Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Теличкань В.В.
Збірник наукових праць Уманського національного
університету садівництва. - Випуск 72 (частина 2 - економіка). - С.169-175.

Просування агротуристичних послуг за допомогою сучасних інформаційних технологій

Розглянуто і обґрунтовано використання сучасних інформаційних технологій у туристичній сфері та їх вплив на просування агротуристичного продукту.

Ключові слова: агротуристичний продукт, сільський зелений туризм, інформаційні технології в туризмі.

Все популярнішим у світі нині стає сільський зелений туризм (СЗТ). Сьогодні в кожній області України можна знайти сільських господарів, які готові прийняти гостей у своїх садибах. Туристів приваблює до них зручна система поселення, сучасне обладнання приватних садиб, близькість до природи, співвідношення ціна/якість, гостинність і домашня атмосфера при організації відпочинку, а також чудові страви національної кухні. Практично будь-який запит туристів може бути задоволений через ринок туристичних послуг. Важливою проблемою при цьому стає сам процес просування послуг сільського туризму (СТ) на ринку, а також нестача тих важелів впливу, які б змогли більш ефективно вплинути на реалізацію та збут туристичних послуг. Для цього необхідно не тільки створити туристичний продукт, а й забезпечити ринок для нього, відповідно для відвідувачів необхідно забезпечити ефективну інформацію про цей продукт [1]. Тому широкого поширення в галузі сільського зеленого туризму набуває застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ).

Основні аспекти розвитку СЗТ розглянуті в працях таких науковців: М.Й. Рутинський, В.Ф. Кифяк, С.С. Кравцов та ін. Багато авторів зосереджують свою увагу на дослідженні основних аспектів турпродукту та напрямків його збуту, серед них О.О. Любіцева, В.М. Іванов, І.М. Школа. Однак дослідженню розробки та просування агротуристичного продукту на ринку за допомогою системи маркетингових комунікацій приділено недостатньо уваги, що й визначає актуальність теми цієї статті.

Метою статті постає процес застосування сучасних інформаційних технології в галузі сільського туризму та розробці практичних рекомендацій щодо просування туристичного продукту через Інтернет-ресурси.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавча база з регулювання процесів розвитку туристичної галузі. Під час досліджень використовувались такі загальнонаукові методи, як монографічний та абстрактно-логічний.

Результати досліджень. Інформаційні технології, як один із маркетингових засобів просування агротуристичного продукту на ринку, за останні декілька років уже отримали високий темп розвитку. Доцільним буде зазначити, що при порівняно низьких витратах на застосування ІТ, можна отримати високу ефективність збуту туристичних послуг, охопивши значну кількість споживачів.

Проблема просування туристичного продукту на вітчизняному і міжнародному туристичному ринках залишається досить актуальною. Перш ніж почати розгляд просування агротурпродукту, необхідно визначити саме поняття агротуристичного продукту, а також дати характеристику послугам сільського зеленого туризму. Згідно Проекту Закону України «Про сільський та сільський зелений туризм» послуги СТ - це діяльність членів особистого селянського господарства, власників котеджів, міні-готелів у сільській місцевості з надання послуг бронювання, розміщення, харчування, інформаційного обслуговування, інших видів послуг, що спрямовані на забезпечення потреб туристів [2]. В Законі України «Про туризм» сказано, що послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів і є туристичними послугами [3]. Тому цілком очевидно, що агротуристичним продуктом виступає комплекс послуг і товарів, матеріальних і нематеріальних благ і ресурсів, призначених для туристичного споживання, що реалізуються на ринку туристичних послуг [4]. Тобто туристичний продукт агрогосподарства - сукупність послуг, якими може скористатися клієнт в агрооселі. Дане визначення передбачає більш коректне узагальнення туристичних послуг в єдину назву «туристичний продукт».

Для того, щоб туристичний продукт мав успіх серед споживачів, якими виступають не лише українське населення, а й бажаючі відпочити із сусідніх зарубіжних країн, необхідно на сучасному етапі розвитку СЗТ більш активно розширювати сферу наданих послуг через застосування новітніх інформаційних технологій (Інтернет, веб-сайти, портали) та комунікацій (електронна пошта, Інтернет-телефонія, Інтернет-пейджинг).

Найбільш поширеними варіантами використання інформаційних технологій, як засобу впливу на просування агротуристичного продукту насьогодні виступає Інтернет, електронна пошта та мультимедійні диски (CD та DVD).

