Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Жмурко Ірина Олександрівна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
"Індустрія гостинності в країнах Європи". - 4-6 грудня 2009 р.
Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.- 176 с. - С.36-38.

Тенденції розвитку міжнародної торгівлі туристичними послугами в умовах динамізації

міжнародний туризм В умовах динамізації конкурентного середовища сфера туристичних послуг інтенсивно розвивається та стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, зростання добробуту населення.

Розвиток туризму може відігравати роль «локомотиву розвитку», тобто простимулювати розвиток усієї національної економіки, забезпечити міцні конкурентні переваги на світових ринках.

Очікується, що сектор туризму зростатиме завдяки збільшенню чисельності населення, підвищенню рівня життя людей, вдосконаленню та розширенню транспортних систем, збільшенню вільного часу, що є в розпорядженні людей, розвитку електронної торгівлі і телекомунікаційних технологій, а також завдяки іншим чинникам.

Туризму притаманні високі темпи розвитку. Так, якщо у 1950 р. туристичні подорожі здійснили 25 млн. осіб, то за півстоліття їх кількість збільшилася у 30 разів.

У майбутньому, навіть в умовах час від часу виникаючих політичних, економічних і екологічних криз, що часом виникають, очікується подальше динамічне зростання світового туризму. Згідно з прогнозами, до 2010 р. в інших країнах побуває близько одного мільярда туристів, а до 2020 р. їх вже буде нараховуватися 1,5 мільярда. За прогнозами фахівців, десятка країн - лідерів виїзного туризму у 2020 році матиме такий вигляд:

Таблиця 1.

Країни-лідери виїзного туризму у 2020 році
Країна Кількість міжнародних подорожей, млн. Частка ринку, %
Німеччина 163,5 10,2
Японія 141,5 8,8
США 123,5 7,7
Китай 100,0 6,2
Велика Британія 96,1 6,0
Франція 37,6 2,3
Нідерланди 35,4 2,2
Канада 31,3 2,0
Росія 30,5 1,9
Італія 29,7 1,9

Поряд із показниками кількості прибуттів туристів широко використовуються дані про надходження коштів од міжнародного туризму. Надходження статистика ВОТ розуміє як «прибутки країн від споживчих витрат туристів (тобто плата за товари і послуги), що здійснюються ними під час перебування на території якоїсь держави». За прогнозами ВОТ, загальний обсяг надходжень од міжнародного туризму в 2010 році становитиме 1325 млрд. дол. США, а глобальний попит на послуги туризму - 8972 млрд. дол.

Слід враховувати і те, що міжнародний туризм є важливим джерелом валютних надходжень до скарбниці будь-якої держави. Так, для 83% країн світу туризм є одним з п'яти основних джерел доходів, а для 38% країн - головним. Також впливає він і на загальний рівень зайнятості населення. Нині на індустрію туризму припадає близько 10% зайнятих в усьому світі.

Слід відмітити, що нині спостерігається досить швидкий, але надто нерівномірний розвиток світового туризму. Здебільшого світові туристичні потоки формуються і здійснюються між високо розвинутими країнами. Туризм між країнами, що розвиваються, розвинутий слабо. У середньому близько 2/3 міжнародних туристичних подорожей припадає на розвинуті країни і близько 1/3- на країни, що розвиваються.

За статистичною методикою ВОТ, держави - члени ВОТ поділені відповідно до географічних ознак на шість регіонів: Азіатсько-Тихоокеанський, Америка, Африка, Близькій Схід, Південна Азія і Європа. За термінологією ВОТ, країнами – постачальниками туристів є високорозвинуті країни: СІЛА, Канада, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Японія. Країни, що в основному приймають туристів, - Італія, Іспанія, Франція, Португалія, Швейцарія, Австралія, Мексика.

