Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Тягниленко Ольга Петрівна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
"Індустрія гостинності у країнах Європи". - 4-6 грудня 2009 р.
Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. - 176 с. - С.58-60.

Основні напрямки розвитку туризму в республіці Білорусь

Беларусь Розвиток туризму в будь-якому регіоні залежить від цілого комплексу факторів, умов і ресурсів. При цьому в більш вигідному становищі знаходяться ті країни, територія яких має гірськими масивами і омивається водами теплих морів. Незважаючи на те, що Білорусь не володіє такими знаковими для туризму ресурсами, вона має ряд переваг у порівнянні з іншими країнами, серед яких можна назвати наступні:

- близькість до країн Західної Європи та Скандинавії, які формують масштабні туристопотоки за кордон;
- сусідство з країнами Балтії, Росії, Польщі, що є серйозним ресурсом для розвитку прикордонного туризму;
- давня і багата історія, самобутня культура (15 тис. об'єктів, що мають історичну, культурну та архітектурну значущість);
- багатий природний потенціал, найстаріший у світі ліс - Біловезька пуща, 5 заповідників і національних парків, 84 заказника республіканського значення, велика кількість різноманітних пам'яток природи.

Державним регулюванням сфери туризму в Республіці Білорусь займається Міністерство спорту і туризму, в компетенцію якого входить розробка і прийняття нормативно-правових актів з питань туризму, зокрема ліцензування туристичної діяльності. Слід зазначити, що умови і порядок ліцензування в Білорусі схожі з українськими нормами. Проте є і суттєва відмінність. Так, серед особливих вимог і умов здійснення туристичної діяльності значиться організація в'їзного туризму юридичними особами, що здійснюють туроператорську діяльність. Це вказує на те, що білоруське держава зацікавлена у залученні іноземних туристів в країну і збільшення показників в'їзного туристопотоку.

В рамках реалізації заходів Національної програми розвитку туризму в Республіці Білорусь на 2008-2010 роки проводиться робота з розвитку інфраструктури туризму на територіях 27 туристичних зон. Протягом 2008 року виконано роботи на 471 об'єкт туристичної інфраструктури, введено в дію 290 об'єктів, 59 з яких облаштовані на території малих міст та середніх поселень.

У Білорусі на державному рівні організована розробка нових туристичних маршрутів до об'єктів показу, в тому числі для відпочиваючих в санаторно-курортних закладах. В даний час в республіці функціонують 677 туристсько-екскурсійних маршрутів.

Для популяризації Білорусі як туристичного напряму р. в Мінську щорічно організовуються та проводяться туристичні виставки «Відпочинок» і «Турбізнес», в яких беруть участь національні туристичні адміністрації Болгарії, Індонезії, Італії, Литви, Польщі, Тунісу, Туреччини, України, Росії, Чехії та ін.

Протягом 2005-2008 років у Білорусі спостерігалося зростання окремих показників туристичної галузі. Так, кількість туристичних фірм збільшилася на 175 одиниць за даний період і склала 577, з яких 68 організацій займалися туроператорської діяльністю, 104 - турагентської, 405 - здійснювали одночасно обидва види посередницької діяльності в туризмі.

Протягом 2008 року країну відвідали 91,6 тис. туристів з 122 країн світу, а в закордонні подорожі вирушили 380,3 тис. громадян даної держави.

Однак, слід зазначити, що незважаючи на збільшення кількості туристичних фірм приріст іноземного туристопотоку за 2005-2008 роки становив лише 0,8%, а зарубіжний туристопотік за аналогічний період скоротився на 33,5%, що пов'язано з політикою Міністерства спорту і туризму, спрямованою на обмеження виїзного туризму білоруських громадян.

У 2008 році В Республіці Білорусь функціонувало 312 готелів, що становить близько 50% всіх засобів розміщення. Готелі перебувають у різних формах власності і відомчого підпорядкування, істотно різняться за рівнем і цінами. Слід зазначити, що в Білорусі немає єдиної категоризації засобів розміщення, тому крім «зірок» (від 2 до 5) окремим готелям присвоюються розряди - від I до IV, а також «Вищий Б». Серед п'ятизіркових готелів всього лише одна, яка була сертифікована на цю категорію в 2007 році.

Хоча в готелях розміщувалися громадяни з досить численного кола країн, визначальне значення мають, особливо по лінії організованого туризму, прибуття і ночівлі туристів з обмеженого числа країн - Росії, Німеччини, Польщі, Італії, Литви, Великобританії, Латвії та США.

Місцевими виконавчими і розпорядчими органами вжито комплекс заходів щодо розширення мережі сільських садиб. Так, для прийому туристів у республіці функціонують 474 агрооселі, кількість яких значно зросла за досліджуваний період часу - майже у 14 разів.

Харчування жителів і гостей Республіки Білорусь в даний час здійснюють понад 3 тис. об'єктів громадського харчування, розташованих у загальнодоступній мережі. Велика увага приділяється розвитку придорожнього сервісу. В даний час на автомобільних дорогах функціонують понад 400 кафе, ресторанів, барів.

Таким чином, в даний час в Республіці Білорусь створена і функціонує певна база для обслуговування в'їзного туризму, яка в достатній мірі розвинена, але вимагає значних витрат на її оновлення, вдосконалення і розвиток.

Динаміка туристопотоку Республіки Білорусь показує, що пріоритетними для держави зовнішніми ринками є Росія, Польща, країни Прибалтики, Великобританія, Німеччина, США, Італія, Ізраїль.

Основними чинниками, стримуючими розвиток в'їзного туризму в Республіку Білорусь, в даний час є:

1) образ Республіки Білорусь як країни, несприятливої для туризму, створюваний окремими зарубіжними і вітчизняними засобами масової інформації; чинний порядок видачі білоруських віз громадянам іноземних держав, безпечних у міграційному відношенні, не завжди сприяє зростанню в'їзного туризму в Республіку Білорусь;
2) нерозвинена туристична інфраструктура, високий моральний і фізичний знос існуючої матеріально-технічної бази, мала кількість готельних засобів розміщення туристського класу (2-3 зірки) із сучасним рівнем комфорту;
3) відсутність практики створення суб'єктами Республіки Білорусь сприятливих умов для інвестицій в засоби розміщення туристів та іншу туристичну інфраструктуру;
4) практична відсутність до 2002 року державної некомерційної реклами туристських можливостей країни за кордоном;
5) невисока якість обслуговування у всіх секторах індустрії туризму з-за низького рівня підготовки кадрів і відсутність досвіду в умовах ринкової економіки, у тому числі внаслідок тривалого періоду експлуатації курортно-туристичних засобів розміщення через систему соціального страхування; невідповідність ціни і якості розміщення в готелях.

Така ситуація призвела до того, що потік туристів в Білорусь з кожним роком зменшується і, навпаки, значно збільшується кількість білоруських громадян, що виїжджають за кордон за туристичними цілями. Для подолання таких негативних тенденцій в розвитку туристичної галузі необхідна системна реструктуризація туристичного сектору економіки, створення лояльного законодавства, що стосується туристичного бізнесу.

У сформованій ситуації найбільш привабливим напрямком з економічної точки зору є організація виїзного туризму, що і зумовлює підвищений інтерес до туристичного ринку Білорусі з боку зарубіжних туроператорів.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.