількістю студентів) функціонують досить численні спеціалізовані заклади, які приймають чималу частину молоді. З європейських країн "бінарну" систему вищої освіти мають Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Франція, Швейцарія та ряд інших. Експерти з певними застереженнями відносять до бінарних і системи вищої освіти у країнах Східної Європи та в більшості країн Центральної Європи.

На протилежному полюсі перебуває так звана "унітарна" система вищої освіти, до складу якої входять лише університети (або частка інших вузів становить лічені проценти). Таке має місце в Італії, Іспанії, Фінляндії, Швеції. Частка експертів виділяє в окрему групу країни з так званими "інтегрованими" університетами, у склад яких ввійшли спеціалізовані середні і вищі навчальні заклади (Швеція та Іспанія) та країни, що входили до соціалістичного табору.

У системах освіти екс-соціалістичних країн багато невеликих моно дисциплінарних "університетів", вищих закладів освіти, які підпорядковуються не міністерствам освіти (у Росії їх понад 50%).

Науковий аналіз свідчить, що збереження у наш час тенденції до створення дедалі нових типів навчальних закладів є логічним наслідком складності реформування такої інертної і консервативної системи, як університети "класичного" європейського зразка. Внутрішні перешкоди настільки потужні, що у разі нагальної потреби підготовки фахівців з нових напрямів кожного разу й в усіх країнах обирали не повільний шлях "переконання чи перенавчання" вже сформованих професорів, а значно ефективніший метод створення нової навчальної структури на основі невеликої групи фахівців, яка поступово розросталася завдяки "вирощуванню" молоді [3].

В освіті, як і в цілому в країні, відбуваються значні зміни. Зберігаючи кращі здобутки вітчизняної педагогіки, українська освіта продовжує набувати нових рис. Розвиток її, як власне й суспільства в цілому, не позбавлений суперечностей і труднощів. Головною в цьому процесі є тенденція до динамізму й осучаснення.

У розбудові національної системи освіти та демократизації освітянської діяльності зроблені суттєві кроки. До них слід віднести розробку нової законодавчої бази галузі; створення вітчизняних підручників і педагогічної преси, оновлення змісту освіти, насамперед в соціогуманітарній сфері, варіативність мережі навчальних закладів і освітньо-професійних програм. Чимало зроблено також і для утвердження гуманістичних цінностей освіти, її спрямованості на розвиток особистості.

Оптимізувалася мережа навчальних закладів, передусім вищої школи, з'явилися навчальні заклади нових типів та форм власності, розпочато підготовку фахівців з багатьох нових спеціальностей.

Надзвичайно важливого значення для національного розвитку має розширення масштабів україномовної освіти, підвищення уваги до вивчення української мови в навчальних закладах з іншими мовами викладання.

Зроблено помітні кроки щодо входження української освіти в європейський і світовий простір. Приведено у відповідність із міжнародними вимогами освітньо-кваліфікаційні рівні та ступеневість освіти, триває робота над державними стандартами, що наблизить вітчизняну освіту до освітніх систем найбільш розвинутих країн, зміцнюється співпраця з більш ніж п'ятдесятьма країнами світу. У ході здійснення реформ поряд з власним досвідом важливе значення має використання позитивних надбань інших освітніх систем.Англійська школа туризму і менеджментуАнглійська школа представлена численними освітніми закладами туризму. Спинимося на досвіді тих, які найкращим чином зарекомендували себе у світовій туристській практиці. Так, Корнуолл коледж забезпечує освіту тим, хто обрав шлях академічних знань і прагне вступити до університету. Коледж пропонує широкий вибір спеціальностей у своєму шестирівневому центрі. Якщо потрібно набути спеціальних умінь, важливих для обраної професії, є можливість обрати практичний чи професійно орієнтований курс навчання в межах програми одержання Національного диплома і Державної національної професійної кваліфікації (GNVQ). Такі програми забезпечують якісну професійну підготовку і необхідну кваліфікацію для вступу до університету.

Що стосується вищої освіти, то коледж пропонує близько 30 очних і понад 40 заочних курсів п'яти рівнів: "Вступ", "Основи", "Національний диплом про вищу освіту", "Ступінь", "Післядипломний". Усі ці курси підтверджено і схвалено університетами й

аналогічними навчальними закладами. Коледж є партнером Університету Плімута, що забезпечує можливість одержання вищої професійної освіти в усій південно-західній частині Англії.

Багато навчальних програм продовженої освіти (А-рівня) і всі програми вищої освіти забезпечують можливість просування до вищих рівнів навчання в університетах Великобританії. У сфері туризму Корнуолл коледж пропонує декілька програм різного рівня навчання за різними напрямами туризму. Наприклад, програма підготовки екскурсовода пропонує два рівні навчання. Програма першого рівня готує екскурсоводів кваліфікації третього щабля - "NVQ3 - усний переклад і коментар для гідів". Цей блок призначений для тих, хто має бажання набути визнану міжнародну кваліфікацію, проводячи екскурсії для туристів, особливо пішохідні екскурсії визначними місцями. Абітурієнту має бути не менше 16 років; він має продемонструвати своє бажання стати кваліфікованим гідом. Необхідним є належний рівень комунікативних навичок; також бажаним є певний досвід роботи з групами. Усі вступники проходять співбесіду. Денний заочний курс передбачає 3-6 годин навчання на тиждень і триває протягом ЗО тижнів, починаючи з вересня. Навчальний план курсу передбачає виконання трьох основних завдань: навчання прийомів проведення екскурсій, створення портфеля відомостей і оцінку набутих навичок. Курс складається з аудиторних лекцій, роботи під керівництвом викладача і створення портфеля і проведення пішохідних екскурсій. Оцінювання здійснюється за результатами практичних контрольних завдань, виконання домашніх завдань, рольових ігор, розбору типових ситуацій і курсових робіт. Студенти, які досягають певних успіхів у цій справі, можуть супроводжувати групи туристів і проводити пішохідні екскурсії маршрутами визначних місць Корнуолла.

Блок другого рівня готує екскурсоводів четвертого кваліфікаційного щабля - "NVQ 4 - екскурсовод із Синім значком". Цей курс передбачає зацікавлене вивчення туризму і проведення екскурсій Корнуоллом. Вступники мають мати належну загальну освіту, приємну зовнішність, знання про Корнуолл і Західне графство. Бажаними є також знання потреб клієнтів і другої мови.

Зарахування відбувається за результатами співбесіди. Навчальний план розрахований на 18 місяців занять: від 3 до 12 годин на тиждень протягом 36 тижнів. Початок занять - вересень. Протягом цього дуже напруженого, але надзвичайно пізнавального курсу студенти вивчають три основні дисципліни:

 • відомості про країну (10 основних предметів);
 • західне графство/Корнуолл;
 • методику проведення екскурсій.

  Заняття проводяться в денні та вечірні години та охоплюють практичні заняття: виїзні автобусні екскурсії, пішохідні екскурсії та огляд визначних пам'яток. Протягом усього курсу - постійні практичні завдання, а по закінченні - екзамени. Студенти можуть також розробити власну екскурсійну справу; приєднатися до кон-сорціуму гідів або давати індивідуальну рекламу про надання екскурсійних послуг.

  У сфері подорожей і туризму Корнуолл коледж має шість програм:
 • АВТА: сертифікат турагента;
 • системи бронювання Галілео і Сабр;
 • авіатарифи і квитки Люфтґанза;
 • національна професійна кваліфікація другого щабля - обслуговування подорожей;
 • національна професійна кваліфікація третього щабля - обслуговування подорожей;
 • національний диплом ВТЕС у сфері подорожей і туризму. Сертифікат АВТА першого рівня, що видається турагентам.

  Цей курс розрахований на тих, хто вже працює або має бажання працювати в секторі туристських агенцій. Зарахування на курс проводиться за результатами співбесіди. Заняття у вечірній час по 2 години протягом 15 тижнів.

  Ця сертифікатна програма створена спеціально для вироблення навичок, необхідних для роботи в сучасній надзвичайно мінливій мікротуріндустрії. Студенти набувають широкий спектр умінь і вивчають введення в туріндустрію, організацію транспортних перевезень, світову географію подорожей і географію подорожей Великобританією, розміщення у готелях, обмін валют,

  турпакети "усе включено", прокат автомобілів і страхування подорожей. Вони слухають лекції й одержують пакет навчальних матеріалів для самоосвіти. Неофіційна перевірка знань за допомогою вправ і тестів проводиться протягом усього процесу навчання, який завершується екзаменом. Ті, хто успішно склав екзамен можуть працевлаштуватися або продовжити навчання за суміжними дисциплінами, наприклад "Просунутий рівень АВТА" чи перший рівень "Авіатарифи і квитки".

  Навчальна програма "Національний диплом ВТЕС у сфері подорожей і туризму" призначена для всіх, хто бажає зробити кар'єру й одержати вищу освіту. Вступникові має бути не менше 16 років; він мусить мати чотири сертифікати про загальну шкільну освіту не нижче рівня С, в тому числі англійську мову. Цей курс передбачає дворічне навчання: по 15 годин занять на тиждень протягом 36 тижнів щороку.

