Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Юдіна Ж.А.
Науковий керівник: к. ф.-м. н., доц. Веткина С.М.

Використання інноваційного потенціалу готелю для підвищення його конкурентоспроможності

Рівень конкуренції в готельному бізнесі неухильно зростає. Щороку будуються нові готелі і в умовах конкуренції, що посилюється, готельєри змушені безперервно шукати нові шляхи підвищення конкурентоспроможності своїх підприємств. На конкурентоспроможність готелю впливають безліч факторів. Сьогодні на передній план виходить здатність готелю створювати інновації. Відсутність інноваційної активності негативно позначається на конкурентоспроможності готелю. Для виживання в сформованих умовах жорсткої конкуренції готель повинен своєчасно і адекватно відповідати на зміни зовнішнього середовища і інновації в даному випадку є вигідним рішенням. Безперервне створення нововведень утворює потік потенційних змін, а вони, в свою чергу, призводять до реальних змін в діяльності готелю. Інновації є основою конкурентного потенціалу готелю, і забезпечують його сталий розвиток.

Здатність готелю здійснювати інноваційну діяльність залежить від його інноваційного потенціалу. Інноваційний потенціал - це сукупність всіх ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності (розробки, впровадження і поширення інновації) для отримання економічних, організаційних та інших видів благ.

Інноваційний потенціал включає матеріально-технічні, трудові, інформаційні, правові, соціальні та інші види ресурсів підприємства, а значить, є однією зі складових загального потенціалу організації [3]. Будь-яка інновація починається з ідеї, а ідеї генеруються людьми, тобто співробітниками готелю. Тому однією з важливих складових інноваційного потенціалу є творчий потенціал співробітників. Тим більше що в індустрії гостинності величезну роль відіграє людський ресурс. Творчість в наш час є економічним ресурсом і їм, як і будь-яким іншим ресурсом, необхідно управляти.

Менеджмент творчості необхідний тоді, коли організація прагне не просто вистояти, а й думає про розвиток, перспективи і збереження лідируючих позицій, а також у тих випадках, коли навіть при зростанні компанії, процес конкуренції настільки високий, що недолік нововведень призведе до відставання від конкурентів.

До функцій менеджменту творчості належать: інтенсифікація виробництва нових і ефективних ідей; розробка і виконання ефективних методик рішення нестандартних завдань; підтримка і супровід індивідуальних і групових процесів вирішення проблем та генерації нових ідей; оцінка творчих стилів персоналу; формування ефективних творчих команд; розвиток творчого потенціалу персоналу; організаційна та технічна підтримка творчості співробітників; усунення «блоків для творчості» та формування творчого клімату; оцінка творчого клімату; експертиза ідей і продуктів; контроль і фокусування творчості персоналу у відповідності з цілями і завданнями організації [1].

Проблемою російських підприємств (і готелів, зокрема), є безініціативність, відсутність у них мотивації на генерування ідей. «Ініціатива карається» - ці слова можна почути всюди. Але і на підприємствах, де за прояв ініціативи покарання не слід, немає масової генерації ідей. Відбувається це тому, що важливо створити умови для творчості, впровадити культуру творчості в готелі і мотивувати співробітників на висування ідей. Створення творчої культури в організації вимагає комплексного підходу і опрацьованого плану дій.

На першому етапі необхідно інформувати керівників усіх підрозділів готелю про важливість інноваційного розвитку підприємства, про те, які можливості воно дає. Для цього слід організувати робоче зібрання керівників вищого і середньої ланки.

Далі важливо донести інформацію про важливість інновацій в діяльності готелю співробітників готелю. Крім цього, кожен співробітник має бути обізнаний про місії готелю, його цілі, завдання і проблеми. Прозорість цієї інформації направить ідеї співробітників в потрібне русло і послужить фільтром ідей, сприяти створенню атмосфери довіри в готелі, а також мотивує співробітників на прояв ініціативи.

При цьому важливо інформувати новоприбулих співробітників про творчої культури готелю. Це дозволить приймати на роботу тільки зацікавлених співробітників і першого дня мотивувати їх на творчий підхід до вирішення завдань. Також для мотивації нових співробітників на висунення ідей слід зробити традицією привітну зустріч новачків (з врученням квітів, сувенірів). Це прискорить процес адаптації на новому робочому місці і надихне нового співробітника на ідеї.

