Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Борис Маринов. Проблеми безпеки в горах

Заходи безпеки в горах

Підбір партнера при заняттях альпінізмом і туризмом

Досягнення високої майстерності у спорті багато в чому залежить від відбору займаються їм. Спортивний відбір проводиться у двох напрямках: для ранньої спеціалізації в обраному виді спорту і для досягнення в ньому високих результатів.

Відбір у важких туристських та альпіністських заходах має виключно важливе значення не тільки для досягнення кінцевої мети, але і для збереження життя і здоров'я учасників. Як відомо, добре підготовлені туристи і альпіністи, як правило, вибирають технічно складні маршрути. А їх проходження пов'язане з розбивкою біваків, подоланням різноманітних форм гірського рельєфу, діями в складних метеоумовах, небезпеками, нестачею продуктів і води, великою психічних і нервових втомою. У таких умовах найбільш повно розкриваються особисті якості людей, якості, які в звичайному житті залишаються прихованими.

Оскільки в будь альпіністської експедиції або в окремому сходженні кожна зв'язка має значну самостійність у виборі шляху, застосування тих чи інших технічних прийомів, використанні точок опори, інвентарю, важливо встановити і вивчити критерії підбору партнерів. Цього вимагає і той факт, що відсутність попереднього підбору альпіністських зв'язок призводить до невдач з точки зору техніки і тактики. Наприклад, проведені нами спостереження над 100 альпіністами, вчинили у 1970 р. 5016 скельних сходжень по класифікованими маршрутами з випадковим партнером, показали, що 404 з них були невдалими (див. табл.37).

Таблиця 37.

Помилки, допущені при сходженні з випадковим партнером
Характер невдачі Відсоток від загального числа випадків
Затягування мотузки - затискач
Небезпечне сбрасываение каменів
Погана страховка
Зависання на мотузці
Ризикована подолання окремих ділянок
Залишення або втрата інвентарю
Запізнілий вихід на стіну
адение і поранення
Захоплені на маршруті настанням темряви
Вимушена ночівля на маршруті
Сперечання, нерозуміння один одного
21,3
16,9
13,6
11,4
12,4
8,7
4,4
3,2
3,2
3,2
1,7

Причини таких невдач, розкриті нами в спеціальному дослідженні (Б. Маринів, Н. Попов), полягають у відсутності кмітливості, вольової підготовки, знань, досвіду, уваги, недооцінку небезпеки, недисциплінованості, самовпевненості, боягузтва, у відсутності почуття товариства і необхідної фізичної підготовки (на підставі показників, отриманих методом анкетування).

Дослідження показали, що підбір партнерів в альпінізмі відбувається в залежності від поставленої мети і складності об'єкта сходження. Для зв'язок, що здійснюють навчально-тренувальні сходження по простим неклассифицированным маршрутами, не вимагається скільки-небудь істотних соціально-психологічних критеріїв відбору тимчасових партнерів. Вибір партнерів тут відбувається на основі тимчасово діючих, мінливих і незначних, з погляду перспективи, факторів.

Критерії підбору партнерів для сходжень на навчально-тренувальні об'єкти можуть бути сформульовані так (див. табл. 38):

Таблиця 38.

Підбір партнерів для сходжень на навчально-тренувальні об'єкти
Критерії, що характеризують загальне стан партнера безпосередньо перед сходженням Індекс Критерії підбору, що грунтуються на зовнішніх факторах Індекс
Ступінь досвідченості 26,1 Вказівка тренера 8,4
Загальна підготовка 12,3 Необхідність, відсутність можливості вибору 3,5
Фізичні дані 6,3 Збіг обставин 3,3
Вибір з першого погляду 2,0 Бажання сходження 2,2

Альпіністів здійснюють сходження з постійним або тимчасовим партнером. Характер невдач при сходженнях з випадковим партнером вимагає поглибленої оцінки взаємовідносин між партнерами, мотивів, що зумовили сходження з різними партнерами, відносини до якостями партнерів і т. п.

Наші дослідження (Б. Маринів, Н. Попов) дозволили встановити категорична думка альпіністів про необхідність мати при сходженнях постійного партнера, що мотивується наступним чином (см.табл.39):

Таблиця 39.

