Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С.

Педагогіка туризму

Розділ 1. Вступ до педагогіки туризму

1.4. Міжпредметні зв'язки педагогіки туризму (Скрипник М.І.)

Педагогіка туризму пов'язана з багатьма науками: філософією, естетикою, педагогікою, психологією, анатомією і фізіологією людини, економічними науками, етнологією тощо. Філософські науки допомагають педагогіці туризму визначити основні напрями наукових пошуків, правильно врахувати дію загальних закономірностей людського буття і мислення, забезпечують оперативною інформацією про зміни в науці й суспільстві, визначають методологічні засади. Психологія вивчає закономірності розвитку психіки людини, потреби й інтереси особистості, а педагогіка дозволяє сформулювати принципи, форми і методи навчання і виховання, ефективність виховних впливів, які зумовлюють зміни у внутрішньому світі й поведінці особистості. Анатомія і фізіологія є основою для розуміння біологічної сутності людини, можливостей організму та його витривалості, оптимальної кількості навантажень на організм людини. Економічні науки дають змогу простежити вплив закономірностей розвитку туристської інфраструктури. Етнологія вказує на національні особливості людей як представників різних етнічних груп.
 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аносов І. Сутність та природа людини як детермінанта науково-педагогічного аналізу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал.- К.: МДГУ, 2002.-Випуск 1.- С.17-28.
2.Асмолов А. Образование в России: от культури полезнос-ти - к культуре достоинства // Воспитание школьников.- 2000.- №5. - С. 5-12.
3. Балл Г. О. Гуманізація загальної та професійної освіти: суспільна активність і психолого-педагогічні орієнтири //Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи/ За ред. І. А. Зязюна.-К., 2000.
4. Гончаренко С, Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація освіти //Шлях освіти.-2000.-№№2, 3.
5. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-ориентированньїх образовательньїх концепций). - М.: Изд-во "Совершенство". -1998.-С. 532-533.
6. Кремень Василь. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи).- К.: Грамота, 2003.
7. Матцура К. Діяти! ЮНЕСКО. - 2000. - № 1. - С.9.
8. Мінгазутдінов І. Фандрайзинг як важливий напрям міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України. // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук, праці та матеріали конференції. - Вип. 1. / Ред-кол.: В. Андрущенко (гол. ред.) та ін. - К.: Т-во "Знання" України, 2001. - С. 637-641.
9. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М.:В. шк., 1990.
10. Полонський В. І. Оцінка якості науково-педагогічних досліджень. - К., 1999.
11. Психологічні аспекти гуманізації освіти: Книга для вчителя/За ред. Г. О. Балла. - Київ - Рівне, 1996.
12. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в психологию субьективности. - М., 1995.
 

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.