Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Ячменева В.М., Чугунова Т.М., Виноградов Н.В.
Культура народів Причорномор'я. - 2011. - №218. - С.225-228.

Аналіз існуючих методик підрахунку рекреантів

Актуальність. Для АР Крим рекреаційна діяльність є пріоритетним напрямом розвитку економіки, внаслідок чого стає неминучим процес зміни співвідношення між сферою послуг і виробничою сферою у структурі економіки АР Криму. По мірі збільшення потоку рекреантів сфера послуг поступово збільшує свою питому вагу в структурі економіки. Зміни потоку рекреантів викликають необхідність у дослідженні, його структури та якості, оскільки від цього залежить як рекреаційне навантаження на регіон, так і навантаження на суб'єкти економіки регіону. Крім цього необхідно підготувати існуючі рекреаційні ресурси, місця розміщення до прийому рекреаційного потоку, тому виникає необхідність в постійному обліку рекреантів на території АРК, щоб охопити всіх турботою і увагою.

Аналіз публікацій. Проблемами обліку відпочиваючих на рекреаційних територіях почали займатися в 70-80-х роках ХХ століття, проте дана проблема досі не є повністю вирішеною. Вирішенням проблем обліку рекреаційного потоку займалися радянські, зарубіжні вчені, науковці країн СНД, проте в їх працях універсальна методика обліку рекреантів ще не запропоновано. Важливість обліку, контролю і планування потоку рекреантів розглядалася в роботах В.С. Преображенського [12], Н.С. Мироненко, Твердохлєбов І.Т. [10], Л.О. Багрова, П.Д. Подгородецького [13], О.М. Ігнатенко [14]. Питання підрахунку рекреантів також розкривалися у працях Т.В. Ніколаєнко [5] і Л.Г. Лук'янова, В.І. Цыбуха [1], однак конкретні пропозиції щодо методики підрахунку відпочиваючих в даних роботах відсутні.

Метою дослідження є проведення порівняльного аналізу існуючих методик підрахунку рекреантів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати і розширити структуру рекреаційного потоку;
- провести порівняльний аналіз методик підрахунку рекреантів, виявити їх переваги і недоліки

Виклад основного матеріалу. Перш ніж приступити до дослідження сутності рекреаційного потоку уточнимо понятійний апарат, до якого відносяться такі поняття, які були виведені при аналізі літератури: рекреаційний потік - це кількість рекреантів, на території АР Криму, протягом року. Під внутрішнім рекреаційним потоком буде розумітися кількість рекреантів, які проживають у межах рекреаційного регіону, адміністративної території АР Крим, які скористалися рекреаційними послугами протягом року. Під зовнішнім рекреаційним потоком буде розумітися кількість рекреантів прибулих в рекреаційний регіон: на територію АР Крим з інших регіонів України, а також відпочиваючі з інших країн, тобто всі, хто в'їжджає на територію АР Крим з метою відпочинку, протягом року. Рекреаційним регіоном мезорівня, будемо вважати АР Крим у відповідності з встановленою адміністративної кордоном. Рекреаційна територія - це велика ділянка суші або водної поверхні, призначений для відпочинку людей, відновлення їх здоров'я і працездатності, спеціально для цього підготовлений і обслуговується кваліфікованим персоналом. Дані поняття дозволяють визначити напрямок, у якому буде проводитися дослідження.

Рекреаційний потік за своєю структурою складається з організованих і неорганізованих рекреантів. Організовані рекреанти - це всі ті рекреанти, які скористалися для свого відпочинку туристичними компаніями і придбали путівки. Облік організованих рекреантів труднощів не викликає, оскільки даний вид рекреатов підраховується органами статистики за наданими їм звітності по засобах розміщення. У свою чергу неорганізовані рекреанти - це ті люди які не набували путівок і вирушили на відпочинок самостійно. Зробити підрахунок неорганізованих рекреантів складно, але існують певні методики підрахунку, характеристика яких представлена в табл. 1

Таблиця 1.