Мотивування необхідності мати постійного партнера
Характер мотивів Індекс
Підвищення безпеки 40,0
Почуття приязні 19,2
Очікування допомоги при сходженні 10,5
Більше можливостей успіху 2,0
Хороша спрацьованість 1,0

Але 67,9% опитаних висловили згоду робити сходження з непостійним партнером, що мотивували наступним чином (відповідно зі значенням індексу переваги при відповіді): знання маршруту, бажання зробити добру справу, хороша власна підготовка, по внутрішньому почуттю, особисте знайомство.

Критерієм підбору непостійного партнера може бути і різне ставлення до такого партнера альпіністів з великим спортивним стажем - понад 7 років, і більш молодих - зі спортивним стажем до 7 років і віком до 26 років.

Спостереження показують, що сходження з непостійним партнером викликає як стійкий стан змобілізованості, так і нестійкий стан пригніченості. Ці стану особливо виразні в альпіністів з великим спортивним стажем (понад 7 років) і у молодих спортсменів (до 26 ліг).

Аналіз ставлення до особистісних якостями партнера показує, що домінуючою основою підбору постійного партнера є його вольові якості. При цьому перевага віддається організованості (самовладання і дисциплінованості), активності (рішучості, сміливості, ініціативності) і твердості (наполегливості, стійкості і наполегливості) (див. табл.40):

Таблиця 40.

Ставлення до особистісних якостями партнера
Якості Індекс
Вольові
Дисциплінованість 20,0
Самовладання 15,9
Завзятість 10,9
Рішучість 6,7
Сміливість 5,8
Ініціативність 5,8
Стійкість 2,5
Наполегливість 2,4
Моральні
Почуття товариства 5,5
Чесність 4,5
Скромність 3,8
Почуття відповідальності 3,6
Колективізм 3,5
Працьовитість 2,9
Самопожертва 2,2
Відвертість 2,1
Інтелектуальні
Розумність 2,3
Почуття гумору 1,2
Швидкість мислення 0,9
Зосередженість 0,4

На друге місце як основа підбору постійного партнера ставляться його моральні якості (почуття товариства, скромність, чесність і ін), а на третє - інтелектуальні (розумність, почуття гумору, швидкість мислення, зосередженість).

Важлива умова використання якостей альпіністів як критеріїв відбору партнера зв'язку - прийняття до уваги зміни ціннісного ставлення до цих якостей у зв'язку зі спортивним стажем і віком.

Успіхи альпіністів залежать від ситуації, форми спілкування між ними, і яка визначає взаємовідносини у зв'язці. Важливість форм спілкування як критерію при виборі партнера в зв'язку оцінюється по-різному. Домінуючим критерієм вважається спільність специфічних інтересів, пов'язаних з альпінізмом, чимала значення має також багаторічна дружба, заснована на хорошому знанні один одного і схожість характерів (см.табл.41):

Таблиця 41.

Значущість критеріїв спілкування для формування альпіністської зв'язки
Критерії Індекс
Спільність інтересів в альпінізмі 23,7
Багаторічна дружба 3,0
Схожість характерів 2,6
Близькі стосунки між сім'ями 1,9
Схожість професій 1,5

Формування зв'язки за ознакою спільності інтересів в альпінізмі в свою чергу служить чинником ефективнішої підготовки та виховання спортсменів. Слід зазначити, що такі критерії підбору партнерів, як схожість професій, близькі відносини між родинами, схожість характерів, багаторічна дружба, не є специфічно визначальними, і їх практичне значення для підбору мінімально. Тільки спільність інтересів в альпінізмі може об'єднати в якості постійних партнерів.

Крім врахування соціально-психологічних критеріїв при спортивному відборі партнерів в зв'язку, потрібно приділяти увагу розкриттю умінь і здібностей альпініста до виконання конкретної діяльності в альпіністській практиці. Це досягається шляхом використання фізіологічних і спортивно-педагогічних методів відбору.

У спортивній практиці існують різні методи визначення рівня загальної підготовленості та розвитку окремих якостей. Одні з таких методів специфічні для певних видів спорту, інші ж є загальними. Тривають пошуки кореляційної залежності між різними показниками з метою розробки більш точної системи оцінки рівня підготовки спортсменів.

