Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Тихонова О.В.
Російське підприємництво. - 2006. - №12(84). - С.81-84.

Дослідження маркетингових факторів, що впливають на перспективність освітнього туризму

образовательный туризм Анотація. Законом «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» туризм визначається як тимчасовий виїзд (подорож) громадянина з постійного місця проживання в будь-яких цілях, але без заняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування». Виходячи з цього визначення, сфера освітнього туризму охоплює всі види навчання і освіти, які здійснюються поза постійного місця проживання.

Ключові слова: освіта, освітній туризм, навчання, туризм, туристичний бізнес.

Освітній туризм формує, систематизує науковий підхід і зацікавлює багато кола споживачів. Можна виділити наступні важливі напрямки такого роду туризму:

- навчальні поїздки з метою вивчення іноземної мови або тих чи інших загальноосвітніх або спеціальних предметів;
- ознайомчі поїздки в установи, організації та підприємства з метою підвищення кваліфікації кадрів;
- наукові і навчальні стажування в установах, організаціях і на підприємствах;
- участь у семінарах, конференціях, з'їздах, конгресах, творчих майстерень та майстер-класах, мета яких - обмін досвідом та отримання нової професійно важливої інформації;
- екскурсійно-ознайомчі подорожі по різних містах, природним зонам і країнам;
- мовні курси, курси маркетингу, менеджменту та ін. з урахуванням побажань замовника.

Перспективою розвитку освітнього туризму є те, що його можна розглядати як з позицій в'їзного, так і виїзного туризму. Але для цього необхідно визначити специфіку маркетингових факторів, що роблять безпосередній вплив на формування освітнього туризму. До таких факторів належать:

- статичні. Передбачають вивчення природно-кліматичних, географічних, культурно-історичних умов;
- динамічні, тобто ті, які змінюються у часі і просторі (політичні, соціально-економічні, демографічні, матеріально-технічні);
- зовнішні. Передбачають розвиток транспортної інфраструктури, торгівлі, готельного комплексу;
- внутрішні (ендогенні). Відображаються у взаємодії матеріально-технічної і технологічної бази;
- екстенсивні. Передбачають збільшення зростання чисельності, ресурсів, створення нових продуктів;
- інтенсивні. Враховують підвищення продуктивності праці;
- позитивні. Передбачають зростання доходів населення, обсяг особистого споживання;
- негативні (стримувальні). Враховують можливе виникнення військових конфліктів, криз, тероризму, банкрутства компаній.

Для аналізу маркетингових факторів їх слід розділити на фактори макро - і мікросередовища. Найбільш важливими є фактори макросередовища:

- демографічні;
- економічні;
- природні;
- соціально-культурні;
- науково-технічні;
- політико-правові.

Проводячи їх дослідження, дуже важливо мати на увазі два принципових моменти.

По-перше, всі фактори макрооточення маркетингу тісно пов'язані і впливають один на одного. Тому їх аналіз необхідно вести не окремо, а системно, в комплексі.

По-друге, ступінь впливу факторів макросередовища на різні підприємства неоднакова і залежить від їх територіального розташування, розмірів, особливостей господарської діяльності тощо

При дослідженні маркетингових факторів, виявляється те, що найдоступнішими, необхідними і поширеними послугами є освітні, так як людина намагається отримати знання для досягнення власних цілей: поліпшення свого соціального статусу і розвитку особистості. Потреба в освіті проявляється в усвідомленому або неусвідомленому бажанні навчатися. Прояв потреби в освіті є бажанням людини отримати якісно новий рівень освіти або яку-небудь додаткову кваліфікацію, в якій дана людина потребує.

Споживачами освітніх послуг зазвичай виступають люди у віці від 16 до 40 років. Мотивація молоді при придбанні тих чи інших послуг зазвичай сильно відрізняється від мотивації людей старшого віку, яких серед споживачів освітніх послуг явну меншість.

Товаром на ринку освітніх послуг є знання, вміння та навички, запропоновані суб'єктам вузами, приватними викладачами, училищами, коледжами та інші Операції здійснюються таким чином: продавець освітньої послуги навчає чого-небудь споживача і підкріплює отримана освіта дипломом, свідоцтвом, атестатом, а споживач вносить плату за навчання, або за нього це робить хтось ще, наприклад, держава.

Напряму освітнього туризму можуть характеризувати наступні переваги:

1. Вигода для покупців (економічного чи психологічного характеру). Споживачі повинні усвідомлювати роль різних вигод від освітньої діяльності: вирішення конкретних проблем підприємства; придбання нових зв'язків та ділових контактів.
2. Унікальність. Пропонована цінність повинна сприйматися покупцями як унікальна можливість спілкування з представниками бізнесу і держави й отримання вигоди для себе.
3. Прибутковість. Організація навчального процесу з впровадженням програм стажування та практики, що характеризує дані напрямки.
4. Стійкість. Трудновоспроизводимые переваги; ефект масштабу; зміцнення іміджу та репутації.

Аналіз даних напрямів передбачає маркетингове дослідження та визначення потенціалів конкурентоспроможності, а також дає оцінку поточних конкурентних позицій, обґрунтованих стратегічним розвитком.

В рамках дослідження маркетингових факторів, що впливають на програми освітнього туризму, повинні враховуватися наступні напрямки:

- оцінка перспективності з точки зору отримання додаткового доходу;
- оперативна оцінка інновацій з позиції їх кінцевої ефективності;
- оцінка і аналіз ринкової кон'юнктури з позиції отримання додаткового прибутку;
- вивчення потреб покупців і їх платоспроможності;
- вибір найбільш досконалої технологічної схеми стажувань та джерела їх постійних оновлень;
- аналіз пропонованих курсів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів з метою підвищення якості знань викладачів і студентів;
- аналіз пошуку перспективних складових в розробці нового підходу освітнього туризму і технологій при наявному або прогнозованого попиту на них;
- участь у створенні «лабораторій» під розробку і виконання з можливістю обов'язкового кадрового контролю на період виконання конкретного цільового завдання;
- безпосереднє просування продукції на ринки при різних формах власної участі.

При дослідженні маркетингових факторів і розгляді перспектив освітнього туризму необхідно вести цілеспрямовану державну політику, надавати підтримку підприємницької діяльності в області просування інноваційних проектів.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.