Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Сувора Н.Ю.
Матеріали I міжнародної наукової конференції
«Глобалізація і туризм: проблеми взаємодії»
Саратов, 15-16 квітня 2009 р.

Інформаційні технології як стратегічний ресурс підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості компаній в індустрії туризму

Информационные технологии в индустрии туризма Туризм є однією з високоприбуткових і динамічних галузей світової економіки, створення розвиненої туристської індустрії має важливе значення і як одне з ефективних напрямків структурної перебудови економіки Росії.

При цьому, незважаючи на величезний рекреаційний потенціал країни, російський ринок туристичних послуг по економічній ефективності істотно нижче світового ринку індустрії туризму. Одна з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку і звичного для західного клієнта сервісу, що базується на всіх можливостях, які забезпечуються сучасними засобами зв'язку. В умовах сучасної глобалізації особливості реалізації туристичного продукту не дозволяють говорити про повноцінне ринку без відповідного інформаційного забезпечення.

Російські туристичні фірми та органи управління туризмом, що вступають на міжнародний ринок, стикаються у своїй діяльності з проблемами освоєння новими інформаційними технологіями, які є необхідною умовою міжнародної інтеграції та сучасної концепції туристського бізнесу як інформаційно-насиченою сфери. Планування розвитку туризму в регіонах Російської Федерації ускладнюється відсутністю статистики та інформації про туристських ресурсах. У зв'язку з цим, в даний час, аналіз існуючих інформаційних систем у туризмі, вивчення основних областей застосування інформаційних технологій та розробка рекомендацій менеджменту туризму з використання інформаційних систем представляється особливо актуальним.

В даний час інформаційні технології розглядаються як інноваційний стратегічний ресурс розвитку всієї ділової активності, як спосіб підвищення конкурентоспроможності компанії. Такий підхід вимагає відповіді на ряд нетехнологічних питань: у чому виражається дохід від впровадження інформаційних систем (ІС), як його виміряти, які організаційні і кадрові перетворення слід вжити для повноцінної реалізації проекту ІС.

Світ сучасного бізнесу змінився настільки істотно, що організації, створені для роботи в колишніх стабільних умовах, не можуть пристосуватися до нового оточення, не удосконалюючи принципи діяльності і структуру. Саме у цьому контексті слід трактувати поняття «реінжиніринг» бізнесу, яке визначається як «фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування ділового процесу для досягнення корінних поліпшень в головних сьогодні показниках діяльності, таких як вартість, якість, послуги і швидкість»1. Інформаційні технології дають реальні можливості для реінжинірінгу та отримання вагомих конкурентних переваг.

Використання потенціалу технологій для зміни бізнес-процесів компанії та істотного випередження конкурентів не є одноразовою подією. Потрібні прагматичний погляд і творче мислення, щоб роздивитися потенційні можливості технології, яка спочатку може здаватися не має очевидного застосування в операціях компанії, або побачити, крім очевидних, також інноваційні сфери застосування інформаційної технології. Якщо компанії хочуть домагатися успіху в епоху постійних технологічних змін, то їм потрібно розглядати здатність до використання інформаційних технологій як один з ключових умінь.

Застосування інформаційних технологій потребує серйозних інвестицій, які необхідно використати для досягнення стратегічних цілей, вміти оцінювати і контролювати витрати, застосовувати напрацьовані методи підвищення ефективності їх використання. Важливо зрозуміти загальну методологію, яка, по-різному заломлюючись у кожному конкретному бізнесі, дозволить витягти з інформаційної технології щось унікальне, що вона дає - лідерство на світових ринках. Технологічна гонка не всім під силу, тому пропонується безліч способів підвищення ефективності роботи інформаційних систем: орієнтація на кінцевих користувачів, самостійна розробка прикладного програмного забезпечення, передача своїх інформаційних ресурсів компаніям, що спеціалізуються на обробці інформації і т.п.

Стратегічна мета інформаційних технологій - сприяти менеджменту організації реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати та поглиблювати конкурентні переваги. Виконання цього завдання вимагає побудови інформаційно-технологічних систем, які мають наступні атрибути :

- максимальна доступність - кожна людина може дістати доступ до ІТ ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця;
- будь-який інформаційний об'єкт повинен бути доступний одночасно багатьом;
- маневреність прикладних програм - необхідний перехід до мережевої архітектури, що призводить до серйозних змін в організації і роботі ІТ-відділів.

Індустрія туризму є одним з найбільших споживачів телекомунікаційних технологій, і має один з найвищих рівнів комп'ютерної оснащеності в діловому світі. Частково це випливає з природи інформації, яка використовується в індустрії подорожей. По-перше, ця інформація дуже чутлива до часу, оскільки дуже часто змінюються різні дати - події, розклади і т.п. По-друге, інформація про туристських продуктах повинна бути своєчасно доступна з різних точок земної кулі. По-третє, туристський продукт складається з великої кількості складових - транспорт, проживання, розваги - які також потребують швидкої доставки інформації для координування їх задовільною поставки.

Найбільшими і найбільш важливими інформаційними системами в індустрії подорожей є комп'ютерні системи резервування (КСР). Вони забезпечують доступ до інформації з планування подорожей і резервування для більшості секторів індустрії, включаючи проживання, круїзи, транспорт, тури, обмін валют та розваги. На відміну від КСР, системи резервування готелів та оренди автомобілів не можуть бути використані турагентом безпосередньо, а лише опосередковано через комп'ютерні системи резервування авіаліній або по телефону. Поширення інформаційних технологій у туризмі буде залежати від ряду додаткових соціокультурних, економічних та політичних факторів. Самі по собі інформаційні технології не можуть створювати «нові комбінації» туристських послуг. Тільки поєднання технологій з низкою соціальних, інституціональних, социополитических і культурних факторів призведе до підвищення конкурент здібності туристичних компаній, зростання показників інвестиційної привабливості.

Для розвитку туризму в Росії, підвищення її інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, реалізації всіх його соціальних та економічних функцій, перетворення на справжню індустрію необхідно істотне підвищення ефективності діяльності і взаємодії всіх ланок в ланцюзі виробництва і доведення до споживача туристичного продукту. Одним із засобів досягнення зазначеної мети є інформатизація ринку туристських послуг на базі телекомунікаційних і комп'ютерних систем, аналогічних використовуються в західних країнах.


1 Hammer Н., Champy 3. Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. Harper Business: 1993. P. 32.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.