Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Мирошкін П.П., Овчаров А.О., Степанова М.П.
Російське підприємництво. - 2010. - №7, вип.1(162). - С.130-136.

Розвиток в'їзного та внутрішнього міжрегіонального ринку туристських послуг

Анотація. У статті розкрито роль туризму в регіональній економіці, і на цій основі показано взаємозв'язок суб'єктів міжрегіонального ринку туристських послуг. Дана оцінка рівня розвитку регіонального туризму в Росії. Особливу увагу приділено ринку річкового туризму.

Ключові слова: ринок туристських послуг, регіональний туризм, водний туризм.

Найбільш серйозним ознакою змін у російській економіці є переорієнтація виробництва від створення переважно матеріальних благ на надання широкого асортименту послуг.

Розвиток ринкових відносин, зростання попиту на послуги сприяють стрімкому розвитку сфери послуг, яка є важливим фактором структурної перебудови російської економіки. У той же час ринок послуг виступає важливою умовою міжнародних економічних відносин. Перебуваючи в стадії формування, він забезпечує щорічні темпи зростання обсягів у зовнішньоторговельному обороті приблизно в 1,5 рази вище темпів зростання обсягів матеріального виробництва.

Слід зазначити, що ринок послуг стає з одного боку, більш різноманітним, а з іншого - більш структурованим. У ньому все чіткіше можна виділити галузеві сегменти: ринки фінансових, інформаційних, транспортних, туристичних, сервісних послуг і інших.

Зростаюча роль сегмента туристських послуг

Туризм є одним з найбільш перспективних і прибуткових галузей у сфері послуг. Податки в бюджети різних рівнів, нові робочі місця, насичення валютою платіжного балансу реалізуються через економічну діяльність у цілому на основі включення всіх галузей економіки країни в господарський оборот туризму. Середні темпи зростання галузі туризму в докризовий період становили 5-7% на рік, що перевищувало середньорічні темпи зростання світової економіки в цілому.

Зростаюча роль сегмента туристських послуг в секторі споживчого ринку регіонів проявляється в тому, що туризм:

- створює робочі місця у секторі туризму та в суміжних з ним галузях (кожен, хто в'їжджає в країну турист створює 8-10 робочих місць);
- стимулює розвиток внутрішніх підгалузей: готельно-туристичного та санаторно-курортного комплексу, транспортного та ресторанного бізнесу, туристично-інформаційних служб, туристично-розважальних, спортивно-оздоровчих комплексів і ділових центрів;
- сприяє припливу в регіон іноземної валюти;
- стимулює інвестиції в регіональну туріндустрію, сприяючи збільшенню бази оподаткування і надходжень до бюджетів;
- стимулює модернізацію регіональних інфраструктур транспорту, зв'язку та інших базових систем;
- сприяє збереженню та відновленню історико-культурної та природної спадщини регіону;
- стимулює відродження та розвиток традиційних народних промислів і ремесел, виготовлення сувенірної продукції;
- екологічно стійкий туризм сприяє продуктивному экоориентированному використання земель, що не мають сільськогосподарського значення, що дозволяє зберігати природну флору на великих площах, а також наочно демонструє важливе значення природних і культурних ресурсів для економічного і соціального добробуту суспільства;
- формує престиж регіону і країни в цілому.

Зростання популярності внутрішнього туризму

Споживчий ринок туристичних послуг формується за рахунок сфери обміну між споживачами і виробниками туристських послуг. Схематично взаємозв'язок суб'єктів ринку можна представити в наступному вигляді (див. рис. 1).

Схема взаимосвязей субъектов межрегионального потребительского рынка туристских услуг
Рис. 1. Схема взаємозв'язків суб'єктів міжрегіонального споживчого ринку туристських послуг

Життєдіяльність системи туризму неможлива без взаємодії з іншими суміжними сферами народного господарства, до яких відносять транспорт, громадське харчування і торгівлю. Розвиток регіонального споживчого ринку туристських послуг йде паралельно з розвитком всіх суміжних сфер, що в кінцевому підсумку позначається на економічній привабливості даної територіальної одиниці.

Стабільний і динамічний розвиток ринку туристичних послуг в Росії забезпечувалося в основному за рахунок виїзного туризму. Однак останнім часом спостерігається тенденція поступового зростання популярності внутрішнього туризму. Найохочіше росіяни відвідують по туристичним путівкам Санкт-Петербург (16,1% кількості обслужених туристичними фірмами внутрішніх туристів), Краснодарський край (15,5%), Москви (10,1%). Для внутрішнього туризму характерні в основному короткострокові тури (1-14 днів) з метою дозвілля та відпочинку (70,8% кількості обслугованих туристів). Росіяни віддають перевагу круїзів на теплоходах і подорожей в автобусах (12%), виїжджають на лікування в республіканські курорти та здравниці (6%). Лише 11% росіян можуть дозволити собі більш тривалий організований відпочинок (15-28 днів).

Число обрали цей вид відпочинку в 2008 році склало близько 32 мільйонів осіб, що на 16% більше, ніж у 2007 році (див. рис. 2). При зростанні попиту на внутрішні маршрути, більшість росіян вибирають не курорти Краснодарського краю, а поїздки на теплоходах вниз і вгору по Волзі.

Динамика туристских потоков
Рис. 2. Динаміка туристичних потоків, млн. осіб

Можливості розвитку річкового круїзного туризму

Беручи до уваги розмір культурно-історичної спадщини Росії, так само як деякі природно-кліматичні особливості країни, констатувальні практично повна відсутність «пляжних» туристів, круїзи по праву може вважатися одним з головних напрямків розвитку ринку туристських послуг.

