Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Терес В.М., Петришин М.А.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів
і природокористування України. - 2011. - Вип. 163 частина 1

Ініціативи міжнародної благодійної фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл» у галузі сільського туризму

міжнародна благодійна фундація «Хайфер Проджект Інтернешенл» Проаналізовано результати діяльності Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл» у галузі сільського туризму. Подається характеристика впроваджених проектів у Карпатському регіоні, спрямованих на розвиток особистих селянських господарств, залучених до туристичної діяльності, підвищення кваліфікаційного рівня та формування навиків підприємництва в галузі сільського туризму, інституційне зміцнення громад.

Ключові слова: сталий розвиток, сільський туризм, тренінги, Українські Карпати, міжнародна співпраця.

Проблематика розвитку сільського туризму як одного із важливих складових елементів сталого розвитку українського села розглядалася в багатьох проектах міжнародної технічної допомоги. їх упровадження сприяло формуванню в Україні організаційної структури галузі та її інформаційної мережі (періодичні видання, інтернет-ресурси), підвищенню професійної кваліфікації операторів сільського туризму, розробці та виданню підручників, посібників, впровадженню програм добровільної категоризації та сертифікації туристичних садиб.

Міжнародною Благодійною Фундацією «Хайфер Проджект Інтернешенл» (надалі - Фундація), починаючи з 2001 p., розроблено та впроваджено ряд проектів, пов'язаних із розвитком матеріально-технічної бази сільського туризму, підвищенням рівня знань і формуванням навиків підприємництва в галузі сільського туризму, підготовкою тренерів, виданням інформаційних та навчальних матеріалів, а також проведенням наукових досліджень, спрямованих на розробку стратегічних напрямків розвитку сталого туризму в карпатському регіоні.

Фундація характеризується комплексним підходом до вирішення проблематики сталого розвитку сільських громад, у тому числі й сільського туризму. її діяльність спрямовується як на підтримку окремих родин шляхом безоплатного надання сільськогосподарських тварин та птиці, елітного насіння, саджанців, агроматеріалів, так і інституційний розвиток сільських громад. Надається допомога у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, забезпеченні їх сучасними засобами виробництва, оргтехнікою, організації господарської діяльності. Окремий блок складає просвітницька діяльність, яка здійснюється в партнерстві переважно із Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні та її регіональними відділеннями, національними природними парками, іншими державними та недержавними організаціями й установами. Вона полягає в проведенні відповідних занять, консультацій, тренінгів для тренерів, семінарів, круглих столів та науково-практичних конференцій, виданні інформаційних матеріалів, посібників, наукових досліджень. Узагальнення десятирічного досвіду діяльності Фундації в Карпатському регіоні має практичне значення для розробки та впровадження нових проектів розвитку сільського туризму в Україні.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Останнім часом все більше уваги приділяється розвитку сільського зеленого туризму в Україні як науковцями, так і практиками й державними службовцями різних рівнів. Проте в публікаціях недостатньо висвітлюються результати діяльності Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл».

Мета дослідження. Висвітлити останні результати діяльності Фундації щодо розвитку сільського зеленого туризму та соціально-економічного й інституційного розвитку сільських громад.

Виклад основного матеріалу. З ініціативи Фундації в Карпатському регіоні впроваджується ряд проектів, спрямованих на підтримку й розвиток сільського туризму, формування системи навиків та знань у цій галузі, а також створення її інфраструктури та розширення спектру послуг. Ці проекти покликані зберігати генофонд унікальних місцевих порід сільськогосподарських тварин із метою збільшення виробництва популярних регіональних продуктів (бринзи, виробів з овечої вовни), розвивати кінний туризм, ягідництво, вирощування декоративних рослин, упорядковувати місця розміщення туристів (сільські садиби).

