Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Яхтовий туризм: світовий досвід і перспективи Санкт-Петербурга

Вже кілька років у Росії ведуться розмови про перспективність яхтового відпочинку, як окремого напрямку туристичної галузі, здатної залучати значні туристські потоки. У Санкт-Петербурзі яхтовий туризм був визнаний одним з пріоритетних напрямків розвитку туристичної галузі. Проте в даний час яхтовий туризм як окремий напрямок туризму в Петербурзі (як і в Росії в цілому) відсутня. І причинами цього є:

- Законодавчі та візові бар'єри, що обмежують розвиток туризму, пов'язаного з використанням водних видів транспорту;
- Забруднені і важкопрохідні фарватери, відсутність розроблених яхтових маршрутів, достовірних лоцій та необхідного навігаційно-гідрографічного забезпечення1;
- Відсутність інфраструктури, необхідної для прийому та обслуговування яхт, в тому числі чартерних компаній по оренді яхт.

Дані проблеми повною мірою характерні для Санкт-Петербурга та інших потенційних центрів яхтового туризму країни.

Яхтовий туризм - вид відпочинку, що передбачає тимчасові виїзди туриста за межі постійного місця проживання з метою короткострокового подорожі, протягом якого засобом пересування і основним місцем ночівлі є маломірне судно (вітрильна або моторна яхта), що перебуває у власності або взяте в оренду.

Поява і поширення яхтового чартеру (оренди яхти на період відпочинку) вплинуло на розвиток яхтового туризму і сприяло його доступності для середнього класу (за закордонними мірками). На сьогоднішній день цей напрям відпочинку генерує значну частину туристичного потоку на популярних курортах країн світу, в тому числі в Європі. Так, наприклад, щорічна кількість яхтових туристів у Греції становить близько 2 500 тисяч чоловік, у Франції - 1 200, в Італії - 700, у Швеції - 120, у Фінляндії - 30, в Естонії - 20.

Привабливість цих країн для яхтових туристів обумовлена природно-кліматичними факторами, високим рівнем сервісу і доступністю. До них відносяться:

- Наявність безпечних маршрутів
- Достатня кількість марін прийнятної якості (спеціально обладнані стоянки для яхт)
- Наявність чартерних компаній, що займаються організацією яхтового відпочинку.

Ключові характеристики галузі країн-лідерів яхтового туризму в Середземноморському регіоні та північній Європі представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Ключові показники яхтової туристської галузі деяких європейських країн
Країна Кількість марін Загальна місткість, кількість яхт Кількість чартерних компаній, Вартість оренди яхти, €/тиждень2
Італія 114 39 900 350 2300-8000
Франція 158 55 000 300 8900-25000
Греція 241 67 000 600 1900-7300
Швеція 273 15 359 60 1950-5200
Фінляндія 96 4 500 19 2300-4700
Естонія 52 2 600 6 3100-4000

Безперечно, країни з теплим кліматом привертають значно більше число яхтових туристів і, відповідно, володіють більш розвиненою інфраструктурою та ресурсною базою. Проте і в країнах північної Європи на яхтовий відпочинок припадає значна частка туристського потоку - як в'їзного, так і внутрішнього.

Якщо розглядати перспективи Санкт-Петербурга як центру яхтового туризму, то можна провести порівняльний аналіз з містами, що володіють схожими природно-кліматичними умовами, але при цьому яхтовий туризм розвивається активними темпами (див. таблиця 2).

Таблиця 2.

Порівняльна характеристика Санкт-Петербурга як центру яхтового туризму в порівнянні з великими містами країн Балтійського регіону (на початок 2010 року)
Параметри Центри яхтового туризму
Санкт-Петербург Таллінн Турку Стокгольм
Кількість жителів, тис. чол. 4 593,9 404,6 174,9 810,2
ВВП на душу населення, $ 16 239 21 094 36 217 55 427
Кількість марін, од.3 11 20 37 39
Загальна місткість марін, місць4 1 200 1 100 1 700 2 500
Кількість яхт 1 300 800 1 200 1 700
Кількість в'їзних туристів, тис./рік 4 600 950 550 7 000
Кількість яхтових в'їзних туристів, чол/рік5 чартер - 7 300 11 400 16 800
власн. 60 3 200 4 900 7 200
Середній мінімальний чек 1 яхтового туриста, євро/доба чартер - 2780 2850 2822
власн. 25 20 25 23
Мінімальні надходження від яхтового туризму, тис.євро 1,5 20 400 32 600 47 500

Яхтові туристи діляться на тих, хто прибувають в дестинацію на власній яхті і на тих, хто знімає яхту в оренду у оператора безпосередньо на курорті. У першому випадку, середній чек яхтового туриста включає виключно оплату стоянки судна в марині і додаткові послуги (підключення до електроживлення, послуги пральні або ін.). У разі оренди яхти, добовий середній чек крім стоянок і послуг на маринах увазі вартість оренди яхти без команди (сюди ж включаються обов'язкові платежі по прибиранню яхти по закінченню періоду оренди судна). Очевидно, що найбільш вигідним для дестинації (для Санкт-Петербурга в тому числі) є формування флоту, здатного надавати значну кількість яхт в оренду туристам з метою отримання прибутку.