Коротка характеристика методик підрахунку рекреантів.
Назва Сутність Показники Переваги Недоліки
Методика підрахунку по хлібу Підрахунок кількості рекреантів проводилася по споживанню хліба в регіоні, виходячи з норми споживання на людину. Vвып. - обсяг випічки на хлібозаводах;
Vпр.-обсяги продажу в магазинах.
Дозволяє визначити кількість рекреантів На даний момент неактуальна;
вимагає централізованих поставок хліба.
Сатилиты Для послуг рекреаційної сфери, та супутніх товарів в єдиній електронній системі присвоєні відповідні коди Vр.у. - обсяг реалізованих послуг;
Vр.с.т.-обсяг реалізації супутніх товарів;
n - кількість операцій.
- Дозволяє визначити дохід з рекреаційної сфери;
- зручна при наявності єдиної електронної системи.
- Вимагає 100% електронного взаєморозрахунку;
- Необхідна єдина електронна система;
За мобільним операторам По вишках обслуговування проводиться підрахунок кількості обслуговуваних абонентів, з числа яких визначається кількість рекреантів. Концентрація абонентів на зону обслуговування;
Vсети - обсяг мережі;
n - операторів;
n - абонентів.
Дозволяє визначати напрями рекреаційного потоку і концентрацію абонентів. - Досить обмежена;
- вимагає надання конфіденційної інформації;
- вимагає співпраці з операторами мобільного зв'язку;
- у однієї людини може бути кілька сім-карт, або на одну сім'ю може доводиться один телефон.
НАПКБ Підрахунок за пасажиропотоком прибулих в регіон, і убывших з нього V - обсяг проданих ж\д квитків Дозволяє визначити кількість рекреантів въехаших - Не враховує кількість рекреантів серед жителів регіону;
- Враховує не всі види транспорту

Таким чином ми бачимо, що на даний момент в Україні існує чотири методики обліку рекреантів, кожна з яких має свої особливості. У методиці розробленої і використовуваної в СРСР рекреантів вважали за непрямими показниками: обсяг випічки хліба і його продажу. Отримати таку інформацію в планово-адміністративній економіці не складало труднощів, так як все було централізованим забезпечення і постачання продуктів, в тому числі і хліба не був винятком. Інформація, одержувана у хлібозаводів, про динаміку зміни обсягів випічки, використовувалася для підрахунку загального потоку рекреантів, і оскільки хлібозаводи здійснювали поставки хліба безпосередньо в санаторії, пансіонати, піонерські табори, бази відпочинку і т.д. таким чином, підраховували організованих відпочиваючих. Облік неорганізованих відпочиваючих проводився на основі інформації щодо динаміки зміни обсягів продажу хліба, надається магазинами. На основі існуючої норми споживання хліба на людину, за обсягом збільшення його продажу, у сезон, проводився розрахунок кількості рекреантів. Однак, вчасно переходу з планово-адміністративної економіки, яка була присутня в СРСР, в ринкову, після розпаду СРСР і утворення незалежної України, підрахунок по даної методики став складним і трудомістким. Оскільки виробництво і постачання хліба перестали бути централізовані, з'явилася велика кількість приватних хлібопекарень, а також з'явилися хлібопекарні для особистого користування. Після всіх цих змін отримати достовірну інформацію про випічці хліба і обсягах продажів стало практично неможливо.

В Європейських країнах, в яких існують рекреаційні регіони облік доходу від неорганізованих рекреантів проводитися за сателітам, за допомогою банківської системи, в якій створено довідник, у якому рекреаційних послуг і супутнім рекреаційній сфері товарів присвоєні відповідні коди. Таким чином, коли рекреант оплачує якусь рекреаційну послугу або товар, інформація про це надходить у відповідну інформаційну базу, яка виробляє облік споживання послуг у рекреаційній сфері.

Таким чином, дана методика дозволяє враховувати обсяг надходжень від реалізованих послуг у рекреаційній сфері, обсяг продажу супутніх товарів, а також кількість операцій. В цілому вся система дає інформацію про дохід, отримуваний в рекреаційній сфері. Ключовим моментом для формування цієї методики є створена єдина електронна інформаційна система, за допомогою якої і відбувається збір цієї інформації. Ця система дає результат надходжень від рекреаційної діяльності, однак, такий підхід не дає кількісних результатів підрахунку відпочиваючих.

При розгляді можливості застосування даної системи в Україні, виявляється цілий ряд проблем.

По-перше, необхідно що б всі розрахунки проводилися за допомогою електронних систем (за допомогою банківських карток), виключаючи розрахунок готівкою. В Україні ж на даний момент більшість розрахунків здійснюється готівкою грошовими засобами, в той час як у свідомості європейців готівкові гроші давно вже відійшли на другий план.