В альпінізмі поки немає стрункої системи відбору спортсменів для участі у важких експедиціях і сходженнях. Тривалі дослідження дали змогу останнім часом успішно використовувати деякі методи оцінки окремих якостей і загального стану організму. На нашу думку, правильний підбір альпіністської зв'язки можна здійснити перелічені нижче методами.

1. Проба на переносимість висоти (К. Крыстев), що дозволяє дати оцінку стану організму після дозування дихання газовою сумішшю, вміст кисню в якій відповідає певній висоті над рівнем моря.
2. Специфічна проба з дозованим фізичним навантаженням (К. Крыстев, Б. Маринов), за допомогою якої дається оцінка стану організму за сумарним пульсу, отриманому методом радиотелеметрической реєстрації частоти серцевих скорочень у кожного з альпіністів, що долають один і той же маршрут в горах в одному і тому ж темпі, з однаковою вагою рюкзака (20 кг).
3. Проби для визначення ступеня розвитку сили:
а) статична сила - силова витривалість (Н. Попов, Б. Маринов ), сила ніг (присідання зі штангою вагою, рівним половині ваги альпініста плюс 20 кг, тобто стільки, скільки важить в середньому рюкзак альпініста, - Б. Маринов);
б) динамічна сила - вправи в висі до відмови або лазіння по вільно висить канату довжиною 5м на час;
в) вибухова сила - стрибок з місця двома ногами (в сантиметрах).
4. Проба на витривалість і загальний функціональний стан організму: гладкий біг 10000 м, крос або біг на лижах на час.
5. Швидкість:
а) 60 м з ходу, розбіг за 10 м;
б) теппінг-тест (максимальна швидкість руху).
6. Проба на загальну рухову координацію (за методикою А.с Маторіна і оцінці за модифікованою нами шкалою).
7. Проба на оцінку швидкості простої рухової реакції на світловий, звуковий сигнали і складної рухової реакції на світловий сигнал (Н. Попов, Б. Маринов).
8. Проба на увагу (психологічний тест).
9. Проба на статичне і динамічне рівновага.
10. Соціометричний метод підбору партнера в альпіністську групу (Н. Попов, Б. Маринов).
11. Технічна підготовленість при лазаний по скелях може бути встановлена з допомогою розробленої нами методики, за якою кожна допущена помилка при альпіністом рух з мотузкою, пов'язана з технікою виконання руху або с, безпекою, отримує точно встановлену оцінку згідно зі спеціальною таблицею помилок. Підставивши середньоарифметичні величини показників (оцінки) за безпеку і за виконання елементів техніки в формулу Про= З4 • Т/У, отримаємо бал, величина якого прямо пропорційна ступеню технічної підготовки альпіністів, тобто найбільш високий бал відповідає найкращій підготовці.

Цілісний спортивний відбір включає і медичний відбір. Для альпіністів, які готуються до технічно складним або висотних сходжень, і туристам, які беруть участь у важких походах в горах, медичний відбір має виключно важливе значення. На основі ретельної перевірки стану органів і систем організму з допомогою спеціальних методів встановлюються дефекти (наприклад, у функції аналізаторів, органів дихання тощо), які тісно пов'язані з безпекою.

Спортивно-педагогічні спостереження дозволяють доповнити характеристику особистості. Всеосяжне розкриття особливостей альпініста можливо лише в умовах виконання специфічної діяльності при дотриманні наступних вимог:

а) спостереження проводяться систематично протягом тривалого періоду;
б) спостерігає повинен бути добре підготовлений, вміти глибоко вникати в спонукальні мотиви і початок виконання ізольованих або наступних одне за іншим дій альпініста.

Об'єктом спостереження можуть бути: ступінь розвитку фізичних якостей, стан технічної, тактичної, теоретичної, моральної і вольової підготовки, вміння, навички, риси характеру. Все це потрібно вивчати в звичайних і складних умовах, при невеликій чи крайньої ступеня фізичного і нервового стомлення, нормальної та аварійної ситуаціях, при лавинної небезпеки або грозової бурі, при лазаний за скелях або при спуску по заледенілому схилу.

