Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Захарченко П.В.
Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - 15-16 вересня 2006 року, р. Бердянськ.

Динамічна модель управління стійким попитом на послуги санаторію

спрос и предложение Введення. Одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки України є подальше зростання та зміцнення економічного потенціалу організацій туристичної та курортно - рекреаційної сфери. Для дослідження таких систем у країнах з розвиненою економікою значного поширення отримує системна методологія дослідження тенденцій і вироблення практичних рішень на основі застосування комп'ютерних нелінійних динамічних моделей.

Область досліджень. Об'єктом дослідження виступає діяльність санаторію, який входить до складу ЗАТ «Приазовкурорт», що має розвинену інфраструктуру, хороші економічні показники і цілорічний цикл роботи.

Методи досліджень. У процесі проведення досліджень використовувались методи нелінійної динаміки, біфуркаційних аналізу і теорії хаосу. Базовим методом досліджень був метод економіко - математичного моделювання на основі застосування комп'ютерної техніки та спеціальних математичних пакетів програм.

Результати досліджень. Системні дослідження показують, що визначальною умовою оптимального поведінки курортних систем є їх нерівноважна самоорганізація, функціональна стійкість в нерівноважних станах. Тому основне завдання синергетичного управління полягає в адекватному описі топології областей ринкових атракторів, як центрів дисипативного структуроутворення економічної реальності.

В рамках дослідницького проекту з управління стійким попитом на послуги санаторію була побудована нелінійна динамічна модель діяльності санаторію по формуванню попиту на свої послуги у вигляді системи еволюційних рівнянь, проведено біфуркаційний аналіз її поведінки, визначені атрактори та досліджено фазовий портрет.

З метою пошуку керуючих змінних, які б істотно поліпшили ситуацію, була побудована нелінійна динамічна модель управління попитом з урахуванням залучення банківського кредиту для розширення пропозиції послуг. Комп'ютерне дослідження моделі при різних значеннях керуючих параметрів дозволило відшукати низку атракторів типу граничний цикл, що розрізняються своєю конфігурацією. Всі ці стани відповідають сталому поведінки санаторію по збільшенню попиту на надані послуги.

При чисельному дослідженні системи було знайдено таке співвідношення значень керуючих параметрів, при яких санаторій потрапляв в хаотичний аттрактор Лоренца, що також підтверджується показниками Ляпунова.

Висновки. В рамках проекту розроблена і досліджена група моделей, що дозволяє управляти стійким попитом на послуги санаторію. Проведено комп'ютерне вивчення моделей, визначено атрактори, досліджено фазові портрети і сценарій переходу до хаосу.

Література

1. Котляревський М.Б., Захарченко П.В., Управління санаторієм на основі комп'ютерних моделей його діяльності. // Збірка " Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреацій". - Донецьк: 2005. - с.266 - 274.
2. Захарченко П.В. Концепція розвитку корпоративної інформаційної системи ЗАТ "Приазовкурорт". // Збірник «Моделі управління в ринковій економіці». - Донецьк: 2004. - Випуск №7, том 2. - с.60-76.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.