Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Тропіна Е.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2004. - №55, Т.3. - С.137-139.

Використання навчальних екскурсій під час підготовки менеджерів готельного, курортного і туристичного сервісу

Постановка проблеми та її зв'язок з державними науковими програмами. У статті 6 Закону України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм» зазначено, що держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності [4]. Але ефективний розвиток туристичної галузі неможливо без підготовки фахівців, здатних формувати і просувати високоякісний туристичний продукт. В Україні кілька десятків Вузів готують працівників для курортного, готельного та туристичного сервісу. Для формування фахівця міжнародного рівня необхідно використовувати різні методи і форми навчання.

Необхідність застосування екскурсій в навчальної процесі підтверджується розпорядженням КМУ «Про затвердження напрямів державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму»[8].

Мета статті: розглянути можливість застосування екскурсійного методу для підготовки фахівців в області курортного, готельного та туристичного сервісу та оцінити його ефективність.

Характеристика опублікованих робіт за темою статті. В роботі Ємельянова Б.В. розглянуто екскурсійний метод пізнання та його роль у навчальному і виховному процесі [2]. Крамаренко В.І., Адаманова З.О. визначають роль вищої освіти в сучасному суспільстві і звертають увагу на необхідність використання в викладацької діяльності різноманітних методів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, що дозволяє активізувати пізнавальну діяльність студентів і підвищити ефективність навчання в цілому [5].

Методичні рекомендації по самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія розвитку світового туризму»[7] містять навчальну програму курсу «Історія розвитку світового туризму». У джерелах [3], [4] і [9] запропоновані класифікації видів туризму. Лаптєв Ю.М., Савінова О.В. розглядають сучасний стан і перспективи розвитку етнографічного туризму в Криму. У историкокраеведческом нарисі Білоусова Є.В. представлена коротка історія виникнення і відродження Топловського Свято-Параскевіевского жіночого монастиря.

Зміст статті. Пріоритетним напрямком розвитку Криму є туристично-рекреаційна сфера. Якість наданих послуг багато в чому визначає рівень кваліфікаційної підготовки персоналу. Підготовку фахівців у сфері туризму та готельного господарства здійснює ряд крим ських Вузів. У сучасному суспільстві перед вищим освітою стоять завдання організації навчальної роботи, таким чином, щоб студенти активно набували знання, уміння і навички як безпосередньо в навчальному процесі, так і в позанавчальний час. Вирішення цієї задачі неможливе без практичної реалі зації різноманітних методів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, яка повинна бути спрямована на розвиток творчих здібностей і культури мислення студентів [5 ].

Традиційно навчальний процес здійснюється за допомогою проведення аудиторних занять (лекци
онних, практичних і семінарських занять), а також самостійною роботою студентів. Для активізації пізнавальної діяльності студентів рекомендується використовувати екскурсійний метод, який передбачає проведення занять поза навчальних аудиторій. У практиці викладання використовуються різні методи: індуктивний, дедуктивний, аналітичний, синтетичний, методи абстрагування, аналогії, моделювання, узагальнення, експерименту і т.д. Всі ці методи в тій чи іншій мірі використовуються при проведенні екскурсії [2].

Екскурсійний метод побудований на переважання показу над розповіддю, тобто висунуті в розповіді лектора (екскурсовода) положення аргументуються з допомогою зорових доказів. Він допускає, щоб окремі сторони виділялися і вивчалися більш поглиблено, тобто спрямований на вивчення головного в темі. Підставою для того, щоб назвати екскурсійний метод комплексним, є те, що в ньому органічно поєднуються методи навчання і виховання [2].

На відміну від навчального закладу виховання на екскурсії проходить в ході навчання, в процесі спілкування студентів з екскурсійними об'єктами, під час розповіді екскурсовода і його дій при показі об'єктів. Зміст повідомляються екскурсоводом знань виробляє у учнів певний підхід до пояснення явищ природи, розуміння ходу і логіки розвитку суспільства, підводить до оцінки історичних подій [2].

Навчальний план підготовки бакалаврів за напряму 0502 «Менеджмент» (готельного, курортного і туристичного сервісу) включає цикл професійно-орієнтованих дисциплін, таких як «Історія розвитку світового туризму», «Організація обслуговування в готельних комплексах туристичних фірмах», «Управління готельними і туристичними комплексами фірмами», «Планування діяльності готельних комплексів і туристичних фірм». Від ступеня глибини вивчення матеріалу даних курсів багато в чому залежить професіоналізм майбутніх фахівців.

Навчальний курс «Історія розвитку світового туризму» вивчається студентами першого курсу. Завдяки багатому історичному минулого Криму екскурсійний метод може бути використаний практичних у всіх темах курсу. Розглянемо більш детально використання даного методу при вивченні теми «Умови та фактори розвитку туризму». Робота над темою передбачає вивчення питання: «Організаційні форми й види туризму».

