Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Калитвинцева Марія Вікторівна
Російське підприємництво. - 2013. - №9, Вип.1(191). - С.151-156.

Економічні показники внеску туристичної галузі в економіку регіону

Экономические показатели вклада туристической отрасли в экономику региона Анотація. У статті уточнено та систематизовано основні економічні показники, які відображають рівень розвитку туризму в регіоні. Проаналізовано існуючі системи економічних показників туризму в регіонах і в Російській Федерації. Проведена систематизація економічних показників туризму, розроблених в результаті проведеного аналізу.

Ключові слова: туристична галузь, економічні показники, валовий регіональний продукт, туристська додана вартість, туристський випуск.

Динаміка та масштаби відбуваються перетворень у сфері становлення і розвитку туризму визначили необхідність упорядкування і систематизації наукових знань у цій області.

На сьогоднішній момент багато наукових розробок присвячені проблемам туризму. Науковий підхід до туризму викладається в роботах проф. В.Г. Гуляєва, проф. М.Н. Дмитрієва, проф. Єфремової, проф. Зоріна та інших вчених. Переведені праці відомих західних спеціалістів у цій галузі: О. Браймера, Х. Годрифи, В. Голднера, Ф. Котлера, Дж.Р. Уокера.

Достоїнствами багатьох робіт є намагання авторів обґрунтувати фактичну наявність впливу туризму на валовий регіональний продукт (ВРП) і вибрати інструменти вимірювання цього впливу. Економічні обгрунтування і моделі, представлені в роботах, заслуговують уваги, але є умовними, вимагають уточнення.

Для визначення системи економічних показників, які відображають розвиток туризму в регіоні, необхідно проаналізувати існуючі системи економічних показників туризму.

Інформація про туризм в Росії публікується Росстатом в збірнику «Туризм та туристичні ресурси Росії». З огляду розділів і структури збірника випливає, що в основному представлені показники інфраструктури.

З 2002 року Росстат щорічно випускає збірник «Туризм в цифрах», де наводиться інформація про розвиток світового туристичного ринку, стан туризму в Росії, регіональних аспектах розвитку туризму.

Дві підгрупи компаній, що забезпечують туризм

Показники економічного розвитку туризму, що надаються суб'єктами федерації в Мінекономрозвитку Росії щорічно в рамках розробки прогнозів соціально-економічного розвитку Росії і регіонів, характеризують: приплив туристів у регіон, обсяг споживання туристів в регіоні, зростання цін по підприємствам і організаціям туристичної галузі.

Територіальні органи Росстату здійснюють збір, агрегування та надання інформації про діяльність туристських фірм, засоби розміщення, об'єктів культури і спорту, а так само про туристських потоках на території регіону. Дані по Нижегородській області, представлені в наступних збірках і звітах.

1. Статистичний щорічник «Нижегородська область, 2010 рік».
2. Короткий статистичний збірник «Нижегородська область в цифрах 2010».
3. Короткі підсумки соціально-економічного розвитку Приволзького федерального округу.
4. Короткострокові економічні показники Нижегородської області.
5. Доповідь «Соціально-економічне становище Нижегородської області».

Дослідження інформації у збірниках, показало, що для більш точного розрахунку внеску туризму в економіку регіону рекомендується уточнити існуючу систему економічних показників і додати показники низки видів діяльності. У тому числі: страхування туристів, їх харчування, забезпечення дозвілля туристів, забезпечення візового обслуговування туристів, забезпечення зв'язком, забезпечення медичним обслуговуванням, послуги організацій роздрібної торгівлі. Разом з тим для детального вивчення ситуації в туристської галузі доцільно ділити компанії, що забезпечують туризм, на дві підгрупи: основні і супутні, що обумовлено ступенем впливу різних організацій на економіку регіону.

Організації, що входять в основну групу, володіють більшим ступенем впливу на розвиток економіки регіону.

Організації, які належать до групи супутніх галузей, надають незначний вплив на економіку, але для більш точного розрахунку внеску туризму в економіку регіону, автором пропонується оцінити внесок від туристської діяльності цих організацій.

Побудова системи показників туристичної діяльності

Склад туризму уточнюється автором допомогою об'єднання підходів, запропонованих проф. М.Н. Дмитрієвим і доц. М.Н. Забаевой і Росстатом РФ. Автор вважає туристськими наступні галузі: туроперейтинг, громадське харчування, організація розміщення, фізична культура і спорт, культура, страхування, паспортно-візова діяльність, зв'язок, роздрібна торгівля, освіта, будівництво, пасажирський транспорт.

Побудова системи показників результатів економічної діяльності на основі запропонованої угруповання дозволить порівнювати результати діяльності окремих елементів економіки і визначати роль окремого виробника, галузі, сектору у формуванні показників, що характеризують економіку в цілому.

На основі аналізу існуючої системи показників, автором запропоновано уточнений перелік груп показників, що характеризують економічну діяльність підприємств входять в інфраструктуру туризму (див. табл. 1).

Таблиця 1.