На наступному етапі важливо створити творчу атмосферу в готелі. У співробітників повинне бути місце і час для творчості. Слід обладнати кімнату, в якій співробітники могли б відпочити, подумати і просто поспілкуватися один з одним. Дизайн кімнати повинен розташовувати до творчості. Наявність такої площадки створює низку ефектів, позитивно впливають на творчу атмосферу. По-перше, дає можливість відпочити і поміркувати, зміна діяльності позитивно позначається на творчому потенціалі працівника. По-друге, спілкування з колегами неформальній обстановці і обмін думками дає їжу для роздумів і мотивує на генерування нових ідей. А по-третє, підтримує позитивний настрій, а в хорошому настрої співробітники працюють ефективніше.

Ідеї не є результатом миттєвого осяяння. Для виношування ідеї потрібно час. При завантаженому графіку роботи у співробітників просто не буде часу на творчість. Тому важливо надати час на «просто подумати». Надання такої свободи забезпечить масовість ідей, а також підтримає атмосферу довіри в готелі.

Творчу атмосферу також можна підтримувати за допомогою колективної розробки правил і девізів. При цьому девізи та правила можуть бути розроблені на короткий період часу.

Вкрай важливим етапом є збір і обробка ідей, висунутих працівниками. Для організації збору ідей можна встановити ящик, куди співробітники зможуть опускати заявки на ідеї. Заповнення заявки в той же час стане додатковим фільтром ідей.

Не всі ідеї, запропоновані співробітниками, що реалізуються відразу. Багато з них можуть не знадобитися в даний час, але їх не можна забувати. Для зберігання ідей потрібен віртуальний портфель. Віртуальний портфель ідей - це, свого роду, база даних, в якій зібрані всі ідеї співробітників, і де їх можна швидко відшукати при необхідності. Створити таку базу можна, наприклад, у програмі «МодусДок», яка дозволяє зберігати файли різних форматів і забезпечує швидкий пошук даних файлів.

Для обговорення ідей і обміну ними слід проводити робочі наради керівництва і співробітників. Такі збори не повинні проводитися часто, так як важливо зібрати достатньо ідей, перш ніж обговорювати їх. Оптимальним тимчасовим проміжком для проведення зібрань може стати місяць.

Далі, слід мотивувати співробітників на творчість. Головним мотивуючим фактором стане впровадження ідей співробітників на практиці. Не обов'язково великих ідей. Головне показати, що керівництво відноситься до інноваційної діяльності готелі серйозно. Практичне втілення ідей підтверджує, що ідеї співробітників справді важливі для готелю. Усвідомлення цього факту підвищує ентузіазм співробітників, мотивує їх на генерування нових ідей.

Мотивувати співробітників на творчість, надихнути їх і підтримати творчий ентузіазм допоможуть також такі методи мотивації як організація конкурсів на кращі ідеї; нагорода авторів ідей; нагородження співробітників квитками на різні культурні заходи або путівками в готелі-конкуренти в якості гостей [2].

Зіткнення різних думок також сприяє ефективному генеруванню ідей. Тому рекомендується визначити тип мислення кожного зі співробітників і використовувати отримані знання для ефективної розстановки співробітників, а також індивідуальної мотивації.

І останнє, слід модифікувати систему навчання в готелі. Якщо вона спрямована лише на підвищення професійних навичок, навчальні заходи не сприяють розвитку творчого потенціалу. Потрібні також заняття з розвитку творчості в співробітниках, навчальні заходи, спрямовані на розширення кругозору, тренінги для розвитку емоційного інтелекту та інші.

Підтримувати лояльне ставлення до навчання можна за допомогою PR навчальних заходів. Наприклад, розсилкою новин про тренінгах і навчальних анонсуванням заходів.

План дій при впровадженні творчої культури для кожного готелю може мати свої особливості і повинен розроблятися для кожного готельного підприємства окремо.

Застосування даного підходу відкриє перед готелем нові можливості підвищення конкурентоспроможності. Крім того, підвищить лояльність співробітників до свого готелю, приверне в готель більш кваліфікованих і зацікавлених працівників і зменшить плинність кадрів, знизить опір співробітників нововведень. Образ інноваційного підприємства підвищує імідж готелю. А лояльні і позитивно налаштовані співробітники будуть працювати ефективніше, що підвищить якість обслуговування гостей.

Джерела та література

1. Дубина І.М. Управління творчістю персоналу в умовах інноваційної економіки - М.: Academia, 2009. - 374 с.
2. Кобел К. Мотивація в стилі ЕКШН: захват заразливий - М: Альпина Паблишерз, 2011. - 189 с.
3. Лєснікова О.В. Управління інноваціями на підприємствах індустрії гостинності: дисертація кандидата економічних наук. - Москва, 2009.
4. Ян де Кермадек. Інновації на підприємстві - це спільна справа. - Видавництво: Претекст Pretext, 2008 р. - 48 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.