Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Філатова І.М.
Матеріали I міжнародної наукової конференції
«Глобалізація і туризм: проблеми взаємодії»
Саратов, 15-16 квітня 2009 р.

Розвиток процесів глобалізації та мультиплікативний вплив туризму на соціально-економічні відносини в сучасному російському суспільстві

глобализация и туризм Соціально-економічна ефективність розвитку туризму на міжнародному, національному і регіональному рівні може оцінюватися на базі системи мультиплікаторів, які дозволяють врахувати не лише прямі, але і непрямі ефекти розвитку туризму.

Мультиплікатор туризму - це відношення змін одного з ключових економічних показників, скажімо, виробництва (зайнятості, прибутку) до зміни витрат туристів. Існує певний коефіцієнт, на який повинні множитись витрати туристів. Для оцінки загальної зміни виробництва їм є мультиплікатор виробництва. Для оцінки зміни загального прибутку використовується інший коефіцієнт, на який повинні множитись витрати туристів.

Значення мультиплікатора різні залежно від характеру місцевої економіки, заходи взаємозв'язку її різних секторів та залучення у світові економічні процеси.

Докладний аналіз мультиплікаторів проводиться з метою аналізу ефективності інвестицій державних або приватних секторів в туристські проекти на міжнародних, національних і регіональних рівнях, перевірки відносних величин дії різних видів туризму і дії туризму в порівнянні з іншими секторами економіки.

Величина сальдо туристського балансу показує масштаби чистих надходжень або витоку валюти. Туристський баланс не може бути відображати або враховувати всю багатогранність впливу туристських зв'язків на економічне життя країни. Дані балансу повинні супроводжуватися економічною характеристикою впливу туризму на інші галузі господарства тієї або іншої країни, на спосіб життя її населення. Адже відомо, що розвиток туристських зв'язків між державами має двосторонній характер. Збільшення кількості іноземних туристів в якій-небудь країні призводить до підвищення життєвого рівня населення цієї країни і збільшується ймовірність того, що її громадяни можуть, у свою чергу стати туристами і вирушити у подорож за кордон.

Туризм по-різному впливає на платіжний баланс кожної країни. Аналіз статистики надходжень і витрат валюти туристами відносний і не дозволяє розглядати це явище у всій його сукупності. У цьому разі механічне зіставлення даних може призвести до несподіваних висновків: країна, мала позитивне сальдо по туризму, програла в політичному плані, а виграла за рахунок більш швидкого зростання продуктивності праці і т.д.

Зовнішньоторговельний оборот туристських послуг, за даними платіжного балансу Російської Федерації, склав у 2000 році 14,1 мільярда доларів США і зайняв 7,9 % у загальному обсязі зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг. В експорті на частку туристських послуг припадає 3,3 %, а в імпорті - 16,4 %. Для порівняння, ці ж показники в 1995 році становили 4,6 % і 14,1 % відповідно.1

Оцінка вкладу внутрішнього туризму в платіжному балансі країни необ'єктивна через недосконалість системи розрахунку балансу. В офіційних статистичних джерелах до 1995 р. такий облік проводився за ст. «Туризм», з 1996 по 1998 рр. - за ст. «Поїздки», у наступні роки - за ст. «Послуги».

Величина позитивного сальдо за статтею «Туризм/поїздки» для ряду зарубіжних країн за станом на 2007 р. наведено в табл. 1.5 (млрд. дол.).

Таблиця 1.

Величина позитивного сальдо за ст. «Туризм/поїздки»
Країна Баланс доходів і витрат
Дохід Витрата Сальдо
Іспанія 25,9 4,6 21,3
Італія 28,3 12,7 15,6
США 64,4 52,6 11,8
Франція 28,2 17,5 10,7
Туреччина 6,0 1,2 4,8
Мексика 6,9 3,3 3,6
Греція 3,7 1,2 2,5
Португалія 4,3 2,3 2,0
Австрія 13,8 12,1 1,7
Угорщина 2,3 0,9 1,4
Росія - - -5,7

Джерело: Дані організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Традиційно баланс подорожей в Росії є дефіцитним, тобто росіяни залишають за кордоном більше грошей, ніж іноземці в Росії.

У платіжному балансі Росії за ст. «Туризм» зазначається поки стійке негативне сальдо.2 Це означає, що туризм продовжує залишатися одним з найважливіших джерел витоку твердої валюти.

