Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Униятова О.А.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційної
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Обґрунтування необхідності розробки туристичної політики

Одними з найважливіших проблем сучасності є проблеми екологічної безпеки життєдіяльності суспільства та збереження екологічного балансу у взаємодії природи і людини. Екологічна оцінка є одним з інструментів вирішення вищеназваних проблем. Екологічна оцінка - це визначення стану середовища проживання або ступеня впливу на неї яких-небудь факторів. Екологічні фактори для цілей економіки оцінюються з допомогою вартісних показників. Зазвичай в економіці оцінка проводиться з двох позицій: витрат і результатів. Ці два підходи можна використовувати і для екологічної оцінки території.

В основі витратного підходу лежить облік витрат на господарське освоєння природних ресурсів. Отримані в результаті застосування цього підходу до оцінки враховують суспільно необхідні затрати праці на відновлення якісних характеристик навколишнього природного середовища, а також усунення негативного впливу господарської діяльності. З точки зору витратного підходу необхідно провести оцінку наступних показників: витрат на рекультивацію земель, очищення моря, атмосфери; витрат на відновлення природних ресурсів; витрат на природоохоронні заходи.

Результативний підхід ґрунтується на обліку споживчих властивостей ресурсів, тобто їх здатності задовольнити певні потреби. З точки зору даного підходу інтерес представляє цінність блага (тобто здатність його одиниці задовольнити ту чи іншу потребу) або економічна оцінка його замінності (тобто, за якою ціною можуть бути компенсовані дані функції).

Екологічна оцінка рекреаційної зони АР Крим може включати в себе три блоки економічних оцінок: аналітичний, блок комплексних оцінок, блок планово-фінансових оцінок.

Економічна оцінка включає оцінку господарського освоєння території і планово-фінансову оцінку. Завданнями економічної оцінки є обґрунтування обсягів і структури капітальних вкладень в охорону навколишнього природного середовища з урахуванням їх ресурсного забезпечення, а також визначення економічної ефективності екологічних програм.

Аналітичний блок включає в себе покомпонентний ресурсно-господарський аналіз природних ресурсів і господарської діяльності, а також розрахунок ряду економічно і екологічних показників. Критеріями оцінки господарської діяльності в рекреаційній зоні є такі показники: рівень господарського освоєння території (урбанізації); сумарне антропогенне навантаження; соціальні умови проживання і санітарний стан території; питома вага промислових вузлів у загальній площі рекреаційної зони; сумарне забруднення води по компонентам; загальна кількість речовин, що викидаються в атмосферу та їх структура; території, зайняті промисловими відходами.

Важливою характеристикою для екологічної оцінки рекреаційної зони є рівень транспортного освоєння території. Критерії оцінки транспорту такі: довжина транспортної мережі (км); щільність транспортної мережі (км/км2); грузонапряженность (т-км/км); наближення (вилучення) до (від) транспортних об'єктів і комунікацій - санітарно-захисні смуги відводу (км). У частини рекреаційного освоєння дається коротка характеристика організованого і самодіяльного видів відпочинку за тривалістю: короткочасний, тривалий; вказується ємність зон і районів відпочинку, їх території та розташування; визначається сучасний та перспективний рівень рекреаційного освоєння території.

Блок комплексних оцінок полягає у дослідженні результатів моніторингу навколишнього середовища, визначенні основних екологічних проблем території та рівня економічного освоєння території.

Планово-фінансовий блок дозволяє оцінити обсяги та структуру капітальних вкладень у природоохоронні заходи, оцінити збиток здоров'ю людей і економіці території, розрахувати ефективність природоохоронних заходів.

Таким чином, екологічна оцінка рекреаційної зони АРК являє собою комплекс показників, що характеризують рівень господарського та антропогенного освоєння території; ступінь впливу різних факторів на навколишнє середовище; ефективність природоохоронних заходів та екологічних програм і т.д.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.