Дане питання теми передбачає розгляд існуючих у вітчизняній і зарубіжній практиці підходів до класифікації туризму. Необхідним також є вивчення видів і форм туризму, викладених у Законі України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм». Для практичного закріплення матеріалу рекомендується провести екскурсію по об'єктів існуючих та перспективних видів туризму. При цьому можна використовувати два підходу: проведення тематичної або багатопрофільною комплексної екскурсії. Наприклад, при вивченні таких видів туризму як релігійний (паломницький) і етнографічний можливий і перший і другий варіант. У першому випадку вивчення об'єктів релігійного та паломницького туризму може включати таку тематику екскурсій як «Херсонес - колиска православ'я на Русі», «Православний Сімферополь», «Історія виникнення ісламу в Криму» (Сімферопольський і Бахчисарайський райони). При вивченні об'єктів етнографічного туризму - «Традиції та побут кримських татар» (Сімферополь), « Фракійські греки в Криму» (с.Чернополье Білогірського району), «Традиції і звичай караїмів» (Євпаторія) і т.д.

Другий варіант на думку автора є більш ефективним для використання в навчальному процесі. Екскурсія «Розвиток етнографічного та релігійного туризму в Білогірському районі» познайомить студентів з такими об'єктами як: Етнографічний грецький центр «Карачоль» і Свято-
Параскевський Топловський жіночий монастир. Чорнопілля, раніше Карачоль Карасубазарского району Таврійської губернії - грецьке поселення засноване в середині ХІХ століття греками, вихідцями з Румелії (Балканський півострів). Після Андрианопольского мирного договору 1829р. греки з північно-східної Фракії були змушені покинути рідні місця, і за пропозицією російського військового керівництва, емігрували до Криму, який в цей час вже належав Росії. Фракійські греки влаштувалися в селі Карачоль. Незважаючи на ізоляцію від полуторовековую звичного мовного і культурного середовища, на тяжкі і жорстокі випробування, позбавлення та незаконну депортацію 1944 року чернопольские греки змогли не тільки вижити і повернутися в Крим, але і зберегти мову, звичаї, традиції, народні обряди і багатий пісенний фольклор своїх предків [6]. Об'єктами екскурсійного показу є етнографічний музей, церква святих Костянтина і Олени (покровителів фракійських греків), джерело Св. Костянтина (Свята Криниця).

Свято-Параскевський Топловський жіночий монастир у Криму має багату і цікаву історію. Свою назву він отримав по імені Святої Преподобномученици Параскеви. Письмові хроніки не містять точного місця страти Параскеви, але за переказами на місці її страти забило джерело, отримав її ім'я. Поблизу монастиря крім джерела святої Параскеви, є джерела великомученика Георгія Побідоносця і Трьох святителів. Виник монастир 1 серпня 1864 року за подвижництво болгарки Костянтинів. Розквіт монастиря припав на кінець ХІХ - першу чверть ХХ ст. і пов'язаний з іменем ігумені Параскеви (Родимцевой). Було розпочато будівництво храму Святої Трійці, зводилися лікарня з домовою церквою, власний цегельний завод та інші споруди. З приходом радянської влади монастир припинив своє існування і на його території по черзі функціонували різні організації. У 90-х роки ХХ століття постало питання про відродження монастиря. У лютому 1992 відбулися збори громади віруючих, які звернулися з проханням До Радміну АРК і Білогірський рада народних депутатів з проханням повернути храм віруючим. У серпні того ж року відбулася перша за багато десятків років Божественна літургія, а в червні 1993 року Рада у справах релігії при КМУ зареєстрував Статут Свято-Параскевіевского Топловського жіночого монастиря. Об'єктами відвідування на території монастиря є: церква Святої Преподобномучениці Параскеви, джерела Святої Параскеви, великомученика Георгія Побідоносця і Трьох святителів, «Печерка Костянтинів».

Екскурсія «Розвиток етнографічного та релігійного туризму в Криму (Білогірському районі)» так само дозволить вивчити основні положення питання «Основні напрями і перспективи розвитку туризму у Криму» з заключної теми курсу «Розвиток туризму в Криму».

Розглянута екскурсія застосовується автором у навчальному процесі. протягом двох років. За 2003/2004 та поточний навчальний рік у екскурсії взяли участь близько 100 студентів. При проведенні заліку, студенти взяли участь в екскурсії демонструють більш високий рівень підготовки у порівнянні з іншими студентами, що підтверджує ефективність екскурсійного методу у навчальному процесі.

Джерела та література

1. Бєлоусов О.В. Топловський Свято-Параскевський жіночий монастир. Історико-краєзнавчий нарис. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2002.-32с.
2. Ємельянов Б.В. Екскурсознавство: Підручник. - 4-е изд. - М: Радянський спорт, 2003. - 216с.
3. Єфремова М.В. Основи технології туристського бізнесу: Навчальний посібник. - М.: «Вісь-89», 1999. - 192с.
4. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм» від 18.11.2003г. №1282-IV
5. Крамаренко В.І., Адаманова З.О. Методика викладання міжнародних економічних відносин: Навчальний посібник. - Сімферополь: Кримське навчально-педагогічне державне видавництво. 2002. - 196с.
6. Лаптєв Ю.М., Савінова О.В. Етнографічний туризм в Криму: стан і перспективи розвитку. - Сімферополь: Таврія, 2000. - 32 с.
7. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія розвитку світового туризму». - сост. Тропіна Е.А. - Сімферополь: ИСВА МСУ, 2004 - 26с.
8. Розпорядження КМУ № 298-р від 12.04.04. «Про затвердження напрямів державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму»
9. Слепокуров А.С. Геоекологічні та інноваційні аспекти розвитку туризму в Криму. - Сімферополь: СОНАТ, 2000. - 100с.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.