  Навчальний план охоплює такі дисципліни: географія подорожей, довкілля подорожей, обслуговування подорожей, право, фінанси, мови і бізнес-навички. Передбачаються поїздки по країні і за рубіж, оплата за рахунок студентів, яким надається можливість за додаткову плату одержати додаткові туристські кваліфікації, наприклад, кваліфікацію компанії з прокату машин Аvis чи міжнародну кваліфікацію створення авіатарифів і квитків. Щороку передбачено професійне чотиритижневе стажування в індустрії туризму і подорожей, а також тиждень практики турагентами самого коледжу, які працюють повний день. Оцінювання здійснюється на практичних заняттях, за підсумками виконання проектів, домашніх завдань, презентацій і вивчення типових ситуацій. Студенти, які виконали програму, можуть продовжити вищу освіту й одержати національний диплом про вищу освіту чи ступінь, або приступити до професійної діяльності в турагенціях, паромних компаніях, авіалініях, в індустрії розваг. Випускники можуть працевлаштуватися в іноземних компаніях-туроператорах, інформаційних туристських центрах і навіть в галузі збереження культурної спадщини.

  Інші умови навчання пропонує Борнмутський університет, який визнано британським урядом як такий, що має високу кваліфікацію в сфері готельного і туристського менеджменту. Бормут - сучасний університет, що пропонує навчальні програми з різних дисциплін і має у своєму складі сім академічних шкіл. За час навчання студенти набувають "реального досвіду реального туристського світу", розвиваючи інтелектуальні, практичні і професійні навички, які високо цінують роботодавці. Здатність вирішити проблему й уміння приймати рішення, підприємницький хист, комунікабельність, корпоративність і вміння працювати в команді, знання комп'ютерної техніки, основ бізнесу є необхідними для досягнення успіху в житті. Ця комбінація якостей, які прищеплюються випускникам Борнмута, має великий попит на ринку вакансій, що підтверджується провідним місцем університету серед ВНЗ Великобританії, чиї дипломовані фахівці працевлаштовуються протягом перших шести місяців після закінчення навчання.

  Наймаючи на роботу випускників ВНЗ, роботодавці висувають до них найвищі вимоги і готові запропонувати більш високу заробітну плату тим, хто має ступінь. Згідно з дослідженнями, проведеними Британською асоціацією агенцій, які працевлаштовують випускників вузів і представляють близько половини всіх найбільших роботодавців Великобританії, стартова заробітна плата випускника збільшується швидше ніж вартість життя. Ця ж асоціація визначає ті навички, якими мають володіти молоді фахівці.

  Основною якістю молодого співробітника вважається Self-reliance - "самонадійність", або вміння розраховувати на власні сили. Цей термін означає здатність упевнено, на основі самооцінки і планування потрібних навичок, управляти своєю кар'єрою. Молоді фахівці в новому колективі мають виконувати функції сполучних ланок - Соппесtor, тобто бути членами команди, які можуть ефективно працювати з іншими. Вони зобов'язані мати "широкий профіль" ALL-rounders - тобто володіти багатьма вміннями, в тому числі володіння ПК, теорією великих чисел, а також уміти вирішувати проблеми й організовувати час. Щоб бути в курсі вимог будь-якої галузі промисловості та діяльності, університет активно співпрацює з представниками індустрії і запрошує практиків для спілкування і роботи зі студентами. Така співпраця передбачена навчальними планами.

  Перед сучасними випускниками університетів постає завдання успішно інтегруватися в міжнародне середовище й ефективно працювати в ньому. Студенти і майбутні дипломовані фахівці добре розуміють, що інтеграція у світовий бізнес будь-якої сфери діяльності зажадає від них психологічних умінь спілкування з людьми інших національностей і культур. Студенти Борнмута знають, що роботодавці, кількість яких дедалі збільшується, самі зазнають тиску міжнародного суперництва, зокрема на світових ринках або в торгівлі, між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються. Ось чому студенти університету їдуть учитися і працювати за кордон, що передбачено навчальною програмою. Університет розробив так звані сендвіч-курси. їхня особливість полягає в тому, що студентам надається можливість протягом академічного року залишити університет і працювати за фахом, застосовуючи набуті знання за призначенням як у Великобританії, так і за кордоном. Таке навчання дуже часто закінчується пропозицією перспективного місця роботи після закінчення вищого навчального закладу.

  Борнмут має зв'язки з університетами багатьох європейських країн, що забезпечує його студентам можливість продовжувати навчання в іншій країні або працювати за типом "сендвіч". Університет приймає студентів, своїх партнерів, із країн-членів ЄС. Це також є внеском університету в розвиток міжнародної професійної компетенції в сфері туризму.

  Що стосується викладацьких кадрів університету, то, як правило, це професіоНали-фахівці, які прийшли до університетських аудиторій "прямо з передової" і принесли у навчальний процес передові професійні навички, вміння, знання, вимоги і якість. Головні компанії, серед яких АйБіЕм, Марк енд Спенсер, Бритиш Еірвейз, підтримують зв'язок з університетом, тримаючи його в курсі своїх вимог і допомагаючи у розробці навчальних програм курсів. Лекції запрошених фахівців-практиків, зустрічі з керівниками підприємств з добору кадрів, з експертами і провідними фахівцями великих компаній розширюють не тільки горизонти освіти, а й професійні зв'язки і контакти, спрощують пошук майбутнього місця роботи. Глибина зв'язків університету з бізнесом і промисловістю є очевидною: декілька професорських посад спонсоруються такими відомими компаніями, як Марк енд Спенсер і Ройаль Мейл.

  Велике значення для переддипломних курсів має виробнича практика, яка дає змогу студентам застосувати набуті знання в "ситуації реального світу" під час стажування в зовнішній компанії. Період стажування розглядається як життєво важлива складова особистісного і професійного зростання. Ряд післядипломних програм університету пропонують професійне стажування. Багато студентів, які мають диплом і продовжують навчання з метою одержання ступеня, знаходять себе, виконуючи зовнішні консалтингові проекти, що замовляють партнери університету.

  Університет пропонує такі навчальні курси з видачею дипломів і присвоєнням відповідних ступенів:
 • Вищі національні курси, що видають вищий національний сертифікат і вищий національний диплом в галузі бізнесу, комп'ютерних дисциплін та інженерних наук. Ці курси розроблені університетом і сертифіковані Радою освіти з бізнесу і технологій.
 • Перші ступені (ВА, ВSc,Beng,LLB) пропонують студентам "неповного відділення" працювати зі студентами очного відділення, але подовжують курс навчання так, що для одержання ступеня може знадобитися додатковий час. Можна одержати сертифікат про вищу освіту (після закінчення рівня 1 першого ступеня), диплом про вищу освіту (рівень 2 першого ступеня), "звичайну" ступінь (після рівня 3 першого ступеня) і, нарешті, "повний ступінь" після закінчення рівня 3, кінцевого проекту і дисертації).
 • Післядипломний курс і курс на одержання ступеня магістра. За умови, що студент уже має перший ступінь - бакалавра, він може продовжити освіту на більш високому рівні, або за спорідненою дисципліною, або в зовсім новій галузі знань. Після закінчення цього курсу можна одержати сертифікат про післядипломну освіту(PGCert), диплом (РGDip), а також - ступінь магістра (МА, МSc,LLM). Більшість програм на одержання ступеня магістра передбачає підготовку дисертації та захист кінцевого проекту після одержання диплома про післядипломну освіту.
 • В університеті є можливість одержати ступінь за.кількістю наукових праць: диплом про дослідження, магістр чи доктор філософії.
 • Професійна кваліфікація. Борнмутський університет активно співпрацює з багатьма інститутами, товариствами і членськими організаціями для надання повного набору професійних кваліфікацій. Деякі з цих організацій можуть запропонувати пряме членство у разі успішного виконання необхідних елементів, інші можуть надати членство після закінчення академічних навчальних програм.
 • Короткочасні курси. Можуть вивчатися додатково, а в окремих випадках - як складова частина для одержання ступеня.

  Важливою ознакою Борнмутського університету є надання через Лондонський інститут міста і гільдій (the City Guilds of London Institute ) академічних нагород за набуття професійного досвіду і в результаті виконання високоякісного і професійно орієнтованого проекту. Університет належить до небагатьох ВНЗ країни, які одержали почесне право реєструвати і присуджувати підприємцям, комерсантам або працівникам громадських служб національно визнані кваліфікації.

  Усе це підтверджує думку про потребу уважного ознайомлення з досвідом функціонування англійської школи менеджменту. У її основі - підготовка професійних туристських готельних фахівців і працівників із середньою спеціальною (Корнуолл коледж) і вищою спеціальною освітою (Борнмут університет).

  Слід зазначити, що як навчально-педагогічні комплекси, тобто центри регіональної (Корнуолл коледж) або загальнонаціональної (Борнмут університет) систем професійної туристської освіти, і коледжі, і університети прагнуть забезпечити безперервний процес їх функціонування. Ця безперервність реалізується в послідовності рівнів курсів, предметів і ступенів навчання, розмаїтості профілів і дисциплін, форм навчання, зв'язку навчання з інтерактивним, дистанційним, виробничо-туристським і готельним комплексами,

  є реальним зв'язком із практичним бізнесом і так званим "сендвіч навчанням", практикою.

  Велика увага підготовці фахівців туризму приділяється в Північній Ірландії. В найближчі 10 років в цій країні очікується зростання кількості туристів, що змушує тільки в одному Дубліні подвоїти кількість готелів, розширити підготовку кваліфікованих кадрів для обслуговування прибулих.

  Розташований у Дубліні коледж - один з найбільш відомих навчальних закладів Ірландії в готельній сфері. Взявши за основу швейцарсько-американську модель навчальної програми (в якій поєднані принципи швейцарської гостинності і американського менеджменту), коледж та його партнер університет у Флориді розробили 2-річний курс з менеджменту, освоївши який можна починати професійну кар'єру у місцевих готелях або продовжити навчання в університеті. Починаючи з цього року, ступінь бакалавра можна одержати, не від'їжджаючи з коледжу: тут розпочалося навчання за новою трирічною програмою.