По-друге, в Україні відсутня єдина електронна система з обліку операцій, яка дозволила б проводити подібний облік, в той час як в Європі вона давно створена і функціонує. Формування єдиної електронної системи обліку операцій в Україні, проект дорогий і даний момент не представляється можливим його здійснити.

По-третє, в Україні певна частка підприємств рекреаційної сфери, наприклад, такі як засобу розміщення і т.д. є приватним сектором і не ведуть ні статистичного обліку ні електронних взаимрасчетов.

Однією з останніх методик є методика обліку рекреантів за допомогою мобільних операторів. Джерелами інформації є оператори мобільного зв'язку, а інформація, на основі якої здійснюватися облік - це концентрація абонентів, яка відстежується по вишках покриття мобільних операторів, на певних територіях. Суть даної методики полягає в тому, що розроблені критерії, за допомогою яких абонент визнається чи не визнається рекреантом, на певній території. Однак істотними недоліками цієї методики обліку неорганізованих рекреантів є те, що вона досить обмежена: по-перше, на одну сім'ю приїхала на відпочинок, наприклад, з іншої держави може бути один мобільний телефон, а при цьому сім'я складатися з чотирьох осіб; по-друге, інформація про переміщення абонентів є конфіденційною, і відстеження оператором переміщення може порушити громадянські права людини; по-третє, сама методика більше спрямована на вивчення рекреаційного потоку протягом доби, так як за більш тривалий період важко.

Розглянемо методику розроблену Національною академією природоохоронного і курортного будівництва (НАПКБ, і використовується на даний момент Міністерством курортів і туризму АР Криму. За основу для розрахунку береться інформація про кількість в'їхали залізничним транспортом рекреантів на територію АР Криму: пасажиропотік (табл. 2).

Таблиця 2.

Розподіл пасажиропотоку за видами транспорту.
Вигляд транспорту Залізничний Пором Авіа Інші види
Обсяг пасажиропотоку від загального, % 90 5 4 1

При складанні цієї методики було визначено, що 90% всіх приїжджих людей прибувають на територію АР Криму залізничним транспортом, і це було прийнято за основу при проведенні розрахунків кількості відпочиваючих, 10% припадало на інші види транспорту, а саме: на поромну переправу доводилося 5% пасажиропотоку, на авіа транспорт 4%, на інші види транспорту 1% прибулих. Джерелом інформації є транспортні компанії: «Укрзалізниця», Аеропорт «Сімферополь», поромна переправа р. Керч, які надають інформацію про кількість проданих квитків або перевезених пасажирів, що є вхідною інформацією для методики.

В ході аналізу даної методики було виявлено, що ряд недоліків:

1) не всі види транспорту були врахованими;
2) тривалість курортного сезону є необ'єктивною;
3) внутрішній рекреаційний потік ніяк не розглядається;
4) питомі ваги пасажирів, які приїхали різними видами транспорту визначені не коректно.

У даній методиці не враховуються всі види транспорту: автомобільний транспорт залишається не врахованим, не дивлячись на те, що є досить популярним і широко використовується населенням, тому цей вид транспорту не можна залишати без уваги; також останнім часом популярність набрало подорож автостопом, цей вид пасажиропотоку став займати значну частку, і також вимагає обліку. Отже, істотна частка пасажиропотоку не бралася до уваги, а значить залишилася не облікованої, це стосується і рекреантів в даному пасажиропотоці. Сформована ситуація вимагає внесення певних змін існуючу методику і вдосконалювати її.

Курортний сезон у даній методиці 2003 року розглядається як період з 1.06 по 20.09. Практика показала що сезон невиправдано звужений, його тривалість набагато довше, таким чином, нами пропонується розглядати курортний сезон як період з 1.05 по 20.10 в кожному році.

Також потребує змін частка людей перебувають залізничним транспортом, у даній методиці вона становить 90% від загального пасажиропотоку, але оскільки не враховувалися люди перебувають автомобільним транспортом та автостопом, доцільно знизити частку прибувають залізничним транспортом до 70%. Також, в ході проведення соціологічного дослідження, було виявлено, що авіа транспортом прибуває близько 6% усього пасажиропотоку, на поромну переправу припадає 4%, на автомобільний 19% і 1% рекреантів прибуває автостопом.

