Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Чухломин Н.В.
Російське підприємництво. - 2009. - №8, вип.1 (140). - С.158-162.

Особливі економічні зони: основні принципи, проблеми і перспективи розвитку туристсько-рекреаційних ОЕЗ

туристско-рекреационные особые экономические зоны Анотація. Стаття присвячена розвитку особливих економічних зон туристсько-рекреаційного типу (ОЕЗ ТРТ) в Російській Федерації. Розглянуто механізм державно-приватного партнерства в рамках розвитку ОЕЗ ТРТ. Визначено основні проблеми туристично-рекреаційних зон та перспективи їх розвитку.

Ключові слова: особлива економічна зона, державно-приватне партнерство, розвиток депресивних районів, позитивний ефект, розвиток туризму, інновації, інвестиції.

Багаторічна дискусія федеральних і регіональних органів влади з питання функціонування особливих економічних зон завершилася прийняттям 22 липня 2005 року Федерального закону №116-ФЗ «Про особливі економічні зони в Російській Федерації». Таким чином була закріплена принципово нова концепція правового регулювання економічної діяльності на даних територіях.

Створена єдина централізована система управління особливими економічними зонами. Раніше всі повноваження по керівництву належали регіональним органам влади, які самостійно організовували господарську діяльність на території ОЕЗ. Тепер керівництво здійснюється Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами та його територіальними підрозділами.

Для інвестування коштів з федерального бюджету створено ВАТ «Особливі економічні зони». Згідно з постановою уряду 100% акцій корпорації буде належати державі [5].

Особливий правовий та податковий режим ОЕЗ

Особлива економічна зона - це обмежена територія з особливим юридичним статусом по відношенню до решти території та пільговими економічними умовами для національних і/або іноземних підприємців [2].

Відповідно до законом Російської Федерації існують зони наступних типів: промислово-виробничі, техніко-впроваджувальні, туристсько-рекреаційні та портові.

Основними цілями створення ВЕЗ є:

- розвиток обробних і високотехнологічних галузей економіки;
- виробництво нових видів продукції, розвиток імпортозамінних виробництв;
- розвиток транспортної інфраструктури;
- розвиток туризму і санаторно-курортної сфери.

У межах економічних зон встановлюється особливий правовий режим здійснення підприємницької діяльності. Однак він поширюється тільки на резидентів ОЕЗ - комерційні організації, які уклали з органами управління зони договір про відповідному виді діяльності та внесені до реєстру резидентів особливої економічної зони.

Основним принципом придбання і використання статусу резидента ОЕЗ є обґрунтованість діяльності, що здійснюється на її території. Для виконання цієї умови розроблено механізм подання та розгляду заявок на отримання статусу резидента, а також особливі вимоги до інвестиційних проектів заявників.

Для резидентів особливих економічних зон встановлено пільговий режим оподаткування. Зокрема, передбачені спеціальні норми щодо визнання витрат та розрахунку норми амортизації при обчисленні податку на прибуток.

Туризм і скарбниця

Головним завданням організації особливих економічних зон є створення сприятливих умов для залучення інвестицій в окремі регіони та галузі економіки. Досягнення позитивного ефекту передбачається шляхом надання інвесторам, що здійснюють господарську діяльність на територіях спеціальних економічних зон, різних пільг, насамперед податкових і митних.

Створення на територіях ОЕЗ ТРТ в регіонах сучасних туристських комплексів з розвиненою інфраструктурою буде сприяти збільшенню турпотоку в регіони і, як наслідок, створення нових робочих місць і поповнення бюджетів суб'єктів РФ [4].

У 2008 р. на частку туризму припадає близько 8% світового експорту, 30% світової торгівлі послугами, 10,8% світового валового продукту, 9,4% світових інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень, кожне восьме робоче місце в світі.

Для 83% країн туризм є одним з п'яти основних джерел доходу, а для 38% країн - головним джерелом доходу. Росія поки не може похвалитися рівнем розвитку туризму (менше 1% ВВП) [5].

Масштаби фінансових надходжень в казну держави від туризму залежать від таких факторів, як:

- економічне і соціальне положення потенційних споживачів туристських послуг;
- сукупність природних багатств країни (регіону);
- наявність об'єктів культурно-історичної спадщини;
- методи економічної діяльності, які використовуються для організації системи туризму.

Технічний прогрес, зростання рівня життя і поява у населення більшої кількості вільного часу створюють передумови для масштабного розвитку індустрії туризму. У той час як безперервний процес урбанізації, динаміка та інтенсивність сучасного життя зумовлюють постійно зростаючі рекреаційні потреби населення, що в свою чергу розвиває економіку регіону і поповнює бюджети різних рівнів.

