Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Найдина О.І., Меметов Э.Э., Меметова М.М.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №225. - С.50-52.

Світові готельні ланцюги в АР Крим: проблеми і перспективи розвитку

Radisson Resort & Spa Alushta Постановка проблеми. Актуальність даної статті полягає в необхідності розуміння виділення та усвідомлення проблем, з якими стикаються підприємства світових готельних ланцюгів в Криму, а також описі перспектив їх розвитку із застосуванням світового досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час учені все більше поглиблюються у вивчення даної проблеми. Так, наприклад, В.В. Хачатурян [1] визначає ключові моменти та основні проблемні аспекти появи перших підприємств готельних мереж в Криму. М.О. Білан [3] представив цілі, що сприяють до об'єднання готелів в єдину мережу, а також виділив позитивні і негативні моменти таких операцій. Однак ряд проблем залишаються невирішеними, тому питання залучення світових готельних мереж в АР Крим є актуальним.

Мета даної статті - дослідити розвиток світових готельних ланцюгів в АР Крим, виявити їх основні проблеми та перспективи розвитку.

Кримський готельний ринок є одним з найбільш перспективних в курортних регіонах Східної Європи завдяки своєму сприятливому географічному положенню і багатому історичному спадщині. Входження на ринок брендових світових готельних ланцюгів вже не є новим віянням у розвитку інфраструктури Криму, і має всі передумови і підстави розраховувати на залучення нових ланцюгів для реального конкурування з світовими курортними регіонами світу.

Результати дослідження. Серед провідних галузей світу готельна індустрія виступає однією з найдинамічніших. Тільки протягом другої половини ХХ ст. в цій області відбулися кардинальні зрушення, що змінили розуміння готелі як тільки місця для ночівлі і вивели готельний сегмент на передові позиції складових туристської галузі [5].

Готельна ланцюг являє собою об'єднання готельних підприємств, що мають однаковий рівень обслуговування, ідентичний набір послуг, схожий дизайн і підхід до роботи з клієнтом.

Об'єднання готелів має дві основні мети:

1) забезпечення конкурентоспроможності на ринку гостинності за рахунок високої якості обслуговування, що підтримується станом основних фондів (якість споруд, оформлення інтер'єрів, оснащення), кваліфікацією персоналу, безпекою клієнта і його майна;
2) забезпечення економічної ефективності діяльності шляхом стабільного завантаження готелів, мережа дозволяє зменшити витрати на резервування, маркетингові дослідження, рекламу, підготовку кадрів.

Утворення готельних ланцюгів грає свою певну роль, воно дозволяє просувати на світовий ринок готельних послуг високі стандарти обслуговування, а також сприяє підтримці готельного обслуговування туристів.

Об'єднання ведення справ в готельному бізнесі набагато економічно ефективніше, ніж управління незалежними готелями. Об'єднання готелів під єдиним управлінням в результаті дає колосальну вигоду як власникам об'єктів, так і їх операторам. Головна перевага, яку отримує готель, що входить в ланцюзі, - зниження загальних витрат, а це в свою чергу дозволяє ланцюгах більше проникати на міжнародні ринки, розширюючи сферу свого впливу.

Дослідження, проведені британськими фахівцями, показали, що при об'єднанні готелів у ланцюзі прибутковість одного номера в 7 разів вище, ніж у незалежних готелів.[2]

В даний час на території АР Крим функціонують кілька готелів, що належать до світових брендовим ланцюгах. Однією з перших готельних мереж, що почала освоювати кримські курорти, стала HELIOPARK Group. У грудні 2007 року ця компанія придбала курортний готель «Сосновий гай», розташований в Місхорі. Також в цю готельну ланцюг входить готель «Червоні вітрила» Феодосії. Активно впроваджується на туристичний ринок і одна з найбільших у світі готельних компаній Rezidor Hotel Group. Під управлінням Radisson SAS працює алуштинська готель "Кримська Рив'єра", яка тепер носить назву Radisson SAS & Resorts, Alushta. Крім того, ялтинський готель "Ореанда" влилася в українську готельної мережі Premier Hotels, а готель "Севастополь" в однойменному місті став першим в Україні готелем мережі Best Western. [1]

Проблеми входження на готельний ринок АР Криму світових ланцюгів:

1. Серед бар'єрів входження на ринок готельних послуг України можна виділити:

- тривала процедура отримання земельних ділянок під будівництво (що призводить до більш активного розвитку торговельно-комерційних установ і комплексів, оскільки термін окупності інвестицій у такі об'єкти коротше, в той час коли термін окупності готелів та туристичних об'єктів часто перевищує 10 - 15 років);
- необхідність отримання надмірної кількості дозволів і значними бюрократичними процедурами (що збільшує термін тільки відкриття готелю до 2-5 років і більше, високим податковим тиском на підприємства готельної сфери);
- наявність транзакційних витрат (які іноді становлять до 50% капіталовкладень);
- надмірний рівень ризику інвестицій внаслідок політичної та економічної нестабільності в країні.