В Австрії доходи від туризму складають 17 млрд. дол., у США - 50 млрд. дол., в Росії ж - лише 7 млрд. При цьому на виїзному туризмі країна втрачає 15-18 млрд. щорічно. І це при наявності в Росії величезного потенціалу для розвитку внутрішнього та в'їзного туризму. 3

За оцінкою СОТ, Росія здатна приймати до 40 млн. туристів в рік. Проте в 2006 р. 7,2 млн. російських туристів виїжджало за кордон, а нашу країну відвідало лише 4,0 млн. чол.4

Валютні надходження від іноземного туризму дозволяють країнам, які приймають іноземних туристів стабілізувати платіжний баланс, створювати резерви іноземної валюти з тим, щоб обміняти її на світовому торговому ринку на інші необхідні товари та послуги.

Однією з характерних рис процесів глобалізації на міжнародному туристичному ринку на сучасному етапі є швидке зростання так званого «невидимого експорту», під яким розуміються інвалютні надходження за послуги, надані іноземним державам або їх громадянам. З точки зору валютної ефективності така форма експорту є найбільш вигідною для національної економіки.

Послуги, що надаються туристу у формі розміщення в готелі, харчування, екскурсій і т.д., носять характер товару, що є предметом купівлі-продажу на світовому ринку. Особливістю даного товару є те, що значна туристських послуг проводиться з мінімальними витратами на місці і, як правило, без використання інвалюти.

Іноземні туристи користуються послугами, що надаються різними секторами промисловості і сільського господарства. Вони споживають або купують і вивозять в якості сувенірів певну кількість товарів, придбаних в країні відвідування по роздрібній ціні, яка зазвичай значно вище, ніж оптова ціна при продажу цих товарів за кордон. Більше того, іноземні туристи купують ці товари за іноземну валюту, попередньо обмінявши її на національну валюту країни відвідування. Також відпадає і необхідність виробляти ряд витрат, пов'язаних з вивезенням товарів (страхування, складування, перевезення тощо). Суспільна праця, витрачена на виробництво туристських послуг, що реалізується на місці, тобто відповідна вартість не «залишає територію держави, який відвідав турист.

Таким чином, відбувається не пересування товару до потенційного покупця, а потенційний покупець пересувається до товару, що скорочує час кругообігу капіталу.

Продаж товарів і послуг іноземним туристам є своєрідним експортом продукції, який сприяє розвитку глобалізації і опосередковано може впливати на збільшення національного доходу та залученням додаткової робочої сили.

З цієї точки зору отримана від іноземних туристів валюта не веде безпосередньо до збільшення розподіляється національного доходу, а є платою за послуги, виробництво яких рані була витрачена частина загальнодержавного праці країни, яку відвідав іноземний турист. Таким чином, туристське споживання - це споживання товарів і послуг, на виробництво яких був витрачений громадський працю.

Сприятливий вплив на національну економіку надає також і те, що гроші, витрачені іноземними туристами, що функціонують в економіці країни, як засіб обігу і як засіб накопичення. Так, за даними американських фахівців, сума, отримана, наприклад, за обслуговування у готелі, що витрачається наступним чином: зарплата - 36-40 %, адміністративні витрати - 7-10 %, комісія турагентам - 5 %, ремонт та утримання - 5-7 %, податки - 10-12 % і пр., а кошти, отримані від продажу харчування, йдуть на закупівлю продуктів - 35-37%, зарплату - 30-35 %, страхування - 3-5 %, повернення грошей кредиторам - 6 %, податки - 10-12 % і т.д.

Вивчення, основних факторів, що впливають на глобальний і національний туристичний ринок, дозволяє виявити наступні тенденції в сучасному туристському русі на найближчу перспективу:

- темпи зростання туризму в цілому будуть підвищуватися, тобто будуть підвищуватися попит на туристське послуги і пропозицію туристських послуг у зв'язку з політикою більшості країн світу, спрямованої на заохочення туристської діяльності;
- частка іноземного туризму загалом туристському русі буде збільшуватися;
- поступово зростатиме тривалість туристських поїздок;
- середня тривалість перебування туристів в окремих країнах буде скорочуватися за рахунок прагнення туристів побачити більше країн за одну поїздку.

