Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Воскресенський В.Ю. Міжнародний туризм

Глава 2. Географія туристських ресурсів світу

2.5.2. Сучасні особливості розвитку туризму в Росії

На жаль, в даний час рекреаційний потенціал Росії використовується слабо. Серед основних причин слабкого розвитку внутрішнього туризму, можна відзначити наступні: відсутність твердих гарантій приватної власності, економічна нестабільність в країні, низький рівень сервісу та ділової культури, відсутність телекомунікаційних засобів, екологічні проблеми.

Незважаючи на проблеми, які гальмують розвиток туризму, Росії щорічно відвідує кілька мільйонів туристів (3,1 млн 200 2 р. [61]. Згідно з результатами опитувань, у середньому іноземний турист витрачає в нашій країні близько 1000 дол. США за поїздку (без урахування вартості турпакету) [32]. Таким чином, показник чистого економічного добробуту» Росії зростає більш ніж на 3 млрд. дол. США в рік.

Як відомо, пов'язано з туризмом поява мультиплікативного ефекту. Зробимо спробу визначити значення мультиплікатора туристських витрат для Росії. Для індустрії туризму і гостинності припустимо, що значення мультиплікатора прямо пропорційно масштабу економіки аналізованого об'єкта [68].

Зробивши таке припущення, можна говорити про наявність 201 кореляційної залежності між значенням ВНП країни та туристичного мультиплікатора витрат в ній. Знайдемо рівняння залежності мультиплікатора від значення ВНП, використовуючи кореляційно-регресійний аналіз (Додаток 2). Розглядаючи рівняння регресії у формі лінійної функції отримаємо залежність мультиплікатора () від ВНП (X) у вигляді:.

Підставивши в рівняння ВНП Росії 253 млрд дол. США замість значення Х отримаємо мультиплікатор туристських витрат для нашої країни - 1,3. Отже, кожні 1000 дол., витрачені в Росії іноземними туристами, в результаті мультиплікативного ефекту збільшуються в 1,3 рази. Невисоке значення мультиплікатора обумовлено слабкістю економіки Росії і нерозвиненістю туристичної інфраструктури країни. Згідно з відомостями, одержаними від іноземних туристів, в інфраструктурі туризму Росії вимагають розвитку насамперед засоби транспорту і розміщення (рис. 2.3).

Сферы инфраструктуры туризма в России

Незважаючи на наявні труднощі, туристична індустрія в Росії може стати важливим сектором економіки. Цьому має сприяти проведення наступних заходів. По-перше, потрібно включення туризму в перелік пріоритетних напрямів структурної перебудови російської економіки; по-друге, слід створити нормативно-правову базу розвитку туризму, що відповідає міжнародній практиці; по-третє, доцільно забезпечити формування економічних механізмів стимулювання розвитку внутрішнього і 202 міжнародного туризму та формування сприятливих умов для кооперації туристичних, банківських, транспортних та готельних структур.

Росія - найбільша за площею держава світу. Освоєння туристичних ресурсів такої країни, як Росія, неможливо без розвинутої транспортної мережі. В даний час одним з найбільш широко використовуваних видів транспорту в країні є залізничний транспорт. У цьому зв'язку одним з перспективних видів туризму в Росії може стати залізничний туризм.

Важливим сегментом туристичного ринку в Росії може стати організація спеціалізованих туристично-екскурсійних поїздів за заздалегідь спланованим маршрутами. Можливий, наприклад, маршрут «Російська Північ» (Москва - Псков - Новгород - Санкт-Петербург - Москва). Залізничний туризм активно розвивався в радянський період, коли організовувалися одноденні туристичні поїзди: «Потяг здоров'я», «Сніжинка», «Лижник» та ін. мабуть, доцільно повернення до практики минулих років.

Туризм в Росії може стати фактором регіонального розвитку, зокрема, аграрних, депресивних, піонерних районів, малих і середніх давньоруських міст. В нашій країні видається також важливим поєднувати розвиток перспективного в міжнародному плані екологічного туризму з проблемами розвитку природоохоронних територій та вирішенням екологічних проблем.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.