  На окрему увагу заслуговує ірландська школа - вища готельна школа менеджменту. Тут навчаються за такими програмами: комерційною, міжнародного готельного менеджменту, курсу бізнесу в міжнародному готельному менеджменті. Навчальний процес організовано тут інакше, ніж в інших школах: перший рік присвя-чено теорії, другий рік, в тому числі літо, відведено для практики, що фінансується, потім знову рік теорії, а після останнього семестру на четвертому році навчання ще 11 місяців практики. Вартість навчання на ірландських програмах порівняно зі Швейцарією або Францією набагато дешевша: рік занять з проживанням та хар-чуванням коштує студентові 10 тис. ірландських фунтів.

  Як західним так і вітчизняним готелям, що відкриваються в Україні, представництвам іноземних авіаліній і туристських компаній потрібен кваліфікований персонал, переважно з західним стандартом освіти та досвідом роботи за кордоном. Одним із широко відомих у світі швейцарських навчальних закладів, які готують фахівців готельної справи є швейцарська школа готельного менеджменту (8НМ8). Відомо, що випускники 8НМЗ працюють в готелях усього світу, а деякі з них уже відкрили власний бізнес і виступають

  як роботодавці для нових поколінь випускників школи [4]. Програма навчання в 8НМ8 - модульна: можна навчатися лише один рік і отримати сертифікат, а можна перебувати в школі кілька років і стати магістром. Викладання всього комплексу бізнес-дисциплін здійснюється англійською мовою. Тут навчаються студенти з усього світу: із Таїланду, Тайваню, Китаю, Іспанії, Аргентини, Колумбії, Еквадору, ПАР, Південної Кореї, Індії, Нової Зеландії, Росії, Австралії та інших країн.

  Своєрідним еталоном у сфері менеджменту гостинності і туризму вважається швейцарська освіта. У маленькій Швейцарії функціонують десятки шкіл готельного і туристського менеджменту. Всі вони приватні. Дозвіл уряду на відкриття школи не потрібен. Теоретично, щоб працювати, школі не потрібна спеціальна акредитація: власник визначає програму, рівень і якість викладання. На практиці ж школі просто необхідно мати визнання і надійну репутацію. У Швейцарії асоціації туризму і готельної справи часто відкривають професійні школи, хоча чимало нових шкіл з традиціями та історією користується великою повагою, мають високий рейтинг. Для кожної школи життєво необхідно, щоб її дипломи одержали підтвердження солідних організацій, з цією метою проходять акредитацію. Федеральна чи кантональна державна комісія з освіти, а також державний чи приватний університет можуть перевірити й акредитувати школу.

  Більшість керівників вищого рівня - топ-менеджерів, - які працюють у готельній індустрії світу, - випускники швейцарських шкіл. Цікаво, що провідні професійні школи Заходу фахівців менеджерів не випускають. Менеджер - це посада і дуже висока. Після закінчення школи випускник може претендувати на посаду помічника менеджера в тому чи іншому секторі тур-індустрії. Помічник менеджера - це також висока, почесна і добре оплачувана посада, а менеджером можна стати лише через кілька років роботи.

  Понад сто років тому саме у Швейцарії (Лозанна) з'явилася перша школа готельного менеджменту - Тhe Ecole hфteliure de Lausanne (ЕНL). Вона є однією з найвідоміших і найавторитетніших шкіл готельного менеджменту в світі.

  Завдання школи - давати освіту студентам, які прагнуть досягти вершин кар'єри в міжнародній індустрії туризму, особливо в провідних готелях, ресторанах і готельних ланцюгах.

  Школа менеджменту гостинності в Лозанні була заснована швейцарцем власником готелю Jacgues Tschumi з метою підготовки професійних керівників готелів, які обслуговують туристів, котрі дедалі частіше приїздять до Швейцарії. Він добре розумів, успіх у бізнесі гостинності забезпечать не лише технічні, управлінські і навіть не комунікативні навички, а й особистості певного типу: відкриті, енергійні, дипломатичні, заповзятливі, які невимушено почуваються у будь-якій соціальній обстановці. А технологіями управління оволодіти можна практичними навичками іноземних мов можна навчися. Ось чому складовою традицій школи в Лозанні є розвиток лідерських здібностей особистості, з одного боку, і навчання злагоджено працювати з іншими, як частина команди, - з іншого. До того ж духовна атмосфера Лозанни дає можливість студенту відчути інші багаті традиції професії: розмаїття культур і мов, здатність цінувати якість, увага до дрібниць і дуже розвинуте почуття того, що усе відбувається "як має бути". Випускники школи відомі тим, що мають усі ці важливі якості, які дозволили багатьом із них піднятися на вершину сфери гостинності й туризму.

  Сьогодні Асоціація випускників школи налічує понад 5000 спеціалістів в усьому світі. Це не лише важливе джерело інформації про стан сфери гостинності, що забезпечує "зворотний зв'язок" для розвитку навчальної програми, а є також важливим чинником у плануванні "кроків кар'єри" для студентів-випускників.

  Школа працює за міжнародною програмою менеджменту гостинності. Завдяки її високим академічним стандартам присвоєно звання вищого навчального закладу професійної освіти в складі структури нещодавно створеного Університету прикладних наук.

  З кінця 90-х років школа стала двомовним навчальним закладом. Створена в школі міжнародна програма менеджменту гостинності, незалежно від того, якою мовою (англійською чи французькою) вона вивчається, одержує акредитацію Тhe New England Association of Schools and Colleges in the USA як програма одержання ступеня бакалавра наук. Успішно функціонує розрахована на 18 місяців нова програма під назвою менеджмент готельних операцій. Вона розроблена з метою забезпечення студентів професійними знаннями щодо готельного підприємства за три семестри.

  Лозанські освітяни шукають зрілих, працездатних і працьовитих студентів, які демонструють прагнення до лідерства і здатність працювати в команді. Лозанська школа вимагає від своїх студентів реальної мотивації та згоди на важку роботу. Тут допомагають студентам придбати взаємозамінні вміння, що значно полегшать їхню адаптацію в нових умовах. За допомогою посиленої уваги до академічної і практичної підготовки швейцарські викладачі домагаються того, щоб випускники були компетентними у своїй роботі та одразу приносили економічну віддачу на робочому місці. Опікуються вони і тим, щоб розвивати у студентів відкрите і толерантне ставлення до різних культур, здатність цінувати традиції, цінності та мистецтво різних цивілізацій.

  Подібно до інших навчальних закладів, які пропонують програми в сфері управління гостинністю, Лозанна - насамперед, бізнес-школа. У школі переконані, що для досягнення успіху в індустрії гостинності студенту потрібні не лише навички управління, а й обґрунтовані, одержані з перших рук знання практичних аспектів гостинності. Тут принцип рівноваги академічних знань і професійної підготовки на робочому місці втілився в навчальній програмі, в основу якої покладено широкий набір дисциплін. Академічна програма, що має назву - "Широкий перелік основних знань" - містить усі дисципліни, що призначені для успішного ведення справи: бухгалтерський облік і фінанси, маркетинг, економіка, інформаційні технології, гуманітарні ресурси, стратегічне планування плюс кулінарне мистецтво, приготування страв і напоїв, обслуговування і служба поверхів. У рамках цих курсів гостинності студенти мають багато можливостей розвинути свої вміння і навички, працюючи членами студентських команд у п'яти ресторанах, дев'яти кухнях і у відділі розподілу номерів, які є в школі. Це унікальне поєднання - управління плюс практика - означає, що після закінчення школи її випускники одразу ж приступають до роботи безпосередньо на робочому місці на будь-яких посадах.

  Велике значення має і те, що ця програма забезпечує студентів таким ноу-хау в сфері бізнесу, які допомагають їм бути ефективними членами команди управління. За наявності такого старту, перспективи зростання не можуть бути не сприятливими.

  Навчальну програму розроблено таким чином, щоб озброїти студентів усім інструментарієм, який буде необхідний у майбутньому для здійснення успішного управління в сфері гостинності, і водночас надасть їм виняткової професійної гнучкості.

  Поєднання академічних курсів і практичних занять, що запроваджується у школі, має на меті підготувати студентів до кар'єри практично в будь-якому секторі індустрії гостинності. Важливо, що, навіть вирішивши зайнятися діяльністю, далекою від туризму і готельного бізнесу, дипломовані випускники Лозанни швидко набувають необхідну кваліфікацію в інших галузях.

  Значною мірою успіх у бізнесі гостинності залежить від ефективності роботи і створення мотивації. Ось чому таких важливих складових, як лідерство і робота в команді, вчать у школі. Навчитися працювати як потрібний і корисний член команди необхідно для будь-якої справи, але для бізнесу гостинності це є життєво необхідним. Тому значна частина діяльності, у якій зайняті студенти школи, здійснюється в колективі. Робота на кухні та навчання обслуговування, класні заняття, вправи з менеджменту і консалтингові проекти - усе це відбувається в групі. Працюючи в команді, учні на своєму досвіді пізнають два найбільш важливі аспекти роботи з людьми: брати на себе відповідальність і розподіляти цю відповідальність між членами групи.

  Протягом навчального року в школі панує справді полікультурна атмосфера. Раз в семестр студенти влаштовують так званий "факт Юніверсель", на якому пропонують, дотримуючись традицій, національні страви своїх країн, імітуючи атмосферу великого міжнародного ярмарку. У ресторані "Веранда", яким управляють і в якому обслуговують самі студенти, тема оздоблення, костюми і меню змінюються щотижня. Лише за один місяць студентський ресторан може перетворитися на середньоазіатську чайхану, традиційний нью-йоркський ресторанний зал, італійський ресторанчик або на обідній зал на борту океанського лайнера. Під час навчання

  студенти постійно перебувають серед людей різних національностей, мов, ментальності та культури, гастрономічних уподобань і свят із усього світу.

