Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму

Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2005. – 320 с.

Пропонований навчальний посібник містить аналіз сучасного підходу до питання появи і розвитку туризму в суспільстві як соціального явища. Висвітлено основні передумови виникнення туризму. Подано характеристику головних етапів розвитку міжнародного і вітчизняного туризму. Розглянуто особистий внесок окремих особистостей у становлення і розвиток туристичної справи та сфери гостинності. Визначено характерні тенденції розвитку туризму в різні історичні епохи та перспективи в сучасному світі.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці фахівців туристичної діяльності, а також для всіх бажаючих ознайомитись з історією туризму.

Зміст

Устименко Л., Афанасьєв І. Історія туризму ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. Передумови виникнення подорожей і туризму в суспільстві
1.1. Предмет і завдання історії туризму
1.2. Основні чинники виникнення подорожей і туризму
1.3. Історичні етапи розвитку туризму
1.4. Значення туризму для історії людства

РОЗДІЛ 2. Подорожі в стародавньому світі
2.1. Загальна характеристика розвитку подорожей в стародавньому світі
2.2. Розвиток мореплавства в стародавній Фінікії
2.3. Подорожі стародавніх греків
2.4. Подорожі в стародавньому Римі
2.5. Розвиток інфраструктури для подорожуючих і традиції гостинності в стародавньому світі
2.6. Загальні риси подорожей в античному світі. Значення мандрівництва у формуванні тогочасного світогляду

РОЗДІЛ 3. Подорожі в епоху Середньовіччя (V - перша половина XV ст. )
3.1. Соціально-економічна характеристика розвитку і види подорожей в епоху Середньовіччя
3.2. Розвиток мореплавства в VІІ-ХV ст. в Арабському світі
3.3. Подорожі вікінгів у VІІІ-ХІІ століттях
3.4. Розвиток інфраструктури для подорожуючих в епоху Середньовіччя
3.5. Традиції гостинності та розвиток подорожей на Русі в Х-ХV століттях

РОЗДІЛ 4. Подорожі та великі географічні відкриття в другій половині XV-XVI ст.
4.1. Соціально-економічна характеристика та чинники розвитку подорожей в епоху Відродження
4.2. Розвиток мореплавства та Великі географічні відкриття
4.3. Подорожі в Росії в ХV-ХVІІ століттях
4.4. Нові складові у сфері гостинності в ХV-ХVІ століттях
4.5. Основні види та значення подорожей в ХV-ХVІ століттях

РОЗДІЛ 5. Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (XVII-XVIII ст.)
5.1. Основні чинники появи туризму в епоху Просвітництва
5.2 Подорожі та географічні відкриття XVII – XVIII століть
5.3. Поява туризму та розвиток системи гостинності в XVII-XVIII століттях
5.4. Основні види та значення подорожей в епоху Просвітнцтва

РОЗДІЛ 6. Розвиток туризму в світі в XIX - першій половині XX ст.
6.1. Основні чинники та напрямки розвитку туризму і системи гостинності в світі в XIX - першій половині XX століття
6.2. Туристична діяльність Томаса Кука
6.3. Створення перших туристичних об'єднань і міжнародних організацій

РОЗДІЛ 7. Подорожі та туризм у Російській імперії у XVIII - на початку XX ст.
7.1. Політичні та соціально-економічні чинники розвитку туристично-екскурсійної справи в Російській імперії у XVIII - на початку
7.2. Картографія, художня література та видавання путівників як чинники розвитку туризму в Російській імперії
7.3. Створення туристичної інфраструктури та курортів у XVIII - на початку XX століття
7.4. Розвиток екскурсійної справи в Росії у XVIII - на початку XX століття
7.5. Туристичний бізнес в Росії наприкінці XIX - на початку XX століття. Створення та діяльність російських туристичних організа
7.6. Прочанство в Російській імперії у XIX - на початку XX століття
7.7. Основні види туризму в Російській імперії у XVIII - на початку XX століття

РОЗДІЛ 8. Розвиток туризму на українських землях у складі Російської імперії в XIX - на початку XX ст.
8.1. Загальна характеристика розвитку туризму на українських землях у складі Російської імперії в XIX - на початку XX століття
8.2. Готельні послуги та розвиток курортів у XIX - на початку XX століття
8.3. Становлення музейної справи та розвиток краєзнавства в Україні на межі ХІХ-ХХ століть

РОЗДІЛ 9. Розвиток туризму на українських землях у складі Австро-Угорської імперії (друга половина XIX - 1914 р.) та міжвоєнної Польщі (1921-1939 pp.)
9.1. Політичні та соціально-економічні чинники розвитку туризму в Австро-Угорській імперії
9.2. Українська еміграція з Австро-Угорщини (кінець XIX - початок XX ст.)
9.3. Розміщення та харчування подорожуючих у Галичині у складі Австро-Угорщини (друга половина XIX ст. - 1914 р.)
9.4. Роль українського національно-культурного руху в розвитку туризму на українських територіях у складі Австро-Угорщини (друга
9.5. Туризм на українських землях у складі Польщі (1921-1939 рр.)
9.6. Основні риси розвитку туризму на українських землях у складі Австро-Угорщини та Польщі

РОЗДІЛ 10. Туризм в Радянському Союзі
10.1. Розвиток туризму в СРСР в 20-30-і рр. XX століття
10.2. Створення та діяльність найбільших туристичних організацій в СРСР
10.3. Розвиток планових туристичних маршрутів
10.4. Характер та основні види туризму в СРСР
10.5. Основні особливості розвитку радянського туризму

РОЗДІЛ 11. Розвиток туризму в світі у другій половині XX - на початку XXI ст.
11.1. Соціально-економічні чинники розвитку туризму в світі в другій половині XX століття
11.2. Особливості світової туристичної індустрії та основні види туризму в світі в другій половині XX століття
11.3. Створення та діяльність міжнародних туристичних організацій у другій половині XX століття
11.4. Основні тенденції розвитку туризму в світі на межі ХХ-ХХІ століть

РОЗДІЛ 12. Туризм в Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст.
12.1. Стан туристичної справи в Україні в 90-і рр. XX століття
12.2. Український туризм як складова міжнародного туризму
12.3. Основні тенденції та перспективи розвитку вітчизняного туризму на рубежі ХХ-ХХІ століть

ОСНОВНА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
УКРАЇНСЬКА ВИМОВА НАЗВ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВАМИ
ОСНОВНІ ДАТИ ІСТОРІЇ ПОДОРОЖЕЙ І ТУРИЗМУ
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ДОДАТКИ


Данная книга недоступна для скачивания
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.