Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Миронов Ю.Б., Новицька-Колодіна А.О.
Опубліковано: Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи.
Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. Львів, 24-25 жовтня 2003 р.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 350 с. – С.282-283.

Особливості розвитку туризму в умовах спеціальної економічної зони (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець")

Одним із напрямків стимулювання розвитку туризму в регіоні, зростання валютних надходжень та удосконалення ринкової інфраструктури є створення спеціальних економічних зон туристсько-рекреаційного типу. Важливою задачею функціонування таких зон є забезпечення передумов для поступового поширення найефективніших елементів ринкового механізму із зони на економіку навколишнього регіону.

Слід відзначити, що туристичний бізнес в умовах СЕЗ має наступні додаткові можливості:

- як правило, звільнення суб’єктів СЕЗ від сплати ввізного мита та ПДВ на деякі товари;
- пільгове оподаткування прибутку;
- звільнення від плати за землю на деякий час та інше [3].

З 1 січня 2000 року вступив у силу Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” [1]. Утворення та функціонування цієї зони дало поштовх активному формуванню туристичного ринку, підвищенню якості туристичних послуг, їх доведенню до рівня світових стандартів.

Унікальні лікувально-оздоровчі можливості Курортополісу є дуже вагомим фактором розвитку туристичного бізнесу в регіоні. На жаль, у даний час туристичний потенціал регіону використовується неоптимально. Одним із наслідків чого є нераціональна наповненість туристами санаторіїв та пансіонатів. Так, багато санаторіїв та пансіонатів переповнені відпочиваючими у пікові періоди, інші потерпають від недостатньої наповненості. Крім того, у 80-х роках минулого століття Трускавець щорічно приймав та оздоровлював близько 450 тис.осіб з різних куточків колишнього Радянського Союзу. Зараз число відпочиваючих становить лише близько 160 тис.чол на рік, хоча їх контингент розширився за рахунок громадян Польщі, Німеччини та інших країн [2].

Багато підприємств рекреаційного туризму, створених у період панування адміністративно-командної системи господарювання, виявились непристосованими до ринкових умов. Найбільш суттєвою причиною цього, на наш погляд, стала відсутність системи управління, здатної забезпечити ефективність діяльності в умовах жорсткої конкуренції, з однієї сторони, та забезпечити використання можливостей появи сприятливого інветиційного клімату, з іншої сторони.

На наш погляд, існує декілька напрямів активізації розвитку туризму в досліджуваному регіоні.

На етапі реформування ринку туристичних послуг та удосконалення його інфраструктури державне сприяння конкуренції та захист від монополізму є вкрай необхідними, оскільки засилля монополій може призводити до завищення цін на супутні товари та послуги (наприклад, ціни на продукти харчування, транспортні послуги, фотопослуги тощо). Таким чином, навіть при цілком доступних цінах на путівки завищені ціни на інші товари та послуги можуть відлякувати потенційних клієнтів, що, в свою чергу, знижує конкурентоспроможність регіону на національному та світовому туристичному ринках.

В цьому ж контексті саме на державні органи управління має покладатися вирішення проблем облаштування території зони (підтримка чистоти та охайності вулиць, парків, скверів, належного стану доріг і т.д.).

Для кращого пристосування туристичного бізнесу до ринкових вимог також важливо позбутись авторитарності стилю управління, пануючого у більшості підприємств на сьогоднішній день та змінити існуючу організаційну структуру. Реструктуризація таких підприємств – перший крок до вирішення нагальних управлінських проблем.

Таким чином, розробка науково обгрунтованої концепції розвитку рекреаційно-туристичного бізнесу в умовах СЕЗ, на наш погляд, дасть можливість вирішення проблеми залучення інвестиційних ресурсів на якісно новій основі, формування сучасної туристичної інфраструктури та покращення екологічної ситуації в регіоні.

Література

1. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” // ВВР. – 1999. – №18.
2. Петровський Б.Д., Петровський О.Б. Особливості інноваційної діяльності в умовах функціонування СЕЗ “Курортополіс Трускавець” // Міжнародний конгрес “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку”. – Трускавець. – 2000. – С.12-14.
3. Сіваченко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони. – К.: Дакор, Алерта, 2001. – 480 с.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.