Для багатьох країн міжнародний туризм став вельми прибутковою галуззю економіки, а доходи від нього - важливою складовою національних бюджетів. Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних проектів з розбудови транспортної та готельно-туристичної інфраструктури (зокрема, аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію історичних пам'яток, музеїв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість життя корінного населення, і обслуговування туристів.

Слід відзначити деякі аспекти та тенденції розвитку міжнародної торгівлі туристичними послугами. Туризм, будучи сектором, який охоплює широкий спектр видів економічної діяльності, вважається однією з найбільших індустрій у світі, випереджаючи за деякими показниками інші великі галузі економіки. Розширенню туризму сприяють економічні, політичні, екологічні, соціально-демографічні, НТП й інші чинники. Останнім часом, неабияк впливають на структуру і напрям світових туристських потоків ТНК. Очікується, що протягом наступних 20 років масштаби міжнародного туризму збільшаться у три рази.

Серйозні порушення природного балансу негативно позначаються на сфері туризму. Стійка економіка, навпаки, служить надійним гарантом стабільного його розвитку. Ставки транспортних тарифів, політика оподаткування і ціноутворення, фінансова нестабільність, митні формальності, політична нестабільність і тероризм також значно впливають на індустрію туризму.

Особливу увагу потрібно приділяти статистиці туризму як на) міжнародному, так і на національному рівні. Очевидно, що зростання сфери туризму, що не контролюється, маючи за мету швидке отримання прибутку, часто дає негативні наслідки, оскільки завдає збитків навколишньому середовищу і руйнує сам базис, на якому функціонує і успішно розвивається цей сектор.

На сучасному етапі необхідно прогнозувати, а за можливості планувати та враховувати тенденції розвитку туризму на десятиліття уперед. А тому буде доцільно провести подальшу роботу з удосконалення нинішніх методів і методологій визначення статистичних даних та показників у галузі туризму.

У прогнозі розвитку туризму на найближчі 5 років, що був опублікований Єврокомісією, були відзначені такі основні тенденції розвитку світового туризму. Європейські країни стикнуться з жорсткою конкуренцією за доходи від туризму, що викликано перерозподілом туристичних потоків. Це вимагатиме від європейської туристичної індустрії подальшого підвищення якості туристичних послуг та створення нових привабливих видів туристичного продукту. Змінюватиметься тривалість туристичних подорожей у бік більшої кількості, проте менш тривалих поїздок зі зниженням витрат на одну поїздку. Формуватиметься тенденція зростання витрат на споживання якіснішого туристичного продукту. Зросте відносна вага міжконтинентальних подорожей з Європи в Азію, Америку, Австралію, країни Океанії тощо.

Інтеграція європейського туризму в світовий туристичний ринок та ефективний маркетинг сприятимуть зниженню негативного впливу сезонного фактору. В загальній структурі туристичних подорожей найбільш високими темпами будуть зростати подорожі з використанням швидкісних видів транспорту - авіації, швидкісного залізничного сполучення тощо.

Також зберігається тенденція зменшення числа туристів в організованих туристичних групах та збільшення відносної ваги сімейного туризму. Зростатиме попит на гнучкі індивідуальні, сімейні туристичні програми. Розвиток інформаційних технологій сприятиме підвищенню відносної ваги індивідуального бронювання і формування турів та скорочення строків бронювання. Найбільш значна туристична рухливість буде відмічена в двох вікових групах: серед літніх людей та молоді. Найвищими темпами буде розвиватися пізнавальний туризм та туризм з активним відпочинком. Одним, з основних мотивів після безпеки подорожі стане екологічний фактор.

Якщо туризм кінця минулого століття був відображенням переважно транспортних технологій, то тисячоліття, що настало, визначається чинниками, основними з яких будуть новітні телекомунікаційні технології та електрона торгівля. А це, в свою чергу приведе до включення в міжнародний туризм нових країн і регіонів світу, а також сприятиме збільшенню його масштабів та диверсифікації набору туристичних послуг.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.