Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Зима А.Г.
Бізнес-Інформ. - 2010. - №9. - С.67-69.

Порівняльний аналіз даних виїзного туризму

Наявний потенціал туристичної інфраструктури України має значні можливості для динамічного розвитку, але реалізується недостатньо, практично немає повноцінної, адаптованої до ринкових умов державної політики розвитку вітчизняного туризму, підвищення його економічної ефективності та пізнавальної цінності [1, с. 205].

У статті [2] автор підкреслював, що повільний процес модернізації застарілої інфраструктури та недостатня кількість залучень інвестицій в її розвиток призвело до того, що при наявності своїх Чорноморського та Азовського узбереж все більше жителів України відпочивають за кордоном. Метою статті є аналіз виїзного туризму з України в Туреччину - держава, яка бере найбільшу кількість туристів, що виїжджають щорічно оздоровлюватися з нашої країни.

Для виконання поставленої мети в статті вирішені наступні завдання:

- розглянута динаміка відпочиваючих у Туреччині з інших країн;
- на основі оцінки динаміки кількості туристів з України, що відвідали Туреччину, проведено аналіз відповідності прогнозних даних, опублікованих в статті [2].

Найбільш «розкрученим» напрямком для закордонного відпочинку є Туреччина. У 2009 р. туристичні компанії України відправили в цю країну близько 575,0 тис. туристів. У поточному році оператори заявляють про 15%-го збільшення обсягів продажів путівок і продовжують залучати туристів не стільки красою пляжного відпочинку, скільки альтернативними видами туризму - молодіжного оздоровчого, паломницького, спортивного, яхтового, освоюючи північне і південно-західне узбережжя Туреччини.

Популярність відпочинку в Туреччині зростає не тільки в Україні, але і не знижується в інших країнах Європи (рис. 1).

Динамика отдыхающих в Турции за 2009 год
Рис. 1. Динаміка відпочиваючих у Туреччині за 2009 рік [3]

На рис. 2 наведені цифрові показники загального турпотоку в Туреччину за останні чотири роки.

Общий туристический поток в Турцию в 2006-2009 гг.
Рис. 2. Загальний туристичний потік в Туреччину в 2006-2009 роках [3]

На рис. 3 наведені цифрові показники турпотоку в Туреччину громадян України.

Туристический поток в Турцию граждан Украины в 2006-2009 гг.
Рис. 3. Туристичний потік в Туреччину громадян України в 2006-2009 роках [3]

За підсумками 2009 року Туреччину відвідало 574,7 тис. українців, що на 21,35% менше, ніж у минулому році, наближаючись до показника 2007 року. Україна займає 12-е місце за кількістю туристів, що відвідали Туреччину в 2009 р., поступаючись Греції [3].

Розподіл потоку іноземних туристів по регіонах Туреччини показано на рис. 4.

Распределение иностранных туристов по регионам Турции
Рис. 4. Розподіл іноземних туристів за регіонами Туреччини [3]

На рис. 5 показано аналогічне розподіл за регіонами у процентному вираженні від усієї кількості прибулих туристів.

Распределение иностранных туристов по регионам Турции
Рис. 5. Розподіл іноземних туристів за регіонами Туреччини, % [3]

Показники туристичного регіону Анталія не викликають подиву, а майже аналогічну кількість іноземних туристів, які відвідують регіон Стамбула свідчить про цілеспрямоване усунення приймаючими турецькими туроператорами вектора відвідуваності в інші регіони (крім Анталії) з метою розвитку інфраструктури (готелі, міський транспорт і таксі, аеропорти) і, отже, зменшення офіційного безробіття в країні.

У статті [2] була проведена оцінка і прогнозні дані кількості туристів з України, які виїжджають до Туреччини з використанням індексів - як відносних величин, що характеризують зміну явищ у часі, просторі і ступеня відхилення від стандартів. Застосування індексного методу дозволяє отримати не тільки порівняльну характеристику зміни явищ у часі, де індекси виступають показниками динаміки, але і оцінити роль окремих факторів та елементів дослідження, а також здійснити прогноз на майбутні періоди.

Висновок. Статистичний аналіз і прогнозні значення показників виїзного туризму, проведені в 2007 р. [2] повністю себе виправдали, за винятком форс-мажорних обставин кінця 2008-початку 2009 року, коли світова економічна криза внесла свої «корективи».

За підсумками 2009 року світовий ринок туризму втратив близько 5%, недорахувавшись порівняно з 2008 роком 46 млн. туристів.

Література

1. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 - 2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кіл.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. інститут стратегічних дослідж., Інститут екон. прогнозування НАН України, Міністерство економіки та з питань європ. інтегр. України.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.- 416 с.
2. Зима А.Г. Аналіз виїзного туризму // Економіка розвитку. - 2007. - № 2(42). - С. 8-10.
3. Туреччина: підсумки - 2009 // Український туризм.- 2010.- № 2.- С. 31.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.