Проекти, спрямовані на збереження генофонду місцевих порід сільськогосподарських тварин - «Відродження зникаючих порід тварин на Гуцульщині» й «Агроекологічна ініціатива: Відродження гуцульського коня», розпочато у 2001 та 2003 роках. Мета проектів - збереження генофонду гуцульської породи коней, бурої карпатської худоби та українських гірськокарпатських овець, поліпшення добробуту сільських родин за рахунок використання коней на кінно-ручних роботах та в кінному туризмі, реалізації молочних продуктів та виробів з овечої вовни.

У рамках цих проектів було закуплено та передано сільським родинам у Косівському районі Івано-Франківської області та Рахівському районі Закарпатської області 49 кобил гуцульської породи, 37 нетелів бурокарпатської породи та 115 овець української гірськокарпатської породи. Для збереження чистоти гуцульської породи коней та отримання приплоду належної якості у 2004 р. імпортовано з Польщі 3 племінних жеребці. Для розвитку кінного туризму, як джерела додаткових доходів селянських родин, закуплено й передано 20 сідел і 3 брички.

Проект «Демонстраційна модель сталого розвитку в Українських Карпатах», який фінансувався Фондом Євразія, став логічним доповненням названих вище проектів. Він був спрямований на підвищення обізнаності членів сільської громади в питаннях, пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом та сільським туризмом, розширенням сфери та підвищенням якості туристичних послуг, сприянням активного обміну знаннями, навичками й досвідом. Протягом 2004-2005 pp. у Косівському та Рахівському районах для фокусних громад було проведено 12 тренінгів та 20 виїздних консультацій, які відвідало 193 особи. Було також розроблено 10 кінних туристичних маршрутів та видано перший в Україні посібник із кінного туризму «В Карпати на конях».

До впровадження цього проекту залучалися також місцеві громадські організації - Рахівська агенція агроекотуризму, Косівська туристична асоціація «Гуцулія», «Спадщина Гуцульщини», «Галицькі оселі».

У 2005 р. у фокусних громадах було створено два СОК - «Сільський господар» у Косівському районі Івано-Франківської області та «Ґазда» у Рахівському районі Закарпатської області, які протягом 2005-2011 pp. упроваджують інший проект - Карпатський, спрямований на відновлення біорозмаїття та створення ефективної системи господарювання, заснованої на раціональному використанні місцевих природних ресурсів. Проектом, окрім підтримки тваринництва та бджільництва, надано допомогу для розвитку ягідництва, вирощування декоративних рослин на присадибних ділянках, а також організацію переробки (заготівля, сушіння та фасування) дикоростучих рослин, ягід, грибів.

Комплексні проекти, спрямовані на підвищення життєвого рівня селянських родин за рахунок розвитку тваринництва, рослинництва та сільського туризму, зокрема Карпатський проект - 2, започатковано у 2007 р. Це п'ять проектів, які розміщені у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. їх впроваджують чотири сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та громадська екологічна організація. Проекти спрямовані на підтримку розвитку традиційних для регіону галузей тваринництва, рослинництва, садівництва за рахунок надання селянським родинам тварин, насіння, саджанців і проведення відповідних тренінгів та консультацій. Крім цього, у двох проектах, які впроваджуються в Сколівському й Турківському районах Львівської області, передбачено новий для проектів Фундації вид діяльності - облаштування сільських туристичних садиб шляхом залучення послуг ландшафтних дизайнерів, надання декоративних рослин та проведення тренінгів і консультацій по догляду за декоративними насадженнями.

Проект «Міжнародна співпраця для збереження і сталого розвитку Карпат» (скорочено – «Карпатський проект») впроваджувався у 2006-2008 pp. та був фінансований Представництвом Європейської комісії в Україні. У рамках проекту здійснено ґрунтовне вивчення потреб, ресурсного потенціалу та проблемних питань розвитку Карпатського регіону в Україні, упроваджено пілотні акції, спрямовані на підтримку малого й середнього підприємництва, розроблено стратегічні напрями розвитку, базовані на раціональному використанні місцевих ресурсів та передового досвіду у поєднанні зі збереженням природної та культурної спадщини.