2. Недостатня кількість та неналежний рівень підготовки кадрів для готельного господарства[4]. У зв'язку з цим кримські готелі, що відносяться до світових ланцюгах, залучають на керівні посади зарубіжних фахівців.
3. Відсутність позитивного іміджу України на світовому туристичному ринку.
4. Недостатньо високий рівень культури системи маркетингу в Україні.
5. Нестабільна політична та економічна ситуація в країні змушує керівників світових готельних ланцюгів занять вичікувальні позиції.
6. Також важливою проблемою є те, що в Україні практично не «працюють» європейські стандарти: якості і асортименту надання послуг, функціонування інвестицій, підготовки кадрів, законодавства у сфері туризму. У зв'язку з цим часто якість надаваних послуг буває дуже низьким, хоча ціна при цьому може значно перевищувати середньоєвропейські на аналогічні послуги.

Що стосується перспектив подальшого розвитку світових готельних ланцюгів в Криму, то слід зазначити, що, не дивлячись на те, що іноземні інвестори хоча і вважають ринок туристичних Криму дуже складним, але все ж бачать в ньому хороші перспективи.

Темпи розвитку українського туризму за останні роки підвищилися. Кримчани стали більш зрозумілі для іноземців, тому іноземці бачать перспективу в інвестуванні коштів у готельний ринок Криму.

В даний час планується провести переговори з представниками глобальної мережі готелів класу «люкс» Marriott International, міжнародної мережі Hilton, а також з представниками мережі готелів і курортів класу «люкс» Inter Continental. Всесвітньо відома компанія Clubhouse Group Holdings оголосила про будівництво мережі тризіркових готелів «7 днів» - їх планують відкрити в Криму, а також Львові та Трускавці.

США проявляє інтерес до розвитку економіки Криму, який є популярним у країнах СНД місцем туризму і відпочинку, і, зокрема, сприяти будівництву на півострові готелів, представляють великі готельні мережі, але за умови сприяння цьому місцевої влади.

Поява в Криму нових готельних брендів має стати поштовхом до підвищення конкуренції на ринку, а також до підвищення рівня сервісу.

Прилучення до світових готельних мереж створить точку дотику півострова і світового туристичного ринку, що приведе сюди фінансові потоки, туристів, і, як наслідок, дасть певний поштовх економіці. Однак прийшли в Крим готельні мережі поки можна вважати сміливими і відчайдушними першопрохідцями.

Висновки і пропозиції. Поява на ринку готельних послуг АР Крим нових готельних ланцюгів дозволяє просувати на світовий ринок високі стандарти обслуговування, а також сприяє підтримці готельного обслуговування туристів. Сектор таких готелів задає і визначає високу динаміку туристичної галузі в Україні.

Україні необхідно спрямувати свої зусилля на розробку стратегічної національної програми розвитку туристичної галузі й курортів, яка б охопила кілька періодів розвитку туристичної сфери: комплекс першочергових заходів, розробку та прийняття низки законодавчих актів, визначення перспективних туристичних регіонів, що передбачало б суттєві податкові пільги та інші державні преференції тим бізнесменам, які розвиватимуть туристичні проекти саме в цих регіонах, що повинно сприяти припливу іноземних інвестицій в Крим.

Необхідно розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, включаючи залучення іноземних фахівців і фахівців до навчального процесу, розвиток «дефіцитних» спеціальностей на готельному ринку. Це надасть іноземним інвесторам можливість вибору трудових ресурсів «на місці».

З метою створення належного конкурентного середовища на готельному ринку АР Крим органам державної влади доцільно виважено підійти до питання залучення іноземних інвестицій з боку відомих готельних операторів у створення готелів і готельних мереж, більше уваги приділити економічному та податкового заохочення вітчизняних інвесторів у напрямку створення національних готельних мереж.

Джерела та література

1. Агафонова Л. Р. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: навч. посібник для студ. высш. навч. зав. / Л.Г. Агафонова, О.С. Агафонова. - К: Знання України, 2002. - 352 с.
2. Борисова Ю.М. Менеджмент готельного і ресторанного бізнесу / Ю.М. Борисова, М.І. Таранін. - М.: РМАТ, 1997.
3. Козлова Т. "Особа" мережевих готелів / Т. Козлова // Новости турбизнеса. - К., 2005. - № 22. - 23 С..
4. Білан М.О. Готельні ланцюги: стан і перспективи розвитку: [Електронний ресурс] / М.О. Білан; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. - 2009. - Режим доступу: http://infotour.in.ua/statti_ukr/bilan.htm
5. Готельні ланцюжка в Криму: перші кроки: [Електронний ресурс] / В.В. Хачатурян // Клуб журналістів, які пишуть про туризм. - 2009. - Режим доступу: http://www.fijet.com.ua/hotels.htm.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.