Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Vip переїзд в Москві.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою ГиМУ
_____________________С.И. Шило
 

РОБОЧА ПРОГРАМА
з дисципліни
"ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТУРИЗМІ"

для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"


ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Транспортне забезпечення в туризмі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм". Дисципліна відноситься до дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - викласти основи теорії туристського продукту, визначити місце транспортного обслуговування у складі туристського продукту різних рівнів, описати різні види транспортного обслуговування туристів, використання транспортних засобів в цілях туризму, в тому числі як засобів розміщення, залучення (атракції).

Завдання дисципліни - ознайомлення студентів з базовою термінологією, основними нормативними документами і методами страхування туристів і транспортних ризиків при туристських пасажирських перевезеннях.

Транспорт - одна з найважливіших складових частин матеріальної бази економіки будь-якої країни. В даний час транспорт є одним з найважливіших компонентів економіки держави, що розвивається, так і з високорозвиненою економічної і соціальною базою. Перевезення займають одне з центральних місць у складі практично будь-якого туристського продукту, є невід'ємним етапом подорожей і туристських поїздок. Правильність вибору виду перевезення багато в чому визначає ефективність подорожі та досягнення мети. Індустрія перевезень є визначальною в генерації туристської діяльності та туризму як високоприбуткової галузі економіки.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення і узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більше глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуальним (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Транспортне забезпечення в туризмі" передбачено на 3 курсі денного відділення (5 семестр). Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиною тематичною програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;

- рубіжний контроль, що складається з здачі заліку з дисципліни.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.
 

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 

№ п/п НАЗВА ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1. Введення у дисципліну 2 1
2 Послуги перевезення у складі туристського продукту 2 1
3 Переміщення людини 2 1
4 Перевезення з допомогою тварин 2 1
5 Автомобіль 2 1
6 Мотоцикл 2 1
7 Прокат автомашин 2 1
8 Автобусні перевезення 1 2
9 Рейковий транспорт 2 1
10 Повітряні перевезення 2 1
11 Річкові перевезення і круїзи 2 1
12 Морські перевезення 1 2
13 Основи договірних взаємовідносин при

реалізації туристських подорожей 4 2
14 Туристські формальності при здійсненні

подорожей 4 2
15 Страхування туристських подорожей 4 2
 

Всього 36 18

54
 

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ
 

Тема 1. Введення в дисципліну

Роль і місце транспортних послуг на туристському ринку. Стан транспортної системи обслуговування туристів. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів. Статистика використання транспортних засобів при туристських подорожах.

Тема 2. Послуги перевезення у складі туристського продукту

Поняття туризму та туриста. Поняття туристичного продукту. Роль і види транспортних послуг у складі туристського продукту. Туристський маршрут і тур. Часовий пояс і місцевий час. Види і засоби перевезень в туризмі та їх характеристики. Мотивація вибору виду перевезення. Вплив розвитку засобів і систем перевезень на розвиток суспільства. Дорожнє будівництво. Вдосконалення конструкцій засобів і систем перевезення. Зміна способу життя населення.

Тема 3. Переміщення людини

Пішохідні та інші види переміщень. Технічні засоби на основі мускульною сили людини, сприяють пересуванню. Велосипед. Гребні човни.

Тема 4. Перевезення з допомогою тварин

Собаки. Копитні. Слони. Водоплавні. Зоопарки.

Тема 5. Автомобіль

Історія автомобіля. Етапи розвитку. Види автомобілів для цілей туризму і подорожей. Дороги та автомагістралі. Бездоріжжі. Каравани. Таксі. Дорожнє рух. Транзит. Автомобільні змагання і гонки. Автомобільні виставки і
шоу.

Тема 6. Мотоцикл

Історія створення. Мотоцикл в сучасності. Особливі види мотоциклів і призначення. Мотогонки. Мотоциклетні шоу. Планування та організація індивідуальних подорожей для авто-мотолюбителів - туристів і мандрівників.