  Школа в Лозанні - це найкращий міжнародний освітній досвід у світі. І ті, хто закінчив її, вступають на найпрестижніший шлях професійної кар'єри. Як свідчать останні дослідження, проведені школою, її випускники працюють більше ніж у ста країнах світу. Індустрія гостинності, рушієм якої є подвоєний імпульс туризму і подорожей, є сектором світової економіки, що надзвичайно швидко розвивається. Випускників Лозанни, які управляють найвідомішими готельними підприємствами, можна зустріти практично в усіх країнах планети.

  Чотири з десяти дипломованих фахівців Лозанни починають свою професійну кар'єру за межами рідної країни. Практично половина усіх випускників школи за час своєї професійної діяльності працювала в трьох країнах, а близько 10% - у шести і більше країнах. Ось десять провідних країн, у яких працюють випускники школи в Лозанні, які не досягли тридцятьох років: Швейцарія, Франція, США, Німеччина, Бельгія, Таїланд, Великобританія, Іспанія, Греція, Канада.

  Важливою складовою навчання в школі є можливість пройти виробничу практику на підприємствах гостинності у будь-якій країні світу. Виробничий досвід, набутий на практиці, - це основа освітніх програм школи в Лозанні. Якщо студент навчається за програмою на ступінь бакалавра, то крім виробничого досвіду роботи, набутого внаслідок вивчення академічних дисциплін, йому необхідно пройти виробничу практику в середині навчання. Протягом третього шкільного академічного семестру передбачається практика тривалістю півроку, що дає студентам можливість набути нових практичних знань у реальних робочих умовах. Учнів школи, які проходить практику і удосконалюють знання мови і навички спілкування, можна зустріти в найпопулярніших готелях і ресторанах на будь-якому континенті. Роботі в команді, як завжди, приділяється пильна увага: вже у віці 20 років більше половини випускників керують структурами, що налічують 10 і більше осіб.

  Четвертий семестр повністю присвячений стажуванню, яке є обов'язковим для всіх і відбувається на одному з підприємств сфери гостинності. Це робиться, по-перше, для того, щоб дати можливість студенту набути реального досвіду роботи в туризмі. По-друге, застосувати його знання на практиці на робочому місці. Кожен студент зобов'язаний знайти компанію, у якій збирається проходити стажування. Відділ стажувань школи може дати корисну пораду чи інформацію. За шість місяців роботи стажистом студент може одержувати платню, яка, як і умови роботи, широко варіюється. Наприклад, у Швейцарії стажист, котрий проходить практику в готелі чи ресторані, одержує 2000 швейцарських франків на місяць без відрахування податків. Ось список лише деяких готелів, у яких студенти школи проходять виробничу практику: "Хаслер" у Римі, "Мандарин Орієнтал" у Бангкоку, "Рітц" у Мадриді, "Гранд Хайят" на Балі, "Хілтон" у Мельбурні, "П'єр" у Нью-Йорку та інші. У цілому 40% стажувань припадає на Європу, 29%- на Північну Америку, 6% - на Азіатсько-Тихоокеанський регіон, 13% - на Латинську Америку, Кариби, 8% - на Африку. Відділ стажувань здійснює керівництво практикою, маючи в цьому значний досвід, оскільки близько 400 студентів одночасно проходять стажування по всьому світові.

  Програма навчання в школі туризму дуже насичена і складна. Щоб вступити до неї необхідно як мінімум рік пропрацювати в індустрії туризму і мати уявлення про сферу гостинності. Якщо студент не має досвіду роботи, він може бути прийнятий до школи за умови, що засвоїть спеціальну програму профпідготовки - професійний модуль, розроблений з метою введення в курс справи і ознайомлення з практичною стороною гостинності.

  Розглянемо зміст цього модуля. Протягом навчання на базі школи студентів ознайомлюють із робочими операціями гостинності. Спрямована на придбання професійних умінь, ця підготовка зосереджена на кухонних технологіях, на навичках обслуговування, на функціях служби покоївок і офіціантів. Під керівництвом досвідчених інструкторів і викладачів студенти готують і сервірують страви в кожній з кількох кухонь і в ресторанах, що належать школі. Працюючи в шкільній службі номерів і відвідуючи заняття в класах, студенти поєднують практичні навички з теорією. Цей семестр називається контрольованим навчальним середовищем. Після закінчення першого семестру студенти працюють півроку в ресторані чи готелі. Закінчивши цей напружений рік практичної підготовки, студент, як вважається, готовий повністю поринути в академічні дисципліни, які допоможуть йому збагнути процеси управління, що їх він побачив протягом року.

  Педагогічний колектив школи інтернаціональний: у його складі представники 20 національностей. Викладачі й інструктори мають значний професійний стаж керівників індустрії гостинності і високі академічні ступені зі спеціальних дисциплін.

  Використовуючи двоступінчату процедуру прийому, школа ретельно добирає майбутніх студентів. При цьому стоїть завдання - переконатися в тому, що відібрані кандидати не лише найкраще підготовлені, а й мають відповідну мотивацію для цієї спеціальності. З цією метою розроблено дві незалежні академічні програми, які мають найповніше задовольнити потреби студентів у набутті спеціальності і можливостях професійного зростання. Обидві програми враховують значний внесок професіоналів-менеджерів, які працюють в галузі та знають на власному досвіді запити ринку.

  Так, Програма міжнародного управління гостинністю (Тhe International Hospitality Management Programme)) - програма першого рівня - є основою шкільної програми. В ній увагу зосереджено на особливостях і технологіях менеджменту. Ця програма охоплює сім семестрів (шість на місці й один - практика). Ті, хто закінчив курс одержують ступінь бакалавра і переходять на третій, вищий рівень - управлінський.

  Принциповою перевагою цієї програми є те, що вона поєднує навчання функціональних прагматичних аспектів готельної справи з вивченням комерційних особливостей діяльності. Практичний семестр дає можливість набути додаткового професійного досвіду і застосувати здобуті знання на практиці.

  Обов'язковою умовою цієї програми є рік практичної роботи в сфері гостинності як мінімальний період. Попередній професійний модуль, що передбачає навчання кулінарного мистецтва, обслуговування і служби поверхів на території кампуса і стажування на робочому місці в готелі чи ресторані, переконує студентів у тому, що вони впораються з реальними виробничими проблемами і підготовлені для того, щоб приступити до освоєння жорсткого бізнес-курсу шкільної програми.

  Поглиблене вивчення стратегічного менеджменту охоплює такі навчальні предмети як маркетинг і туризм (вплив розвитку туризму й індустрії подорожей на бізнес, аналіз тенденцій, ціноутворення, просування продукту на ринок, максимальне збільшення прибутку і багато іншого); економіка і право (економіка індустрії гостинності та правові документи, грошова політика і механізм обміну валют, роль держави в економіці); фінанси; гуманітарні ресурси (організаційна поведінка, мотивація і динаміка групи, вартість праці, продуктивність праці, адміністративні завдання, комунікація і лідерство); управління технічною базою (технічна інфраструктура тощо); управління організацією харчування (аналіз вартості, цінової політики і прибутковості ресторану, контроль за приготуванням їжі тощо); менеджмент розміщення (принципи роботи служби прийому, системи бронювання, процедури привітання гостей і ставлення до них); інформаційні технології (володіння ПК, ноутбуком, використання Інтернету в повсякденній роботі, вплив інформаційних технологій на мікро і макросередовище); мови і комунікація (крім удосконалення навичок писати і говорити іно-земною мовою, передбачені заняття з удосконалення комунікації менеджменту як письмової, так і усної); вивчення культури й образотворчого мистецтва (тісний зв'язок індустрії гостинності з нематеріальними елементами, такими як культура, дизайн, смак і стиль, образотворче мистецтво, нові тенденції і такі аспекти бізнесу, як колекційні вина, а також усе, що відрізняє цю сферу діяльності від інших); стратегічний менеджмент (поглиблене вивчення стратегії бізнесу, стратегії корпоративного франчайзингу, управління сферою послуг, розвиток і управління власністю).

  Якщо студент мріє очолити функціональний підрозділ готелю або спорідненого підприємства, то інтенсивний курс управління в готелях - саме для нього. Другий академічний напрям - триває три семестри. Після його закінчення студент одержує ступінь ад'юнкта. У цьому разі акцент зроблено на навчанні інструментарія, виходячи більше з прикладної функціональної, ніж стратегічної точки зору. Програма розрахована на 18 місяців, пропонується навчання на вибір англійською чи французькою мовою. Навчальний план, в основі якого філософія "Час дорогий - цінуй час", забезпечує теоретичну базу академічних дисциплін і одночасно дає можливість набути професійних умінь і навичок безпосередньо на робочому місці. У навчальному плані відбито кредо школи: керівнику в будь-якій сфері гостинності необхідна академічна і практична підготовка.