За час упровадження проекту проведено тренінг для тренерів та навчальний тур у Грецію; 14 тренінгів та 32 консультації для власників сільських туристичних садиб; два семінари для представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та власників сільських туристичних садиб із Івано-Франківської та Закарпатської областей; семінар «Категоризація та забезпечення якості послуг у сфері сільського зеленого туризму»; реконструкцію веб-сторінки Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (www.greentour.com.ua).

У рамках проекту видано:

- навчальний посібник із сталого туризму;
- посібник для органів державної влади, місцевого самоврядування та організацій, що сприяють розвитку сільської місцевості;
- програму добровільної категоризації у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба»;
- збірник «Правове регулювання сільського туризму».

Опубліковані матеріали розміщено також на веб-сторінці Фундації (www.heifer.org.ua).

Спільний грецько-український проект «Розвиток професійних навичок зі сталого туризму - навчання місцевих учасників» впроваджувався у 2009-2010 pp. у партнерстві із Музеєм природної історії ім. Гуландріса - Грецький центр біотопів/водно-болотних угідь (EKBY) за підтримки Агенції міжнародних економічних відносин та розвитку кооперації (YDAS) при Міністерстві закордонних справ Грецької республіки. Проект був спрямований на зміцнення співпраці в галузі сталого туризму, ознайомлення українських родин, які займаються сільським туризмом із грецьким досвідом та підвищення професійного рівня осіб, які проводять тренінги з цього напрямку.

У рамках проекту було проведено два семінари за участю грецьких експертів. Перший семінар (тренінг для тренерів) мав на меті навчити його учасників як проводити тренінги по туризму. Завдання другого - перевірити на практиці, як підготовлені нові тренери вміють застосовувати набуті знання на практиці. Усього до участі в цих семінарах було залучено 65 осіб, які будуть застосовувати набуті знання для поширення ідей сільського туризму в усіх регіонах України.

Висновки та перспективи подальших досліджень. За період 2001-2011рр. Фундацією в Карпатському регіоні впроваджено 11 проектів, які сприяли становленню сільського туризму як одного з видів економічної діяльності на селі. У рамках восьми комплексних проектів, фінансованих Фундацією й спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази сільського туризму, допомогу у вигляді сільськогосподарських тварин, рослин, обладнання та послуг, отримали 2035 селянських родин. Надана методична та практична допомога у створенні та забезпеченні функціонування 6 СОК та однієї громадської екологічної організації.

Завдяки фінансовій підтримці міжнародних донорських організацій (Фонд Євразія, Представництво Європейської комісії в Україні, Міністерство закордонних справ Грецької республіки) упроваджено три проекти, які внесли істотний вклад у підвищення професійного рівня операторів сільського туризму та поліпшення інформаційного забезпечення галузі. У рамках міжнародного співробітництва розроблена стратегія розвитку Карпатського регіону, що гармонічно поєднує питання захисту довкілля із соціальним та економічним зростанням.

Набутий досвід по впровадженню проектів спрямованих на розвиток сільського туризму в Карпатському регіоні має практичне значення та може бути використаний для розробки проектів аналогічного плану в інших регіонах України як безпосередньо Фундацією, так і іншими донорськими організаціями.

Проанализированы результаты деятельности Международного Благотворительного Фонда Хайфер Проджект Интернешенл” в отрасли сельского туризма. Приведена характеристика реализованных проектов в Карпатском регионе, направленных на развитие личных крестьянских хозяйств, занимающихся туристической деятельностью, повышение квалификационного уровня и формирование навыков предпринимательства в отрасли сельского туризма, институциональное укрепление общин.

Ключевые слова: стабильное развитие, сельский туризм, тренинги, Украинские Карпаты, международное сотрудничество.

The article contains the analysis of Heifer-Ukraine initiatives in the area of rural tourism. Heifer-Ukraine has implemented a number of projects aimed at developing individual households – providers of tourism services, increasing professional level and forming the entrepreneurship skills of the villagers providing tourism services and institutional strengthening of the communities.

Key words: sustainable development. rural tourism, trainings, Ukrainian Carpathians, international cooperation.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.