Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Бабко А.М.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Глобальні системи бронювання в туризмі: проблеми і перспективи розвитку в Україні

Туристична галузь, у своїй роботі і організації, схожа на будь-яку іншу економічну сферу діяльності. Однак, можна виділити одну особливість - сполучною центром, який утримує різних виробників у рамках туристичної галузі, є інформація. Інформаційні потоки забезпечують зв'язки між виробниками туристичних послуг, зв'язку між виробниками і споживачами цих послуг, причому вони йдуть не тільки у вигляді потоків даних, але виступають також у формі послуг і платежів.

Про зростання застосування інформаційних технологій говорить той факт, що туризм входить до п'ятірки, а за деякими даними вже в трійку галузей з найбільшою часткою реалізації товарів і послуг через Інтернет [1, c. 149].

Існує безліч інструментів і систем, здатних допомогти туристичним компаніям рекламувати свої послуги в мережі Інтернет, залучати та інформувати потенційних клієнтів про майбутні та поточні туристичних продуктах [2-9]. Крім традиційних способів оплати, пропонуються і нові, що дозволяють використовуючи сучасні платіжні системи, значно прискорити процес придбання турпродуктів.

Одним таким невід'ємним компонентом у роботі зарубіжних туристичних компаній, є бронювання турпослуг з використанням глобальних систем бронювання (GDS).

Ці системи акумулюють величезну базу даних і дозволяють резервувати авіаквитки онлайн, готельні номери, автомобілі, квитки на круїзи.

Вперше вони були розроблені кількома авіакомпаніями, щоб скоротити витрати на зв'язок і зменшити навантаження на персонал служб резервування.

Глобальних систем чотири - Amadeus, Galileo, Sabre та Worldspan.

Amadeus охоплює Європу, Galileo має розповсюдження в США та в деяких європейських країнах. Меншу у Sabre та Worldspan [10, c.110-111].

Процес інтернет-бронювання в загальному вигляді представлено на рисунку 1 [10, c. 112].

Процесс Интернет-бронирования туруслуг
Рис. 1. Процес Інтернет-бронювання турпослуг

Як видно з рис., спочатку клієнт безпосередньо в офісі турагентства, або за допомогою мережі Інтернет, на сайті віртуального турагентства, замовляє собі вподобаний турпродукт. Вибір відбувається з бази системи бронювання. З участю репрезентативних компаній GDS, а також з використанням автоматизованих систем управління в компаніях пропонують турпослуги, відбувається їх оперативне бронювання і оплата.

Така, досить проста фактично, з одного боку, але досить складна технологічно, з іншого схема взаємодії клієнтів, посередників, виробників турпослуг, за кордоном є визнаною і повсюдно використовуваної. Без застосування таких систем, зарубіжні компанії не мислять свою роботу, і стають абсолютно не конкурентоспроможними на цьому ринку.

Дещо інша ситуація спостерігається серед вітчизняних туристичних компаній і турпроизводителей. Серед українських готелів і інших засобів розміщення активно використовують такі системи, як правило нові приватні готелі, готелі відповідають всім вимогам та стандартам якості європейського обслуговування і орієнтовані на іноземного клієнта. Вони змушені використовувати звичні для іноземців, системи бронювання і оплати послуг. Інші учасники цього ринку, включаючи і споживачів турпослуг досить мляво використовують таку схему роботи. Тому є наступні причини:

- причина недовіри і «страх». Багато компанії туристичного ринку з недовірою відносяться до роботи подібних систем, воліючи їм «живе» спілкування між менеджерами агентства та готелі, а також засоби Інтернет-спілкування. Також можна відзначити небажання працювати з такими системами через удаваній складності їх експлуатації, необхідності тривалого навчання і т.д.
- слаборозвинені сучасні платіжні системи. Тут, перш за все, потрібно сказати про обмежене використання кредитних карт, систем електронних платежів, систем віддаленого банкінгу. З одного боку, це пов'язано з ще тільки формується банківським сектором нашої країни, як щодо вартості їх послуг, так і асортименту. Особливо це стосується використання систем віддаленого управління банківськими операціями. З іншого боку, проблема, знову-таки, полягає в недовірі до таких платіжним системам, в основному з причини існуючої думки щодо недостатнього забезпечення безпеки їх функціонування.
- досить мала кількість представлених в системі Українських об'єктів розміщення і турпослуг. Така ситуація складається насамперед під впливом перерахованих вище факторів, так і з причини досить високої вартості володіння та обслуговування таких систем. Тим більше, що вони, як правило, використовуються з різними автоматизованими системами управління, що теж є дорогим придбанням.

Однак під впливом глобальних інтеграційних процесів, спрямованості зовнішньої політики нашої держави на співпрацю та партнерські стосунки з країнами Європейського співтовариства, Україна стає все більш впізнаваним як один з Європейських туристичних центрів. Це накладає певні вимоги на рівень сервісу, в тому числі щодо зручності придбання туристичних послуг.

Таким чином, можна стверджувати, що незважаючи на деякі стримуючі фактори, які являють собою лише тимчасові явища трансформується вітчизняної економіки, розвиток глобальних систем бронювання має великі перспективи і їх розвиток буде відбуватися одночасно з розвитком і інтеграцією національного туристичного сектора економіки в європейську і загальносвітову туріндустрію. Це підтверджує й офіційна статистика: щороку Україну відвідує все більше іноземних туристів.

Література

1. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. - Київ: Центр освітньої літератури, 2004. - 272 с.
2. Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму: Учеб. посібник. - Мн.: БГЭУ, 1999. - 644 с.
3. Ільїна Е.Н. Туроперейтинг: організація діяльності: Підручник. - М: Фінанси і статистика, 2003. - 256 с.
4. Александрова Ю. Міжнародний туризм: Навчальний посібник. - М: Аспект Прес, 2001. - 464 с.
5. Готельний та туристичний бізнес / Під ред. проф. Чудновського А.Д. - М.: Нолидж, 1996. - 312 с.
6. Єфремова М.В. Основи технології туристського бізнесу. Навчальний посібник. - М: Видавництво «Вісь-89», 1999. - 192 с.
7. Квартальнов В.А. Іноземний туризм. - М: Фінанси і статистика, 1999. - 312 с.
8. Квартальнов В.А., Романов А.А. Міжнародний туризм: політика розвитку. - М: Радянський спорт, 1998. - 136 с.
9. Котлер Ф. Маркетинг. Гостиприимство і туризм / Пров. з англ. під ред. Ноздревой Р.Б. - М: ЮНІТІ, 1998. - 787 с.
10. Чигир Л. Готельний бізнес: як організувати бронювання місць через Інтернет // Бізнес. - 2003. - № 24 (543). - С. 110-113.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.