  Програма другого рівня "Розвиток міжнародного бізнесу" є відповіддю школи на зрослу потребу дістати доступ до унікальних ноу-хау. Ця програма нині застосовується майже в ЗО країнах світу, її мета - забезпечити найдосконалішу фахову підготовку і професійне зростання в усіх сферах гостинності. Висококваліфіковані і досвідчені фахівці школи розробили програму, що учні завжди випереджають потреби сучасного складного і мінливого ринку. Вона розглядає менеджмент як "стан душі". Саме цей принцип і є основним у діяльності школи в Лозанні. її досвід дає змогу простежити процес становлення науково-педагогічного комплексу, який має цілеспрямований характер міжнародного професійного закладу туристської освіти. Характерні особливості системи підготовки туристських кадрів у Швейцарії (Лозанна) полягають у наступному:
 • орієнтація на тип особистості, відкритої, енергійної та контактної, яка невимушено почуває себе в будь-якій соціальній обстановці;
 • розвиток лідерських талантів та вміння випускника злагоджено працювати в команді;

  ? планування кар'єри студента-випускника в процесі навчання;
 • реалізація міжнародного статусу програм навчання за напрямом і спеціальностями менеджменту гостинності та стратегічного управління;

  ? обов'язкове двомовне викладання професійних і спеціалізованих курсів і дисциплін;
 • формування взаємозамінних умінь і навичок менеджменту, адаптованих до конкретних умов майбутньої професійної зайнятості;
 • паралельне набуття навичок управління й здобуття прикладних знань в галузі гостинності;
 • розвиток фахової підготовки на робочому місці на основі до-вузівської підготовки, з використанням зарубіжного стажування, інтегрованого в навчальний процес;
 • впровадження професійного модуля навчання, тобто удосконалення полікультурного характеру спеціалізованої підготовки фахівця, який вибирає в процесі навчання один із різновидів академічної програми або проходить двоступінчату процедуру прийому і вступу до школи.

  Французька методика підготовки фахівців туризму і гостинності

  Провідна роль у реалізації французької методики належить найбільшій французькій транснаціональній туристсько-готельній корпорації АССОК і кільком іншим туристським системам і готельним мережам, що підтримують різноманітні школи й освітні структури, зокрема туризму та готельного бізнесу.

  АССОК - це міжнародна група, яка представлена в 140 країнах і яка має 125 000 співробітників. Ця група вважається європейським лідером. її діяльність визначається за двома напрямами. Поступальний рух групи забезпечується її розвитком: у 1999 р. приріст сягнув 20%. Один напрям - ділова активність групи, пов'язана з готелями, яка підтримується додатковою діяльністю (туристські агенції, організація громадського харчування, обслуговування пасажирських залізничних перевезень, казино). Інший - це сервіс-ваучери корпоративного обслуговування.

  Провідна концепція Групи АССОК полягає в тому, що співробітників цінують, заохочують їхню ініціативу та зміцнюють корпоративний дух. Велика увага в організації приділяється якості, вмінню злагоджено працювати в команді. Вважається, що кожен може зробити в АССОК кар'єру, причому значно швидше, ніж деінде.

  Професії утворюють "професійні сходи": три чверті керівників готелів і агенцій обіймають свої посади шляхом внутрішнього просування кадрів. Щороку 20% персоналу піднімаються службовими сходами, обіймаючи більш високу посаду або нову посаду в

  новому секторі чи країні. Щороку Група повідомляє своїх службовців про наявність 20 000 вакансій. У середині Групи існує прозорий внутрішній ринок, доступний усім бажаючим: інформація про кращі робочі місця і вакансії публікується на спеціальних плакатах, а в найближчому майбутньому вона стане доступною по внут-рішній комп'ютерній мережі. АССОК надає шанс зробити міжнародну кар'єру: у наш час 350 експертів є представниками Групи в усьому світі.

  Професійна робота і результати заслуговують на заохочення: в організації розроблено спеціальні схеми заохочення співробітників. У середині Групи заробітна плата вища, ніж у цілому на ринку. Деякі службовці, що досягли керівних посад в результаті внутрішніх кадрових переміщень, за десять років збільшили свою заробітну плату в чотири рази.

  З початку свого існування Група надає великої ваги професійній підготовці, активно навчаючи своїх співробітників. Завдяки цьому створилися умови для мобільної кар'єри як в одній конкретній країні, так і на міжнародному рівні. Така організація навчання і переміщення кадрів дала змогу зборам журі АNDCP i LE FIGAR директору з персоналу в жовтні 1999 р. присвоїти звання найкращого директора року у Франції.

  Завдяки міжнародному статусу і додатковій діяльності Група АССОR пропонує великий вибір професій для людей різного походження із різними соціальними і фізичними можливостями. Це, зокрема, сфера організації громадського обслуговування і харчування, бронювання, технічні й інженерні служби, продажі, бухгалтерія, юридичні консультації, пакет-тури, маркетинг, управління людськими ресурсами, фінанси і багато іншого. У своїй професійній кар'єрі кожен службовець може скористатися перевагами внутрішніх зв'язків, які існують між різними посадами, видами діяльності, напрямами і структурами організації. Для персоналу АССОR набуття міжнародного досвіду - це можливість розширити фахові знання і поділитися тим, що вони вже вміють. Ознайомлення з міжнародним досвідом відбувається за кількома сценаріями: разові завдання, короткочасні (кілька тижнів або місяців) відрядження в ролі заступників, місцеві контракти на роботу (набір на місці),

  контракти на роботу за кордоном (звичайно на три роки, з можливим продовженням). Службовці компанії, які виїхали працювати за кордон, можуть обіймати широкий діапазон посад - від шефа-кондитера до керівника готелю. Великий попит на персонал АССОR у Південній Америці, на Карибах, в Азії, Центральній і Східній Європі, на Середньому Сході та Середземномор'ї. Група АССОR широко відома завдяки тому, що вона ефективно використовує професійні секрети численних фахівців для задоволення запитів ділових клієнтів, надаючи їм послуги найвищого стандарту якості. Саме працівники відповідають за розвиток клієнтської бази і забезпечення її лояльності до Групи, розробляють стратегії продажів і організовують заходи щодо просування товару до споживача. Випускник бізнес-коледжу й університету, що входять до групи АССОR, який володіє кількома іноземними мовами, енергійний, зі здібностями дипломата, добре вміє вести переговори і переконувати, може розраховувати в АССОR на такі посади: менеджер з продажів, регіональний менеджер з продажів або керівник з міжнародних продажів.

  Успіх підрозділів АССОК забезпечується ефективним управлінням, що впроваджується в Групі протягом багатьох років. Внутрішні та зовнішні аудитори, менеджери проектів, контролери, головні бухгалтери і фінансові ревізори плідно працюють для підтримки фінансового здоров'я кожного підрозділу організації. Службовці, які одержали університетський ступінь у сфері управління, фінансів і бухгалтерського обліку, які володіють технічними навичками і мають здібності до аналізу, ретельно вивчають рахунки компанії, виважують управлінські рішення, складають прогноз операцій компанії, несуть відповідальність за бухгалтерські та фінансові питання, консультують керівників з проблем адміністрування, оцінюють досягнення дочірніх підприємств і пропонують шляхи поліпшення їхньої роботи. Виконання цих завдань покладається на таких посадових осіб, як директор з фінансів і адміністративних питань, фінансовий директор, ревізор чи скарбничий.

  Розвиток підприємництва - це пріоритетна стратегія Групи, яка реалізується в посадах менеджерів з розвитку бізнесу, менеджера проекту, директора з розвитку бізнесу в країнах, що розвиваються. Наявність службових перспектив пов'язаних з розширенням Групи АССОR, стимулюють персонал до розвитку своїх здібностей: проводити експертну оцінку в секторах - правовому, фінансовому і нерухомості, удосконалювати майстерність з проведення переговорів.

  Необхідними якостями для персоналу АССОR вважаються: вміння бачити і визначати головне у складних проблемах, дипломатичність, наполегливість, цілеспрямованість, завзятість, уміння прийняти правильне рішення, володіння як мінімум двома іноземними і рідною мовою на рівні щоденного спілкування, диплом бізнес-школи, незалежність і бажання присвятити себе важкій, але захоплюючій діяльності.

  У розпорядженні компанії - власний університет, що є повноправним підрозділом, має свою територію і забезпечує всім необхідним сучасні ефективні програми професійної підготовки. Це перший в Європі корпоративний університет, пов'язаний з індустрією туризму. З моменту відкриття в 1985 р. цей освітній заклад підготував понад 130 000 фахівців.

  Щороку тут набувають вищу професійну освіту 10 тис. осіб, а за три роки 8000 студентів одержали освіту в рамках проекту "АССОК 2000 - Досягнемо успіху разом". Тут пропонують широкий вибір програм професійної підготовки власним корпоративним організаціям, які потребують підготовки фахівців у найрізнома-нітніших сферах гостинності й туризму. Програми розробляються з урахуванням бажань і вимог замовника. Професійна підготовка здійснюється і під час літніх курсів або протягом року на території замовника. Такі курси організовано у 35 країнах світу. У 2000 р. у 18 разів було збільшено серію літніх курсів для керівників вищої ланки: 17 нових модулів, адаптованих до сучасного стану ринку. "Як впоратись зі змінами", "Керівництво командою", "Нова концепція ресторану", "Фінансові інструменти для високого прибутку", "Стратегії меню". Унікальність програм полягає в їх "подвійному ступені". Слухачі курсів одержують диплом, а також ступінь бакалавра наук менеджменту міжнародної гостинності (визнаного Асоціацією шкіл і коледжів Франції), що дає можливість продовжувати вищу освіту в будь-якому університеті світу.

  Французька методика готельного менеджменту реалізується також Школою готельного менеджменту (IHTTI), яка розташована в університетському місті Невшатель. Ця школа - член французьких, швейцарських та міжнародних готельних і туристських асоціацій. Після закінчення трьох років навчання її студенти одержують ступінь бакалавра мистецтв в сфері міжнародного управління гостинністю і туризмом і диплом про вищу освіту за спеціальністю "Управління готелями". Випускники можуть навчатися ще один (післядипломний) рік, після завершення якого одержують диплом за фахом "Функціонування готелів".