Цілі створення ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу

Важливим моментом у створенні ОЕЗ ТРТ є використання механізму державно-приватного партнерства. Державі бере на себе зобов'язання побудувати необхідну зовнішню і частина внутрішньої інфраструктури, а приватний сектор - облаштувати. Якщо все піде за планом, то це стане першим масштабним проектом співпраці держави і бізнесу.

До 2016 року на створення і розвиток особливих економічних зон туристсько-рекреаційного типу потрібно 325,2 млрд руб., в тому числі з федерального бюджету близько 44,54 млрд руб. [5].

Основні цілі створення ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу:

- збільшення частки туристського сектора і суміжних галузей у ВВП Росії і забезпечення за рахунок цього диверсифікації економіки;
- стимулювання розвитку де прес сивных регіонів з низьким промисловим потенціалом;
- підвищення зайнятості населення (до 2016 року планується створити 7 ОЕЗ близько 64 тис. робочих місць, а з урахуванням мультиплікативного ефекту в суміжних галузях - близько 155 тис. робочих місць);
- поліпшення здоров'я та якості життя населення за рахунок зростання доступності отримання громадянами Російської Федерації туристичних і санаторно-курортних послуг;
- зростання туристських потоків (з 3 млн. до 9,7 млн туристів до 2016 року);
- збереження навколишнього середовища, природних та культурних цінностей;
- розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури.

Проблеми

Туристсько-рекреаційні ОЕЗ створюються на підставі постанови Уряду РФ строком на 20 років на одному або декількох ділянках території Росії, що перебувають у віданні державної або муніципальної влади. При цьому ОЕЗ може перебувати на території декількох муніципальних утворень або повністю включати в себе територію муніципального освіти.

Туристські зони будуть розташовуватися в Краснодарському і Ставропольському краях, Калінін градській області, Алтайському краї, Республіці Алтай, в Іркут ської області та Республіці Бурятія.

Претенденти на створення туристсько-рекреаційних економічних зон вибиралися на конкурсній основі. Організатор конкурсу - Міністерство економічного розвитку Російської Федерації.

Однак, незважаючи на очевидний позитивний економічний ефект існує ряд проблемних моментів:

- непрозорість механізму відбору резидентів;
- неможливість подачі заявки від більш ніж одного суб'єкта федерації;
- неузгодженість одних нормативних актів з іншими і т.д.

Сьогодні держава робить серйозні кроки до переходу Росії на інноваційний шлях розвитку. При цьому основними статтями доходів бюджету стане не тільки експорт сировини і напівфабрикатів, але і розвиток нових технологій, а також надання якісних послуг.

Безумовно, зі створенням такого нового для Росії інструменту економічних відносин, як особливі економічні зони і, зокрема, ОЕЗ туристсько-рекреаційного типу, з'являється багато нових проблем, які необхідно вирішувати якомога швидше. Однак цілком очевидно, що створення ОЕЗ ТРТ - серйозний крок на шляху розвитку регіонального туризму, так і розвитку туризму в Росії в цілому.

Література

1. Федеральний закон від 22 липня 2005 року №116-ФЗ «Про особливі економічні зони в Російській Федерації» (з ізм. і доп. від 3 червня, 18 грудня 2006 р.).
2. Скоч А. Особливі економічні зони як ефективний механізм регіональної кластерної політики держави // Суспільство і економіка. - 2006. - №7-8. - С.202-214.
3. Про особливі економічні зони в Російській Федерації // Наука в Сибіру. - 2005. - №10. - С.10.
4. Родіонов В., Грачов В. Стануть особливі економічні зони центром тяжіння інвестицій і локомотивами економічного зростання? // Експерт. - 2005. - №36. - С.42.
5. Відомості про особливих економічних зонах. / Федеральне агентство з управління особливими економічними зонами [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - Режим доступу: www.rosoez.ru. - Загл. з екрану.

Chuhlomin N.V. Special economic zones: basic principles, problems and prospects of development of tourist-розважальний SEZs

Abstract. This article is devoted to the development of special economic zones of tourist-розважальний type (SEZ TRT) in the Russian Federation. It highlighted the mechanism of public-private partnership in development of SEZ TRT, defined the main problems of tourist-розважальний zones and their development.

Keywords: special economic zone, public-private partnership, development of depressed areas, positive effect, tourism development, innovations, investments.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.