Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Жосану Вікторія Анатоліївна
Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції
«Стратегія розвитку України у глобальному середовищі». – Ялта. - листопад 2010 р. - С.158-161.

Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства туристичної індустрії

На сьогодні туризм істотно впливає на розвиток економіки країни і світового господарства в цілому, формує валовий внутрішній продукт, мобілізує значні фінансові й виробничі ресурси населення. Таким чином, за оцінками фахівців, в рекреаційно розвинених країнах діяльність курортно-рекреаційного господарства забезпечує до 50% всіх надходжень до бюджету [1, с.44].

За минулі роки в Україні, в тому числі в Автономній Республіці Крим було створено певні передумови для становлення і розвитку курортно-рекреаційного господарства та туристичної індустрії в цілому. Однак незважаючи на процвітання окремих курортних і туристичних центрів, в цілому галузь перебуває у занепаді. Це зумовлено такими факторами, як погано розвинена інфраструктура регіону, низька якість послуг, що надаються, невідповідність між очікуваннями споживачів туристичних послуг і результатом, який вони получають, достатньо високі ціни на туристичні продукти, недосконалість системи управління інноваційною діяльністю на підприємствах рекреаційної сфери, що й спричинило за собою відтік туристів, підірвавши привабливість регіону (таблиця 1). Ця обставина і визначає актуальність теми даного дослідження.

Таблиця 1

Туристичні потоки за 2000-2009рр. [2]
  Кількість громадян України, які виїжджали за кордон - усього* Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну - усього* Кількість туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України – усього** Із загальної кількості туристів:** Кількість екскурсантів**
іноземні туристи туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон внутрішні туристи
2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 1643955
2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 1874233
2002 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 1991688
2003 14794932 12513883 2856983 590641 344332 1922010 2690810
2004 15487571 15629213 1890370 43631 1012261 441798 1502031
2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562
2006 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 1768790
2007 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 2393064
2008 15498567 25449078 3041655 372752 1282023 1386880 2405809
2009 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 1909360

* Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України)
** За даними Державної служби туризму і курортів України


Тому саме здійснення стратегічно-інноваційної діяльності для підприємств рекреаційної сфери має стати одним з ключових чинників зростання обсягів надання послуг, поліпшення якості обслуговування споживачів, підвищення конкурентоспроможності турпідприємств в цілому. Таким чином, проблему вдосконалення управління інноваційною діяльністю на підприємствах туристичної галузі в Україні необхідно розглядати як складову частину економічних перетворень в країні, як основний елемент формування конкурентного ринкового механізму.

Саме тому випуск нових або оновлених туристичних послуг служить головній меті - виділенню, відмінності, диференціації продукції компанії на туристичному ринку і отримання за рахунок цього купівельних переваг. Розширення ділових операцій на ринку повинно здійснюватись підприємством на базі пропозиції покупцям спектру послуг, що кардинально відрізняються від послуг-аналогів за рахунок нових якостей, що і буде забезпечувати їх потенційну конкурентоспроможність на ринку.

Для цього підприємству необхідно розробити і реалізувати концепцію управління розвитком, яка повинна охоплювати всі заплановані, організовувані і контрольовані зміни в стратегії підприємства, структурі компанії. Управління розвитком повинно охоплювати організаційні, кадрові, комунікаційні та інформаційні аспекти діяльності турпідприємств. Так, наприклад, для вирішення проблеми невідповідності між очікуваннями споживачів туристичних послуг і результатом турпідприємство може розробити маркетингові стратегії такі як: планування очікування турпослуг високої якості через рекламу, засоби масової інформації і виправдовування очікування споживачів; не заявляти на ринку про високий якісний рівень турпродукту, а потім надати турпослугу, яка буде значно перевершувати очікування споживачів, тим самим приємно здивувати і задовольнити споживача. У рамках першої маркетингової стратегії можна відразу ж залучити велику кількість клієнтів, друга ж буде сприяти зміцненню прихильності споживачів і поступового їх збільшення.

Для забезпечення високої якості обслуговування споживачів турпродукту слід розробляти спеціальні правила обслуговування, які повинні містити систематичне навчання і тренування зайнятого в обслуговуванні персоналу, і бути безумовними для виконання.

Диференціація турпослуги залежить від розуміння потреб споживачів і спроби задовольнити їх за допомогою індивідуального підходу і з максимальною ретельністю. Тому необхідно створення стимулюючої системи культури обслуговування як на рівні турпідприємства, так і на рівні регіону, а також контроль за рівнем якості послуг, туристичних послуг споживачу, послуг і товарів підприємствам, що функціонують на туристичному ринку.

Таким чином, всі ці заходи дозволять підприємствам рекреаційної сфери вийти на новий рівень розвитку і бути конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Список використаних джерел

1. Арап Э.Х. Динамика развития курортно-туристического строительства крыма // Культура народов Причерноморья. - 2002. - №35. - С.42-45
2. Туристичні потоки [Електронний ресурс від 14.05.2010] / Державний комітет статистики України, 2010 Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.