  Щоб одержати ступінь бакалавра, студенти мають успішно виконати дипломну програму Школи Невшатель. Слід зауважити, що ступінь Невшатель є офіційним університетським ступенем і визнається у всіх країнах - членах Європейського Союзу, а також в інших країнах. Студенти, які мають дипломи інших шкіл, що дають освіту з менеджменту готелів і визнані Школою менеджменту, можуть вступати одразу на третій курс.

  Курс навчання на базі Школи Невшатель складається з чотирьох модулів, кожен тривалістю 23 тижні, і двох періодів (по 23 тижні кожен) обов'язкового професійного стажування в готелі або ресторані. Зазначимо, що кожен з цих модулів може бути освоєний індивідуально. Перший рік навчання займає Модуль СМ1 - уп-равління організацією громадського харчування, який охоплює обов'язкову 23-тижневу виробничу практику. Після закінчення курсу навчання видається сертифікат.

  Другий модуль FH1 опановується протягом другого року навчання і присвячений управлінню контактними службами і службою покоївок. Він також передбачає 23 тижні практики.

  Третій модуль - бізнес-адміністрування 1 охоплює першу половину третього року навчання. Друга половина - четвертий модуль бізнес-адміністрування 2. За умови успішного закінчення двох із половиною років навчання студенти одержують диплом, що дає право на роботу в сфері управління готелями. Таким чином, дипломний курс складається з тих самих трьох перших модулів, що і курс, закінчуючи який можна одержати ступінь СМ1, РН і ІВА1.

  Однорічний курс призначений для тих, хто вже має університетський ступінь в іншій галузі і має бажання працювати в готельній індустрії. Цей курс не тільки теоретичний, а й значною мірою орієнтований на практичну роботу. Охоплює один модуль навчання протягом 23 тижнів на базі школи, після якого студенти проходять виробничу практику тривалістю 23 тижні. Це дає змогу забезпечити міцну базу випускникам для роботи управлінцями нижньої ланки. Він охоплює практичне ознайомлення з чотирма основними підрозділами готелю (приготування їжі, продажі та послуги відділу страв і напоїв, функції служби покоївок і пралень, діяльність контактних служб) і управління цими підрозділами. До нього входять заняття з застосування комп'ютерів, вступ до загального менеджменту і вивчення французької і німецької мов. Ті, хто добре закінчили курс навчання, одержують диплом (Роst -Graduate Diploma in Hotel Operations).

  Трирічний курс освіти в сфері менеджменту готелів, після якого присвоюється ступінь бакалавра, має свої особливості.

  Старанне навчання - ще не є гарантією успіху. Важливо поєднувати навчання і практику: майбутні менеджери працюють на кухні, у сервісних службах готелю, прибирають кімнати. У майбутньому вони чітко знатимуть, як функціонують підпорядковані їм структури, як необхідно поводитися зі співробітниками і персоналом. Майбутні менеджери готові до того, що за зовнішнім блиском і розкішшю готельної індустрії стоїть важка праця. У школі ІНТТІ існує "концепція обов'язків і чергувань", що застосовується у багатьох інших готельних школах. Кожен студент протягом тижневого чергування виконує обов'язки шкільного кухаря, офіціанта, покоївки, секретаря чи адміністратора - усе залежить від того, на якому курсі студент і що він вивчає. Наприклад, першокурсник, який щойно прибув до готелю, де розташована школа, бачить своє прізвище на дошці оголошень, на якій зазначено, що він має з'явитися наступного дня о 5.45 ранку на кухню в робочому одязі і приготувати сніданок для всієї школи. Сніданок починається о 6.30.

  Навчання в школі дуже інтенсивне. Студентів готують до того, що в готельній і туристській сфері потрібно вміти працювати у напруженому режимі. Щотижня в навчальній програмі близько 40 годин теоретичних і практичних занять: від приготування їжі та сервірування столу до новітніх інформаційних технологій готельної індустрії. Студенти мають знати все про роботу готелю і навчитися застосовувати ці знання.

  Інститут міжнародного менеджменту Ватель-Париж, що є одним з чотирьох вищих навчальних закладів готельного господарства Інституту Ватель у містах: Парижі, Ліоні, Німі та Бордо. Філософія Інституту Ватель: всі теоретичні знання мають одразу перевірятися практикою. Інститут Ватель налагодив ділові контакти як з національними, так і з міжнародними групами готелів, а також з індивідуальними власниками готелів та ресторанів, які, в свою чергу, є справжніми партнерами в навчальному процесі, оскільки надають місця для проходження практики і виховують сучасних менеджерів.

  Інститут Ватель готує менеджерів готельного господарства і туризму з таких спеціальностей: менеджмент харчових продуктів та напоїв, менеджмент номерного фонду в готелі, менеджмент людських ресурсів, маркетинговий менеджмент та менеджмент продажу, фінансовий менеджмент, менеджмент курортів, менедж-мент клубів, менеджмент круїзів, авіалінії. Наведемо як зразок одну з програм навчання в цьому інституті на ступінь бакалавра готельного менеджменту - 3 роки (4 семестри теорії та 2 семестри практики, кожен семестр - 5 місяців).

  Після закінчення першого року навчання студенти одержують сертифікати з менеджменту харчових продуктів та напоїв, після другого - міжнародний диплом з готельного менеджменту та після третього - ступінь бакалавра з готельного менеджменту.

  Під час навчання студенти вивчають такі предмети:

  1. Менеджмент харчового виробництва.
  2. Практика харчового виробництва.
  3. Менеджмент харчових продуктів та напоїв.
  4. Практика обслуговування на підприємствах громадського харчування.
  5. Гігієна харчування та харчових продуктів.
  6. Робота та менеджмент служби портьє.
  7. Робота та менеджмент господарства готелю.
  8. Практика з менеджменту на підприємствах громадського харчування та в готелях.
  9. Менеджмент інформаційних систем.
  10. Менеджмент бухгалтерського обліку.
  11. Маркетинг і продаж.
  12. Менеджмент людських ресурсів.
  13. Міжнародний туризм.
  14. Проект з менеджменту.
  15. Організаційна структура та розвиток індустрії гостинності.
  16. Економіка.
  17. Міжнародна економіка та розвиток туризму.
  18. Законодавство у сфері гостинності.
  19. Англійська мова (спілкування, лексика, граматика та письмо).
  20. Ділова англійська мова.
  21. Французька мова (спілкування).
  22. Професійний розвиток.

  За підсумками вивченого студенти мають захистити дипломну роботу.

  На ступінь магістра з менеджменту готельного господарства і туризму - 2,5 роки (2 семестри теорії та 1 семестр - стажування) студенти вивчають:

  1. Менеджмент харчових продуктів та напоїв.
  2. Менеджмент господарства готелю.
  3. Менеджмент служби портьє.
  4. Практика з громадського харчування.
  5. Менеджмент барної справи.
  6. Економіка туризму та готельного господарства.
  7. Бухгалтерський облік.
  8. Міжнародний маркетинг готельного господарства і туризму.
  9. Менеджмент людських ресурсів.
  10. Керівництво витратами в роботі з харчовими продуктами та напоями.
  11. Менеджмент інформаційних систем.
  12. Гігієна харчування та харчових продуктів.
  13. Ділова англійська мова.
  14. Французька мова.
  15. Професійний розвиток.
  16. Статистика та кількісні методи в менеджменті.
  17. Методика дослідної роботи і аналізу.
  18. Стратегічний маркетинг гостинності.
  19. Середовище відпочинку.
  20. Загальний менеджмент якості.
  21. Законодавство у сфері гостинності.
  22. Економічні, культурні і соціальні функції у міжнародному туризмі та готельному господарстві.
  23. Проект розвитку підприємства.

  Майбутні магістри за підсумками навчання також мають захистити дипломну роботу.

  Міжнародна академія менеджменту - навчальний заклад, в якому навчаються студенти з усього світу. Викладання здійснюється двома мовами - французькою та англійською. Це перший навчальний заклад туризму та готельного господарства в Європі, що відкрив навчання за американськими програмами для здобуття ступенів бакалавр та магістр, що сертифіковані Інститутом американської асоціації готелів і мотелів. Навчання проводиться 3 роки. Студенти вивчають такі дисципліни:

  1 рік навчання:

  1. Вступ в готельне господарство.
  2. Організація готельного господарства.
  3. Менеджмент служби портьє.
  4. Гігієна.
  5. Принципи маркетингу.
  6. Інформатика.
  7. Вступ в англосаксонський бухгалтерський облік.
  8. Товарознавство харчових продуктів та напоїв.
  9. Економіка.
  10. Мікроекономіка.
  11. Макроекономіка.
  12. Право.
  13. Протокол і етикет.
  14. Німецька мова.
  15. Іспанська мова.
  16. Французька мова.
  17. Англійська мова.
  18. Англійська мова / підготовка до ТОЕFL.

  2 рік навчання:

  1. Бухгалтерський облік в готельному господарстві.
  2. Законодавство в готельному господарстві.
  3. Менеджмент харчових продуктів та напоїв.
  4. Стратегічний маркетинг гостинності.
  5. Постачання харчових продуктів та напоїв.
  6. Прикладна інформатика для готельного господарства.
  7. Професійна підготовка в готельному господарстві.
  8. Менеджмент ризиків.
  9. Фінанси.
  10. Міжнародна економіка.
  11. Законодавство.
  12. Європейське суспільне право.
  13. Англійська мова / Юридична.
  14. Англійська мова / Навички ведення переговорів.
  15. Німецька мова.
  16. Іспанська мова.
  17. Французька мова.
  18. Спілкування.
  19. Інтернет-маркетинг в індустрії гостинності.