Тема 7. Прокат автомашин

Історія виникнення системи прокату. Нова послуга ХХ століття Rent-a-Car. Прокат автомобілів в Росії. Компанія Hertz.

Тема 8. Автобусні перевезення

Введення в історію автобуса. Види і призначення. Особливості пересування та подорожі на автобусах. Технічний стан. Проблеми при перетині державних кордонів. Документація та особливості організації перевезення. Взаємовідносини туристів і водія, перевезення великих груп. Права і відповідальність. Страхування. Тероризм та бандитизм. Виставки та шоу. Примірні правила туристсько-екскурсійного обслуговування на автобусних маршрутах і турах. Примірне положення про керівника групи автобусного маршруту.

Тема 9. Рейковий транспорт

Історія і факти. Залізниці в Росії. Мандрівник і залізниця. Технічні аспекти. Мости, переїзди, переходи. Залізничні сполучення. Трансконтинентальні маршрути. Швидкісний трансфер з аеропортів. Транспортування автомашин і туристів Motorail. Структура і забезпечення організація перевезень. Рухомий склад. Організація перевезень. Спеціальні поїзда. Управління пасажирськими перевезеннями. Перевезення багажу. Проїзні документи. Розклад руху. Змішані види повідомлення. Перевезення туристів. Міжнародні залізничні сполучення. Відповідальність за перевезення. Спеціальні види рейкового транспорту. Перспективні проекти. Нормативне забезпечення. Спеціалізовані фірми і компанії. Музеї. Модельні залізничні склади і дороги. Інформація про залізницях і в перевезеннях мережі Інтернет. Транзит.

Тема 10. Повітряні перевезення

Повітроплавання і авіація. Правові аспекти повітряних польотів. Правове регулювання повітряних польотів і перевезень. Кошти повітряних перевезень. Повітряні кулі та дирижаблі. Планери, дельтаплани, параплани і паромоторы. Парашут. Дельтаплан. Вертоліт. Літаки. Аеродроми і аеропорти. Повітряна перевезення пасажирів. Транзит. Чартер. Комплексні послуги перевезення. Послуги повітряної перевезення. Послуги на борту. Послуги наземних служб. Страхування повітряних перевезень. Безпека польотів. Представництва авіакомпаній. Розкладу. Особливості реалізації послуг авіаперевізників - продажу авіаквитків. Тарифи. Молодіжні тарифи. Авіаційні компанії та консорціуми. Дисконтні програми. Багаж. Правила перевезення багажу. Міжнародна асоціація повітряних перевізників.

Тема 11. Річкові перевезення і круїзи

Річкові подорожі і туризм. Річкові басейни та озерні системи. Річкові пасажирські перевезення. Річкові канали. Водні маршрути для пасажирських перевезень і туризму. Канали в озерно-річкових системах. Системи каналів в історичних містах і центрах. Теорія річкового круїзного справи. Водний туризм і річкове круїзне справу. Річкові круїзи в Росії. Популярні круїзи по річкових і озерним систем в Росії.

Тема 12. Морські перевезення

Світовий океан. Умови плавання у Світовому океані. Характеристики світового транспорту. Транспортні характеристики портів. Морські шляхи. Сучасні кошти морських пасажирських перевезень. Морські регістри. Конкуренція повітряних і морських перевезень. Лінійні перевезення. Круїзний туризм. Пороми. Транспортні кошти (суду) на повітряній подушці. Трансатлантичні пасажирські лінії "Блакитна стрічка Атлантики" Blue Riband. Вітрильні суду. Яхтинг. Моторні яхти (круїзери). Підводні суду. Ботелі. Безпека та охорона життя на морі. Піратство і тероризм на морі. Маяки. Човнові шоу і спортивні змагання. Музеї та моделювання. Страхування засобів водного транспорту.

Тема 13. Основи договірних взаємовідносин при реалізації туристських подорожей

Правові основи договірних взаємовідносин. Документи з організації туристського подорожі. Контракт (договір) на туристську подорож. Порядок відшкодування збитків за неисполненному договору (контракт).

