Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Лук'яненко Е.А., Дугаренко І.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2009. - №176. - С.84-86.

Розвиток активного туризму в Криму у вирішенні проблеми сезонності

Постановка проблеми. У сформованій економічній ситуації, туризм в Криму має стати одним з пріоритетних напрямів розвитку регіону. Для ефективної стратегії розвитку туристської галузі АРК, що особливо актуально стоїть питання розширення рамок сезонності функціонування туристських підприємств Криму, в тому числі і підприємств, що спеціалізується на організації активного туризму оскільки цей вид туризму є одним з перспективних напрямів діяльності туристських фірм в міжсезоння.

Метою даної роботи є вивчення проблеми сезонності в туристичній сфері Криму та пошук шляхів її подолання. А також розробка перспективних напрямів діяльності туристських підприємств (в рамках розвитку активного туризму), які б сприяли згладжування сезонних коливань в туризмі.

Сезонність - стійко (із року в рік) повторювана, характерна для даного місця циклічність туристської діяльності, пов'язана із зміною умов рекреації. Сезонність визначається цілим поруч факторів. Чинники сезонних коливань прийнято поділяти на первинні та вторинні. До первинних факторів сезонних коливань відносяться фактори, що формуються під впливом природно-кліматичних умов, кількості і якості специфічних ресурсів для розвитку різних видів туризму. Природно-географічні умови є визначальними у виборі туристами того чи іншого району для відвідування. До вторинних факторів сезонних коливань відносяться: економічні - структура споживання товарів і послуг; демографічні - диференційований попит по половозрастному складу та іншими ознаками; психологічні - традиції, мода, наслідування; матеріально-технічні - розвиток мережі розміщення, харчування, транспорту, культурно-оздоровчого обслуговування; технологічні - комплексний підхід у наданні якісних послуг [1].

Аналіз вищенаведених факторів дозволяє встановити, що туристська діяльність в Крим схильна максимального впливу первинних і всього ряду вторинних факторів сезонності виявлених у світовій практиці туризму. Сезонність у кримському туризм впливає на структуру зайнятості працівників у туристської індустрії, особливостями якої є: значна питома вага неповної зайнятості; сезонні коливання обсягу зайнятості та трудової навантаження; низька питома вага кваліфікованого персоналу; обмежені можливості професійного зростання; значна питома вага жіночої праці. Все це в серйозній мірі впливає на якість наданих туристам послуг, знижуючи конкурентність кримського турпродукту. Характеризуючи сезонність у туризмі АРК, можна сказати, що вона має загальносвітові ознаки, але з набагато більш вираженими гострими проблемами, пов'язаними з впливом вторинних факторів. Туристичний сезон в Криму, як і більшості Середземноморських регіонів має чітку в часових рамках «пік» (високий сезон), що характеризується періодом максимальної інтенсивності туристичного потоку. Але наш туристський регіон і турбізнес, на відміну від розвинених у туристичному відношенні країн практично не мають «середнього» або «високого» сезону, в реалії після закінчення теплого періоду починається відразу «мертвий сезон». Що є свідченням низького рівня туристського пропозиції.

На даному етапі боротьба із сезонністю в рамках турпредприятий є надзвичайно важливою, як для рентабельності самих підприємств як і для оздоровлення галузі в цілому. Природно, що згладжування сезонності є першочерговим завданням реорганізації туристичної діяльності в Криму. Ліквідація сезонності переслідує дві мети: екологічну та економічну. Екологічна мета полягає в тому, що часткове згладжування сезонних коливань чисельності туристів дозволить зменшити навантаження на ПТК, водні ресурси та ін. у період масового відпочинку. Економічна мета полягає, насамперед, у залученні додаткових коштів у сферу туристичної діяльності, підвищення економічної ефективності комплексу туристичних підприємств, згладжування проблеми зайнятості населення районів туристично-рекреаційної діяльності в міжсезоння [1]. Системні методи спрямовані на скорочення негативного впливу сезонності представлені на малюнку 1.1.

Методы направленные на сокращение влияния сезонности
Рис.1. Методи спрямовані на зменшення впливу сезонності

Найбільш результативним методом, на думку автора, є саме диверсифікація турпродукту самого туристського підприємства, але безумовно за підтримки державної цілеспрямованої політики. В даному випадку важливо визначити найбільш перспективні напрями та види туризму, сприяють згладжуванню різких рамок сезонності. Таким є активний туризм, як вид відпочинку і спорту. Як один з прикладів наведемо суміщені графіки, побудовані на основі аналізу споживчих запитів у мережі «Інтернет», що відображають річний цикл коливань попиту на туризм і рекреацію в цілому по Криму і активний туризм зокрема (Рис. 2).