Серед міст, з якими порівнюється Санкт-Петербург, найбільший дохід від яхтового туризму отримує Стокгольм за рахунок великої кількості туристів. Рівень цін на обслуговування яхт в Швеції нижчий, ніж у Фінляндії і складає в середньому 23 євро на добу.

Турку щорічно відвідують близько 16 300 яхтових туристів, які приносять дохід від 32 600 тис. євро в рік.

Естонія в цілому, як центр яхтового туризму, знаходиться на початковому етапі розвитку. При середньому щорічному кількості яхтових туристів по країні в цілому близько 21 000 чоловік, р. Таллінн відвідує не менше 10 500 яхтових туристів щороку.

Санкт-Петербург, як центр яхтового туризму, відвідує близько 60 чоловік в рік. Існуючий потенціал Санкт-Петербург при належному рівні розвитку інфраструктури може дозволити приймати не менше 40 000 яхтових туристів щороку.

Санкт-Петербург володіючи потенціалом центру яхтового туризму, має ряд недоліків і перешкод для його розвитку. SWOT-аналіз дозволяє виявити негативні і сприятливі фактори для розвитку напрямку.

SWOT-анализ

Позиціонування Санкт-Петербурга на ринку яхтового відпочинку передбачає необхідність мати стратегію досягнення цільового стану. Така стратегія пропонувати шляхи вирішення основних проблем:

Інфраструктурні. В даний час на 16 тис. регулярно використовуваних маломірних суден, припадає не більше 50 причалів загальною місткістю близько 6000 місць, з яких не більше 1 200 призначені для гостьових яхт6.

З існуючих марін, належать чинним яхт-клубах і підтримуючих в задовільному стані, не всі мають можливість прийняти гостьові суду.

Середня кількість гостьових місць причалів, які здатні розмістити гостьові яхти, становить близько 15-20 місць.

У місті існує лише одна чартерна компанія з незначним флотом, по більшій частині не призначеним для тривалих подорожей.

Нормативно-правові. Чинне законодавство забороняють плавання суден під іноземним прапором по внутрішніх водних шляхах Російської Федерації. А існуючий візовий режим ускладнює організацію туристської поїздки до Росії, що стримує розвиток яхтового туризму.

У країні відсутнє законодавче регулювання створення транспортної інфраструктури для маломірних суден.

Ресурсні. В даний час у Петербурзі, відсутні навігаційні карти на акваторію Санкт-Петербурга і прилеглих акваторій.

Велика частина фарватеру Санкт-Петербурга знаходиться в незадовільному стані, характеризується високим ступенем забруднення і може бути небезпечною.

Цільовим станом розвитку яхтового туризму в місті на першому етапі може бути:

- Число заходів маломірних суден до 16 000 в рік;
- Зростання загального туристичного потоку за рахунок яхтових туристів на 60 000 чоловік в рік;
- Формування в Санкт-Петербурзі першого центру яхтового туризму міжнародного рівня в Росії;
- Збільшення надходжень від туристичної діяльності до бюджету міста.

Джерело: http://www.mcd-pkf.com/publication/consulting/publ_23.html


1 Навігаційно-гідрографічне забезпечення - комплекс заходів, здійснюваних з метою створення сприятливих у навігаційному відношенні умов для точного і безпечного плавання суден.
2 Розглядаються яхти довжиною до 20 м. на 4-х туристів, без команди, у високий сезон.
3 Діючі марини приймають гостьові суду в місті та найближчих околицях.
4 Загальна кількість місць в маринах міста і найближчих околиць, які беруть гостьові суду. При цьому кількість гостьових місць у кожній марині становить приблизно 30% від загальної місткості.
5 Чартер - туристи, які орендують яхту безпосередньо в центрі яхтового туризму. Власн. - туристи, які прибули на власній яхті.
6 Маються на увазі безпосередньо яхти, призначені для відпочинку мінімум 2 осіб не рахуючи екіпажу і обладнані для відпочинку з ночівлею.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.