  3 рік навчання:

  1. Англійська мова / Підготовка до іспитів ТОЕFL/GМАТ
  2. Міжнародний менеджмент готельного господарства.
  3. Переговори та управління в менеджменті готельного господарства.
  4. Менеджмент людських ресурсів.
  5. Управління витратами в менеджменті харчових продуктів та напоїв.
  6. Маркетинг.
  7. Менеджмент бухгалтерського обліку в готельному господарстві.
  8. Фінансовий аналіз.
  9. Керівництво готельним господарством.
  10. Законодавство.
  11. Менеджмент результатів діяльності.
  12. Менеджмент ризиків.
  13. Планування, технічне забезпечення в готельному господарстві / Менеджмент власності.
  14. Англійська мова / Розвиток навичок ведення переговорів.
  15. Німецька мова.
  16. Іспанська мова.
  17. Французька мова.

  Під час навчання студенти проходять практику та стажування в найкращих всесвітньо відомих готелях: Хілтон, Холідей Інн, Хайат, Новотель, Марріот та багато інших. Після закінчення випускники можуть працювати в готелях, на Підприємствах громадського харчування, в центрах туризму, в авіа- та морських круїзних компаніях, в будинках відпочинку, спортивних центрах (гольф-клубах та центрах таласотерапії), консультаційних агенціях, в освітніх та дослідних закладах на посадах: помічник керівника, директор, генеральний менеджер, адміністративний директор, помічник директора, помічник головного бухгалтера, бухгалтер/аудитор, менеджер комп'ютерних систем, менеджер кредитних ліній, начальник відділу кадрів, помічник начальника відділу кадрів, менеджер з професійної підготовки, менеджер харчових продуктів та напоїв, помічник менеджера, менеджер банків, менеджер обслуговування в номерах, менеджер номерного фонду, менеджер служби портьє, менеджер з бронювання номерів, директор з маркетингу та продажу, директор із зв'язків з громадськістю, менеджер з організації конференцій в готелі.

  Як видно із наведеного зразка, програма навчання в Інституті Ватель насичена і різноманітна. Це дає змогу готувати фахівців, які можуть працювати на всіх ділянках готельної справи.

  Паризька школа готельного господарства і туризму - це перша школа туризму, що була створена у Франції ще в 1936 році. Цей навчальний заклад приймає студентів більш як з 70 країн світу. Більшість дипломів школи визнають в інших країнах Європейської спільноти. Завдяки наявності підприємств-партнерів її студенти мають можливість проходити стажування та набувати професійного досвіду.

  У навчальних закладах, що готують спеціалістів для сфери туризму все більшого поширення набуває інформатизація, відкритість освіти, її відповідність сьогоденним потребам виробництва та вимогам до якості обслуговування. Класних спеціалістів для галузі допоможе успішно готувати добре зорганізована профорієн-таційна робота серед молоді, яка планує вступати до навчальних закладів туризму, а також практика і стажування студентів під час навчання на виробництві в реальних умовах реального підприємства.

  Особливої популярності набуває тенденція вивчення майбутніми фахівцями туризму іноземної мови, оскільки, лише занурюючись у мовне середовище, можна швидко подолати мовний бар'єр і почати вільно спілкуватися. Крім того, перебуваючи в адекватному мовному середовищі, ті, хто вивчає і опановує практику туризму, мають можливість ознайомитися з культурою, побутом, традиціями та іншими реаліями країни, мову якої вони вивчають. Це сприяє кращому засвоєнню обґрунтованих лінгвокраїнознавчих знань про конкретну країну. Прикладом може бути мальтійський досвід вивчення англійської мови.

  У міжнародних мовних школах, розташованих на Мальті (одна з найвідоміших розташована в Сльємі, популярному морському курорті), працюють висококваліфіковані викладачі, фахівці з лінгвістичних дисциплін, методисти туристських освітніх програм, професори університетів, коледжів, запрошені лектори, кожен з яких - фахівець у своїй галузі. Учні працюють у постійному творчому контакті з викладачами і мову освоюють не лише в аудиторіях, а й під час навчальних і виробничих екскурсій. Після успішного опанування курсу, запропонованого мальтійськими методичними програмами, студенти одержують міжнародний диплом про закінчення мовної школи туризму, а також атестат успішності, у якому відображені успіхи з чотирьох основних мовних дисциплін: читання, письма, розуміння на слух і розмовної мови.

  Крім того, надається можливість скласти відповідні міжнародно визнані екзамени. Це у майбутньому полегшить працевлаштування чи продовження навчання. Під час навчання на Мальті учні поєднують вивчення мови з освоєнням ряду академічних дисциплін. До програми мовної школи туризму внесені література, історія, політологія, бізнес, історія мистецтв, журналістика, філософія і туристська спеціалізація. За вибором можна вивчати історію англійської літератури, етимологію, туристську термінологію і багато інших предметів.

  Успіх будь-якої мовної школи визначається рівнем професіоналізму викладачів і якістю їхніх методик. Як правило, усі вчителі школи - дипломовані фахівці у викладанні своєї рідної мови як іноземної. Що стосується методики, то вона відпрацьовується вже понад ЗО років. Методика не є догмою, викладачі-методисти постійно удосконалюють її в міру накопичення нових знань про процес засвоєння іноземної мови і мовної туристської термінології. На практиці використовуються не лише найсучасніші методики, а й новіші навчальні посібники.

  Досить ефективним у вивченні мови є індивідуально-колективний підхід. Уроки кожного рівня побудовані відповідно до ретельно розробленої навчальної програми, причому кожен урок побудований так, щоб, закріплюючи вже засвоєне, учень міг просунутися у вивченні нового. При цьому нове засвоюється через уже відоме, чи то йдеться про граматику, письмові або усні навички. Викладачі прагнуть, щоб запропонований матеріал учні не лише зрозуміли,

  а й засвоїли.

  Іншою характерною рисою методики навчання в мальтійських мовних школах є індивідуалізований підхід до вивчення англійської мови. Програма розроблена так, щоб кожен студент, незалежно від стартового рівня, зміг досконало опанувати мову й набути глибоких знань з академічних дисциплін.

  Індивідуальний навчальний план кожного учня розділено на два етапи. Перший спрямовано на формування фундаментальних мовних умінь. Після досягнення необхідного рівня володіння мовою починається другий етап, протягом якого на базі здобутих лінгвістичних знань і вмінь вивчаються академічні дисципліни.

  Гнучкий навчальний план, а також широкий вибір академічних дисциплін дають змогу кожному обрати саме таку структуру курсу, що задовольнятиме його вимоги. Усі три описані далі курси ґрунтуються на вивченні основних аспектів мови: читання, письмо, розмовне мовлення, розуміння, але в кожного є своя специфіка і мета. Ось їх коротка характеристика.

  1. Інтенсивний курс

  Мета курсу. Інтенсивний курс розрахований на серйозних студентів, які прагнуть як найшвидше вивчити мову для подальшого навчання або з професійною метою. Навчальна програма дає можливість сформувати і максимально розвинути всі необхідні мовні навички.

  Зміст курсу. На уроках загальномовної підготовки за допомогою різних рольових вправ і дискусій розвиваються навички усного мовлення. Письмові завдання збагачують словник і закріплюють знання граматики, навчають правильно вживати слова. На заняттях у лінгафонному кабінеті коригується інтонація і поліпшується вимова, а на лекціях з культури країни та історії мови вивчається історія, культура і життєвий устрій носіїв мови. Вісім факультативних занять на тиждень допомагають зосередитися на тих мовних аспектах, які мають першорядне значення для студентів.

  2. Основний курс

  Мета курсу. Всебічне формування, розвиток і поглиблення основних мовних навичок: читання, письмо, вимова, розмовна мова та сприйняття на слух.

  Зміст курсу. Щоб навчити студентів спілкуватися в різних життєвих ситуаціях, викладачі використовують як відомі підручники, так і власні розробки. В процесі засвоєння знань учнями педагоги дедалі залучають їх до дискусій як у класі, так і за його межами, що додає спонтанності та впевненості. Заняття в лінгафонному кабінеті значно поліпшують вимову і можливість сприймати її на слух. На лекціях обговорюються поточні події, широко використовуються відеоматеріали. Іноді з того чи іншого питання запрошуються лектори-фахівці. На початку курсу студенти мають можливість вибрати саме ті аспекти, які їх найбільше цікавлять: вимова, мова засобів масової інформації, граматика тощо. Крім того, пропонуються різні варіанти навчальних предметів на вибір, що дає змогу скласти індивідуальний курс.

  3. Літній курс

  Мета курсу. Поєднання приємного з корисним, тобто підходить для тих, хто хоче відпочити подорожуючи влітку і вивчити нову іноземну мову. Усе, про що учні дізнаються на заняттях, може стати їм в нагоді в той же день після уроків на екскурсії чи культурному заході.

  Зміст курсу. На уроках основна увага приділяється розвитку усного мовлення і сприйняттю її на слух. Досвідчені викладачі в навчальних діалогах і рольових іграх зміцнюють впевненість студентів і розвивають мовні навички. Вивчення мови вимагає розширення культурного простору, тому курс доповнюється екскурсіями. Студенти відвідують відомі визначні пам'ятки, ознайомлюються з культурою та історією народу. Це допомагає їм відчути мову і зрозуміти реалії країни, в якій вони перебувають.