Основна вимога при формуванні альпіністських зв'язок або туристських груп для важких заходів - поєднання високого рівня фізичної та технічної підготовки з сильно розвиненим почуттям обов'язку, любов'ю до товаришу, готовності до самопожертви заради нього і успіху колективу. Альпіністи і туристи повинні добре знати свої можливості і властивості характеру, які необхідно перевірити складній обстановці під час тренувальних занять. Потрібні роки спільних дій в горах, щоб досягти міцних зв'язків між учасниками.

Чим складніше походи і сходження, тим грунтовніше повинна бути попередня спільна підготовка. Це правило, народжене самою практикою, знаходить своє підтвердження в безпосередній практичній діяльності. Багаторічний досвід радянських альпіністів показує, що найбільших успіхів досягали колективи з постійним складом. Наприклад, команда Ст. Абалакова в 1954 р. посіла перше місце в класі технічно складних сходжень чемпіонату СРСР з альпінізму, в 1955 р. - друге місце в класі траверсів, у 1956 р. - перше місце в класі висотних сходжень, таке ж місце в цьому класі в 1959 р. і друге місце в класі траверсів - в 1960 р. Команда Б. Студенина в 1964 р. була другою в класі траверсів, у 1965 р. - другий в цьому ж класі, в 1966 р. - першої в класі технічно складних сходжень, в 1968 р. - першої у класі траверсів. Настільки ж високі і стійкі результати показували команди на чолі з А. Кустовским, Ст. Эльчибековым, Б. Романовим та ін.

Остання експедиція Н. Диренфурта на Джомолунгму показує, що для успіху виявилося недостатньо 1100 носильників, несли 36 тонн продуктів харчування і різного спорядження для 31 альпініста з 12 країн. Міжнародна експедиція не представляла собою добре спаянного колективу, який би спільними зусиллями подолав труднощі на шляху до вершини (погану погоду, складні в технічному плані ділянки маршруту, лавинну небезпеку, брак продуктів), і фактично розпалася. Одні альпіністи пішли з-за незгоди з прийнятою тактикою, інші - через хвороби, а індійський альпініст X. Бахугуна навіки залишився під снігами Джомолунгми.

Як вчив в. І. Ленін, у всіх випадках і при будь-яких обставин колегіальність повинна супроводжуватися найтоншим чином певною особистою відповідальністю конкретної особи за конкретну роботу. Цей принцип управління суспільством цілком відноситься і до управління альпіністської і туристської групою під час проведення заходу.

Кожен повинен добре усвідомлювати значення покладеного на нього завдання незалежно від величини майбутніх зусиль, погодних умов, труднощів і небезпек, пов'язаних з її виконанням. Бо кожна велика чи мала завдання є ланкою в загальній системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Почуття відповідальності перед колективом вимагає свідомого ставлення до задачі, її точного, своєчасного і повного виконання і прояви творчого підходу. Ступінь відповідальності в альпінізмі і туризмі підвищується тісним зв'язком між виконанням завдання, з одного боку, і збереженням здоров'я і життя окремого учасника або всього колективу, з іншого.

Кількість альпіністів і туристів для кожного заходу в горах визначається технічною складністю маршруту, наявністю небезпеку сходження лавин, каменепадів та ін., ступенем підготовки учасників, тактичним планом сходження або походу.

Характерними при неправильному, ненауковий підхід до формування груп для важких заходів в горах є слабка дисципліна, погані взаємини між учасниками, їх різна фізична підготовка і кваліфікація, відсутність почуття взаємодопомоги і товариства, чіткого розподілу обов'язків між членами команди, єдності в розумінні шляхів здійснення сходження або походу, засобів, які для цього повинні бути використані.

При формуванні спортивної групи слід також враховувати стаж і досвід учасників, їх вік, стать, індивідуальне ставлення до небезпекам, заходам безпеки і ризику, самопочуття та бажання брати участь у даному заході. Враховуючи характер майбутнього маршруту, наприклад, наявність скельних форм рельєфу, перевагу слід віддавати альпіністам, які мають гарну спеціалізацію і здатні повністю викластися для подолання таких ділянок. У зв'язку ні в жодному випадку не можна включати альпіністів, не володіють технікою страховки, а в лижні походи брати туристів, слабо або погано ходять на лижах.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.