Економічні показники, що оцінюють внесок туризму в економіку регіону
Класифікація організацій Найменування показника
ОСНОВНА ГРУПА
Туроперейтинг Додана вартість туроперейтинга
Випуск туроперейтинга
Витрати, вироблені організацією на надання туристських послуг
Виручка від надання туристських послуг
Сума комісійних, агентських та інших винагород
Витрати на послуги сторонніх організацій, використовувані при виробництві турпродукту
Засоби розміщення Додана вартість засобів розміщення по регіону в цілому
Випуск засобів розміщення
Додана вартість колективних засобів розміщення(КСР)
Додана вартість індивідуальних засобів розміщення(ІСР)
Доходи від наданих послуг КСР
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції КСР
Доходи від наданих послуг ІСР
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг, товарів) ІСР
Організації дозвілля Туристська додана вартість організацій культури і мистецтва(ГКІ)
Питома вага доданої вартості у випуску в цілому по всім ОКИ(%)
Туристський випуск ОКИ
Питома вага витрат туристів в обороті ОКИ
Додана вартість за ОКИ
Випуск (всього) від ОКИ
Витрати туристів на послуги ОКИ
Оборот ОКИ
Туристська додана вартість організацій фіз. культури та спорту(ОФС)
Питома вага доданої вартості у випуску в цілому по всім ОФС(%)
Туристський випуск ОФС
Питома вага витрат туристів в обороті ОФС
Додана вартість за ОФС
Випуск (всього) від ОФС
Витрати туристів на послуги ОФС
Оборот ОФС
Організації громадського харчування туристів Туристська додана вартість організацій громадського харчування
Туристський випуск організацій громадського харчування
Питома вага доданої вартості у випуску в цілому по всім організаціям громадського харчування
Питома вага витрат туристів в обороті організацій громадського харчування
Додана вартість по організаціям громадського харчування
Випуск (всього) від організацій громадського харчування
Витрати туристів на послуги організацій громадського харчування
Оборот організацій громадського харчування
Організації візового обслуговування туристів Додана вартість по організаціям візового обслуговування
Випуск організацій візового обслуговування
Витрати, вироблені організацією на надання туристських послуг
Страхові компанії Туристська додана вартість страхових компаній
Туристський випуск страхових компаній
Питома вага доданої вартості у випуску в цілому по всім страховим компаніям
Питома вага витрат туристів в обороті страхових компаній
Додана вартість страхових компаній
Випуск (всього) від страхових компаній
Витрати туристів на послуги страхових компаній
Оборот страхових компаній
Транспортні організації Додана вартість пасажирського транспорту у дальньому сполученні
Випуск пасажирського транспорту всього
Випуск залізничного транспорту
Випуск автомобільного транспорту
Випуск морського транспорту
Випуск повітряного транспорту
СУПУТНЯ ГРУПА
Підприємства роздрібної торгівлі,
підприємства зв'язку,
науково-дослідні
організації та установи
професійної освіти
у сфері туризму
Обсяг платних послуг населенню
Витрати туристів на оплату послуг і товарів
Частка туристського випуску у загальному випуску
Випуск, всього
Додана вартість, всього
Туристський випуск
Туристська додана вартість
Частка туристської доданої вартості в загальній доданій вартості

Система складається з двох груп, кожна з яких містить перелік організацій по виду діяльності, на кожний вид діяльності в свою чергу містить два основних і ряд уточнюючих показників. До основних показників, рекомендованих для оцінки рівня розвитку туристської галузі, слід відносити: туристську додану вартість (ТДС), туристський випуск (ТБ). Решта показників є уточнюючими.

Внесок туризму в економіку окремого регіону визначається часткою туризму в ВРП цього регіону, тому в якості узагальнюючого показника, нами пропонується прийняти питома вага туристської доданої вартості у ВРП. Питома вага туристської доданої вартості характеризує рівень розвитку туризму як економічної системи регіону.

Висновки

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що туризм являє собою складну і об'ємну комплексну систему, аналіз стану і розвитку якої визначається представленої системою економічних показників

Література

1. Гуляєв В.Г. Туризм: економіка і соціальний розвиток: монографія. - М: Фінанси і статистика, 2003. - 304с.
2. Дмитрієв М.М. Економіка туристичного ринку: підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами сервісу та туризму / М.Н. Дмитрієв, М.Н. Забаева, О.М. Малигіна. - 2-е изд., перероб. і доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 311 с.
3. Дмитрієв М. Н. Економіка і підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі: підручник / М.М. Дмитириев, М.Н. Забаева. - М.: ЮНИТИДАНА, 2006. - 398 с.
4. Єфремова М.В. Формування і розвиток ринку туристичних послуг в Росії (теорія і практика): монографія. - Н.Новгород: НКИ, 2006. - 203 с.
5. Забаева М.Н. Методологія оцінки та забезпечення ефективного використання туристичного потенціалу регіонів Росії: монографія. - Н. новгород: ННГАСУ, 2009. - 245 с.
6. Зорін І.В. Менеджмент туризму: туризм як вид діяльності: підручник. - М: Фінанси і статистика, 2002. - 174 с.
7. Чудновський А.Д Управління індустрією туризму: учеб. посібник / О.Д. Чудновський, М.А. Жукова, В.С. Сенін. - М: КНОРУС, 2005. - 448 с.
8. Нижегородська область в цифрах: крат. стат. зб. - Н. Новгород: Нижегородстат, 2010. - 419 с.

Maria V. Kalitvintseva. Indicators for Assessing the Contribution of Tourism to the Regional Economy: an Analytical Review and Systematization

Abstract. The article rectifies and systematizes the main economic indicators reflecting the level of the tourism development in the region. It analyzes the existing systems of economic indicators of tourism in the regions and in the Russian Federation. The author systematizes economic indicators of tourism developed as a result of the analysis.

Keywords: tourism industry, economic indicators gross regional product, tourism value added, tourism edition.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.