  Мотивація вивчення мови
 • Мотиви формують поведінку. Незнання мови (потреба) спонукає (мотивує дію) до її вивчення (дія).
 • Мотиви спрямовані. Потреби є загальними, але мотиви визначають поведінкову дію. Загальна потреба вивчити іноземну мову може призвести до приватної мотивації вступити до іноземної мовної школи.
 • Мотиви усувають незручності. Якщо через незнання мови ми почуваємо себе дискомфортно в товаристві іншомовних партнерів, то шукаємо спосіб змінити ситуацію й усунути цю незручність, яка відома як дисгармонія.

  Незважаючи на усе різноманіття запропонованих типів курсів (крім трьох, розглянутих нами, існує величезна кількість інших), їхня кінцева мета прищепити учням комунікативні навички і навчити застосовувати їх у процесі спілкування.

  Існує багато визначень поняття "спілкування". Під спілкуванням розуміється: передача або обмін інформацією, ідеями, почуттями тощо; зв'язок, контакт, розмова, кореспонденція, поширення, відносини між країнами, поєднання, трансмісія.

  Процес спілкування складається з шести елементів: відправник, повідомлення, система, мова, контекст, одержувач.

  Метою спілкування є відправлення повідомлення іншим людям. У той же час для досягнення запланованого прагматичного результату необхідно вміти переконувати інших людей. Для цього слід навчитися ставити себе на місце свого "контрагента".

  Не менш важливим у процесі комунікації є вміння слухати. Слід визнати, що не так вже й легко по-справжньому вислухати, оскільки для цього потрібно докласти певних зусиль. Некомпетентні слухачі втрачають увагу в таких ситуаціях, адже їхня увага не зосереджується на тому, про що говорить оповідач, вони постійно намагаються знайти протилежний аргумент, про що не говорив би оповідач; неуважні комунікатори ігнорують ту частину повідомлення, що не відповідає їхньому власному настрою. Навіть коли повідомлення доходить до них, вони, як правило, не адекватно трактують його, пристосовуючи до власного стилю мислення.

  Для того, щоб стати ефективними слухачами, необхідно насамперед розвивати "мистецтво концентрації". Іноді для цього потрібна детермінація (перебудова точки зору), оскільки на думку деяких оповідачів важко стежити. Допомогти сконцентруватися може психічна чи фізична настороженість, деяким людям краще скон-центруватися допомагає засіб "інтенсивного тону". У будь-якому разі позитивний контакт між слухачем і оповідачем може підсилити ефективність уміння слухати, а візуальний контакт, зокрема, значно допомагає процесу концентрації. Якщо йдеться про усне спілкування, не слід забувати і про мову тіла. До неї належать жести, міміка й інші невербальні символи. Мова тіла - це природний феномен. Він може бути надзвичайно могутнім і корисним, якщо люди навчаться її читати. Усі можуть бути у виграші в процесі комунікації, якщо опанують мову тіла. У той же час це є обов'язком для всіх тих, чия робота передбачає спілкування з людьми.

  Комунікаційний процес в цілому є повною системою взаємозалежних елементів (рис. 5.1).

  Рис. 5.1. Елементи комунікаційного процесу
  Елементи комунікаційного процесу

  На рисунку 5.1 відображена взаємозалежність складових комунікації:
 • відправник - сторона, що відправляє послання іншій (джерело або комунікатор);
 • кодування, процес надання думкам символічної форми;
 • посилання, набір символів, що передає відправник;
 • засоби інформації: канали комунікації, якими повідомлення передається відправником одержувачу;
 • декодування: процес, у якому одержувач визначає значення за символами, переданими відправником;
 • одержувач: сторона, що одержує відправлене послання (аудиторія або мета);
 • відгук, набір реакцій одержувача після того, як він одержує послання;
 • зворотний зв'язок, частина відгуку, яку одержувач передає відправнику;
 • галас, незапланована статика чи спотворення, яке з'являється під час комунікаційного процесу, що призводить до одержання одержувачем певним чином зміненого послання, порівняно з тим, яке було відправлене.

  Виконання етапів процесу комунікації рідною мовою не викликає таких значних труднощів, як іноземною. Причому найбільші труднощі полягають у розробці повідомлення чи послання.

  З'ясовуючи бажану реакцію аудиторії, комунікатор переходить до розробки ефективного спілкування. В ідеалі повідомлення має привернути увагу, викликати інтерес і бажання та домогтися дії. У зв'язку з цим оформлення повідомлення потребує вирішення трьох проблем: що говорити (зміст послання); як логічно це сказати (структура послання); хто має це говорити (джерело послання).

  Отже, можна зробити такі узагальнені висновки:

  Спілкування - це передача чи обмін інформацією, ідеями або почуттями. Метою спілкування є правильне відправлення повідомлення людині, яка розмовляє з вами, чим сприяє розумінню й оцінці точки зору останнього.

  Для того, щоб бути ефективним слухачем, потрібно вміти сконцентруватися на одержанні повідомлення від оповідача. Позитивна взаємодія між слухачем і оповідачем може реалізуватися лише за наявності гармонії і взаєморозуміння.

  Комунікаційний процес як явище, що охоплює всі сфери діяльності людини, має кілька етапів реалізації, комплексне виконання яких дозволяє досягти прагматичного результату.

  У мальтійських туристських мовних школах надається можливість вивчати іноземну мову не тільки в класі. Набуті знання учні зможуть закріпити в природному мовному середовищі в процесі спортивних змагань, культурних заходів і екскурсій, які організовує сторона, яка приймає. Програми організації дозвілля, що пропонують розваги на будь-який смак, - це прекрасна можливість випробувати набуті знання. Студенти, які вивчають англійську, оточені багатонаціональним світом, непомітно залучаються до активного використання мови; саме це і є навчанням у природному мовному середовищі. Під час одноденних екскурсій студенти бачать усе найцікавіше в країні перебування, що також прилучає до культури англомовної країни. Отже, мовні школи туризму на Мальті надають прекрасну можливість не тільки опанувати на належному рівні мову, а й набути лінгвокраїнознавчих туристських знань, необхідних для успішного міжнаціонального спілкування.

  Інший наслідок - це те загартування характеру, яке дає самостійне життя в незнайомому будинку і незвичному мовному

  оточенні. Учням надається можливість реалізувати себе; вони дорослішають, стають самостійними. їм доводитися разом з усіма брати участь у сімейних святах і поїздках, а також у хатніх справах. А це є ще однією нагодою прилучитися до культурних, побутових та інших реалій англомовної країни, не кажучи вже про найважливішу користь від таких програм - зовсім інший рівень знання мови і країни.

  На завершення аналізу мальтійського досвіду педагогіки лінгвокраїнознавства, слід відзначити переваги методу "занурення", який допомагає швидше подолати мовний бар'єр і навчитися вільно говорити іноземною мовою. Сформувати високу лінгвокраїнознавчу компетентність можна й у рамках навчальної програми нелінгвістичного вузу, якщо методика навчання іноземної мови буде націлена не лише на удосконалення рівня володіння мовою, а й на формування лінгвокраїнознавчих знань. Отже, характер зарубіжного туристського лінгвокраїнознавства визначає необхідність вивчення іноземної мови студентами й учнями як засобу залучення до туристської діяльності шляхом опанування туристської термінології та країнознавчих дисциплін.

  Вимога професійної туристської освіти - оволодіння фахівцями туристської діяльності іноземною мовою і зарубіжною культурою є адекватним рівню зайнятості в індустрії туризму, а професійно орієнтована мовна підготовка має бути націлена на формування не лише комунікативних умінь студентів, а й лінгвокраїнознавчої компетентності, що передбачає цілісну систему уявлень про реалії країни, мову якої вони вивчають.

  Упровадження іноземного досвіду педагогіки лінгвокраїнознавства в сфері туризму як доцільну педагогічну і методичну спрямованість разом із поглибленим вивчанням зарубіжних культур з метою якомога повнішого засвоєння студентами туристських вузів лінгвокраїнознавчих знань формує їхню професійну кваліфікацію і компетентність як майбутніх фахівців туризму. Багато цінної і цікавої інформації мають засвоїти студенти, вивчаючи рідну країну.

  Своєрідно виглядає підготовка фахівців туризму в Німеччині. Навчатися веденню туристичного, готельного бізнесу або веденню

  справ в галузі гастрономії в цій країні можна в академіях, вищих або професійних школах. ^ Німеччині ці школи є державними або приватними. Різняться вони не за формою власності, а за якістю сертифіката, що видається.

  Навчання від 1 до 2 років в основному платне. Вартість від 400 до 4500 Євро за навчальний рік. Вимоги до абітурієнтів в різних школах різні, за винятком двох приватних: Берлінської академії і Професійної школи в Гарміш-Паптенкірхен. Всі інші школи вимагають від абітурієнтів уже закінченої професійної освіти з обраної професії, а також досвіду практичної роботи від 1 до 7 років (підкріплених характеристикою з місця роботи). Неодмінна вимога - знання німецької мови, підтверджене документом про вивчення.

  Навчальні заклади знаходяться в містах: Дортмунд, Штадтхаген, Лейпциг, Дюссельдорф, Магдебург, Кохем, Франкфурт, Мюнхен, Нюрнберг, Нідербауерн, Коблец, Ерфурт, Дрезден, Берлін, Росток, Шверін, Гамбург, Любек, Ганновер та ін.

  Навчальний рік поділено на семестри. Зимовий семестр починається у вересні-жовтні; літній - березні-квітні. Тривалість семестру - півроку.

  <<< назад | зміст | вперед >>>
 • Все о туризме - Туристическая библиотека
  На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
  Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.