Тема 14. Туристські формальності при здійсненні подорожей

Паспортні формальності. Візові формальності. Митні формальності. Валютний контроль та обмін валют. Санітарний і епідеміологічний контроль.

Тема 15. Страхування туристських подорожей

Правові засади страхування в Російській Федерації. Основні визначення і поняття. Основні види страхування в туризмі. Практичні рекомендації страхування в туризмі.
 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
 

1. Стан транспортної системи обслуговування туристів.
2. Удосконалення конструкцій засобів і систем перевезення.
3. Планування та організація індивідуальних подорожей для авто-мотолюбителів - туристів і мандрівників.
4. Примірні правила туристсько-екскурсійного обслуговування на автобусних маршрутах і турах. Примірне положення про керівника групи автобусного маршруту.
5. Інформація про залізницях і перевезеннях у мережі Інтернет.
6. Популярні круїзи по річковим і озерним систем в Росії.
7. Розробка договору на туристське обслуговування.
8. Розробка анкети для надання в іноземне посольство.
9. Правила добровільного медичного страхування на час подорожі за кордон. Правила добровільного страхування від нещасних випадків.
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
 

1 Яка роль і місце транспортних послуг на туристському ринку.
2 Який стан транспортної системи обслуговування туристів.
3 Наведіть класифікацію транспортних подорожей і транспортних засобів.
4 Що показує статистика використання транспортних засобів при туристських подорожах.
5 Поняття туризму і туриста. Поняття туристичного продукту. Роль і види транспортних послуг у складі туристського продукту.
6 Туристський маршрут і тур. Часовий пояс і місцевий час.
7 Види і засоби перевезень в туризмі та їх характеристики.
8 Мотивація вибору виду перевезення.
9 Вплив розвитку засобів і систем перевезень на розвиток суспільства.
10 Дорожнє будівництво. Удосконалення конструкцій засобів і систем перевезення.
11 Зміна способу життя населення.
12 Пішохідні та інші види переміщень.
13 Технічні засоби на основі мускульної сили людини, сприяють пересуванню. Велосипед. Гребні човни.
14 Собаки. Копитні. Слони. Водоплавні. Зоопарки.
15 Історія автомобіля. Етапи розвитку.
16 Види автомобілів для цілей туризму і подорожей. Дороги та автомагістралі.
17 Бездоріжжя. Каравани. Таксі. Дорожній рух. Транзит.
18 Автомобільні змагання і гонки. Автомобільні виставки і шоу.
19 Історія створення. Мотоцикл в сучасності. Особливі види мотоциклів і призначення.
20 Мотогонки. Мотоциклетні шоу.
21 Планування та організація індивідуальних подорожей для авто-мотолюбителів - туристів і мандрівників.
22 Історія виникнення системи прокату. Нова послуга ХХ століття Rent-a-Car.
23 Прокат автомобілів в Росії. Компанія Hertz.
24 Введення в історію автобуса. Види і призначення.
25 Особливості пересування та подорожі на автобусах. Технічний стан.
26 Проблеми при перетині державних кордонів. Документація і особливості організації перевезення.
27 Взаємини туристів і водія, перевезення великих груп. Права і відповідальність.
28 Страхування. Тероризм та бандитизм. Виставки та шоу.
29 Примірні правила туристсько-екскурсійного обслуговування на автобусних маршрутах і турах.
30 Примірне положення про керівника групи автобусного маршруту.
31 Історія і факти. Залізниці в Росії. Мандрівник і залізниця.
32 Технічні аспекти. Мости, переїзди, переходи. Залізничні сполучення.
33 Трансконтинентальні маршрути. Швидкісний трансфер з аеропортів.
34 Транспортування автомашин і туристів Motorail. Структура і забезпечення організація перевезень. Рухомий склад.