Глобальна мережа Інтернет є найперспективнішим напрямом у просуванні агротуристичного продукту. Основними перевагами користування мережею Інтернет є:

- зручність у користуванні;
- невеликі витрати на рекламу в мережі;
- постійні зростання кількості споживачів (клієнтів);
- оперативність передачі (отримання) інформації, тощо.

Разом з тим слід констатувати, що у маркетингу СТ в Україні ще мало використовуються інформаційні технології просування агротурпродукту, що довели свою ефективність у практиці цієї галузі в інших країнах. Зокрема в багатьох зарубіжних країнах мережа Інтернет широко використовується для прямого продажу турів власниками агроосель чи його рекламування осередками агротуристичних місцевостей.

Україна зараз знаходиться на шляху такого розвитку, і перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Протягом останнього часу Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму та її регіональними відділеннями проведені роботи з ефективного використання ІТ для реклами послуг сільського туризму на ринку. Була створена інформаційна база даних про можливості розміщення та надання послуг СЗТ більше, ніж 600 агрооселям. Вона представлена на Інтернет-сторінці Спілки, а також на спеціально підготовленому диску та в каталогу. Крім того, на офіційному сайті Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму - www.greentour.com.ua - можна отримати інформацію не лише про агросадиби конкретного регіону, а й інформацію щодо законодавчої бази та нових проектів, навчання відповідних фахівців; систему бронювання місць; міжнародну діяльність і безліч інших новин, пов'язаних із туризмом сільської місцевості. Інформацію про сільський відпочинок в Україні можна отримати також із сторінок сайту зелений туризм - www.ruraltourism.com.ua.

Туристичні Інтернет-ресурси є своєрідною електронною візитною карткою країни або ж її окремого регіону. У мережі існує велика кількість інформаційних проектів, за допомогою яких споживачі мають змогу отримати інформацію про основні питання туристичної галузі різних держав світу. Кожний ресурс дає можливість взаємних посилань на інші інформаційні сайти, забезпечуючи постійний зв'язок між ними та взаємне просування їх в Інтернет-просторі. Найбільш важливі туристичні Інтернет-ресурси в Україні представлені в табл. 1.

Таблиця 1.

Інтернет-адреси туристичної індустрії
Адреса Інтернет-ресурсу Назва Інтернет-ресурсу
http://www.tourism.com.ua Державна туристична адміністрація України
http://www.mincult.gov.ua Міністерство культури і туризму України
http://www.ukraine-itm.com.ua Офіційний сайт турсалону України
http://www.greentour.com.ua Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму
http://www.ruraltourism.com.ua Зелений туризм. Все про сільський відпочинок в Україні
http://www.travel.com.ua Всеукраїнський Союз асоціацій, підприємств та організацій туристичної сфери «УкрСоюзТур»
http://www.utis.com.ua Українська інформаційна система
http://www.world-tourism.org Інформаційний відділ Всесвітньої Туристичної Організації
http://www.travel-web.com Система бронювання готелів і авіарейсів у мережі Інтернет
http://www.travel.net Інформаційний розділ стосовно туризму в Інтернеті
http://www.travel.net/europe.htm Інформаційний розділ європейських країн
http://www.tour-spravka.kiev.ua Довідка по туризму
http://www.all-hotels.com.ua Онлайнова служба бронювання готелів
http://www.visas.com.ua Новини зі світу туризму
http://www.tour.crimea.com Туристичний сервер Криму
http://www.skinet.ru/top/ Спортивно-туристичний портал

Здійснюючи розробку порталів туристичних регіонів. необхідно враховувати те, що вони представляють відповідний регіон чи область у мережі Інтернет і відповідно сприяють формуванню сприятливого іміджу даного регіону [5, С. 397]. Тому при розробці конкретного веб-сайту варто звернути увагу на його дизайн, а ілюстративна складова повинна лише спрощувати пошук та отримання необхідної інформації. Споживач, який заходить на сайт, очікує знайти інформацію стосовно конкретних закладів розміщення, умов організації туру, вартості. Форма подання має бути максимально стислою та лаконічною. Дуже зручним вважається, коли турист може самостійно розрахувати вартість поїздки залежно від обраних блоків туру.