Прискорений розвиток глобальної індустрії туризму в сучасному суспільстві, зростання її економічного значення, здатність сфери туристських послуг створювати для капіталу величезні маси надлишкової додаткової вартості зумовили небачений приплив капіталу в цю сферу. Незважаючи на велику капіталомісткість, вкладення коштів в індустрію туризму є вельми рентабельним бізнесом, тому що вони порівняно швидко окупаються, причому, найчастіше в ліквідній іноземній валюті.5

Хоча перше місце за значимістю міжнародного туризму для національних господарств відводиться надходженнями валюти, поряд з отриманням прибутку можлива і значний витік валюти. Багато країн змушені імпортувати значну кількість продуктів і товарів для туристів, а також необхідне обладнання для індустрії туризму. За підрахунками Світового банку, на імпорт товарів для туристів припадає 15-55 % надходжень в залежності від розвитку економіки і орієнтованості туристичної індустрії на місцеві ресурси.6 Також існує імпорт, обумовлений впливом «демонстраційного ефекту». Туристи, приїжджаючи з промислово розвинених країн, демонструють товари кращої якості та розширеного асортименту, що є «живий» рекламою і сприяє імпорту іноземних споживчих товарів.

Однак, в даний час роль туризму в економіці Росії більш ніж скромна. Питома вага надходжень від туризму у валовому внутрішньому продукті Росії за останні п'ять років не перевищував 1%. Податкові надходження від діяльності суб'єктів підприємництва в туризмі становлять не більше 1,5 % загальних податкових надходжень (у світі податкові надходження від туризму становлять 11-15 %). Сукупне число створених робочих місць у сфері туризму (спільно з індустрією розміщення) досягло до 2006 р. 130 тис.

Надходження від одного іноземного туриста в Росії складають тільки 419 дол. (для прикладу: у Таїланді, Сінгапурі, Південній Кореї, США, Італії-такий показник становить до 1000 дол.). Навпаки, витрати наших співвітчизників за кордоном у статусі туристів досягли 1184 дол., на другому місці після Японії, витрати якої - 2449 дол.

У першому півріччі 2006 року росіяни залишили за кордоном $7,6 млрд. При цьому кількість мандрівників не збільшилася, але переваги росіян змінилися в бік більш якісного і комфортного відпочинку.7

Центр маркетингових досліджень компанії «БДО Юнікон» з посиланням на Банк Росії стверджує, що за перше півріччя 2003 року росіяни витратили в зарубіжних особистих поїздках на 7,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. 85 % загальних витрат припало на країни далекого зарубіжжя, у яких за січень-червень побувало близько 5 млн. росіян. В цілому експорт міжнародних послуг Росії продовжує збільшуватися. В структурі експорту послуг графа «поїздки» займає найбільшу частку (39,4%), випереджаючи навіть графу транспортні послуги!» (22%).8

За даними «Юникона», в'їзний турпотік до Росії стабільно зростає від року до року, але поки не може забезпечити витрат, хоча б порівнянних з зарубіжними. На думку професіоналів турбізнесу, стан наших готелів, доріг та іншої інфраструктури поки що не дозволяє сподіватися на істотне збільшення витрат туристів.9

Такі темпи витоку твердої валюти за кордон не сприяють формуванню позитивного туристичного сальдо в платіжному балансі, а Росія поки залишається «туристським донором» для таких країн як Туреччина, Єгипет, Польща, Греція, Іспанія, Кіпр, де інтенсивно розвивається індустрія туризму, створюються нові робочі місця, поліпшується структура платіжного балансу і зростає добробут населення.

Таблиця 2.

Країни світу за найбільшою кількістю доходів від туризму (Росія не увійшла в першу десятку країн-лідерів)
Країна Величина доходу, млрд. дол.
США 74,2
Італія 30,4
Франція 29,7
Іспанія 29,6
Великобританія 21,3
Німеччина 16,8
Китай 12,5
Австрія 12,2
Канада 9,1
Австралія 8,6
Росія 7,1*

* Цифра не збігається з офіційними даними Держкомстату РФ
Джерело: За даними СОТ на початок 2007 р.

З 2005 р. в Росії намітилася тенденція зниження туристичного потоку за кордон на користь внутрішнього і в'їзного туризму. Однак закріплення такої тенденції перешкоджає низький рівень розвитку індустрії та інфраструктури внутрішнього туризму, що є результатом незадовільної якості надання туристських послуг при неадекватному ціновому факторі.

В даний час позитивні структурні зрушення в туристській індустрії формуються поки за рахунок глобального кризового зниження платоспроможного попиту населення і не мають сталого характеру, але з ростом добробуту населення така тенденція може змінитися знову на користь виїзного туризму.

Для закріплення позитивної тенденції структури в'їзду-виїзду єдиним «заміщає» фактором є створення привабливої інфраструктури для внутрішнього і в'їзного туризму і створення системи соціального туризму.