Годовой цикл спроса на турпродукт Крыма
Рис. 2. Річний цикл попиту на турпродукт Криму за матеріалами Інтернет - порталу Rambler [3]

Точки екстремумів у графіків не збігаються. Рамки міжсезоння різні, отже, розвиток активного туризму сприяє продовженню сезону, щонайменше, на два місяці. Але ми також можемо констатувати факт практично нульового попиту на зимові види активного туризму, що теж визначається як природно-кліматичними факторами (нестабільний сніговий покрив) і відсутністю пропозиції.

Проблема сезонності функціонування характерна для багатьох підприємств кримського туризму. У меншій мірі це відноситься до фірм, які займаються міжнародним виїзним туризмом, адже в різних країнах світу сезони не збігаються у часі, завдяки чому можливо цілорічне функціонування фірми. Основою для розв'язання досліджуваної проблеми є розвиток у Криму традиційних видів активного туризму так і розробка низки заходів, для організації яких використовувалися б ті рекреаційні ресурси, на які не припадає основне навантаження у високий сезон. Істотно перерозподілити туристські потоки в кримській дестинації, «відтягнути» певний сегмент споживача від узбережжя в гірничо-лісову зону як у «високий сезон» так і в міжсезоння можливо завдяки розвитку пішохідного туризму. Кримські турфірми пропонують активні тури в період з жовтня по червень сформували стійку клиентную базу, тим самим одержавши можливість доходу в даний низькорентабельний період. Аналіз пропозицій на туристському ринку Криму свідчить про те, що останнім часом також збільшився попит на активні тури з елементами дайвінгу, скелелазіння, спелеотуризму. Враховуючи збільшення кількості турфірм, що пропонують вело-тури можна зробити висновок, що це одне з лідируючих напрямків активного туризму, особливо в міжсезоння [4]. Не маловажним фактором привабливості Криму як регіону активного туризму є ціна на активні тури. Більш того, як конкурентна перевага на відміну від традиційного пляжного відпочинку виступає співвідношення ціна-якість. Цьому сприяє багатий ресурсний потенціал і кваліфіковані кадри, сформовані завдяки системності підготовки закладеної ще в радянський період.

Оскільки, у високий сезон з червня по серпень туристський потік з року в рік досить стабільний на цьому періоді ми зупинятися не будемо, наша мета - розробка заходів саме за рамками цього періоду. Як один із перспективних способів, можна відзначити проведення фестивалів та мультиспортивных гонок. На малюнку 3 проілюстрована динаміка збільшення кількості учасників щорічної гонки «Х - Крим», що проводиться спеціалізованими кримськими туроператорами.

Динамика количества команд-участников мульти-гонки «Х-КРЫМ»
Рис. 3. Динаміка кількості команд-учасників мульти-гонки «Х - КРИМ»

Не менш перспективний напрямок - тимбилидинговые програми. Тімбілдінг (в перекладі з англійської «teambuilding» - командоутворення) - це дієвий метод, спрямований на згуртування робочого колективу та на створення загального командного духу. Тімбілдінг вперше з'явився в Америці в середині двадцятого століття. Саме в той час керуючі великими компаніями зрозуміли важливість такого поняття як «команда» стосовно до робочого колективу і це дуже важливо для успіху компанії в цілому. Тімбілдінг є одним із складових корпоративного духу компанії. Зазвичай він застосовується в якості змагання, або творчого конкурсу. Варто відзначити, що в Криму найпопулярнішими формами тімбілдінга є змагання (лазертаг, пейнтбол) і мотузкові тренінги. Позитивним фактором просування тимбилдинговыых програм в Криму є наявність великої природно-кліматичної ресурсної бази, а негативним відсутність в регіоні фахівців-тренерів.

Ще одним напрямком роботи фірми може бути розвиток дитячого туризму. Розробка тематичних дитячих програм, проведення виїзних заходів, походів і т.д. Ці заходи слід організовувати під час шкільних канікул, свят, вихідних днів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи все вищесказане, хочеться відзначити, що активний туризм в Криму здатний не тільки згладити сезонні коливання турпотоку але й залучити нові території і ресурси, тим самим, знижуючи навантаження на традиційні місця відпочинку; підвищити привабливість регіону для іноземного інвестування; підвищити конкурентоспроможність Криму на світовому ринку туристичного бізнесу.

Джерела та література

1. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг у туризмі. - М.: Экономпресс, 1998. - 496 с.
2. Статистика по пошукових запитах Rambler - 1996-2009 [електронний ресурс] URL: http://adstat.rambler.ru/wrds/
3. Календар сезонності відпочинку // Туристичний портал tour.com.ua - 2009 [електронний ресурс] URL: http://tour.com.ua/info/seasoncal/


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.