В ході аналізу даної методики було виявлено, що відсутні будь-які методи обліку рекреантів серед жителів рекреаційного регіону, виходячи з чого нами буде запропоновано методику обліку даного виду рекреантів, яка внесе суттєві поправки в існуючу методику.

Таким чином, характерними відмінностями від існуючої методики є уточнення джерел інформації для розрахунків рекреантів: розширення переліку виду транспортів, а також введення нового елемента рекреаційного потоку у вигляді рекреантів жителів Криму.

Висновок. Таким чином, можна зробити висновки, що в роботі дана характеристика існуючими методиками підрахунку рекреантів, визначено переваги та недоліки кожної з методик: «методика обліку рекреантів з допомогою хліба», «методика обліку рекреантів за допомогою сателітів», «методика обліку рекреантів по мобільним операторам», «методика НАПКБ, обліку рекреантів за пасажиропотоком». Був проведений аналіз кожної з представлених методик, під час якого було виявлено особливості кожної методики, системи показників, а також переваги і недоліки. Були визначені передумови та можливості застосування методик на території України. Була виявлена найбільш оптимальна методика обліку рекреантів на даний момент, якій опинилася «методика НАПКБ, обліку пасажиропотоку», проте її аналіз показав, наявність певних недоліки основні напрями вдосконалення, будуть далі докладно представлені.

Застосування даної методики на території АР Крим дозволить планувати рекреаційну навантаження на регіон, що дозволить більш ефективно здійснювати підготовку підприємств усіх видів діяльності до прийому рекреантів, підприємств пов'язаних з рекреацинной галуззю, а також дозволить рекреаційний об'єктах бути готовими для ефективного обслуговування максимальної кількості рекреантів. Забезпечення при цьому співвідношення ціни і якості повинно бути адекватним.

Джерела та література

1. Лук'янова Л.Г Рекреаційні комплекси: учеб. посібник / Л.Г. Лук'янова, В.І. Цибух; під заг. ред. Федорченко В.К.. - К: Вища шк., 2004. - 346 с.: іл.
2. Боків М.А. Стратегічне управління рекреаційними підприємствами в умовах перехідної економіки / М.А. Боків. - СПб.: ІНЖЕКОН, 2001. - 220 с.
3. Чистобаев А.І. Економічна та соціальна географія: новий етап / А. В. Чистобаев, М. Д. Шарыгин. - Л., 1990. - 160 с.
4. Преображенський В.С. Основні концепції та моделі рекреалогії / В.С. Преображенський // Теоретичні проблеми рекреаційної географії / В.С. Преображенський, В.А. Квартальнов. - М., 1989. - 180 с.
5. Ніколаєнко Т.В. Процес рекреаційного освоєння регіону (на прикладі Криму) / Т.В. Ніколаєнко. - Сімферополь, 1998. - 31 с.
6. Донський Д.В. Управління ресурсами туристичних підприємств на основі аналізу потоків заявок та обслуговування / Д.В. Донський // Міжнародна науково-практична конференщя "Інвестиції та пріоритети епохи глобализації: вплив на національну економіку та окремий бізнес" (14-15 лютого 2008 р.): зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2008. - Т. 3. - С.76-78.
7. Менеджмент закладів оздоровлення та відпочинку в рекреації: навч.-метод. посіб. для студ. i фахівців / за ред. В.І. Пономаренка. - К.: Денеб, 2005. - 416 с.
8. Мироненко Н.С. Рекреаційна географія / Н. С. Мироненко, І. Т. Твердохлєбов. - М.: Моск. ун-т, 1981. - 207 с.
9. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: учеб. / Покропивний С.Ф.. - К.: Хвиля-Прес, 1995. - 582 с.
10. Преображенський В.С. Теоретичні основи рекреаційної географії / В. С. Преображенський. - М: Наука, 1975. - 223 с.
11. Багрова Л.А. Фізико-географічні (природознавчі) основи рекреаційної географії: навч. посібник / Л.О. Багрова, П.Д. Підгородецька. - Сімферополь: СГУ, 1982. - 64 с.
12. Ігнатенко О.М. Територіальні рекреаційні системи: наукові основи розвитку і функціонування: учеб. посібник / А.М. Ігнатенко. - К.: Чернівецький держ. ун-т, 1989. - 87 с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.