До числа факторів, що прямо або побічно впливають на розвиток вітчизняного туризму, належать:

- політична, економічна та соціальна стабільність в країні;
- ступінь розвитку економіки в цілому;
- формування позитивного туристичного іміджу Росії на міжнародному ринку туристичних послуг;
- визнання туризму як пріоритетної галузі розвитку національної економіки;
- державна підтримка пріоритетних напрямів туризму;
- інвестиційна привабливість даної галузі;
- наявність сучасних інфраструктури туризму та індустрії туризму;
- наявність доступних высокоаттрактивных екологічно чистих туристських ресурсів;
- платоспроможний попит населення;
- цінова політика у галузі туризму;
- якість наданих туристських послуг;
- демографічна і соціальна структури населення;
- національні традиції та мотивація туризму;
- інтеграція вітчизняного туризму в міжнародний туристський ринок;
- безпека туристського бізнесу;
- наявність висококваліфікованих туристських кадрів і ін.

Туризм має велике значення у вирішенні економічних проблем суспільства. Туризм впливає на економіку в наступних аспектах:

1. Є джерелом доходу для місцевого населення туристських центрів;
2. Стимулює розвиток галузей, пов'язаних з випуском предметів народного споживання, так як приплив туристів підвищує інтерес на багато видів товарів, завдяки чому виробництво розвивається;
3. Сприяє розвитку пізнавального та розважального бізнесу, з боку місцевої влади велика увага приділяється «ресурсам гостинності», збереженню культурної спадщини (пам'ятників, музеїв, архітектурних ансамблів), створення різноманітних атракціонів для розваг;
4. Приносить прибуток і сприяє розвитку транспортних підприємств і організацій;
5. Стимулює розвиток служб зв'язку, так як, підтримуючи контакти з місцем постійного проживання, туристи використовують пошту, телеграф, телефон, інтернет-кафе;
6. Обумовлює зростання попиту на вироби місцевої промисловості, сувеніри, досить часто реалізація такої продукції служить рекламою для туристського центру;
7. Сприяє притоку в країну великих грошових сум в іноземній валюті;

Значення туризму в загальнодержавному масштабі полягає в можливості приносити надходження від прибутку в Держбюджет і місцевий бюджет через податки, а також поповнювати позабюджетні фонди.

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки:

- туризм в Росії декларативно проголошений, але фактично поки не визнаний пріоритетною галуззю економіки, яка претендує на достатню державну підтримку;
- в Росії поки не створені (не відроджені) ефективні інфраструктура туризму і індустрія туризму;
- в країні практично відсутня система соціального туризму, а можливість широких верств населення користуватися туристичними послугами утруднена через низького платоспроможного попиту населення;
- констатується пасивна структура в'їзду-виїзду на користь виїзду туристів, що є потужним джерелом вивезення твердої валюти за кордон і фактором негативного сальдо туризму в платіжному балансі країни;
- відзначається низький питома вага пізнавальних та оздоровчих послуг внутрішнього туризму в загальній структурі туристських послуг;
- не використовуються повною мірою можливості ємного внутрішнього туристичного ринку та багатих туристичних ресурсів;
- спостерігається низький рівень туристської рухливості населення, незадовільні показники туристського обороту і інтенсивності туризму в цілому;
- питома вага туристських послуг у загальному обсязі платних послуг, що надаються населенню становить менш 2%;
- роль туризму в економіці країни в цілому, включаючи сукупні податкові надходження від нього, досить незначна;
- туризм в Росії поки не став привабливою інвестиційною галуззю економіки;
- туристська діяльність не стимулює в достатній мірі створення додаткових робочих місць та зайнятість населення.10


1 Ринок готельних послуг Москви і перспективи його розвитку. - М., 2001. - С.117.
2 Гуляєв В.Г. Туризм: економіка і соціальний розвиток. - М., 2007. - С.19.
3 Бери путівку, а то не встигнеш // Російська газета. - 2003. - №178 (3292).
4 Лєсков Ф. Росія - батьківщина потвори: у боротьбі за іноземного туриста всі сили хороші, навіть нечисті // Ділова хроніка від 20.03.2007. - www.chronicle.ru
5 Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму: Учеб. посіб. - Мн., 2001. - С.61.
6 Міжнародна індустрія туризму. - М., 2000. - С.48.
7 Наші туристи вивезли за кордон $7,6 мільярда. // www.travel.ru. - 07.11.2006.
8 Там само.
9 Там же.
10 Гуляєв В.Г. Туризм: економіка і соціальний розвиток. - С.11-27.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.