35 Організація перевезень. Спеціальні поїзди. Управління пасажирськими перевезеннями. Перевезення багажу.
36 Проїзні документи. Розклад руху. Змішані види повідомлення.
37 Перевезення туристів. Міжнародні залізничні сполучення. Відповідальність за перевезення.
38 Спеціальні види рейкового транспорту. Перспективні проекти. Нормативне забезпечення.
39 Спеціалізовані фірми і компанії. Музеї. Модельні залізничні склади і дороги.
40 Інформація про залізницях і перевезеннях у мережі Інтернет. Транзит.
41 Повітроплавання і авіація. Правові аспекти повітряних польотів.
42 Правове регулювання повітряних польотів і перевезень.
43 Кошти повітряних перевезень. Повітряні кулі та дирижаблі. Планери, дельтаплани, параплани і паромоторы. Парашут. Дельтаплан. Вертоліт. Літаки.
44 Аеродроми і аеропорти.
45 Повітряна перевезення пасажирів. Транзит. Чартер.
46 Комплексні послуги перевезення. Послуги повітряного перевезення. Послуги на борту.
47 Послуги наземних служб.
48 Страхування повітряних перевезень. Безпека польотів. Представництва авіакомпаній. Розкладу.
49 Особливості реалізації послуг авіаперевізників - продажу авіаквитків. Тарифи.
50 Молодіжні тарифи. Авіаційні компанії та консорціуми. Дисконтні програми.
51 Багаж. Правила перевезення багажу.
52 Міжнародна асоціація повітряних перевізників.
53 Річкові подорожі і туризм. Річкові басейни та озерні системи.
54 Річкові пасажирські перевезення. Річкові канали. Водні маршрути для пасажирських
55 перевезень і туризму.
56 Канали в озерно-річкових системах. Системи каналів в історичних містах і центрах.
57 Теорія річкового круїзного справи. Водний туризм і річкове круїзне справу.
58 Річкові круїзи в Росії. Популярні круїзи по річковим і озерним систем у Росії.
59 Світовий океан. Умови плавання у Світовому океані.
60 Характеристики світового транспорту. Транспортні характеристики портів.
61 Морські шляхи. Сучасні засоби морських пасажирських перевезень.
62 Морські регістри. Конкуренція повітряних і морських перевезень. Лінійні перевезення.
63 Круїзний туризм. Пороми. Транспортні засоби (судна) на повітряній подушці.
64 Трансатлантичні пасажирські лінії "Блакитна стрічка Атлантики" Blue Riband.
65 Парусні судна. Яхтинг. Моторні яхти (круїзери). Підводні суду. Ботелі.
66 Безпека та охорона життя на морі. Піратство і тероризм на морі. Маяки.
67 Човнові шоу і спортивні змагання. Музеї та моделювання.
68 Страхування засобів водного транспорту.
69 Правові основи договірних взаємовідносин. Документи з організації туристського подорожі.
70 Контракт (договір) на туристську подорож. Порядок відшкодування збитків за неисполненному договору (контракт).
71 Паспортні формальності. Візові формальності. Митні формальності.
72 Валютний контроль та обмін валют. Санітарний і епідеміологічний контроль.
73 Правові засади страхування в Російській Федерації. Основні визначення і поняття.
74 Основні види страхування в туризмі. Практичні рекомендації по страхуванню в туризмі.
 

ЛІТЕРАТУРА
 

1. Биржаков М.Б., Никіфоров В.І. Індустрія туризму: Перевезення - СПб.: Герда,2001. - 400 с.
2. Гуляєв В.Г. Туристські перевезення. - М: Фінанси і Статистика, 1998. - 368 с.
3. Зорін І.В. менеджмент туризму. Туризм як вид діяльності. - М: Фінанси і Статистика,2001.- 228 с.
4. Ільїна Е.Н. Організація залізничних подорожей. - М.: Турист, 1995. - 110 с.
5. Квартальнов В.А. Туризм. - М: Фінанси і Статистика, 2000. - 320 с.
6. Сорк Д.І. Туризм. Транспорт. - М.: Попит, 1997. - 160 с.

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ


 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ


 

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.