Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С.

Педагогіка туризму

Розділ 4. Моніторинг якості туристської освіти

4.2. Організація туристської освіти (Цехмістрова Г. С.)

Фундаментальна туристська освіта - відносно нова "площина" освітнього простору. Система підготовки працівників галузі, яка існувала дотепер в Україні, була переважно пов'язана із підвищенням їх кваліфікації, що певною мірою задовольняло "точне функціонування" конкретного готелю чи ресторану, але не вирішувало кадрової проблеми як стратегічної, спричиняло відставання сервісу вітчизняного туризму від європейських стандартів. Суспільне значення туристської діяльності як могутнього чинника формування економіки держави зумовлює необхідність створення галузевої системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Зазначена обставина актуалізує питання професійної туристської освіти, розробку її теоретико-методологічних та методичних навчальних настанов. Цьому сприяє насамперед введення до переліку напрямів і спеціальностей напряму підготовки "Туризм" зі спеціальностями "Туризм", "Готельне господарство" (бакалавр, спеціаліст, магістр), "Організація обслуговування в готелях і туристських комплексах" (молодший спеціаліст).

Питання туристської освіти безпосередньо пов'язане з сучасною кадровою політикою в галузі туризму. Для того, щоб адекватно реагувати на ситуацію, що складається на ринку праці, в системі зайнятості, навчальні заклади та "світ праці" повинні сумісно забезпечувати розвиток та експертну оцінку навчального процесу, контролюючих програм і програм атестації, об'єднуючи теорію і практику не тільки в навчальних аудиторіях, класах і лабораторіях. Навчальним закладам необхідно готувати спеціалістів не тільки для практики сьогодення, але й певним чином справляти вплив на створення нових робочих місць (перспективна виперед-жувальна орієнтація). Головне завдання навчальних закладів системи - це підготовка конкурентоздатних спеціалістів, які володіють підприємницькими навичками і вміннями працювати творчо та ініціативно.

У сучасній туристській освіті нагальним є впровадження неперервної ступеневої підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, яка має три самостійних і водночас взаємозалежних цикли навчання. Кожен цикл розглядається як один із ступенів професійної освіти і завершується одержанням відповідного диплому (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

Освітні заклади - ліцей, училище, технікум, університет реалізують професійні освітні програми початкової, середньої та вищої туристської освіти.

Проблема підготовки кадрів для туристської сфери постійно перебуває в полі зору державних органів, які здійснюють управління туристською справою. В країні сформована мережа навчальних закладів різного рівня акредитації для підготовки кадрів туристської сфери. Особливе місце посідає Асоціація навчальних закладів туристського та готельного спрямування, до складу якої входить 70 навчальних закладів. До навчальних програм загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, професійно-технічних училищ включено вивчення дисциплін туристсько-екскурсійного профілю. Вивчення досвіду та якості підготовки туристських кадрів у різних навчальних закладах, вчасна корекція змісту навчання здійснюється в межах моніторингових досліджень у галузі туристської освіти.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.