Російська Федерація має значну мережу внутрішніх водних шляхів, що використовуються для транспортного судноплавства. Їх загальна протяжність становить 101,7 тис. км. Внутрішні водні шляхи забезпечують транспортне обслуговування 26 республік, країв, національних автономних округів і 42 областей Російської Федерації та зовнішньоекономічні зв'язки Росії з іноземними державами.

Це визначає потенційні можливості розвитку річкового круїзного туризму в Центральному, Північно-Західному, Приволзькому макро-регіоні, переваги якого пов'язані:

- по-перше, з вигідним для залучення туристських потоків географічним положенням. Простягається з півночі на південь більш ніж на 1300 км, макро-регіон відкриває перед туристами самобутню природну зональність, різноманітність ландшафтів, починаючи від тайги в Ярославско-Костромському регіоні і закінчуючи ландшафтами внутрішньоматериковими полустепей в Прикаспійському регіоні. Подорожуючи по річці, всього за тиждень можна побувати в різних природних зонах, природний потенціал яких відрізняється різноманітністю і багатогранністю;
- по-друге, Поволжя має багате історичне минуле, внаслідок чого характеризується високою концентрацією унікальних історичних та архітектурних об'єктів, що є предметом туристського інтересу;
- по-третє, річковий туризм є перспективним сегментом регіональних споживчих ринків, який дозволяє вирішити одночасно кілька завдань, вдало поєднуючи в собі переваги всіх інших видів туризму. Володіючи високою привабливістю, туризм задовольняє рекреаційні потреби населення, сприяє розвитку економіки, поповнюючи регіональні бюджети.

Напрямки та центри розвитку річкового туризму

Традиційно ринок річкового туризму ділиться на два сегменти: в'їзний та внутрішній. Принципи роботи на даних сегментах кардинально відрізняються, і більшість операторів працює лише в одному з сегментів.

Круїзний туризм обмежений рамками водних шляхів Росії, тому за останнє десятиліття сформувалися основні напрямки, серед яких можна виділити наступні:

- Волго-Балтійський (Санкт-Петербург, Петрозаводськ, о. Валаам);
- Біломоро-Балтійський (ББК, Соловецькі острови);
- Середня Волга (Нижній Новгород);
- Пониззя Волги (Астрахань);
- Кама (Перм).

Основними центрами річкового туризму є міста: Санкт-Петербург, Москва, Нижній Новгород і Самара. Про високий потенціал річкового круїзного туризму свідчать фінансові результати діяльності компаній за 4 докризові роки (див. табл. нижче).

Таблиця 1

Фінансові результати діяльності компаній у сфері річкового туризму
Показник 2005 2006 2007 2008
ТОВ «Волга-Флот-Тур» - г. Н. Новгород
Доходи, тис. руб. 359 600 393 600 482 800 421 900
Витрати, тис. руб. 334 000 385 000 409 600 409 800
Фінансовий результат до оподаткування, тис. руб. 25 600 8600 73 200 12 100
Рентабельність продажів, % 7.1 2.2 15.2 3
ТОВ «Відходи» - р. Москва
Доходи, тис. руб. 735 800 1 134 800 1 174 000 1 052 700
Витрати, тис. руб. 777 500 1 096 100 1 101 000 1 019 700
Фінансовий результат до оподаткування, тис. руб. -41 700 38 700 73 000 33 000
Рентабельність продажів, % - 3.4 6.2 3.1
ТОВ «Відходи-СПб» - р. Санкт-Петербург
Доходи, тис. руб. 403 179 576 877 700 522 811 378
Витрати, тис. руб. 405 771 504 217 657 074 746 791
Фінансовий результат до оподаткування, тис. руб. -2592 72 660 43 448 64 587
Рентабельність продажів, % - 16 7 10

Ринок річкового туризму розглянутого макро-регіону має істотні передумови для подальшого розвитку, оскільки вирішує цілий ряд завдань: задовольняє рекреаційні потреби населення, дає імпульси розвитку економіки всіх суб'єктів, що утворюють його, забезпечує додатковими засобами для підтримки і збереження в належному стані пам'яток природи, історії та культури, створює нові робочі місця.

Література

1. Алексєєв А.с Туризм у Росії: проблеми становлення і розвитку // Парламентська газета. - №86. - 8 серпня 2006.
2. Бєляєв І.В. Стратегії розвитку туризму в Приволзькому федеральному окрузі / І.В. Бєляєв, В.І Жмачинский // Економіка, сервіс і туризм: сучасність і майбутнє. - Н.Новгород, 2007.
3. Горбунов В.С. Туристичний ринок та тенденції його розвитку. - М: Юнити, 2007.
4. Єфремова М.В. Вивчення послуг на нижегородському туристичному ринку // Маркетинг у Росії і за кордоном. - 2004. - №1.
5. Юрик Р.А. Аналіз сучасного стану російського ринку туристських послуг // Маркетинг у Росії і за кордоном. - 2005. - №2.

Miroshkin P.P., Ovcharov A.O., Stepanova M.P. Development of Inbound Interregional and Domestic Market of Tourist Services

Abstract. The article describes the role of tourism in the regional economy and on this basis shows the interrelation of subjects of the interregional market of tourist services. The authors evaluate the development level of regional tourism in Russia. Particular attention is paid to the market of river tourism.

Keywords: market of tourist services, regional tourism, river tourism.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.