Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Демура Т.О., Мунін Г.Б. Маркетинг турпродукту

Розділ 10. Договір франчайзингу (комерційної концесії)

10.5. Припинення франчайзингових відносин

Співпраця франчайзингу припиняється за наявності одного з п'яти наступних пунктів: скасування угоди, припинення за взаємною згодою, відмова франчайзі від своїх зобов'язань, припинення франчайзером контракту, закінчення терміну дії угоди.

Сторони, що співпрацюють, звичайно, намагаються не думати про майбутнє припинення відносин, якщо їх поєднує особиста зацікавленість. Франчайзери і франчайзі тут не виняток, проте франчайзер повинний мати стратегію "закінчення гри" для кожного типу відносин.

Припинення правовідносин між сторонами внаслідок закінчення строку дії угоди є найприйнятнішим для сторін. В інших чотирьох випадках, коли термін договору не закінчився, а відносини доводиться переривати, між сторонами виникають взаємні претензії. В таких випадках не слід доводити справи до суду, тому що навіть виграні франчайзером процеси шкодять системі в цілому: витрачається багато сил, чутки негативно впливають на імідж компанії, дратують інших франчайзі. Нижче розглянемо кожен із цих випадків.

Скасування угоди. Цей термін застосовується, коли відносини франчайзингу перервані до відкриття підрозділу. Зазвичай, така необхідність виникає через невідповідність вимог договору роботі франчайзі в період, що передує відкриттю підрозділу. Можливо, франчайзі не зібрав необхідних коштів, але які б не були причини, права сторін визначені в договорі, якого потрібно дотримуватися. Усі виплати франчайзеру франчайзі зобов'язаний виплатити, що повинно бути чітко зазначене в договорі. Якщо франчайзер будує свою систему правильно, то в нього навряд чи будуть проблеми зі скасуванням угоди.

Скасування за взаємною згодою. У закордонній практиці франчайзингу це відбувається рідко і, переважно з причин, не залежних ні від франчайзера, ні від франчайзі. У цьому випадку підписується угода про взаємне звільнення сторін від зобов'язань договору.

Відмова франчайзі від своїх зобов'язань. Франчайзі, що бажає вийти із системи франчайзингу, може повідомити про це заздалегідь або не робити цього. Найдраматичніша ситуація виникає тоді, коли у франчайзі закінчуються гроші, він закриває своє підприємство і зникає, змусивши цим франчайзера і кредиторів вирішувати всі проблеми.

"Тиха відмова" створює найбільше проблем. Несвоєчасне надходження виплат є ознакою таких намірів франчайзі. Засоби варто застосовувати невідкладно, щоб потім франчайзера не звинуватили в тому, що він своєю нерішучою поведінкою спровокував ситуацію. Рекомендується при несвоєчасному надходженні виплат негайно здійснювати контроль якості. Фінансові проблеми франчайзі часто свідчать про те, що він намагається їх вирішити за рахунок якості. Якщо ситуація поправна, можливе закінчення конфлікту - укладення "договору про поновлення", якщо ні, застосовуються пункти договору про припинення відносин.

Припинення франчайзером контракту. Коли справа доходить до припинення угоди з ініціативи франчайзера, він повинен мати для цього вагомі підстави.

Франчайзі вкладає свої гроші в систему, він хоче одержати прибуток, тому може вважати, що франчайзер намагається захопити контроль над його регіоном, що плата роялті несправедлива, що йому заважають використовувати наявні можливості.

Франчайзеру варто ретельно підготуватися до прийняття такого рішення, зокрема, потрібно мати всі види письмових доказів. У закордонній практиці суди зазвичай ставляться з більшою симпатією до франчайзі через наявність багатьох випадків, коли франчайзери не могли виправдати свої дії.

Для ситуацій, за яких припинення договору неминуче, можна відзначити кілька рекомендацій:

1. Ретельне ведення записів, досьє на франчайзі - зміст телефонних розмов, проблеми з франчайзі, скарги та ін.
2. Повідомлення франчайзі про своє рішення завчасно.
3. Вказівка в повідомленні причин із посиланням на відповідні пункти угоди.

Закінчення терміну дії угоди. Цікаво, що досить багато процвітаючих франчайзерів не передбачають у договорах ситуації, що настане через 10 та 20 років чи після закінчення терміну договору. Франчайзі, що особливо успішно працюють, це хвилює набагато більше, оскільки вони хочуть залишити франчайзинг за собою.

Продовження договору звичайно вимагає від франчайзі виконання ним поточних зобов'язань, крім того, у деяких системах вимагають сплати внеску за поновлення договору (який значно нижчий від первісного), а також за модернізацію приміщення.

Стратегія "закінчення гри" повинна бути наявною хоча б з тієї причини, що кожний бізнес має свої життєві цикли: він зароджується, росте, розвивається і вмирає. Поряд із цим у період життєвого циклу системи можуть виникнути й інші ситуації, що вимагають припинення відносин франчайзингу: неправильне використання торгової марки, невідповідна якість, несплата виплат, неправильна робота, зміни на ринку та інші.

Припинення франчайзингових відносин:

- відміна угоди;
- припинення за взаємною згодою;
- відмова франчайзі від своїх зобов'язань;
- розрив франчайзером контракту;
- закінчення терміну дії угоди.

Питання для самоконтролю

1. Визначте різницю між договором франчайзингу та комерційної концесії.
2. Дайте визначення договору франчайзингу.
3. Який зміст договору франчайзингу?
4. Охарактеризуйте істотні умови договору.
5. У чому полягає роль контролю, відповідальності та гарантії сторін?
6. Як здійснюється припинення франчайзингових відносин за договором?

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.