В даному контексті виділимо найбільш чіткі положення, на які необхідно звернути увагу при формуванні маркетингової стратегії просування агротуристичного продукту через мережу Інтернет. Основні рекомендації до створення, оформлення та розміщення окремих елементів сайта задля кращої інформативності та сприйняття його споживачем наведені в табл. 2.

Таблиця 2.

Основні вимоги до створення та розміщення туристичних сайтів [6]
Параметр сайта Основні вимоги Складові елементи
Зовнішній вигляд Високий ступінь інформативності Інформаційні рубрики і підрубрики
Високий ступінь сприйняття Фірмовий знак, логотип, мультимедійні елементи
Інформативність і простота викладу Інформаційна насиченість Інформація по засобах розміщення, туристичних об'єктах, інфраструктурі, екскурсійних маршрутах; розміщення посилань на інші сайти для отримання додаткової інформації
Доступність викладу Компоновка матеріалів у вигляді невеликих блоків з підзаголовками
Ефективна система рубрик Поліпшення зорового сприйняття сайта, чергування тексту з ілюстраціями
Оперативність і зручність користування Можливість швидкого повернення на головну сторінку або переходу в інший розділ Наявність в кожній сторінці посилання на головну сторінку і списку розділів сайта
Зручність користування сайтом для повільних комп'ютерів Наявність можливості швидкого завантаження даних і відміни завантаження графічних файлів
Інтерактивність Можливість самостійного пошуку потрібної інформації по сайту Наявність можливості пошуку слів (фраз) на сайті
Інтернаціональність Зручність користування сайтом для іноземних відвідувачів Розміщення версій сайта з використанням мови країни планованої аудиторії (рекомендується як мінімум три мови: англійська, німецька, російська)
Комерціалізація Можливість бронювання і оплати турів через сайт Розробка сервісу, що передбачає бронювання послуг і можливості оплати через різні платіжні системи

Ще одним із важливих видів інформаційних технологій, що використовується для просування агротурпродукту на ринку, є електронна пошта або e-mail маркетинг. Для електронної розсилки можуть використовуватися як власні електронні бази туристичних господарств, так і можливості масових розсилок через спеціалізовані організації, в цьому випадку адресатом, як правило, є безпосередньо потенційні клієнти (споживачі послуг). Такі розсилки недорогі і дозволяють оперативно інформувати клієнтів про новини, до того ж важливим позитивним фактором є швидка передача інформації.

Загалом слід створити ефективну національну інформаційну мережу сільського туризму для рекламування послуг і бронювання місць для відпочиваючих.

Висновки. Використання інформаційних технологій, зокрема мережі Інтернет. надає унікальні можливості надійного конфіденційного глобального зв'язку, що зручно як для локальних виробників агротуристичних послуг, так для турпосередників, які мають свої філії у регіоні та по всій країні, і, передусім, для самих споживачів послуг сільського зеленого туризму. Зрештою, Інтернет нині дедалі активніше перетворюється в найбільшого турпосередника між виробниками та споживачами послуг сільського зеленого туризму.

За допомогою застосування сучасних інформаційних технологій в галузі туризму значно спрощується процедура формування та реалізацій туристичних послуг. Саме тому зараз і проходить інтенсивна структуризація ринку туристичних послуг, що викликана новою технологічною хвилею.

Список використаних джерел

1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 298 с.
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 лист. 2003 № 1282-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 13. - Ст.180.
3. Проект Закону України «Про сільський та сільський зелений туризм» вiд 23 жовт. 2003 р. № 4299. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
4. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг: Геопросторові аспекти / О.О. Любіцева. - Київський ун-т туризму, економіки і права; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Альтерпрес, 2002. - 320 с.
5. Тягунова Н.М. Спорыш О.А. Маркетинговое исследование рынка туристических услуг: Международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ, (Москва, 7 лютого 2006 г.) - Москва: МУПК, 2006. - С.397-398.
6. Маркетинг туристских направлений в режиме он-лайн: стратегии информационной эры // Публикации Делового Совета Всемирной туристской организации. - М., 1999. - С. 34-45.

Использование современных информационных технологий в области сельского зеленого туризма обеспечивает продвижение агротуристического продукта на рынке туристических услуг.

Ключевые слова: агротуристический продукт, сельский зеленый туризм, информационные технологии в туризме.

The application of updated information technologies in rural green tourism facilitates the promotion of agro-tourist product on the market of tourist services.

Key words: agro-tourist product, rural green tourism, information technologies in tourism.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.