Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Віндюк А.В.
Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка.
Серія: Педагогічні науки. - 2009. - №10 (173). - С.5-9.

Роль дисципліни «Організація спортивної анімації» у професійній підготовці майбутніх спеціалістів готельно-курортної справи

спортивна анімація У статті аналізується досвід підготовки аніматорів в Класичному приватному університеті м. Запоріжжя, дається характеристика змісту дисципліни «Організація спортивної анімації». Велику увагу надається методиці організації і проведення рухливих ігор і аеробіці.

Ключові слова: анімація, спортивна анімація, аеробіка.

Постановка проблеми. Останнім часом у світі інтенсивно розвивається індустрія туризму. У зв’язку з цим пред’являються нові вимоги до професійної підготовки фахівців готельно-курортної справи. Особливо гостро відчувається недолік фахівців, так званих «аніматорів», для організації дозвілля в готелях, базах відпочинку, санаторіях, пансіонатах. В.К. Федорченко дає наступне визначення, аніматор – це фахівець і організатор рекреаційної діяльності туристів [1]. На думку С.І. Байліка, аніматор – масовик-витівник у сфері гостинності, що займається організацією культурно-масових заходів, розвагою гостей і дозвіллям відпочиваючих [2].

Мета роботи – визначити рівень готовності студентів до організації різних видів відпочинку з особами різного віку, підлоги, інтересів, а так само шляхи вирішення даной проблеми.

В Класичному приватному університеті міста Запоріжжя здійснюється підготовка бакалаврів спеціальності «Готельне господарство». Студенти в літній період проходять стажування на базах відпочинку, у санаторіях, таборах відпочинку на побережжі Азовського, Чорного морів, а також в готелях Анталії, Туреччина.

Багато студентів працюють як аніматори. Необхідність введення даної дисципліни виникла після підведення підсумків проходження практик і стажувань студентів у літній період у готелях, базах відпочинку, санаторіях вітчизняних і закордонних курортів. Було з’ясовано, що студенти мають недостатній рівень професійної підготовки як спортивного аніматора, відчували утруднення при організації та проведенні рухливих ігор, заходів з використанням елементів різних видів спорту та аеробіки, особливу складність викликало проведення ігор і розваг на воді.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, узагальнення досвіду і практики організації анімації, педагогічний експеримент.

Організація дослідження. З 2007-2008 учбового року в учбовий план підготовки бакалавра спеціальності «Готельне господарство» була введена нова дисципліна «Організація спортивної анімації» (72 години). Дисципліна віднесена до варіативної частини, «за вибором студента».

Дана дисципліна вивчається протягом року на другому курсі. У першому семестрі студенти вивчають методику організації та проведення рухливих ігор і аеробіку. Заняття проводяться в теплий час на стадіоні, у холодний час – в спортивному залі.

У другому семестрі вивчається теорія та методика проведення й організації аквааеробіки та продовжується вивчення організації й проведення рухливих ігор. Аквааеробіка проводиться в басейні «Спартак» Класичного приватного університету, рухливі ігри проводяться на стадіоні або в спортивному залі.

До занять допускаються студенти, віднесені до основної, підготовчої та спеціальної медичних груп. Студенти основної медичної групи виконують всі практичні завдання, студенти підготовчої групи не беруть участь у іграх великої інтенсивності, студенти спеціальної медичної групи практичну частину занять виконують вибірково відповідно до стану здоров’я. Всі студенти беруть участь в проведенні анімаційних видів діяльності на практичних заняттях.

Дисципліна «Організація спортивної анімації» включає теоретичну та практичну підготовку.

Задачі вивчення дисципліни:

- ознайомити студентів із історією розвитку спортивної анімації;
- сформувати уміння та навички володіння спортивними видами анімаційної діяльності;
- навчити організації та проведенню спортивної анімації з використанням елементів різних видів спорту.

Студент повинен уміти:

- організовувати та проводити різні рухомі ігри, естафети, конкурси для дітей різного віку;
- організовувати та проводити розважально-оздоровчі заняття аквааеробікою в басейні;
- володіти основними елементами базової аеробіки та використовувати їх в організації дозвілля відпочиваючих.

Курс дисципліни включає 64 аудиторні години:

- 8 годин лекцій, зразкова тематика лекцій: «Спортивна анімація», «Організація спортивної анімації в готелях», «Особливості організації та проведення рухливих ігор у місцях відпочинку», «Аеробіка», «Аквааеробіка»;
- 56 годин практичних занять.

Перший семестр – 4 години лекцій і 28 годин практичних занять (розділи «Рухомі ігри» і «Аеробіка»). Другий семестр - 4 години лекцій і 28 годин практичних занять (розділи «Аквааеробіка» і «Рухомі ігри»). У кінці кожного семестру, відповідно до результатів навчання студентам виставляється залік.

У першому семестрі студенти знайомляться з особливостями організації та проведення рухливих ігор для дітей різного віку. На перших заняттях викладачі проводять з ними ігри, естафети, конкурси.

Студентам пояснюються правила запису та схематичного зображення гри. Студенти одержують наступні домашні завдання, такі як: записати та схематично змалювати рухомі ігри, які проводилися на практичних заняттях, підготувати, записати, змалювати схематично, рухому гру, естафету з предметами або без предметів. На подальших заняттях студенти самостійно проводять ігри.

Також студенти проводять підготовчу частину (вправи на місці, в русі, елементи базової аеробіки).

Розділ «Аеробіка» Студенти вивчають основні рухи аеробіки, зв’язки, складають комбінацію з раніше вивчених елементів. У кінці семестру студенти самостійно проводять спортивне свято «Новорічні забави», який включає естафети між групами студентів спеціальностей «Туризм» і «Готельне господарство» другого курсу інституту здоров’я, спорту та туризму.

У другому семестрі вивчаються розділи «Аквааеробіка» та «Рухомі ігри». Заняття аквааеробікою проводяться в басейні. До занять допускаються студенти, що мають дозвіл від лікаря. У процесі вивчення розділу «Аквааеробіка» студенти освоюють: різновиди пересування в воді: ходьбу, біг, стрибки, махи, «ножиці», а також рухи руками, на мілкій та глибокій воді, з предметами (нудли, м’ячі) і без предметів, а так само різні конкурси (індивідуальні та командні) і естафети з предметами й без предметів. Студенти самостійно проводять естафети, конкурси, комплекси вправ із предметами, без предметів на мілкій та глибокій частині басейну

Зразковий зміст заняття по аквааеробіці:

- теоретична частина (5-10 хвилин), зал сухого плавання, студентам дається матеріал, який вони проходитимуть у басейні;
- душ (5-10 хвилин);
- основна частина заняття, басейн (30-40 хвилин) - студенти розподіляються по 4-6 чоловік на одну доріжку.

У мілкій частині басейну студенти виконують:

- різновиди ходьби, перегони (приставними кроками, із високим підійманням стегна, із нахльостуванням гомілки назад) із різними рухами рук;
- стрибки (на місці, із поворотами на 90°, 180°, 360°, із просуванням вперед, вліво, вправо);
- самостійне проведення студентами комплексу вправ на оцінку (проводять також студенти, які не можуть знаходитися у воді, але присутні в басейні в спортивній формі).

Глибока частина басейну:

- зразкові вправи з нудлами (нудл - фітнес-інвентар для аквааеробіки, для підтримки тіла в воді. Легкий, міцний і гнучкий циліндровий стрижень завдовжки 160 см, діаметром 7 см).
- естафета «Гонки», проводиться на мілкій частині. Студенти розбиваються на команди по кількості доріжок. На команду - один нудл. По команді «Марш!», перші гравці пливуть 6-10 метрів, нудл у витягнутих руках, працюють тільки ноги, назад – біг, нудл в руках. Нудл передається наступному гравцю, той пливе й т.д. Перемагає команда, що закінчила естафету першої.
- заключна частина (5-10 хвилин):
- підведення підсумків заняття;
- вільне плавання (за бажанням) – 5 хвилин Душ (5-10 хвилин).

Положення «Складка». П. п. - сидячи на нудлі, нудл між стегнами, руки убік. Відвести руки назад, потім нахил вперед до колін, руками «виляск» під колінами. 8-12 разів.
П. п. - нудл у зігнутих руках перед грудьми, хват зверху на ширині плечей, ноги зігнуті в колінах біля грудей. Випрямити ноги вліво, повернутися в початкове положення, потім випрямити ноги управо. 8-12 разів.

Висновки. Досвід дворічного вивчення студентами предмету «Організація спортивної анімації» показав, що студенти готові до організації різних видів відпочинку з лицями різного віку, підлоги, інтересів. Заняття викликають у студентів великий інтерес, сприяють професійному зростанню.

Література

1. Федорченко В.К. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Володимир Кирилович Федорченко. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. – 372 с.
2. Байлик С.И. Вступление в анимацию гостеприимства: учеб. пособие / Станислав Иванович Байлик. – Х.: Изд-во «Кроссроуд», 2008. – 128 с.

Виндюк А.В. Роль дисциплины «Организация спортивной анимации» в профессиональной подготовке будущих специалистов гостинично-курортного дела

В статье анализируется опыт подготовки аниматоров в Классическом частном университете г. Запорожье, дается характеристика содержанию дисциплины «Организация спортивной анимации». Большое внимание уделяется методике организации и проведения подвижных игр и аэробике.

Ключевые слова: анимация, спортивная анимация, аэробика.

Vindiuk A.V. Role of discipline «Organization of sporting animation» in professional preparation of future specialists in hotel-resort business

The article is about organization and methods of students teaching of new discipline «Organization of sporting animation». The study of this discipline is a tool of professional preparation of specialists of hotel-resort business perfection.

Key words: sporting animation, student, professional preparation.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.